Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

INSPECŢIE CURENTA I GRADUL II

POVEŞTILE COPILĂRIEI

INSPECTOR ŞCOLAR ....

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
GRUPA Mare
PROF.ÎNV.PREŞC :
DATA: 20.02.2020
TEMA ANUALĂ : Cum exprimăm ceea ce simţim?
TEMA PROIECTULUI : Vreau să ştiu mai mult
SUBTEMA: Poveşti la gura sobei
TEMA ACTIVITĂŢII : Poveştile copilăriei
TIPUL DE ACTIVITATE : Verificare şi consolidare de cunoştinţe,priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate intgrată ADP+ALA 1 +ADE (DLC –Educarea limbajului,
DOS-Activitate practică)+ ALA 2
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic şi activitate practică -aplicaţie
FORMA DE ORGANIZARE: Frontală,individual , pe grupuri mici
DURATA: O zi
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Sala de grupă
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :
- Interacţiunea cu adulţii şi copiii de vârste apropiate
- Comportamente presociale de acceptare şi de respectare a diversităţii
- Curiozitate ,interes şi iniţiativă în finalizarea sarcinilor şi acţiunilor
- Activare şi manifestare a potenţialului creativ
- Acceptarea şi colaborarea pentru finalizarea unei lucrări
COMPORTAMENTE VIZATE :
- Participă la activităţi adecvate niveluli de dezvoltare
- Iniţiază,participă la interacţiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată
- Manifestă creativitate în activităţile de grup
- Identifică categorii de obiecte cu care va lucre
- Demonstrează capacitate de comunicare ,curiozităţi,acţiuni şi emoţii
- Respectă regulile de exprimare corectă în diferite context de comunicare
LOC DE DESFĂŞURARE : Sala de grupă

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE :
1. ADP, Activități de dezoltare personală
 Întânlirea de dimineaţă: ”Călător printre poveşti”.

2.ALA 1 Activități liber alese 1

 Bibliotecă  : ”Acoperişul casei bunicii din povestea Scufiţa Roşie”-exerciţiu grafic


 Artă : ”Personaje din poveşti- colorare în contur”
 Joc de masă : ” În lumea poveștilor”! –puzzle
 Construcţii : ” Casuţa piticilor din povestea Alba ca zapada” cuburi

 Tranzitie : „Noi suntem piticii”-cântec

2. ADE Activități pe domenii experiențiale.

DLC.-Educarea limbajului- „ În lumea poveștilor”- joc didactic

DOS- Activitate practică :”Decorăm rochia Albei ca zăpada”- aplicație

4.Activități liber alese 2”Scăunele muzicale cu prinţi şi prinţese” – joc distractiv

SCOPUL ACTIVITĂŢII :
- Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la poveştile învăţate
-Dezvoltarea expresivităţii limbajului oral şi educarea unei exprimări verbale corecte din punct de
vedere fonetic,lexical,sintactic.

OBIECTIVE :
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copii vor fi capabaili :

-să recunoască poveştile Capra cu trei iezi,Alba ca zăpada,Punguţa cu doi bani, Scufiţa roşie;
-să rezolve corect exerciţii de analiză fonetică- despartirea în silabe;
-să recunoască poveşti, personaje,pe baza unor imgini,jetoane,ghicitori,replici folosite sau pe baza
descrierii făcute de educatoare\copii;
-să răspundă sarcinilor jocului, formulând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
-să participe activ în spiritul regulilor jocului şi să-şi aducă contribuţia la reuşita echipei;
-să realizeze comparaţii, asemănări între personaje ;
-să identifice şi să grupeze personajele pozitive şi negative din poveşti .
STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee : conversaţia,explicaţia,obsevarea,surpriza,demonstraţia,exerciţiul, Diagrama
Venn,turul galeriei.
Material didactic : puzzle cu poveşti, planşe cu poveşti ilustrate, fişe de colorat in contur, fişe semne
grafice,imagini din poveşti,plicuri cu sarcini de lucru,scrisoare.
Mijloace didactice :bagheta,creioane colorate,lipici,hârtie creponată
Sarcina didactică : Reconoaşterea personajelor din poveştile cunoscute (Capra cu trei iezi,Scufiţa
roşie,Albă ca zăpada,Punguţa cu doi bani ) şi selectare astora în funcţie de cerinţe .
Regulile jocului :
1.La atingerea copilului cu bagheta fermecată,acesta va rezolva sarcina dată.
2.Dacă preşcolarul răspunde corect,colegii îl vor aplauda.
3.Cine greşeşte răspunsul ,lasă pe altcineva să răspundă.

Elemente de joc : surpriza,bagheta,ghicirea,mânuirea materialelor,aplauze,mişcarea.

Bibliografie :
- Curriculum pentru educaţie timpurie (a copiilor de la naştere pâna la vârsta de 6 ani) – 2019;
-Ştefania Antonovici :“ Cunoaşterea meediului în grădiniţă” , editura DPH,2010;
-Revista Învăţământului Preşcolar,nr.3-4\2010,ed.Arlequin;
-Bane Coleen : Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici ! Manualul cadrului didactic pentru
întânlirea de dimineaţă .
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - ADP
Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, completarea panoului de prezenţă şi al calendarului zilei.
Noutatea zilei constă într-o scrisoare de la Zâna poveştilor,intr un coş care conţine o baghetă,o
scrisoare şi mai multe plicuri cu sarcini ce vor fi rezolvate de către copii. Educatoarea va citi
scrisoarea (Anexa 1)
Tranziţii : „Noi suntem piticii,piticii voinicii „

În cadrul Activităților liber –alese , copiii vor descoperi la cele 4 centre, materiale legate de tema
activității integrate a zilei, dar și de tema saptămânii după cum urmează:
1. Bibliotecă  : ”Acoperişul casei bunicii din povetea Scufiţa roşie- exerciţiu grafic”
Sarcina didactică -să denumească materialele puse la dispoziţie
-să decoreze căsuţa bunicii cu semnele grafice corespunzătoare
Material didactic- fise, creioane colorate
2. Artă : ”Personaje din poveşti ” - colorare în contur
Sarcina didactică :- să denumească materialele puse la dispoziţie
-să folosească tehnica coloratului în contur
Material didactic –fise,creioane colorate
3. Joc de masă : ” În lumea poveștilor”! –puzzle
Sarcina didactică - să denumească materialele puse la dispoziţie -
-să realizeze puzzele-urile
Material didactic- puzzle-ri cu povesti
4.Construcţii : „ Căsuţa piticilor din povestea, Alba ca zapada” – cuburi
Material didactic -cuburi
Prin tranziția” Bat din palm:, clap, clap, clap” se va face trecerea către activitatea pe
domenii experențiale în care ei vor desfășura un joc numit: ”În lumea poveștilor„, unde vor avea ca
sarcină: recunoaşterea poveștilor și a personajelor ce fac parte din acestea, formularea corectă a
propozițiilor, din punct de vedere gramatical, despărțirea în silabe a cuvintelor și numărul de
silabe.
Jocul se desfășoară pe două echipe, echipa Piticilor și echipa Iezilor.
După jocul de probă şi exersarea sarcinii de joc se trece la varianta I: recunoașterea unor
povești, varianta II -identificarea personajelor și a poveștilor pe baza unor fragmente audiate și
varianta III- ambele grupe vor trebui să realizeze diagrama Venn pe poveștile: echipa piticilor –
poveștile ”Albă-ca Zăpada și cei șapte pitici” – ”Scufița Roșie” și echipa iezilor –poveștile ”Fata
babei și fata moșneagului”- ”Punguța cu doi bani”.
Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu un punct pentru echipa din care face parte
copilul.
Pe ritmul cântecului ”Noi suntem piticii” se realizează tranziția, copiii fiind invitați să
meargă la mese unde sunt pregătite materialele necesare realizării activităţii practice.
Astfel se va face trecerea către activitatea practică în care ei vor realiza prin lipire ”Tablou
cu personajul preferat”
În cadrul activităților liber alese 2 se va desfășura jocul distractiv ”Cursa prinților și a
prințeselor.„
Copiii se pregătesc pentru servirea mesei de prânz, părăsind sala de
grupă (rutină şi tranziție)

Întâlnirea de dimineață: ”Călător printre povești.”

MIJLOC DE REALIZARE: joc

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării,


favorizării
interrelaţionării, împătăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la
preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să-şi salute colegii şi pe educatoare;
O2- să sesizeze absenţa unui coleg;
O3- să observe vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici
ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
O4- să corecteze propozițiile redate de educatoare asociind nume,
caracteristicile sau faptele reale ale personajelor.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul, problematizarea.
MATERIAL DIDACTIC: panoul- Întâlnirea de dimineață, ecusoane,

Activitatea debutează cu întâlnirea de grup, între copii și educatoare prin intermediul salutului de
dimineață . Ne așezăm pe covoraș, în formă de semicerc pentru a stabili un contact visual cu toți membrii
grupei . Copiii sunt salutați cu versurile:
”Bună dimineața, dragii mei copii,
Spune doamna noastră în fiecare zi,
Iar noi, grupa Florilor
Grupa copilașilor
Să ne adunăm și să ne salutăm
Bună dimineața!
Copiii răspund salutului și intonează în cor:”Bună dimineața!”
Prezența se realizează prin așezarea fotografiilor copiilor prezenți pe panou, în partea de sus și
așezarea fotografiilor copiilor absenți în partea de jos a panoului, specificându-se numărul celor care
lipsesc.
Împărtășirea cu ceilalți Vom discuta despre poveștile conoscute, momentele din povești care i-au
impresionat și ce personaj din poveste ar vrea să fie). Deoarece ne vom juca cu poveștile, ne vom împărți
în două echipe, echipa Albei-ca Zăpada și echipa Scufițelor Roșii fiecare primind în piept ecuson specific
echipei.

Activitatea de grup Ne vom juca jocul”Adevărat sau fals”, în care le voi spune propoziții
adevărate sau false despre personajele din poveștile cunoscute, iar ei vor recunoaște în care dintre ele am
încercat să-i
păcălesc:
”Scufița Roșie purta pe cap o căciuliță albastră.”
”Cei șapte pitici erau frații Albei ca zăpada.”
”Lupul a mâncat-o pe mama Scufiței Roșie.”
”Fata babei era harnică și frumoasă”
”Cocoșul a găsit o punguță cu 2 bani.”
”Vulpea și-a rupt coada în balta înghețată”
”În povestea ”Punguța cu doi bani”, moșul avea un cocoș și baba o găină.”
Noutatea zilei va cuprinde informații despre activitățile desfășurate și anume la centru Științe
vom rezolva o fișă de lucru dar și probleme ilustrate, la Bibliotecă vom recunoaște povestea cât și
personajele , astfel realizând piramida poveștilor lui Ion Creangă, iar la Joc de masă vom realiza prin
ansamblarea și lipirea pieselor de puzzle, imagini din ”lumea poveștilor”. După aceea vom călători în
lumea poveștilor, jucându-ne și realizând tablouri cu personajul preferat, încheind ziua cu jocul
distractiv”Cursa prinților și a prințeselor”.

TRANZIȚIA - ” Ursuleții s-au trezit, bună dimineața”

DEPRINDEREA EXERSATĂ - Suntem ordonați !

Obiective operaționale:
 Să povestească, cu ajutorul imaginilor, fragmente din poveștile
cunoscute;
 Să identifice personajele, aplicându-le în piramidă, în dreptul poveștii
corespunzătoare.
Materiale didactice: imagini din povești, siluete cu personaje din povești, carton,
cărți cu povești.
Metode și procedee: conversația, explicația,expunerea,povestirea, piramida

Obiective operaționale:
 Să rezolve exerciții de adunare și scădere, cu o unitate, în limitele 1-6,
prin manipulare de jetoane;
 Să raporteze numărul cu cantitatea și invers;
 Să formeze prin încercuire grupe de obiecte.
Materiale didactice: carton duplex, fișe de lucru, carioci, jetoane
Metode și procedee: exercițiul, explicația, demonstrația, problematizarea,
posterul

Obiective operaționale:
 Să lipească piesele puzzle pe coli, reconstituind imagini din povești
cunoscute;
 Să povestească un fragment din povestea ilustrată
Materiale didactice: joc puzzle cu imagini reprezentative ale unor povești
cunoscute, lipici, carton A5.
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII Metode și Material EVALUARE
ACTIVITĂŢII
procedee didactic
I .Captarea Se va face prin intuirea materialelor pregătite pentru copii. conversaţia
atenţiei
Voi merge la fiecare centru de interes în parte şi voi anunţa tema. Voi
purta discuţii referitoare la ceea ce vor realiza copiii cu ajutorul demonstraţia
II. Anunţarea materialelor puse la dispoziţie şi modul de utilizare al acestora.
temei şi Se reamintesc copiilor câteva reguli de comportament : vorbim în şoaptă
enunţarea pentru a nu deranja pe alţii, lucrăm frumos şi folosim cu grijă materialele, conversaţia
obiectivelor fiecare lucrare trebuie terminată.

explicaţia
La centrul BIBLIOTECĂ, copiii povestesc pe scurt fragmente din poveștile
cunoscute scrise de Ion Creangă.
Cărți de
Vor identifica personajele, aplicându-le în piramidă, în dreptul poveștii
povești, siluete
corespunzătoare.
personaje,
carton duplex
La centrul STIINȚĂ, pe panouri de carton afișate, copiii vor rezolva
III. exerciții de adunare și scădere cu o unitate, în limitele 1-6, cu manipulare
Desfăşurarea de jetoane.
conversaţia
propriu- zisă a Unii copii vor rezolva fișe de lucru unde vor forma mulțimi de obiecte, vor
Carioci fișe de
activităţii raporta numărul la cantitate și invers.
lucru jetoane
aprecieri
La centrul JOC DE MASĂ vor îmbina piesele de puzzle pentru a decoperi
exerciţiul verbale
o scenă din poveste, lipindu-le pe o suprafață dată
Joc puzzle,
Preşcolarii vor utiliza materialele puse la dispoziţie şi vor folosi formule de
carton A5,
politeţe.
lipici
IV. Obţinerea La sfârşitul activităţii, se va face o expoziţie cu toate lucrările copiilor.
performanţei
Copiii sunt întrebaţi dacă le plac lucrările realizate de ei.
Voi face aprecieri stimulative, referindu-mă la fiecare centru în parte şi voi
V. Evaluarea
numi copiii care s-au remarcat în realizarea sarcinilor. aprecieri
conversaţia
verbale
TEMA ACTIVITĂȚII: Activitate integrată DLC+DOS ”În lumea poveștilor –
Tabloul personajului preferat”

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic/ aplicație

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare- verificare de cunoștințe/formare de priceperi și


deprinderi
SCOP:
Stimularea imaginației creatoare a copiilor prin inițierea și desfășurarea jocurilor,
precum și prin exprimarea originalității, în scopul realizării sarcinilor propuse.
Sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la personajele din poveștile învățate.
Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic.
Dezvoltarea imaginației creatoare, a gustului estetic prin realizarea tabloului.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Cognitive și de limbaj
 Să identifice povestea din care face parte imaginea;
 Să recunoscă personajele, după replicile audiate și poveștile din care fac parte;
 Să despartă corect în silabe;
 Să reprezinte grafic silabele cuvintelor;
 Să răspundă sarciilor jocului, formulând propoziții corecte din punct de vedere
gramatical;
 Să realizeze lucrări plastice (tablouri) inspirate din povești, valorificând
deprinderile de lucru însușite.
Socio-afective:
 Să-și exprime propriile opinii, sentimente și atitudini;
 Să respecte regulile și sarcinile date;
 Să participe activ, în spiritul regulilor jocului aducând contribuție la reușita
echipei;
 Să-și exprime opinia față de propria lucrare și față de lucrările celorlalți.

Psiho-motor:
 Să mânuiască materialele didactice, pentru realizarea temei;
 Să se orienteze corect în spațiul de lucru, în funcție de cerințele educatoarei;
 Să utilizeze o gamă variată de materiale pentru realizarea tabloului.

SARCINA DIDACTICĂ:
Recunoașterea unor povești și personaje având la dispoziție imagini, replici care
aparțin acestora, alcătuirea de propoziții corecte din punct de vedere gramatical,
despărțirea în silabe a cuvintelor și reprezentarea lor grafică.

REGULI DE JOC:
 Copiii sunt împărțiți în două echipe: echipa piticilor și echipa iezilor;
 Copilul atins de baghea fermecată va veni la masă și va alege din cufăr, o imagine, o
arată colegilor precizând din ce poveste face parte imaginea;
 După citirea fragmentului, copilul atins de baghetă va ghici personajul și povestea;
 Se vor adresa întrebări în mod egal, ambelor echipe;
 Copiii care rezolvă corect sarcinile vor primi câte un bănuț pentru echipa din care fac
parte;
 Dacă o echipă greșește, cealaltă o poate corecta;
 Câștigă echipa cu cei mai mulți bănuți.

ELEMENTE DE JOC:
Surpriza, bagheta fermecată, întrecerea, ghicirea, aplauzele, mânuirea materialului.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE:
Conversația, explicația, demonstrația,exercițiul, observația, jocul, diagrama Venn,
problematizarea.

MIJLOACE DIDACTICE:
Imagini din poveștile cunoscute, siluete ale personajelor din povești, carton cufere,
lanț, lacăte, planșe cu momente din povești, replici ale personajelor, ecusoane, stimulente,
carton duplex, cariocă Cd cu muzică clasică, calculator.

BIBLIOGRAFIE:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, 2008;
 “Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Filofteia Grama,
Mioara Pletea, Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Angela Ciobotaru, Cristina Spânu,
Georgeta Dincă, Georgeta Pletea, Elena Călin, Bucureşti, Didactica Publishing House,
2009;
 “Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Georgeta
Toma, Maruţa Ristoiu, Irinela Nicolae, Daniela Petre, Delta Cart Educaţional, 2008;
 “ Activitati matematice in gradinita”, Magdalena Dumitrana , Compania 2002
 “Metode interactive de grup - Ghid metodic”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta
Ruiu, Mihaela Fulga, Editura Arves,2006;
Strategii didactice
Secvența de Conținutul Evaluare
Metode și Materiale
activitate
procedee didactice
1.Momentul Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității:
organizatoric  aerisirea sălii de grupă; mobilierul
 amenajarea spațiului de desfășurare a activității;
 pregătirea materialului demonstrativ și distributiv.
 În sala de grupă copiii vor fi așezați pe scăunele în semicerc
astfel: în partea dreaptă echipa piticilor, iar în partea stângă echipa iezilor.
2.Captarea Se realizează prin venirea Zânei Poveștilor, care le aduce copiilor două Expunerea Bagheta Ascultă discursul
atenției cufere, și o baghetă fermecată. Într-un cufăr sunt sarcinile jocului, iar cel Conversația cufere Zânei
de-al doilea cufăr este ferecat cu cinci lacăte, în care se află recompensa Explicația
copiilor.
3.Anunțarea Se va realiza prin folosirea unor versuri:
temei și a ”Vă anunț cu bucurie/Că azi vom face o călătorie Expunerea
obiectivelor Fără mașini sau avioane/Fără autobuze și autocare
Vom călători în mare zor/ În lumea minunată a poveștilor, Repetă denumirea
Ne vom distra, ne vom juca/Desigur, vom și învăța jocului didactic
Bagheta fermecată nu va lipsi/În timpul jocului ne va însoți.
Călătorind ”În lumea poveștilor” vom alcătui propoziții, vom
despărți cuvinte în silabe, le vom reprezenta grafic, punând cifra
corespunzătoare numărului de silabe, vom recunoaște și descoperi
personaje după fragmente audiate și le vom face tablouri personajelor
îndrăgite.
4.Dirijarea Se vor prezenta copiilor sarcina de lucru și regulile jocului.
învățării EXPLICAREA ȘI DEMONSTRAREA JOCULUI
Când spun ”Cu bagheta fermecată/ Eu te voi numi îndată!”, copilul atins
de baghetă vine și extrage o imagine, o arată colegilor, precizează din ce Conversația
poveste face parte, răspunde la o întrebare pusă de mine și alcătuiește o
propoziție cu un cuvânt dat. După terminarea sarcinii copilul va trece la
loc, iar echipa din care face parte va fi punctată cu un bănuț (în cazul în Observația
care sarcina va fi rezolvata corect și complet). Cu bagheta voi numi un sistematică a
copil din cealaltă echipă care va despărți cuvântul în silabe, va reprezenta comportamentului
grafic silabele punând cifra corespunzătoare numărului de silabe. Va copilului
câștiga echipa care a adunat cei mai mulți bănuți. La finalizarea fiecărei
variante, bagheta ne va da căte o cheie de la lacăte, astfel ca la finalul
activității vom afla ce este în cufărul surpriză,
EXECUTAREA JOCULUI DE PROBĂ
Cu bagheta voi alege un copil din grupa piticilor și prezintă imaginea
copiilor.
Prima imagine o reprezintă pe ”Cenușăreasa”
 Din ce poveste face parte imaginea? – povestea ”Cenușăreasa” Jocul Imagine din
 Ce și-a pierdut Cenușăreasa când a fugit de la bal? – pantoful Explicația povestea
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”pantof”. Demonstrația ”Cenușăreasa
Copilul va trece la loc, primind un banuț și numesc un copil de la grupa
iezilor, care va rezolva: Carton duplex
 Desparte în silabe cuvântul”pantof” Cariocă
 Reprezintă grafic silabele cuvântului ”pantof”.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
EXECUTAREA JOCULUI DE CĂTRE COPII
Povestea ”Ursul păcălit de vulpe”
 Din ce povestea face parte imaginea?
 Ce i-a cerut ursul, vulpii?
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”vulpe”
Imagin din
 Desparte în silabe cuvântul ”vulpe” povestea ”Ursul
 Reprezintă grafic silabele cuvântului. Jocul păcălit de vulpe”
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Fata babei și fata moșneagului” Răspunsul la
 Din ce povestea face parte imaginea? Imagine din întrebări
 Cu ce ființă s-a întâlnit fata moșneagului în drumul ei prin pădure? povestea ”Fata
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”cățelușă” babei și fata
 Desparte în silabe cuvântul ”cățelușă” moșneagului”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Punguța cu doi bani”
Reprezentarea
 Din ce povestea face parte imaginea?
grafică a silabelor
 Unde a fost aruncat prima dată cocoșul?
Imagine din
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”cocoș”
povestea
 Desparte în silabe cuvântul ”cocoș” ”Punguța cu doi
 Reprezintă grafic silabele cuvântului. bani”
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Scufița Roșie”
 Din ce povestea face parte imaginea?
 Cu cine s-a întâlnit scufița prin pădure? Imagine din
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”lup” povestea
 Desparte în silabe cuvântul ”lup” ”Scufița Roșie”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Capra cu trei iezi”
 Din ce povestea face parte imaginea?
 Ce își ascute lupul la fierar? Imagine din
povestea ”Capra
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”capră”
cu trei iezi”
 Desparte în silabe cuvântul ”capră”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”
 Din ce povestea face parte imaginea?
 Unde a ajuns să locuiască Albă-ca-Zăpada după ce a fost izgonită Imagine din
de mama vitregă? povestea ” Albă-
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”pitic” ca-Zăpada și cei
 Desparte în silabe cuvântul ”pitic” șapte pitici”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Cei trei purceluși”
Imagine din
 Din ce povestea face parte imaginea?
povestea”Cei
 Cine ar fi vrut să-i mănânce pe purceluși?
trei purceluși”
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”purceluș”
 Desparte în silabe cuvântul ”purceluș”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Ridichea uriașă” Imagine din
 Din ce povestea face parte imaginea? povestea ”Cei
 Care este ultimul animal care ajută la scoaterea ridichii? trei purceluși”
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”ridiche”
 Desparte în silabe cuvântul ”ridiche”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Motanul încălțat”
 Din ce povestea face parte imaginea? Imagine din
 În ce s-a transformat căpcăunul a doua oară? povestea
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”șoarece” ”Motanul
încălțat”
 Desparte în silabe cuvântul ”șoarece”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Povestea ”Povestea ursului cafeniu”
 Din ce povestea face parte imaginea?
 Cine îi dă ursului cafeniu o bucată de săpun? Imagine din
 Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”pinguin” povestea
 Desparte în silabe cuvântul ”pinguin” ”Povestea
ursului cafeniu”
 Reprezintă grafic silabele cuvântului.
 Pune cifra corespunzătoare numărului de silabe.
Deoarece s-a rezolvat prima variantă, bagheta ne spune ca o cheie se află
în locul... astfel putând să deschidem un lacăt.
5.Obținerea COMPLICAREA JOCULUI – VARIANTA A II-A
performanței Citesc fragmente din povești, copiii care vor ghici personajul și povestea
vor ridica mâna, însă bagheta va fi cea care-l va desemna pe cel ce va
spune răspunsul.
Voi avea în atenție ca numărul de sarcini și întrebări să fie egale pentru
ambele echipe
1.”...apoi iese teafăr și de acolo, fuga la fereastra boierului și începe a trânti Fragmente din
cu ciocul în geam, zicând...” – cocoșul povești
2.”Trei iezi cucuieți/Mamei ușa descuieți/Că mama v-aude vouă/Drob de Conversația
sare în spinare” (voce ingroșată) –lupul problematizarea
3.”Dă-mi și mie , măi babă, niște ouă ca tare mi-e poftă!” – moșul
4.”Bună masă, cumătră?Țiii, da ce mai pește!Dă-mi și mie că tare mi-e
poftă!”- ursul
5.”Ia mai pune-ți pofta-n cui! Dacă vrei ouă...du-te și bate și tu cocoșul ca
să-ți facă ouă.” - baba
6”Du fetița, departe în pădure, că nu vreau s-o mai văd în fața ochilor...”-
împărăteasa
7.” - Dar bine, fraţilor, nu vedeţi că sunt urs, ca şi voi? ... Cum să nu plâng,
pinguinule, dacă urşii albi mă dispreţuiesc şi râd de mine? – ursul cafeniu
8.”Fată frumoasă și harnică grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ti-oi
prinde și eu bine”- părul
9. "- Am o ideea Scufita Rosie, ce ar fi daca ai culege niste floricele
frumoase pe care sa i le duci bunicutei tale?" – lupul
10. "Te rog , domnule , da-mi mie lemnele astea , ca sa imi construiesc din
ele o casa."- al doilea purceluș
Întrucât s-a rezolvat și această variantă, bagheta ne va dezvălui locul
unde se mai află încă o cheie și astfel vom mai deschide un lacăt.
VARIANTA A III-A
Aici se va realiza Diagrama Venn. Echipa piticilor va realiza diagrama
Venn, astfel în cercul roșu vor pune personajele și obiectele din povestea
”Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”, în cercul verde personajele și obiectele Silueteale
din povestea ”Scufița roșie”, iar în spațiul galben personajele și obiectele Diagrama Venn personajelor și
ce se regăsesc în ambele povești. Echipa iezilor va realiza diagrama Venn Explicația obiectelor din
pe poveștile ”Fata babei și fata moșneagului ”și ”Punguța cu doi bani” Conversația povești
Ambele echipe realizând corect și complet diagramele, vor primi câte un Carton cu
ban în coșul fiecărei echipe iar bagheta le va mai da o cheie, deschizând diagramele
încă un lacăt.
Vom face tranziția către activitatea următoare prin cântecul ”Noi
suntem piticii”
6.Asigurarea Pentru a mai deschide încă un lacăt al cufărului, va trebui să realizăm un
retenției și a tablou cu personajul preferat.
transferului Intuirea materialului didactic Explicația
Copiii vor avea pe masă personaje din povești, din care îl vor alege pe cel Demonstrația Evaluarea
îndrăgit, lipici, lipici cu sclipici, carton color A4 și elemente decorative. Conversația Carton A4 color produselor
Explicarea modalității de lucru Exercițiul Lipici activității
Voi explica modul de lucru, etapele realizării lucrării. Le voi prezenta Lipici cu sclipici
tabloul meu, ca model, însă după ce-l vom discuta va fi scos afara, astfel Siluetele
copiii să realizeze după propria creativitate. Se vor executa câteva exerciţii personajelor
de încălzire a musculaturii mici a mâinii prin rostirea versurilor: îndrăgite
”Mâna lebădă o fac/Care dă mereu din cap
Sus jos,sus jos/Să putem lucra frumos Tabloul model
Lebedele-n jur privesc/Mâinile eu le rotesc
Degetele-mi sunt petale/Se deschid ca la o floare
Boboc floare, boboc floare
Și apoi le răsfirăm/ Și la un pian cântăm.”
Desfășurarea activității practice CD cu muzică
Copiii vor începe lucrul. Voi da indicații individuale și colective dacă va fi clasică
cazul. Activitatea se va desfășura pe un fond muzical calculator
7.Evaluarea Se fac aprecieri asupra activității Copiii spun ceea ce
activității -Ce am reușit să realizăm noi astăzi din ceea ce ne-am propus? au realizat astăzi la
Am alcătuit propoziții, am despărțit în silabe... am realizat tablou cu Conversația activitate.
personajul preferat.
”V-ați gândit, v-ați consultat/Și răspunsuri bune-ați dat,
Dar timpul s-a terminat/Câți bănuți ați câștigat?
Hai să numărăm în cor/ și să stabilim un scor,
Să rostim cu voce tare/ Echipa câștigătoare.
8.Încheierea Ziua se încheie cu un joc distractiv ”Cursa prinților și a prințeselor”
activității Copiii rămân împărțiți în cele două echipe, a piticilor și a iezilor. Jocul se Explicația, Scaune
desfășoară în perechi. Se stabilește o linie de start și un traseu aplicativ. Pe demonstrația Baloane.coroane Observarea
traseu se găsesc două scaune pe care copiii trebuie să le ocolească. jocul comportamentului
Fiecare copil trebuie să-și aleagă un coechipier. Aceștia merg împreună, copiilor în timpul
ținând balonul cu trupurile între ei, fără a-și folosi mâinile. Ei trec printre jocului distractiv
obstacole, ocolindu-le și ajung astfel la capătul șirului. Fiecare balon
nespart sau nescăpat de copii, adus la capătul traseului marchează câte un
punct.
Arbitrez jocul și țin evidența punctelor.
La finalizarea jocului, bagheta fermecată ne va spune unde se află și Stimulente
ultima cheie, astfel vom deschide cufărul, din care copiii vor primi
surprizele dulci. bomboane
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Cursa prinților și a prințeselor”
MIJLOC DE REALIZARE: joc-concurs
TIPUL ACTIVITĂȚII: jocuri și activități recreativ-distractive
SCOPUL:
Satisfacerea nevoii de mișcare, destindere și recreere a copiilor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Să execute corect acțiunile motrice învățate, coordonându-și mișcările cu
coechipierul.
 Să se implice în joc, participând la reușita echipei.

Desfășurarea jocului:
Se păstrează cele două echipe, echipa piticilor și echipa iezilor. Se
stabilește o linie de start și un traseu aplicativ. Pe traseu se găsesc obstacole pe
care copiii va trebui să le ocolească. Fiecare echipă va primi câte un balon iar
fiecare copil va primi câte o coroană.

Explicarea regulilor jocului:


Copiii se vor așeza doi câte doi, într-un șir, în fiecare echipă. Cei doi copii
din față vor primi câte un balon. La semnalul educatoarei, copiii ținând balonul
cu trupurile lor, nefolosindu-se de mâini, trec peste obstacole, ajungând la
capătul traseului. Fiecare balon nespart sau nescăpat de copii, adus la capătul
traseului, marchează câte un punct.

Executarea jocului de probă:


Se va realiza de către doi copii, căte unul din fiecare echipă.

Desfășurarea propriu-zisă a jocului:


Jocul se execută până participă toți copiii; se urmărește buna desfășurare a
jocului, respectarea regulilor și a corectitudinii. Vom stabili împreuna
echipa(ele) câștigătoare.
Materiale didactice: Coroane, scaune, baloane, buline, flipchart.
Metode și procedee: explicația, demostrația, exercițiul, jocul, conversația.

S-ar putea să vă placă și