Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data : 05. 05. 2011


Unitatea de practica : G.P.P. 28, Oradea
Grupa : mijlocie
Educatoare : Elena Indrie, Igna Sanda
Propunatoare : Oprean Irina
Categoria de activitate : Educarea limbajului
Mijloc de realizare : Joc didactic
Tema activitatii : „Cu ce călătorim?”
Scopul : -formarea deprinderii de a se exprima corect şi coerent;
-consolidarea cunoştinţelor despre mijloacele de locomoţie şi
transport;
-educarea atenţiei şi a spiritului de observaţie;
Sarcina didactică : descrierea după un plan dat a unui mijloc de locomoţie;
Regulile jocului : plicul porneşte din mână în mână la indicaţia dată prin
culoare verde a semaforului şi se opreşte când semaforul arată culoarea
roşie. Copilul la care s-a oprit plicul, prezintă grupei imaginea şi o descrie
după criteriile stabilite. Grupa întreagă imită mişcarea şi reproduce
onomatopeele corespunzătoare.
Elemente de joc : aplauze, mânuirea materialului
Obiective cadru : -dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea
corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
-educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct
de vedere fonetic, lexical şi sintactic.
Obiective de referinţă : -să paticipe la activităţile de grup, inclusiv la
activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
-să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să
reacţioneze la acestea.
Obiectiv fundamental : -consolidarea cunoştinţelor despre mijloacele de
locomoţie şi transport;
Tipul de activitate : consolidare
Obiective operaţionale :
O1-să alcătuiască enunţuri simple după diferite imagini cu mijloace de
transport;
O2-să recunoască mijloacele de transport pe uscat, pe apă şi în aer;
O3-să denumească corect mijloacele de transport;
O4-să denumească legăturile între însuşirile caracteristice şi un anumit
mijloc de transport;
Strategii didactice:
a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia;
b) material didactic: un semnalizator cu două culori : una roşie şi una verde ;
plic cu jetoane care reprezintă diferite mijloace de transport şi locomoţie :
automobil, autobuz, avion, vapor, elicopter, bicicleta, barcă, tren, tramvai
c) durata: 25-30 minute.
Bibliografie :
Carmen Popa, Elemente de pedagogie preşcolară aplicată , Editura
Universităţii din Oradea, 2006
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele activităţii OO Activitatea propunătoarei Activitatea
copiilor
1. Moment Asigurarea condiţiilor pentru
organizatoric buna desfăşurare a activităţii:
aerisirea sălii de grupă,
aranjarea scaunelor în formă
de semicerc, pregătirea
materialului didactic
2. Captarea Le voi adresa copiilor trei Copiii ascultă şi
atenţiei ghicitori : răspund la
Cameră pe patru roţi ghicitori.
Duce călători în spate
În oraş şi în afară
Chiar şi în întreaga ţară.
(autobuzul)
,,Un vultur voinic de fier
Poarta oamenii prin cer!”
(avionul)
,,Sir de camere pe roate
Fuge pe sine cat poate!”
(trenul)

3. Prezentarea şi Se realizează intuirea


intuirea materialului didactic folosit şi
materialului anume : un semnalizator cu
didactic două culori : una roşie şi una
verde ; plic cu jetoane care
reprezintă diferite mijloace de
transport.
4. Anunţarea Astăzi ne vom juca un joc Copiii ascultă.
temei numit „Cu ce călătorim?”.
5. Explicarea şi Explic şi demonstrez modul Copiii ascultă
demonstrarea de desfăşurare a jocului. Acest regulile jocului.
jocului joc ne va arăta cine recunoaşte
mai bine mijloacele de
transport. Va trebui să vorbiţi
corect, clar, să fiţi atenţi că să
observaţi care copii nu se
exprimă corect şi să-i
corectaţi.
Precizez sarcinile şi regulile
jocului: plicul care conţine
jetoane cu imaginile de
transport porneşte din mână în
mână, la semnalul verde. El se
opreşte numai la semnalul
roşu. Copilul la care s-a oprit
plicul, îl deschide şi
formulează enunţuri despre
mijlocul de transport ilustrat,
descriindu-i părţile
componente, ce funcţie are
fiecare din ele şi cine conduce
autovehiculul.
6. Desfăşurarea Vom desfăşura împreună Copiii execută
jocului de probă jocul de probă. Dacă se jocul de probă.
impune voi da explicaţii
suplimentare.

7. Desfăşurarea Jocul se repetă până când Copiii formează


propriu-zisă a fiecare dintre copii ajung să propoziţii cu
jocului formuleze propoziţii cu mijloacele de
mijloacele de transport. Voi transport.
urmării respectarea regulilor
jocului şi corectitudinea
exprimării in formularea
propoziţiilor.
8. Complicarea Le voi spune copiilor să bată Copiii vor spune
jocului din palme pentru fiecare propoziţii şi vor
cuvânt din propoziţie, bate din palme
concomitent. concomitent
pentru fiecare
cuvânt din
propoziţie.
9. Încheierea Voi face aprecieri generale şi
jocului individuale referitoare la
modul de lucru şi la felul cum
s-au comportat la activitate.