Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Gradinita cu P.N Nr. 6 Rosiorii de Vede

DATA: 17.06.2018

PROPUNĂTOR: RISTEA Iuliana

GRUPA: mijlocie

ACTIVITATEA: ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ

TEMA: “Vaporul” (crearea simetriei la o structură dată)

MIJLOC DE REALIZARE: desen

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

- dezvoltarea simţului estetic, a expresivităţii şi imaginaţiei creatoare, prin activităţile artistico-


plastice;

- formarea şi consolidarea deprinderii de a reda efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin
tehnici specifice desenului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

– să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie;

– să utilizeze corect instrumentele de lucru în exprimarea gestului grafic;

– să intuiască planşa model şi materialele de pe măsuţe;

– să traseze linii în duct continuu, în diferite poziţii, pe o reţea de pătrate dată, pentru a realiza imaginea unui
vapor, prin simetrie la o structură dată;

– să manifeste creativitate, aplicând culoarea pe suprafaţa obţinută, combinând culorile în mod plăcut;

– să analizeze critic şi autocritic lucrările obţinute în urma activităţii.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia; observarea; explicaţia; demonstraţia; exerciţiul; povestirea.

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: fişe de lucru, imagini cu diferite siluete de vapoare, imaginile din
povestea „Mica Sirenă”, creioane colorate, planşa model.

DURATA: 20 – 25 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimente Conţinut ştiinţific Evaluare


didactice

- aerisirea sălii de grupă;

1. Organizarea - pregătirea materialului didactic necesar


grupei desfăşurării activităţii;

- aranjarea măsuţelor şi a scăunelelor

2. Captarea Mica sirenă din povestea citită mai devreme vă Observarea comportamentului
atenţiei mulţumeşte tare mult că aţi ajutat-o dând alt sfârşit copiilor şi a interesului manifestat
poveştii ei. Acum prinţul vă roagă să îl autaţi şi pe
el să-i facă un cadou frumos micuţei sirene.

Prinţul a reuşit să construiască doar o jumătate de


vapor pentru micuţa sirenă şi vă roagă, privind cum
3. Anunţarea a început el, să construiţi voi cealaltă jumătate, şi Observarea comportamentului
temei să-l colorati folosind culori minunate, pentru a o copiilor
face fericită pe frumoasa sirena.

Copiii se aşează la măsuţe. -evaluarea continuă (formativă


)
4. Dirijarea A. Intuirea materialelor de pe măsuţe şi a
activităţii planşei model
Se intuiesc materialele de pe măsuţe: fişele,
creioanele colorate, creioanele de scris. - evaluare orală

Educatoarea prezintă planşa model, ce a realizat-o


cu ajutorul materialelor din faţa copiilor.
- copiii denumesc materialele puse
Se intuieşte planşa model. la dispoziţie

- analizează planşa model

B. Explicarea şi demonstrarea modului de


lucru

Educatoarea explică şi demonstreză copiilor felul în


care se realizează desenul propus. Se vor folosi cat
mai multe culori,

C. Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mâinii

1. “Ne jucăm, noi ne jucăm,


Cu degeţelele noi ne jucăm;

Când degeţelele au obosit

Palmele au şi sosit.”

( copiii lovesc cu vârfurile degetelor măsuţele)

2.” Ne jucăm, noi ne jucăm

Cu palmele noi ne jucăm;

Când palmele au obosit - evaluare orală

Pumnişorii au şi sosit.”

(copiii bat din palme)

3.”Ne jucăm, noi ne jucăm

Cu pumnişorii noi ne jucăm;

Când pumnişorii au obosit

Coatele au şi sosit.”

(copiii lovesc cu pumnişorii)

4. “Ne jucăm, noi ne jucăm - evaluare continuă

Cu coatele noi ne jucăm;

Când coatele au obosit

Toţi copiii au adormit.”

(copiii lovesc cu coatele măsuţele după care - evaluare continuă


adorm…)
- evaluare practic– aplicativă
“A răsărit soarele!

Bună dimineaţa!”

-se urmăreşte modul în care copiii


- Spor la lucru! utilizează instrumentele de lucru

Mulţumim frumos.

D. Realizarea propriu-zisă a desenului

- fond muzical cântece pentru copii


Copiii desenează, urmând explicaţiile date.
Educatoarea acordă ajutor şi indicaţii, acolo unde
este cazul.

Copiii comletează reţeaua de pătrate, realizând


simetria la structura dată de educatoare, apoi
colorează cu culori vesele vaporul.

5. Evaluarea Copiii îşi prezintă în faţa colegilor lucrările şi - evaluare şi autoevaluare


activităţii propun o călătorie pe care mica sirenă şi prinţul să o
facă cu vaporaşul „construit” de ei. Criterii de evaluare:

Copiii îşi autoapreciază şi îşi apreciază unii altora - varietatea culorilor;


lucrările, utilizând un limbaj adecvat, corect din - numărul de elemente desenate
punct de vedere gramatical. corect;

- acurateţea lucrării.

- aprecieri verbale

6. Încheierea Desenele sunt expuse în sala de grupă. - expunerea


activităţii lucrărilor
Sunt împărţite recompense copiilor. - recompensarea
copiilor
PROIECT DIDACTIC

Data: 17.05.2018

Grupa: mijlocie

Gradinita: cu P.N. nr. 6

Educatoare: Ristea Iuliana

Domeniul : Estetic şi Creativ

Categoria de activitate: Educaţie artistico-plasticǎ

Tema:,, Barca”

Forma de realizare: picturǎ

Tipul: consolidare de priceperi şi deprinderi


Scopul activitatii: Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare prin tehnica picturii cu o temă
dată.

Obiective operationale:

- sǎ denumeascǎ materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie (coli de hârtie, acuarele, pensule,
şervetele, pahare cu apǎ);

- sǎ realizeze lucrarea utilizând corect tehnica picturii, respectând cerinţele;

- sǎ aplice corect culoarea cu pensula, pe suprafaţa datǎ, respectând indicaţiile primite;

-să se dezvolte gustul estetic şi creativ al copiilor;

- sǎ-şi exprime opinia faţǎ de lucrarea proprie şi a colegilor, motivându-şi pǎrerea.

Strategii didactice:

a)Metode si procedee:

- conversaţia

- explicaţia

-demonstraţia

- exerciţiul

- munca individuala
-turul galeriei

b)Materiale didactice:

- plansa model,coli pe care este conturat modelul, acuarele, pahare cu apǎ, şerveţele, fond muzical.

c)Forma de organizare: frontal, individual

Resurse umane ,temporale si bibliografice:

o Umane:educatoarea şi copiii din grupă.


o Temporale: 20 -25 minute
o Bibliografice:
• M. Cristea, V. Niţescu, D.H. Panait – „Ghid metodic de educaţie plastică” – Editura Petrion 1997

• „Programa acivitǎţilor instructiv- educative în grǎdinţa de

copii”,(2005), Ed. V&I Integral, Bucuresti


Desfǎşurarea activitǎţii

Nr. SECVENŢELE CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂŢII DIDACTICE
crt. instrumente şi
indicatori

1. Moment Voi asigura condţiile optime pentru buna


organizatoric desfǎşurare a activitǎţii:

- aerisirea sǎlii de grupǎ;


- aranjarea mobilierului şi Observarea
distribuirea materialului didactic; comporta-
- intrarea ordonatǎ a copiilor în sala mentului
de grupa. copiilor

2. Captarea atenţiei Se va purta o scurtǎ discuţie despre


mijloacele de transport pe apa pe care le
cunosc copii. Conversatia Evaluare oralǎ

3. Anuntarea temei Observarea


si a obiectivelor comporta-
Astazi la activitate noi vom picta cu Conversatia mentului
ajutorul pensulelor,barca pe valuri. Voi copiilor
repeta tema activitǎţii cu 2-3 copii pentru
fixarea ei.

4. Dirijarea invatarii Observatia

Conversatia Evaluare oralǎ

coli albe pe
care au
Intuirea conturata
materialului
Voi cere copiilor sǎ denumeascǎ barca,
materialele de lucru de pe măsuţele lor. pensule,

acuarele,

pahare cu apa,

servetele
Prezentarea si Se prezinta si se analizeaza plansa model.
analiza plansei
model -Ce vedeţi pe această planşă? plansa model

-Ce culori am folosit?

Explicarea si Explic şi demonstrez modul de Explicatia


demonstrarea lucru:fiecare are o coala alba pe care este Demonstratia
etapelor de lucru conturata o barca cu un marinar in ea; mai Conversatia
intai trebuie sa pictati barca, apoi copilul,
cainele si la sfarsit valurile marii.

- Trebuie sa aveti mare grija cand veti


aplica culoarea, sǎ lucraţi frumos şi
ordonat ,sǎ nu puneţi prea multǎ apǎ sau sǎ
murdǎriţi foaia pentru cǎ nu va mai fi la fel
de frumoasǎ lucrarea. Aţi înţeles?

Voi realiza cu copiii câteva exerciţii de Stimulare


încǎlzire a muşchilor mici ai verbala
5. Executarea temei mâinilor:„închidem şi deschidem Munca
de cǎtre copii pumnii”, „ învârtim morişca”, „batem individuala
palmele sus”, ”cântăm la pian”, etc. Fond muzical
Urez copiilor „Spor la lucru!” dupǎ care
se va trece la realizarea temei de cǎtre
copii.(pe fond muzical)

Voi supraveghea îndeaproape activitatea


copiilor, voi trece pe rând pe la fiecare
copil şi voi da explicaţii suplimentare şi Analiza
ajutorul necesar, acolo unde este nevoie. lucrarilor

6. Analiza lucrarilor O voi face prin aprecieri verbale privind Evaluare prin
modul de realizare al temei. expoziţie
Conversatia
Vor fi antrenaţi şi copiii în analiza
lucrǎrilor proprii şi ale colegilor.
Aprecieri
verbale

Autoevaluare
Cei care au lucrat corect, frumos şi
ordonat vor fi aplaudaţi.

7. Încheierea Voi face aprecieri asupra


activitatii comportamentului copiilor pe parcursul
activitǎţii. Conversati Aprecieri
verbale
Recompense