Sunteți pe pagina 1din 11

EDUCATOARE:

TĂNASĂ ANDREEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 „NEGRUŢ”,


BRĂILA

1
NIVEL II
TEMA ANUALĂ: „ Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Pe cărările toamnei”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Simfoniile toamnei”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Poveste de toamnă”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ADE(DLC+DEC)+ALA
MIJLOC DE REALIZARE: Poveste creată de copii de la imagini date
Desen
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe, priceperi şi deprinderi
SCOPUL:

Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral și plastic;

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Să formuleze propoziţii simple și dezvoltate pentru conceperea unei povești,
realizând un scenariu;
Să se exprime coerent pentru a se face înțeles;
Să realizeze prin desen elemente din şi pentru povestea creată;
Să compună în mod original și personal spațiul plastic utilizând materialele
date;
Să-și exprime opiniile și sentimentele în legatură cu activitatea desfășurată.

RESURSE :
Procedurale: conversația catehetică, explicația, expunerea, benzi desenate,
exerciţiul.
Materiale: mantia toamnei, frunze cu poze ale copiilor, frunze din natură,
videoproiector cu imagini, castane, ramuri, pietricele, fâşii de material, coli albe A3;
Organizatorice: pe centre, individual, frontal, în grup, în perechi.

2
BIBLIOGRAFIE :
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-5/7ani)
 Breben S., Gancea E.,“Metode interactive de grup”,Ed. Arves, Craiova, 2004
 Revista învățământului preșcolar și primar 3-4/2013, Ed. Arlequin

3
SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt primiţi în sala de


grupă unde sunt invitaţi să aleagă o frunzuliţă în culorile toamnei şi așezați în
“ cercul frunzelor de toamnă”.

1. Salutul între copii se realizează prin strategia de învățare prin cooperare “cerc
interior, cerc exterior”, combinată cu metoda “Amestecă, îngheață, formează perechi ”.
Educatoare salută copiii: ” Bună dimineața, culori ale toamnei !“, apoi aceștia
formează două cercuri concentrice. Pe fundalul unei melodii, copiii se rotesc în cerc, iar
la semnalul sonor dat de educatoare dintr-un fluier, copiii din cercul interior se întorc cu
fața către cei din cercul exterior, formează pereche cu cel din fața sa, salutându-se și
atingându-și nasurile. Se vor repeta comenzile de mai multe ori, dându-se astfel
posibilitatea formării cât mai multor perechi și salutul între cât mai mulți copii, aceștia
având posibilitatea să-și atingă ghenunchii, respectiv palmele.

2. Prezența copiilor se va realiza de fiecare copil, prin atașarea unei frunze de


toamnă cu fotografia sa într-un copac al toamnei.
Completarea calendarului naturii
Pentru că sunt și ei acum elemente ale toamnei vor schimba impresii legate de
starea vremii. Se va porni de la întrebările:
- În ce anotimp suntem?
- Cum este vremea afară toamna? (de regulă e mai rece, cerul e acoperit de nori,
bate vântul, poate chiar ploua)
- Ce se întâmplă cu frunzele în anotimpul de toamnă?
- Ce culori ne oferă nouă anotimpul de toamnă?
Vom atașa pe un norișor simboluri corespunzătoare vremii de afară.

3. Împărtășirea cu ceilalți continuă printr-o scurtă convorbire despre anotimpul


Toamna, despre frumusețea şi bogăţiile acestui anotimp.
4
4. Activitatea de grup. Voi pune copiilor un mesaj vocal primit de la ”Toamnă” în
care ne mulţumeşte pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului “Pe cărările
toamnei” dar care ne spune că, totuşi este puţin tristă deoarece în curând va veni Iarna şi
nimeni nu îşi va mai aminti de ea. Ca să nu mai fie tristă am rugat-o să ne spună ce
putem face pentru ea !

5. Noutățile zilei. Toamna ne-a spus că am putea crea o poveste prin care cu toţii să
ne putem aminti de frumuseţile, culorile şi bogăţiile ei şi le voi prezenta copiilor un set
de imagini cu elemente de toamnă trimise de către însăşi Zâna Toamnă şi o mantie, dar
şi nişte instrucţiuni pe care le vom utiliza pe parcursul desfășurării activității. După
aceasta copiii vor iesi într-un vals al frunzelor de toamnă în hol. La întoarcerea în sala
de grupă vor descoperi 3 cărări în culorile toamnei îndreptate către centrele deschise,
către care vor porni în funcţie de culoarea frunzei din piept aleasă dimineaţă la venirea
la grădiniţă.

6. Desfăşurarea activităţii. În cadrul ADE, vor fi deschise trei centre. La


Bibliotecă, copiii vor crea povestea pornind de la elemente specifice anotimpului de
toamnă, elemente pe care apoi le vor desena în centrul artă redând în imagini povestea
creată. La Artă copii vor desena elemente de toamnă de la care ei vor crea o poveste la
centrul bibliotecă. La Ştiinţă vor decora mantia toamnei sub care vom aşeza „Povestea
de Toamnă” găsind o utilitate materialelor din natură avute la dispoziţie, corelând
elementele date cu conţinutul poveştii.
Fiecare grup de copiii va alege un lider de grup care va prezenta „Povestea de
toamnă” creată.

Încheierea activităţii. Copiii vor interpreta cântece de toamna şi vor dansa


jucându-se liber.

5
ALA1

ARTĂ
Mijloc de realizare: Decupare, Lipire;
Sarcina didactică: Copiii vor decupa şi lipi ghirlande din fructe şi legume de
toamnă, vor păstra o poziție corectă în timpul lucrului.

CONSTRUCŢII
Mijloc de realizare: joc de masă;
Sarcina didactică: Copiii vor construi şi amenaja cărările toamnei.

CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE ÎN CADRUL ADE

BIBLIOTECĂ
Tema: “Poveste de toamnă”
Mijloc de realizare: Poveste creată de copii de la elemente date;
Sarcina didactică: Copiii împreună cu educatoarea vor discuta despre
principalele elemente specifice anotimpului de toamnă. Apoi, cu ajutorul acestor
elemente, vor crea o poveste, utilizând calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui
corporal. Povestea creată va fi rezultatul lucrului în echipa.

ARTĂ
Tema: “Poveste de toamnă”
Mijloc de realizare: Desen;
Sarcina didactică: Copiii vor desena elemente din şi pentru „Povestea de
toamnă” creată realizând o lucrare plăcută din punct de vedere estetic. Vor fi sprijiniţi
de către educatoare pe tot parcursul desfăşurării activităţii.

6
ŞTIINŢĂ
Tema: “Mantia toamnei”
Mijloc de realizare: Asamblare;
Sarcina didactică: Copiii vor cunoaște și vor utiliza corect materialele de lucru,
găsind o utilitate pentru materialele din natură folosite, corelând elemetele date cu
conținutul poveștii.

ALA2

Mijloc de realizare: Cântecele de toamnă/ Jocuri cu text și cânt;


Sarcina didactică: Copiii vor interpreta cântece de toamna şi vor dansa jucându-
se liber.
.

7
Secvența Conținutul activității Strategia didacticӑ Evaluare
didactică Metode şi Material Forma de (metode
procedee didactic organizare de
a activitӑții evaluare)
Moment Asigurarea condițiilor
organizatoric necesare unei bune
desfășurări a activității. Conversația
Distribuirea în prealabil Explicația Frunze în Organizare
a unor mijloace de Metoda culorile frontalӑ
învățământ în fiecare “Amestecă, toamnei Organizare
centru de activitate. îngheață, în perechi
Întâlnirea de formează
dimineață: perechi”
1.Prezența;
2.Salutul;
3.Calendarul naturii

Reactualizarea Are loc în următoarea


cunoştințelor etapă a Întâlnirii de
însuşite dimineaţă:
anterior 4.Împărtășirea cu Conversația Organizare Evaluare
ceilalți – se realizează introductivӑ frontalӑ oralӑ- prin
printr-o scurtă conversație
convorbire despre cateheticӑ
anotimpul Toamna,
despre frumusețea şi
bogăţiile acestui
anotimp.

Captarea Se realizează în
atenției următoarul moment din
cadrul Întâlnirii de
dimineaţă :
5.Activitatea de grup - Expunerea Organizare
Voi pune copiilor un frontalӑ
mesaj vocal primit de la
”Toamnă” în care ne Explicația Mesaj
mulţumeşte pentru vocal pus
activităţile desfăşurate la
în cadrul proiectului “Pe Conversaţia calculator
cărările toamnei” dar
care ne spune că, totuşi
este puţin tristă
deoarece în curând va
veni Iarna şi nimeni nu
îşi va mai aminti de ea.
Ca să nu mai fie tristă
am rugat-o să ne spună
ce putem face pentru
ea ?

Anunțarea În cadrul Noutăţii zilei


temei și a Toamna ne-a spus că
obiectivelor am putea crea o Explicația
poveste prin care cu Imagini
toţii să ne putem Conversaţia video- Organizare
aminti de frumuseţile, proiector, frontalӑ
culorile şi bogăţiile ei Învӑțarea Mantia
şi le voi prezenta prin toamnei
copiilor un set de descoperire
imagini cu elemente de
toamnă trimise de
către însăşi Zâna
Toamnă şi o mantie,
dar şi nişte instrucţiuni
pe care le vom utiliza
pe parcursul desfă-
șurării activității.

Desfășurarea Prin tranziţie copiii vor


activității pe ieși într-un vals al Verificarea
centre frunzelor de toamnă în modului de
(Dirijarea hol. La întoarcerea în înțelegere a
învӑțӑrii şi sala de grupă vor Cărări Organizare sarcinii de
obținerea descoperi 3 cărări în din în grupuri lucru prin
performanței) culorile toamnei Conversația hârtie mici evaluare
îndreptate către gofrată oralӑ- prin
centrele de activitate tehnica
deschise, către care vor Organizare întrebare-
porni în funcţie de individuală rӑspuns
culoarea frunzei din
piept aleasă dimineaţă
la venirea la grădiniţă. Verificarea
realizării
La Bibliotecă, copiii Expunerea cerinței atât
vor crea povestea prin individual,
pornind de la elemente povestire cât și în
specifice anotimpului de grup-prin
toamnă, elemente pe Învӑțarea evaluare
care apoi le vor desena prin oralӑ şi
în centrul artă redând în cooperare evaluare
imagini povestea creată. practicӑ

9
La Artă copii vor Coli în
desena elemente de Explicaţia format
toamnă de la care ei vor A3,
crea o poveste la centrul creioane
bibliotecă. colorate
La Ştiinţă vor decora
mantia toamnei sub care Mantia
vom aşeza „Povestea de toamnei
Toamnă” găsind o Panou
utilitate materialelor din Materiale
natură avute la din
dispoziţie, corelând natură:
elementele date cu frunze,
conţinutul poveştii. flori,
castane,
ghinde
Evaluarea Evaluarea activităţii se
activității va realiza prin Povestirea Toate Organizare Evaluare
prezentarea celor trei Conversaţia materiale- în grupuri oralӑ- prin
variante de poveste le realiza- mici conversație
create (care vor fi te în ziua Organizare cateheticӑ
aşezate sub Mantia respectivӑ individuală Evaluare
protectoare a toamnei practicӑ-
decorată cu elemente prin
din natură) - fiecare evaluarea
grup de copiii va alege şi
un lider de grup care aprecierea
va prezenta „Povestea lucrӑrilor
de toamnă” creată.

Încheierea Corespunde cu
activităţii finalitatea activității - Conversația Evaluare
Cântecele de toamnă/ oralӑ- prin
Jocuri cu text și cânt- aprecieri
Copiii vor interpreta verbale
cântece specifice individuale
anotimpului toamna, vor frontale
asocia mișcările Autoeva-
sugerate de textul luarea
cântecelor cu ritmul
acestora. De asemenea
se vor face aprecieri
asupra întregii zile atât
de educatoare cât şi
copiii între ei, precum şi
autoaprecieri.

10
11