Sunteți pe pagina 1din 9

“CĂLĂTORIE

ÎN ŢINUTUL DE GHEAŢĂ”

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LICURICI”


DATA: 21.02.2013
GRUPA MIJLOCIE : „ MĂMĂRUŢELOR ”
EDUCATOARE : DETESAN OANA

1
TEMA ANUALĂ : „ Cum a fost, este şi va fi aici pe pământ ?”
TEMA PROIECTULUI : „ În lumea celor care nu cuvântă”
TEMA SĂPTĂMÂNII : ”Animalele de la Poli”
TEMA ZILEI : „Călătorie în ţinutul de gheaţă”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată DŞ(Matematică)/ DLC(Ed.Limbajului)
TIPUL ACTIVITATII: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe
FORME DE ORGANIZARE: Frontală, Individuală, pe grupe

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

Activităţi de dezvoltare personală (ADP) :


INTALNIREA DE DIMINEATA :

Salutul : În momentul sosirii la grădiniţă fiecare copil primeşte un ecuson cu


animale de la poli: urs polar, morsă, iepure polar. Copiii intră în sala de grupă intonând
cântecul: Folosind metodele interactive “Cerc interior, cerc exterior” şi
“Amestecă, îngheaţă, formează perechi”, copiii se vor saluta între ei. Se formează două
cercuri, unul în interiorul celuilalt. Educatoarea împreună cu copiii va rosti versurile :
„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Şi frumos să salutăm
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!”
La rândul lor, copiii din cercul interior se vor întoarce şi îi vor saluta pe cei aflaţi în
spatele lor din cercul exterior.
Următoarea formă de salut se va realiza prin metoda „Amestecă, îngheaţă, formează
perechi”. La semnalul “Amestecă” dat de educatoare, copiii se plimbă liber, la semnalul
“Îngheaţă” se opresc, stau nemişcaţi, iar la semnalul “Formează perechi” vor forma perechi cu
copilul cel mai apropiat de ei, pe care îl vor saluta prin strângere de mână. Jocul se repetă de 3
ori pentru a da copiilor posibilitatea de a se saluta cu cât mai mulţi colegi.
Pentru a-i aşeza pe copii în semicerc vom cânta împreună cântecelul „Cercul mare şi
frumos”.
Prezenţa: Se va face de către un copil la panoul cu mămăruţa.
Calendarul naturii :
Le voi spune copiilor că vom completa calendarul naturii pe trenuleţ pentru că astăzi vom
pleca într-o călătorie. Copiii vor completa calendarul naturii.
 În ce anotimp suntem ?
- Cum este vremea astazi?
- Cum se numeste luna in care suntem?
Dupa completarea calendarului acesta va fi citit de către toti copiii.
Noutatea zilei: Se face prin salutarea musafirului.

RUTINE : “Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când
solicită un anumit lucru;
2
TRANZIŢIE : „Pinguinul Willy” - cântec

Activităţi pe domenii experientiale (ADE)


DŞ/DLC (Activitate matematică) + (Educarea Limbajului)
Tema activităţii : „ Călătorie în ţinutul îngheţat”

Obiective operationale :
- Să recunoască animalele de la poli pe baza materialelor puse la dispoziţie;
- Să formeze mulţimi după anumite criterii: mărime şi culoare;
-Să raporteze numărul la cantitate în limita 1-3;
-Să alcătuiască propoziţii despre animalele din mulţimea formată;
-Să despartă în silabe cuvântul care reprezintă animalul din mulţimea formată.

Activitati liber alese (ALA1)

CONSTRUCŢII: „Aisberg” – alăturare piese din polistiren


Obiective operationale:
-Să sorteze piesele de polistiren mici de cele mari;
-Să alăture piesele de polistiren pentru a realiza aisbergul;

MANIPULATIVE: „Colier pentru mama pinguin ”- înşirare mărgele


Obiective operationale:
- să înşire mărgelele respectând criteriul culorii;
- să înşire mărgelele câte 2 de aceeaşi culoare, câte trei, câte una respectând
ordinea culorii.

ARTĂ : „Măşti de pinguin” –confecţionare


Obiective operationale:
-Să rupă hârtia în bucăţele mici utilizând tehnica ruperii;
-Să lipească bucăţile de hârtie în spaţiul dat pentru a realiza măştile;

METODE SI PROCEDEE : jocul, conversatia, explicatia, problematizarea,


expunerea, descoperirea, observarea, lucrul in grup, demonstratie, metode interactive: , „Cerc
interior, cerc exterior”, „Amestecă, îngheaţă, formează perechi”

MIJLOACE DE INVATAMANT:
ADP: ecusoane cu urs polar, ,morsă, ,pinguin , calendarul naturii

3
ADE: ecusoane cu urs polar, morsă, pinguin, ţinutul îngheţat, gheţari, animale de la poli, cifre.
ALA: Construcţii: bucăţi de polistiren, beţişoare
Manipulative: mărgele colorate, aţa de înşirat
Artă : Măşti cartonate, hârtie, lipici

FORME DE REALIZARE: frontal,individual, pe grupuri,

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

 “Curriculum pentru invatamantul prescolar 3-6/7 ani ” - 2008


 Laborator prescolar – ghid metodologic, editia a II-a, – editura V& Integral,
Bucuresti, 2002
 Curs “Strategii de invatare prin cooperare” – modulul III – Step by Step
 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive
de grup” –ghid metodic, editura Arves,
 Filofteia Grama, Mioara Pletea,Angela Sesovoci…”Aplicatii ale noului curriculum
pentru invatamantul prescolar”, vol I si II, ed. DPH, 2009

4
Scenariul zilei
Copiii intră în sala de grupă intonând cântecul “ ” având in piept
medalioane cu imagini reprezentand diferite animale de la poli:. Urs polar, morsă, pinguin.
Întâlnirea de dimineaţă începe cu salutul prin metodele interactive de grup „Cerc interior ,
cerc exterior”, „Amestecă, ingheaţă, formează perechi”. Copiii formează cercul mare pe
covor. Se trece apoi la completarea prezenţei pe mămăruţă, apoi se va completa calendarul
naturii. După completarea calendarului naturii educatoarea va fi întreruptă de apariţia
pinguinului Willy, care a fost găsit la uşă de către colega de grupă. Pinguinul Willy este foarte
trist deoarece în ţinutul de gheaţă a fost o furtună de zăpada şi în urma ei s-a creat o
dezordine.
Astfel că Pinguinul Willy îi roagă foarte mult pe copii să îl ajute să aranjeze ţinutul d
gheaţa şi să îl facă aşa cum a fost, şi dacă îl vor ajuta el îi va răsplăti pe măsură.
Educatoarea îi întreabă pe copii dacă vor să îl ajute pe Willy şi să facă ei ordine în
ţinutul de gheaţă? Copiii sunt foarte încântaţi să îl ajute pe Willy.
Willy va şopti educatoarei fiecare sarcină pe care copiii trebuie să o realizeze pentru a
aranja ţinutul de gheaţa.
Sarcini de la Willy:
1. Formează mulţimea gheţarilor mari şi aşează-i în ţinutul de gheaţă.
2. Formează mulţimea pinguinilor mici şi aşează-i în ţinutul de gheaţă.
3. Formează mulţimea peştilor care au culoarea albastră.
4. Formează mulţimea peştilor care au culoarea galbenă.
5. Formează mulţimea morselor.
6. Alege atâţia peşti cât arată cifra din mâna mamei pinguin.
7. Alege atâţia gheţari cât arată cifra de pe burtica tatălui pinguin.
8. Alege atâtea ouă cât arată cifra de pe iglul mare.
9. Aşează în faţa ursului olar atâţia 3 peşti de culoare diferită.
10. Pescuieşte 2 peşti pentru tata pinguin.
11. Pescuieşte 2 peşti pentru mama pinguin
După finalizarea sarcinilor copiii se vor ridica şi împreună cu educatoarea vor vizita
ţinutul de gheaţă şi îl vor aşeza e Willy alături de părinţii lui. Vor merge păşind pe
gheţari şi intonând cântecul „Pinguinul Willy”, luând apoi drumul spre baie.

Tranzitie: Copiii se întorc de la baie cu cântecul “Pinguinul Willy”.


Educatoarea va prezenta pe rând sarcina de la fiecare centru, totodată spunându-le
copiilor ca Willy le-a pregătit materialele de la centre în semn de mulţumire entru ajutorul
care i l-au dat.
La Centrul “Construcţii” copiii vor construi aisberguri din piese de polistiren.

La Centrul „Manipulative” Copiii vor înşira mărgele pentru a realiza colier pentru
mama pinguin.
La Centrul „Artă”, copiii vor avea de realizat câte o mască de pinguin, utilizând tehnica
ruperii hârtiei.

Copii se vor grupa pe centre în funcţie de imaginea din piept.

Tranzitie:Copii îşi încălzesc mâinile: „Mâna mea-i ca un cuvânt”-poezie

5
Educatoarea supraveghează activitatea tuturor centrelor, dând indicaţiile necesare.
Dupa ce copiii au realizat sarcinile de la centre, lucrările realizate le vor duce în ţinutu
de gheaţă pentru a-l face pe Pinguinul Willy mai fericit.
ALA 2:Jocuri de miscare
La final copiii se jor juca:”Pinguinule schimbă-ţi cuibul”, „Purtăm oul pe picioare ca
şi pinguinul”, „Cursa pinguinilor”.

Proiect didactic integrat

GRUPA:”Mămăruţelor”,
TEMA ANUALĂ : „Cum a fost, este şi va fi aici pe acest pământ?”
PROIECTUL TEMATIC:”În lumea celor care nu cuvântă”
SUBTEMA : ,,Animalele de la poli”
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrata (DŞ/ DLC)
ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE:
Domeniul Ştiinţă (DŞ)
Domeniul Limbă şi comunicare (DLC)

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Călătorie în ţinutul de gheaţă”


TIPUL ACTIVITATII: Consolidare si sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi.
FORME DE ORGANIZARE: Frontală, Individuală, pe grupe
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- Să recunoască animalele de la poli pe baza materialelor puse la dispoziţie;
- Să formeze mulţimi după anumite criterii: mărime şi culoare;
-Să raporteze numărul la cantitate în limita 1-3;
-Să alcătuiască propoziţii despre animalele din mulţimea formată;
-Să despartă în silabe cuvântul care reprezintă animalul din mulţimea formată.

SCOPUL ACTIVITATII: -Verificarea cunostintelor referitoare la formarea mulţimilor,


raportarea numărului la cantitate;
-Consolidarea deprinderilor de a pronunţa corect diferite cuvinte,
de a alcătui propoziţii şi de a despărţi în silabe diferite cuvinte.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee:
Jocul, conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, observaţia, expunerea,
descoperirea, exercitiul, lucru în grup, metodele interactive

Mijloace didactice:
Ecusoane cu urs polar, morsă, pinguin, gheţari, jetoane cu cifre, animale polare din pluş.

6
DURATA:35-40min :

7
EVENIMENT CONTINUT STINTIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE Forme, metode
1. Moment Asigurarea mediului şi climatului instructiv-educativ optim -conversatia, explicatia Observarea
organizatoric învăţării. comportamentului
-amenajarea spatiului de lucru, pregatirea materialului, prinderea in -ecusoane cu animale initial,interesul pentru
pieptul copiilor a ecusoanelor cu animale activitate.
2.Captarea Se va realiza prin introducerea elementului surpriză: Sosirea în gruă a
atentiei pinguinului Willy -conversatia, explicatia, Observarea
expunerea comportamentului
verbal şi nonverbal al
copiilor
3.Anuntarea Astazi, Pinguinul Willy ne roagă sa-l ajutam să aranjeze ţinutul de - expunerea
temei gheaţă, unde s-a creat o dezordine din cauza unei furtuni de zăpadă.
Pentru a face ordine în ţinutul de gheaţă trebuie să rezolvăm nişte
sarcini.
4. Desfasurarea Pinguinul Willy le ca cere să:
activitatii 1.Formează mulţimea gheţarilor mari şi aşează-i în ţinutul de -evaluare frontala
gheaţă. - explicatia
2,Formează mulţimea pinguinilor mici şi aşează-i în ţinutul de - conversatia
gheaţă. -aprecierea
3.Formează mulţimea peştilor care au culoarea albastră. raspunsurilor corecte
4.Formează mulţimea peştilor care au culoarea galbenă. - exercitiul -evaluare orala,
5.Formează mulţimea morselor. individuala,
6.Alege atâţia peşti cât arată cifra din mâna mamei pinguin. - problematizarea - observarea
7.Alege atâţia gheţari cât arată cifra de pe burtica tatălui pinguin. comportamentului
8.Alege atâtea ouă cât arată cifra de pe iglul mare. verbal şi nonverbal al
9.Aşează în faţa ursului olar atâţia 3 peşti de culoare diferită. copiilor
10.Pescuieşte 2 peşti pentru tata pinguin.
11.Pescuieşte 2 peşti pentru mama pinguin
Felicit copiii pentru intreaga activitate, pentru raspunsuri şi pentru
ajutorul acordatPinguinului Willy.

8
5. Obtinerea Educatoarea le propune copiilor să continue munca pe centre. Astfel
performantei ea le prezinta centrele la care vor lucra şi sarcinile pe care le au de - explicatia - frontala
rezolvat. - conversatia - individuala
La Centrul “Construcţii” copiii vor construi aisberguri din piese de - exercitiul - colectiva
polistiren. - problematizarea
La Centrul „Manipulative” Copiii vor înşira mărgele pentru a realiza
colier pentru mama pinguin.
La Centrul „Artă”, copiii vor avea de realizat câte o mască de pinguin, - munca in echipa
utilizând tehnica ruperii hârtiei.

6.Evaluarea La finalul muncii lucrările realizate vor fi duse de către copii în


performantelor ţinutul de gheaţă. - conversatia
7. Incheierea In incheierea activitatii copiii sunt apreciati verbal . Apoi se vor
activitatii juca jocurile de mişcare: :”Pinguinule schimbă-ţi cuibul”, „Purtăm oul -activitate colectiva
pe picioare ca şi pinguinul”, „Cursa pinguinilor”.