Sunteți pe pagina 1din 10

ORA A 2-A

Data: 24.03.2021
Clasa: a III-a
Prof. înv. primar/preșcolar: Mihalache Maria-Magdalena
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movilița, Jud. Vrancea
Disciplina: Matematică
Subiectul: Scrierea și citirea unităților fracționare
Unitatea de învăţare: Fracții
Tipul lecţiei: predare-învățare
Forma de realizare : Activitate integrată
Durata: 50 de minute
Discipline integrate :
 Arte vizuale și abilități practice
Competențe specifice:
 1.2. Aplicarea unor reguli pentru continuarea unor modele repetitive;
 2.1.Recunoașterea fracțiilor, cu numitori mai mici sau egali cu 10;

1
 2.2. Compararea fracțiilor care au același numitor, mai mic sau egal cu 10.

Competențe integrate:
 Arte vizuale și abilități practice
 2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elementele de exprimare vizuală, muzicală,
verbală. Kinestezică.

Obiective operaționale:

1. Să identifice, în situații familiare scrierea fracționară, utilizând suport concret sau desene;
2. Să citească fracții cu numitor mai mic sau egal cu 10;
3. Să scrie fracții utilizând desene, decupaje;
4. Să rezolve corect exercițiile, folosind algoritmul de calcul pentru jumătate, sfert, treime;
5. Să coloreze fracțiile, folosind un cod propriu de culori.
Strategia didactică:

1. Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, demonstrația, jocul didactic.
2. Resurse materiale: șabloane-măr, șabloane-flori, planșe, fișe de lucru, laptop, mere, pâine, riglă, semințe.
3. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
4. Forme şi tehnici de evaluare: formativă, orală, scrisă, autoevaluarea, observarea sistematică

Bibliografie:

1. Ana-Raluca Patrichi, Metode de activizare a elevilor în lecția de matematică, Ed.Rovimed Publishers, Bacău, 2012
2. Dumitru-Logel, Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed.Carminis, Pitești, 2016
3. Mirela-Elena Leonte, Valențe formativ-educative ale jocului matematic în învățământul primar, , Ed.Rovimed Publishers, Bacău,2013

2
4. Programa pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Arte vizuale și lucru manual, aprobată prin ordinul ministrului
Nr. 3418/19.03.2013

3
Etapele instruirii și C. O Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
dozarea timpului S. B.
Activitatea Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
învățătoarei procedee organizare învățământ

1. Moment Stabilesc un climat de Elevii își pregătesc Conversația Frontal Caiete,


organizatoric ordine și disciplină materialele necesare: pixuri,
(1 min.) optim pentru buna cărți, caiete, creioane
desfășurare a lecției. instrumente de scris. colorate

2. Verificarea Verific tema pentru Frontal Caiete Analiza


temei acasă. Conversația răspunsurilor
(2 min. ) Ce ați avut de scris? Denumesc tema.
Unde ați întâmpinat Explicația
dificultăți?

3. Captarea Pornind de la basmul: Frontal Observarea


atenției Prâslea cel voinic și sistematică
(15 min. ) merele de aur, le
adresez elevilor
următoarele întrebări:
1. Ce se afla în ...un măr. Conversația
spatele grădinii?
2. Ce a reușit ...mere de aur.
Prâslea să
culeagă?
Le spun elevilor că
personajul principal din
basm ar dori să împartă
un măr cu unul dintre
voi.
...jumătate/jumătate.
4
Cum ar fi corectă ...o jumătate. Frontal
împărțirea?
Cât ar trebui să
mânânce fiecare?
a) Etapa de Măr Aprecieri
O1 fracționare a Ascultă cu atenție Explicația verbale
1.2 explicațiile.
unor obiecte
. Demonstra-
Le prezint un măr.
ția
Acesta este un măr,
adică un întreg.
Notez la tablă:
ÎNTREG.
Pentru a obține, din
acest întreg, adică din Tablă
măr, două părți egale, Cretă
fracționăm mărul în colorată
jumătate.
Notez la tablă:
JUMĂTATE. Frontal
O singură parte din Conversația
Ați tăiat mărul.
măr, adică o bucată,
Ați obținut două
reprezintă o jumătate.
părți.
Verbalizez acțiunile: Explicația
Ele sunt egale.
Ce am făcut?
Câte părți am obținut?

Cum sunt ele?


Le spun elevilor că am
luat o parte din cele
două părți egale.
Dacă vreți ca jumătățile
Frontal
să le mai împărțiți incă
o dată, le fracționăm și
pe acestea și obținem
patru părți egale, adică
5
un sfert.
Conversația
Notez la tablă: Ați tăiat mărul.
SFERT Ați obținut patru
părți.
Verbalizez acțiunile: Ele sunt egale.
Ce am făcut?
Câte părți am obținut?
1.2 Demonstra- Pâine
Cum sunt ele? Frontal
. ția
O singură parte din cele
patru părți egale se
numește sfert.

Le prezint elevilor o Explicația


pâine.
În continuare, veți
descoperi în câte părți
egale se poate fracționa
(împărți) această pâine.
Acesta este un întreg.
Putem obține:
O jumătate (2 părți
egale)
Un sfert (4 părți egale)
O cincime (5 părți Conversația Frontal
egale) Ați tăiat mărul.
O optime (8 părți egale) Ați obținut cinci
Notez la tablă:
CINCIME părți. Frontal Tablă
OPTIME Ele sunt egale Cretă
Verbalizez acțiunile: colorată
Ce am făcut?
Câte părți am obținut?
Explicația
Cum sunt ele?
6
O singură parte din cele
cinci părți egale se
numeștecincime.
Le spun că o parte din
întregul împărțit în
părți egale se numește
unitate fracționară.

4. Anunțarea Anunț titlul lecției: Elevii sunt atenți la Explicația Frontal Caiete
titlului și a Scrierea și citirea tema activității și la Instrumente
obiectivelor unităților fracționare. ceea ce au de făcut de scris
(2 min. ) pe parcursul orei.

Scriu titul la tablă. Scriu titlul lecției în


caiete.

5. Dirijarea 2.1 O2 Le prezint o planșă cu Elevii urmăresc Explicația Frontal Planșă Obervarea
învățării . scrierea și citirea explicațiile. Demonstra- sistematică
(15 min. ) unităților fracționare. ția
2.2 Le prezint modul de
. scriere însoțit de
explicații.
(Anexa 1 )
Solicit scrierea Elevii scriu în caiete: Exercițiul
exemplelor în caiete. ½ se citește o doime
Explic modul de Unu pe doi
scriere, respectând spa- Unu supra 2
țiile și poziția liniei de 1/3 se citește
fracție. o treime
Le spun elevilor că 1 Unu pe 3
este numărătorul și Unu supra 3
arată câte părți am luat
¼ se citește
dintr-un întreg, iar 2
o pătrime
reprezintă numitorul și
7
arată în câte părți egale Unu pe 4
a fost împărțit întregul. Unu supra 4 Obervarea
2.1 O1 (Anexa 2) Ș.a.m.d. sistematică
. Joc diactic
Joc didactic: Coșulețul Intuiesc materialele Frontal
cu surprize de lucru. Coșulețe Aprecieri
(Anexa 3) verbale
Fiecare elev primește
Semințe
un coșuleț, în care se 3
află pachețele cu un Autoevaluarea
număr de semințe
diferite: 3 semințe, 4
semințe, 5 semințe,6
semințe, 7 semințe, 8
semințe, 9 semințe, 10
semințe.
Un copil poate primi 3
pachețele astfel: 2
semințe, 7 semințe, 4
Demonstra-
semințe.
ția
Exemplu:
Eu am ½ și ridic o Caiete
bobiță. Le arăt copiilor Instrumente
grupul meu de 2 boabe, ...răspund de scris
O3 din care am ridicat una. solicitărilor. Tabla
Cine are o pătrime? Exercițiul
Cine are o șesime?
ș.a.m.d.
Solicit scrierea la tablă
a fracțiilor.

6. Obținerea 2.5 b) Etapa de Observarea


performanței . fracționare sistematică
(5 min. ) prin colorarea
8
unor figuri Aprecieri
geometrice Fișe de lucr verbale
Individual Creioane
Împart elevilor o fișă de colorate
O5 lucru pe care se află 3
flori. Pe fiecare petală
este scrisă o fracție.
Elevii colorează
Solicit elevilor să
fracțiile, realizând
coloreze petalele
codul propriu de
realizând un cod de
culori.
culori propriu.
(Anexa 4 )

7. Feed-back Confirm și apreciez Rețin aprecierile și Explicația Frontal Aprecieri


răspunsurile elevilor. explicațiile. verbale
Reamintesc, eventual,
variantele corecte. Ofer
explicații suplimentare
și aprecieri verbale.

8. Evaluare 3.2 O4 c) Etapa de Răspund la Exercițiul Individual Fișe de lucru Aprecieri


(5 min. ) . fracționare a îmtrebări. verbale
numerelor
Aflați jumătatea lui 12.
Aflați șesimea lui 36.
Ș.a.m.d.

9. Asigurarea Adresez întrebări Răspund la Conversația Frontal Aprecieri


retenției și a referitoare la activitatea întrebări. verbale
transferului de astăzi. Stimulente
(3 min. )

10. Încheierea Tema pentru acasă: Își notează tema și Conversația Frontal Caiete Aprecieri
lecției Activitate prectică: ascultă explicațiile Instrumente verbale

9
(2 min. ) Pictorul iscusit pentru realizarea Explicația de scris Stimulente
Achiziționați 3 farfurii corectă.
de plastic. Veți colora
farfuriile astfel:
Fafuria 1: Colorați o
jumătate verde, o
jumătate galben
Farfuria 2: colorați un
sfert verde, trei sferturi
galben
Farfuria 3: colorați o
optime verde, 3 optimi
galben, 4 optimi roșu.

10

S-ar putea să vă placă și