Sunteți pe pagina 1din 15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

CĂSUȚA POVEȘTILOR BUZĂU


GRUPA MICĂ PRICHINDEII

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„BARZĂ, BARZĂ, HAI IN CUIB!”

PROF.ÎNV.PREȘC:

ARION IONELA-SILVIA

23.03.2018.
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
(ADP + ALA1 + ADE (DȘ+DEC) + ALA2)

DATA: 23.03.2018.
GRĂDINIȚA CU P.P. CASUȚA POVEȘTILOR BUZĂU
GRUPA: MICA PRICHINDEII
PROPUNĂTOR: Prof. înv. preșc. Arion Ionela-Silvia
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
SUBTEMA : „Pasari calatoare vin din depărtare”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Barză, barză, hai în cuib!”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi;
DURATA: o zi

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII INTEGRATE:


ADP + ALA1 + ADE (DȘ+DEC) + ALA2
1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
a) Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, dragi păsări călătoare”, salutul,
prezența, completarea Calendarului naturii, noutatea zilei.
b) Rutine:
 „Barza își spala penele”- exersarea deprinderilor de igienă.
 ,,Poftă bună!”- exersarea deprinderii de a mânca frumos.
c) Tranziții:
 „Zburăm ca berzele”.
 „Barza și broaștele”.

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂȚI ALESE 1:


a) Artă: „Ouă mari si mici ” – modelaj;
b) Construcții: „Horn pentru cuibul berzei” – cuburi de lemn, materiale din natură;
3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
I. DOMENIUL ȘTIINȚE - ACTIVITATE MATEMATICĂ :
Joc didactic: „Barză, barză, hai in cuib!”.
II. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV - PICTURĂ:
Pictură: „Barză, barză, hai in cuib!”.

4. JOCURI ŞI ACTIVITĂȚI ALESE 2:


„Barza fără cuib”- joc distractiv

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea cunoştinţelor despre păsările călătoare şi mediul lor de viaţă și aplicarea
acestora în diferite contexte de lucru, consolidarea priceperilor și deprinderilor de a utiliza
pensula și de a acoperi o suprafată determinată cu pata de culoare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

O 1 – Să modeleze ouă mari si mici, respectând indicatiile primite;


O 2 – Să îmbine armonios cuburile de plastic pentru a realiza construcția propusă;
O 3 – Să constituie independent mulţimi de elemente de același fel după criteriul mărime;
O 4 – Să realizeze corespondenta cifră – cantitatea de obiecte și invers;
O 5 – Să picteze îngrijit suprafață dată, respectând indicațiile primite;
O6 – Să respecte regulile jocului, corelându-și mișcările cu sarcinile primite;
 SARCINA DIDACTICĂ :
Clasificarea obiectelor după diferite criterii, aprecierea globală a cantitătii, raportarea
numărului la cantitate și a cantității la număr.

REGULILE JOCULUI :
 Educatoarea adresează întrebări tuturor copiilor;
 Copiii vor răspunde numai atunci cand sunt solicitati;
 Răspunsurile corecte se recompensează printr-un stimulant.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, manipularea


materialelor, utilizarea bulinelor colorate.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, problematizarea,
jocul, turul galeriei.
b) Mijloace didactice: panoul Calendarul naturii, cuiburi pentru berze, siluete
reprezentând berze, berze din polistiren, jetoane reprezentând cifre, plastilină, pensule, acuarele,
pahare cu apa, şerveţele, modelul educatoarei, paie, crenguţe, coşuri, imagini reprezentând păsări
călătoare, cărţi despre păsări, cuiburi de barză, barză din plastic, coş cu ouă, imagini
reprezentănd păsări călătoare, hrana şi mediul lor de viaţă, ecusoane, jucarii de plastic
reprezentând hrana berzelor, .
c) Forme de organizare: pe grupuri, frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
1. ***.(2008). „Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani”. Bucureşti;
2. ***Revista învățământului preșcolar (diverse numere);
3. Antonovici, Ş. (2009). „Jocuri-exerciţiu pentru activităţi alese”. Bucureşti, Aramis;
4. Cucos C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996;
5. Varzari, E. (coord.), (1974). Cunoașterea mediului înconjurător și dezvoltarea vorbirii,
București, Editura didactică și pedagogică.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineață. Educatoarea îi salută pe copii, aceștia


răspund la salut, apoi se va realiza prezenţa copiilor cu ajutorul fotografiilor, se va completa
Calendarul naturii urmărindu-se următoarele elementele: vremea, îmbrăcăminte specifică,
anotimp.
Împărtăşiriea cu ceilalţi / noutatea zilei: Ne vom aminti cu totii în ce anotimp suntem,
educatoarea va purta o discutie cu cei mici în care le va spune că, desi a venit primăvara, au
apărut ghioceii, au înmugurit pomii si am sărbătorit ziua mărțișorului și ziua mamei, iarna a decis
să ne facă o surpriză și să se reîntoarcă la noi. Atât cei mari, cât și cei mici, trebuie să se bucure
de ultima zăpadă deoarece primăvara este pe drum si va topi ultimile urme de iarnă.
Educatoarea amintește copiilor că azi este o zi specială, Grupa mică Prichindeii are oaspeți care
vor să afle ce știu copiii despre pasarile calatoare, ce le place lor să facă la grădiniță și cât de
isteți sunt.
Educatoarea menționează tema activității, mijlocul de realizare și obiectivele urmărite,
într-un limbaj accesibil vârstei preșcolare.
Captarea atenției: copiii vor descoperi împreună cu doamna educatoare un cosuleț cu ouă
colorate, în fiecare ou se află câte un bilețel pe care este scrisă o sarcină. Dacă până la finalul
zilei copii vor rezolva toate sarcinile, barzele vor fi foarte fericite să își găsească drumul până la
căsuta lor și îi vor recompensa pe copii.
Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile: la centrul Artă
copiii vor modela din plastilină ouă mari si mici, iar la centrul Constructii aceștia vor construi
hornuri pentru cuibul berzei, folosind diverse materiale sintetice și din natură. După încheierea
activităților toți copiii vor trece pe la fiecare centru pentru a vedea cum s-au descurcat colegii lor
în ceea ce privește rezolvarea sarcinilor. Copiii care au modelat plastilina vor așeza ouăle în
cuiburile făcute de cei care au lucrat la centrul construcții.
După desfăşurarea activităţilor pe centre, unde copiii îşi reactualizează cunoştiinţele
despre păsări călătoare, copiii vor părăsi sala de grupă „zburând ca berzele”.
La întoarcerea în sală copiii vor fi pregătiţi pentru începerea jocului didactic „Barză,
barză, hai in cuib!”.. Copiii sunt împărțiți în două echipe: echipa ,,Albastră” și echipa ,,Verde”.
Se explică tuturor copiilor regulile jocului didactic. Pentru fiecare sarcină realizată corect copiii
vor primi câte o bulină colorată.
Tranziţia către pictură la măsuțe se va face prin jocul distractiv ,,Barza si broaștele”.
Le reamintesc copiilor că trebuie să le ajutăm pe berze să ajungă la cuib, iar dacă reușim
vom primi recompense din „Cuibul cu surprize”.
Le explic copiilor că astăzi vom picta berze pe suport de polistiren, iar la finalul activității
vom ajuta berzele sa ajungă la casuta lor - cuibul.
După încheierea activității copiii vor fi recompensati cu ouă de ciocolată din „Cuibul cu
surprize” pentru a avea energia necesară desfășurării jocului distractiv „Barza fără cuib”
(variantă scăunele muzicale).
DEMERSUL DIDACTIC
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a


activităţii:
Moment - aerisirea sălii de grupă; Participarea
Centrul
organizatoric - pregătirea materialelor pentru fiecare centru de Conversaţia Frontal activă la
tematic
activitate; discuţii.
amenajat
- asigurarea unui climat educațional favorabil, în
concordanță cu tema săptămânii;

Se va realiza în cadrul Întâlnirii de dimineaţă unde Calendarul Conversaţia Stimularea


Captarea copiii vor descoperi că trebuie să îi ajute berzele să ajungă naturii interesului
Frontal
atenţiei la cuib prin rezolvarea sarcinilor scrise pe biletelele din Explicaţia, pentru
ouăle colorate. De asemenea, educatoarea va aminti cuibul cu ouă activitate
copiilor că astăzi este o zi specială, avem oaspeți la grupă. de plastic
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

Copiii vor fi îndrumați să salute politicos și să ureze „Bun


venit!”.

Anunţarea Copiii vor fi anunțați că vor face o călătorie minunată


Explicaţia
temei şi în lumea păsărilor călătoare și vor ajuta berzele să ajungă la
Conversaţia Frontal
precizarea cuib. Se prezintă obiectivele într-o manieră accesibilă
obiectivelor nivelului de înţelegere al copiilor.

Tranziţia către ariile de stimulare se va realiza cu


Reactualizarea ajutorul jocului distractiv „Barza și broaștele”.
Explicaţia Frontal
cunoștințelor Ii solicit pe copii în alegerea centrelor pentru ca activitatea Evaluare
să poată începe. Se prezintă centrele de interes, materialele formativă
și sarcinile ce urmează a fi rezolvate la fiecare sector. orală

Conversaţia

Copiii ascultă indicațiile, se consultă, își aleg materialele de


Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

lucru și caută metoda cea mai bună pentru a realizara tema.


O1 La centrul de interes Artă copiii vor modela din
plastilină „Ouă mari si mici”. plastilină Exercițiul Pe grupe
În cadrul centrului de interes Construcții preșcolarii planșete
vor folosi cuburi de lemn pentru a construi „Hornuri
O2 pentru cuibul berzei”. cuburi de
Se urmărește finalizarea temei și executarea corectă a lemn
lucrărilor. În timpul activităților îi voi supraveghea pe copii, voi suport pentru
purta discutii cu ei oferind îndrumări și ajutor acolo unde este
cuib
nevoie.
materiale din
După finalizarea activităților pe centre de interes copiii
natură
părăsesc sala de grupă „zburând ca berzele”.
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

DȘ - activitate matematică
Joc didactic: „Barză, barză, hai in cuib!”
Explicarea regulilor jocului:
Copiii sunt așezați pe scăunele, în semicerc.
Se explică tuturor copiilor regulile jocului: toți copiii vor
Desfășurarea participa la joc, copiii răspund numai atunci când sunt
activității numiti de educatoare, răspunsurile corecte vor fi răsplătite cuiburi
cu aplauze și recompense. explicația Frontal Aprecierea
Executarea jocului de probă: siluete berze conversația răspunsurilor
Un copil va începe jocul și voi urmări dacă au fost înțelese copiilor
regulile. ouă din
Așează sub barza mică (de la centrul tematic) mai putine polistiren
ouă decât am eu în mână. pe echipe
Așează sub barza mare (de la centrul tematic) mai multe jetoane cifre
ouă decât am eu în mână.
Executarea jocului propriu-zis;
Educatoarea urmărește ca jocul didactic să fie executat de
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

către toți copiii.


Varianta 1:
O3 Formează multimi de elemente de același fel (cuiburi mari cuiburi
si cuiburi mici) și așeză-le pe covorașul potrivit.
Varianta 2: siluete berze conversația pe echipe Evaluare
Găsiti cifra care ne arată câte berze sunt așezate in acest formativă
cuib - 1. ouă din explicația orală
Varianta 3: polistiren
Așează în cuib tot atâtea berze câte îti arată cifra - 2.
O4 jetoane cifre
Complicarea jocului:
Se va realiza prin activitatea din cadrul domeniului estetic si
creativ - pictură: „Barză, barză, hai in cuib!”.
copiii vor primi siluete de berze din polistiren pe care le
vor picta.
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

DEC: Pictură: „Barză, barză, hai in cuib!”

Copiii se aşează la măsuţe pentru a observa materialul


pregătit, realizându-se astfel introducerea în cea de-a doua
activitate pe domenii experiențiale.
Se vor parcurge următoarele etape:
Anunţarea temei: Astăzi vom picta o barză pentru a o
Obţinerea pensule conversaţia
ajuta să ajungă la cuib.
performanţei Prezentarea modelului se va face de către educatoare pahare cu apă
prin afişarea unei lucrări model realizate în prealabil. acuarele Frontal Evaluare
explicaţia
Intuirea materialului: „Ce aveţi pe măsuţe?” ( pensulă,
siluetă barză formativă
acuarele, apă, şerveţele).
O5 Pentru a ști dacă am realizat o lucrare corectă enumerăm din polistiren observaţia Individual orală
împreună câteva criterii pe care trebuie să le îndeplinească șervețele
lucrarea: să respecte tema propusă, să fie acoperită toată
suprafața de lucru, să se respecte culorile indicate de către
educatoare, să aibă un aspect îngrijit.
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: (se vor
realiza concomitent de către educatoare) introduceţi
pensula în apă, dar atenţie să nu fie prea multă apă; apoi
introduceţi pensula în culoare. Aveţi grijă să nu fie prea
multă culoare. Înainte de a schimba culoarea spalaţi bine
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

pensula. Dacă v-aţi murdărit, puteţi să vă ştergeţi cu


șervețelul.
Efectuarea exerciţiilor pentru încălzirea muşchilor
mici ai mâinilor: „Lebedele”.
Efectuarea temei de către copii: dau semnalul de
început al lucrului. Pe parcurs dau explicaţii şi ofer ajutor
individual copiilor care întâmpină dificultăţi în realizarea
temei cerute şi îi încurajez în vederea executării corecte a
temei. Voi corecta poziţia copiilor la masă.
Analiza lucrărilor copiilor: se organizează turul
galeriei – copiii trec prin fața lucrărilor și apreciază
produsele activității lor.

Asigurarea Copiii așează berzele pictate de ei în cuib, apoi


retenţiei şi a primesc recompense dulci și se vor juca „Barza fără cuib” coronite cu conversația Aprecieri
transferului (variantă scăunele muzicale)”: voi așeza cuiburi din carton berze Frontal globale şi
în mijlocul sălii de grupă, cu unul mai puține decât individuale
O6 numărul copiilor, iar când voi opri muzica berzele își vor
căuta un cuib. Barza care a rămas fără cuib va ieși din joc,
iar barza care rămâne ultima va câștiga jocul.
Strategiile didactice
Etapele Conţinutul ştiinţific Resursele Metode şi Forme de Evaluare
activităţii materiale procedee organizare

Se fac aprecieri individuale şi colective asupra cuib cu ouă conversația


participării la activitate, se fac recomandări pentru din ciocolată explicația Aprecieri
Încheierea activităţile viitoare, se împart recompense: berzele nu mai jocul verbale
activităţii sunt triste deoarece copiii le-au ajutat să își găsească
cuibul, iar copiii vor fi recompensați cu ouă din ciocolată.
ANEXA 1

Dimineata a sosit,

Dimineata a sosit,

Toti copiii au venit,

Cu totii ne adunăm

În semicerc ne-așezăm.

A sosit o nouă zi:

Bună dimineata, copii!

Lebedele

Umerii îi vom mișca,

Spatele vom îndrepta

Degetele-mi sunt petale,

Se desfac ca la o floare.

Mâna lebădă o fac,

Care dă mereu din cap,

Lebedele-n jur privesc,

Mâinile eu le rotesc,

Morișca o învârtesc

Și la lucru eu pornesc!