Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

DIDACTICĂ INTEGRATĂ

,,ÎN OGRADĂ LA BUNICI”


PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Data: 24.04.2018
Unitatea de învăţământ:Gr.Novacesti
Nivelul: I (3-5 ani)
Educatoare; Sandu Cecilia
Tema anuală: ,, Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”
Tema proiectului: ,,Vietuitoarele pamantului”
Subtema: ,,” În ogradă la bunici
Tema zilei: Animale mari și mici
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activităţii: mixtă (predare-învăţare,formare de priceperi şi deprinderi)
Forma de organizare:Frontal,individual,pe grupuri mici
Scopul: Verificarea și consolidarea cunostintelor copiilor referitoare la păsările de curte
Durata: 1 zi

Activităţi pentru dezvoltarea personală(ADP):

- Întâlnirea de dimineaţă: “Cine face ouă?”


- Rutine: - “Suntem mari de-acum!” (primirea copiilor, spălatul, servitul mesei, mersul la
toaletă);
- “Cu puişorul de m-am jucat/ imediat eu m-am spălat!”
- Tranziţii: - “Copilaşii s-au trezit şi la lucru au pornit!” ;
- “Vine, raţa, vine raţa!”- cântec;
- “Lucrările am încheiat /Dar activitatea n-am finalizat./
Cel ce va fi rapid/Va primi un mic pupic!”- recitative.

Activităţi pe domenii experienţiale (ADE):

DLC+ DOS: “Găinuşa şi răţuşca”- memorizare, lipire.

Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA):

I. Construcţii: “Ograda bunicilor”;


Ştiinţe: “De ce creştem animale şi păsări?”
Joc de rol: “De-a fermierii”
II. Joc de mişcare: “Puişori, veniţi la mama!”.

Scopul activităţii:
- formarea deprinderii de exprimare corectă, stimulând şi exersând limbajul;
- consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică a
preşcolarilor.
Obiective operaţionale:
ALA:
O1- să construiască ograda bunicilor;
O2- să enumere motivele pentru care creştem animale şi păsări;
O3- să desfăşoare jocul de rol “De-a fermierii”.
ADE:
O1- să memoreze titlul şi conţinutul poeziei;
O2- să recite corect poezia, respectând pauzele dintre versuri;
O3- să folosească corect materialele şi tehnicile de lucru ( lipire);
O4- să execute lucrările corect respectând ordinea etapelor de lucru.

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
2. Material didactic: cuburi lego, jucării de pluş reprezentând animale domestice,
ilustraţie reprezentând găinuşa şi răţuşca stând la sfat, planşa model, planşa suport,
tăviţe, hârtie glasată, lipici, beţişoare pentru lipici.
3. Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual.

Bibilografie:
Preda, Viorica(coord.) – Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed.
Sitech, Craiova, 2010
Toma, G., Ristoiu, M., Nicolae, I., Anghel, M., Petre, D. - Suport pentru aplicarea noului
curriculum pentru învăţământul preşcolar. Nivel 3-5 ani, Ed. Delta Cart Educaţional, Piteşti,
2010
xxx – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti, 2008.
Scenariul zilei

Întâlnirea de dimineaţă.
Programul zilei debutează cu salutul:
„Dimineaţa a venit,
Toţi copiii au sosit.
În cerc să ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm:
A sosit o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!” , completarea calendarului cu simbolurile zilei, fenomenul meteo
specific, precizându-se anotimpul în care ne aflăm. Se poartă o mică discuţie cu copiii despre
păsările din ograda bunicilor.
Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin intermediul jocului: „Mi-ar plăcea să fiu pasărea …
pentru că ….”
Fiecare copil, pe rând, spune ce pasăre şi-ar dori să fie motivând alegerea făcută, până
când îşi împărtăşesc toţi părerile şi motivaţiile. Exemplu: „Mi-ar plăcea să fiu o găinuşă pentru
că e foarte drăgălaşă” .
Mesajul zilei este “Creştem păsări la bunici în curte/ Că ele ne dau ouă multe!”.
Noutatea zilei - Se prezintă o păpuşă care are în mână are un coş în care se află multe surprize
pe care le vor descoperi pe parcursul zilei.
Pe tranziţia - “Copilaşii s-au trezit şi la lucru au pornit!”, copiii se deplasează la măsuţele
aşezate pe centre tematice, unde se vor desfăşura activităţile liber alese.
La centrul construcţii copiii construiesc “Ograda bunicilor”; la centrul ştiinţe se discută pe
tema “De ce creştem animale şi păsări?”; la centrul joc de rol copiii se vor juca “De-a
fermierii”.
Pe tranziţia “Puişori, veniţi la mama!”, se face trecerea către activităţile pe domenii
experienţiale, în cadrul cărora copiii vor memora poezia ,,Găinuşa şi răţuşca” şi vor lipi
figurine cu răţuşte.
La ALA II, copiii vor desfăşura jocul de mişcare “Puişori, veniţi la mama!”.

DEMERSUL DIDACTIC

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1. Moment Se asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a - -
organizatoric activităţii (aerisirea sălii de grupă, aranjarea
mobilierului pentru activitate, pregatirea materialelor
necesare desfăşurării activităţii), introducerea
organizată a copiilor în sala de grupă.

2. Captarea Introducerea în activitate


atenţiei Introducerea în activitate se va face printr-o scurtă
povestioară: -
“Am să vă spun acum, copii, o scurtă întâmplare povestirea
petrecută în ogradă la bunici.
Într-o frumoasă zi de primăvară, în ograda bunicilor, o
găinuşă şi o răţuşcă au găsit un vierme în drum şi au
început să se certe care din ele să-l mănânce. Dar, în
timp ce ele stăteau de vorbă, viermele a plecat.”
3. Anunţarea Anunţarea temei explicaţia -
temei şi a „Astăzi o să învăţăm o poezie foarte frumoasă care se
obiectivelor numeşte „Găinuşa şi răţuşca”şi vom realiza împreună o
lucrare în care vom lipi o răţuşcă.
4. Dirijarea Familiarizarea copiilor cu conţinutul poeziei -
învăţării Se prezintă copiilor ilustraţia cu găinuşa şi răţuşca şi se
adresează câteva întrebări: Conversaţia
- Ce observaţi în ilustraţia noastră?
- Unde trăiesc cele două păsări de curte? Observaţia
- Cum face găina?
- Dar raţa?
- Cu ce se hrănesc cele două păsări?
- Ce mai observaţi în ilustraţie?
- Ce fac cele două păsări?
- Ce a făcut viermele? Aprecieri
Recitarea model a poeziei de către educatoare verbale
Voi atrage atenţia copiilor că trebuie să asculte cu mare
atenţie această poezie, să reţină titlul poeziei, să reţină
semnificaţia cuvintelor şi a expresiilor noi.
Găinuşa şi răţuşca
Găinuşa cotcodac
Şi cu raţa mac-mac-mac
Au găsit un vierme-n drum
Si vor să-l mănânce-acum.

Dar cum stau încă la sfat


Găinuşa cotcodac
Şi cu raţa mac-mac-mac
Viermele a şi plecat.

Voi recita poezia expresiv, pronunţând clar cuvintele,


respectând pauzele, potrivit punctuaţiei, pentru a putea
trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării.
Expresivitatea recitării o voi realiza prin modelarea
vocii, respectarea pauzelor logice, accentuări şi scăderi
ale intensităţii vocii, repetiţii, mimică şi gestică. Voi
explica copiilor cuvintele necunoscute.
Reproducerea poeziei de către copii
Pentru a se asigura însuşirea poeziei de către întreaga
grupă, se va folosi procedeul învăţării pe fragmente, Orală
respectiv pe stofe. Ce-a de-a doua strofă se va recita
reluându-se prima strofă. Exerciţiul
Voi antrena şi voi ajuta 3-4 copii să recite cu voce tare,
expresiv, să pronunţe cuvintele clar.
Pe tranziţia: „Vine rata” , copiii se deplasează la
mesele pregătite pentru activitatea practică.

Vine raţa, vine raţa, vine raţa,

Frunză verde flori de tei


Vine raţa din costrei
Cu vreo șapte bobocei
Și rățoiul după ei.

Vine raţa, vine raţa, vine raţa

Frunză verde și-o lalea


Raţa ici, raţa colea,
Raţa trece Dunărea
Cu bobocii după ea.
5.Obţinerea Intuirea modelului şi a materialelor de lucru
performanţei Se intuieşte planşa model şi materialele primite de
copii pe măsuţe: planşa suport, răţuşca decupată din Conversaţia
hârtie glasată, lipici, beţişor pentru lipici. Voi atrage
atenţia asupra caracteristicilor lipiciului: este moale, se
întinde uşor, are miros, dar nu se mănâncă. Orală
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
Se explică şi demonstrează modul de lucru: Demonstraţia
- se va aşeza răţuşca în partea dreaptă a planşei, în
mijloc;
- se va apuca beţişorul cu o mână şi se va lua
puţin lipici pe vârful acestuia;
- cu cealaltă mână se va ţine cu vârful degetelor
răţuşca decupată din hârtie glasată;
- se va întinde pasta de lipit pe toată suprafaţa de
pe spatele raţuştei într-un strat foarte subţire –
direcţia de întindere a stratului de lipici va fi
întotdeauna din mijlocul figurii spre părţile
exterioare ale acesteia;
- se va lua figura pe care s-a întins lipiciul, se va
aşeza în locul dinainte precizat şi se va fixa cu Aprecieri
partea cu lipici în jos, prin mişcări de apăsare cu verbale
podul palmei, mişcări executate din interior spre
marginea figurii.
Încălzirea muşchilor mici ai mâinii
Se realizează încălzirea muşchilor mici ai mâinii prin
diverse exerciţii:
„ Mâna lebădă o fac,
Care dă uşor din cap
Lebedele în jur privesc
Mâinile eu le rotesc
Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat
Degetele sunt petale Exerciţiul
Se deschid ca la o floare”.
Executarea lucrărilor de către copii
Voi ura spor la lucru copiilor.
În timp ce copiii lucrează, îi supraveghez, îi ajut şi îi
îndrum acolo unde este nevoie.
6.Asigurarea După terminarea lucrărilor,le voi semna şi le voi aşeza
retenţiei şi a pentru expoziţie în faţa grupei.
transferului de TRANZIȚIE
cunoştinţe Lucrările am încheiat,
Dar activitatea n-am finalizat.
Cel ce va fi rapid
Va primi un mic pupic!
Copiii se vor deplasa pe covoraş, în faţa lucrărilor
realizate.
Voi face o scurtă sinteză asupra desfăşurării activităţii:
“Vedeţi, copii, astăzi am învăţat o poezie foarte
frumoasă care se numeşte “Găinuşa şi răţuşca”. La fel Orală
ca în poezia noastră, voi aţi lipit răţuşca acolo unde îi
este locul, lângă găinuşă. Pentru că cele două păsări au
stat de vorbă, viermele a plecat”.
Voi numi 1-2 copii să recite poezia învăţată, având ca Exerciţiul
suport intuitiv lucrările relizate de ei înşişi.
7. Evaluarea Voi face analiza lucrărilor împreună cu copiii.
activităţii Voi face aprecieri asupra felului cum au lucrat şi s-au
comportat copiii în timpul întregii activităţii şi le voi Orală
oferi acestora recompense (bomboane).
Copiii părăsesc sala de grupă pe melodia ,,O răţuşcă stă
pe lac”.

S-ar putea să vă placă și