Sunteți pe pagina 1din 5

A..D.E.

PROIECTDEACTIVITATE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Ce și cum vreau să fiu?”


TEMA PROIECTULUI: „În lumea poveștilor”
SUBTEMA:”Aș vrea să fiu...”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: D.E.C.-activitate plastică
TEMA ACTIVITĂŢII:” “Castele din povești”
MIJLOC DE REALIZARE -pictură, ștampilare, punctul și linia plastică
TIPUL DE ACTIVITATE-consolidarea, priceperilor şi deprinderilor

SCOPUL ACTIVITĂŢII: * stimularea expresivității și creativității prin pictură


dezvoltând sentimente estetice prin interpretarea liber creativă a lucrării plastice,
valorificând deprinderile de lucru însușite.

OBIECTIVE:
O1- să aplice culoare pe castel cu pensula sau cu ștampile.
O2- să folosească elemente de limbaj plastic pentru a compune în mod original și
personal spațiul plastic
O3- să coopereze cu membrii echipei pentru realizarea temei plastice

STRATEGII DIDACTICE:
*metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
*material didactic: castel 3d, tempera, pensule, vase cu apă, șervețele, modelul
educatoarei, ștampile cu diferite imagini, laptop, cd -muzical (recompense)
*forme de organizare: pe echipe, frontal, individual
Durata activităţii: 30 minute.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii;
- Curriculum pentru invatamant prescolar, DPH, Bucuresti,2009
- Piramida cunoaşterii : repere metodice in aplicarea curriculumului
preşcolar / coord . : Adina Glava, Lolica Tătaru, Olga Chiş ; referent ştiinţific:
prof. univ. dr. Vasile Chiş. - Piteşti : Diamant, 2014
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Eveniment Evaluare
didactic Conţinut ştiinţific Metode si
procedee
Se asigură condiţii optime
1.Moment pentru desfăşurarea activităţii:
organizatoric -pregătirea materialului didactic;
-aşezarea copiilor se va face pe
echipe

2.Captarea Captarea atentiei este realizata Aprecieri


atenţiei prin descoperirea unor castele 3d in conversaţia verbale.
sala de grupa care nu au culoare explicaţia Aplauze
Pornind de la aceasta se anunţă tema
de azi.

frontal
3.Anunţarea -Astăzi, la activitatea plastică, vă conversaţia
temei şi a grupați pe echipe la câte o masă și explicaţia
obiectivelor veți picta cu pensula sau stampilele
expuse “Castele din povesti” pentru
a le înviora.
-Se va lucra cât mai original
folosind creativitatea voastră.
Se prezintă criteriile de
evaluare
-Trebuie să lucraţi curat, corect şi
să folosiţi materialul pus la dispoziţie
pentru a reda elementele de limbaj
plastic însușite anterior
(acurateţea, corectitudinea şi folosirea
materialelor puse la dispoziţie.)

Modelul va fi expus în fața copiilor


4.Desfăşurarea iar analiza acestuia va fi condusă de Aprecieri
activităţii educatoare explicând felul în care va Conversaţia verbale.
fi pictat castelul.

Intuirea materialului didactic.


Copiii descoperă şi intuiesc
materialul primit pe mese (castel 3d, Frontal
tempera, pensule, șervețele, ștampile, explicaţia
vase cu apă )
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor
mici ai mâinii.
Înainte de a trece la executarea
lucrării, voi cere copiilor să execute
câteva exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii . frontal
-(mişcăm degeţelele şi batem
pălmuţele, iar aceste degețele astăzi
vor picta și ele, la pian acum cântăm , exerciţiul
liniște să și lucrăm, pumnişorii îi individual
rotim de lucru ne pregatim si la lucru
noi pornim.)
Efectuarea lucrărilor de către copii.
Voi reaminti criteriile de Aprecieri
evaluare în realizarea temei propuse verbale.
şi voi da semnalul de începere a
lucrului.
Copiii vor avea pe toată
perioada activităţii o atmosferă
plăcută ascultând pe fundal cântece
despre povești Aceştia vor fi
îndrumaţi de educatoare să înceapă
realizarea lucrarii şi le urează spor la
lucru.
Voi supraveghea modul în
care copiii execută sarcinile de
lucru, iar dacă va fi nevoie voi
interveni cu explicaţii individuale.
Voi încuraja pe cei mai puţin
abili şi voi urmări ca toate echipele
să-şi ducă munca la bun sfârşit. Când
majoritatea echipelor au terminat,
voi anunţa că se apropie timpul
pentru finalizarea lucrărilor .
Toate lucrările realizate vor fi Aprecieri
5.Evaluarea aşezate la centrul tematic, pentru a conversaţia Verbale.
putea fi evaluate de copii, urmărind Frontal
aprecierea critică şi autocritică individual
privind respectarea criteriilor de
evaluare.
6.Încheierea Se fac aprecieri individuale şi Frontal
activităţii colective apoi fiecare copil este Conversaţia Individual
recompensat.

S-ar putea să vă placă și