Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 30 martie 2022


Grădinița cu Program Prelungit Lunca Cetățuii
Propunător : prof. înv. preșc. Miron Ecaterina Florina
Nivel I- Grupa mijlocie A “ Albinuțele ”
Locul de desfășurare: sala de grupă
Tema anuală de studiu : “ Cine și cum planifică/organizează o activitate ?”
Tema proiectului: ” Bucuriile primăverii”
Tema săptămânală : “Legume sănătoase ”
Tema activității : “ Ridichea uriașă ”
Domeniul experiențial : Domeniul Om și Societate
Categoria de activitate : Activitate practică
Mijloc de realizare: Colaj
Forma de realizare: frontal, pe grupuri, individual
Tipul de activitate: consolidare de priceperi și deprinderi
Durata: 30-35 minute

Dimensiuni ale dezvoltării:


III. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE
Competențe generale:
-Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiar
-Activare și manifestare a potențialului creativ
-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)

Comportamente vizate (Competențe specifice) :


- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
- Realizează sarcini de lucru cu consecvență
- Manifestă creativitate în activitatea practică

Scopul activității :

-exersarea unor priceperi și deprinderi practice formate anterior (de a lipi diferite materiale, în
vederea realizării unei lucrări practice) ;
- cultivarea perseverenței, a îndemănării și a încrederii în forțele proprii.

Obiective operaționale :

O1- să identifice materialele de lucru ;


O2- să respecte etapele de lucru pentru realizarea temei propuse, folosind corect materialele
avute la dispoziție ;
O3: să lipească elementele primite, pe suportul dat;
O4- să păstreze acuratețea lucrărilor ;
O5- să păstreze o poziție corectă în timpul lucrului ;
O6- să aprecieze critic și autocritic lucrările realizate, pe baza criteriilor stabilite la începutul
activității.

Strategii didactice:

Metode si procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca independentă, turul


galeriei

Materiale didactice: lucrarea model, planșa cu etapele de lucru, machetă reprezentând scena din
povestea Ridichea uriașă, carton, siluete reprezentând personajele din poveste, foarfece, hârtie
colorată, coșulețe, lipici, recompense.

Mijloace didactice: videoproiector, laptop.

Material bibliografic :

- “ Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul
pentru educație timpurie ”
- “ Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani ”
- “Ghid- Educație timpurie nivel preșcolar –Repere metodologice pentru cosolidarea achizițiilor din anul
școlar 2019-2020 ”

PROCESUL TEHNOLOGIC

Subiectul: ” Ridichea uriașă ”


Tema: Prelucrarea materialelor flexibile
Subtema: Lucrări cu materiale din hârtie
Materiale: lucrarea model, planșa cu etapele de lucru, machetă reprezentând scena din povestea
Ridichea uriașă, carton, siluete reprezentând personajele din poveste, hârtie colorată, coșulețe,
lipici, recompense.

Ustensile: foarfece

Operații de lucru:

ETAPA I: Conturarea, după șablon, a elementelor din tablou


ETAPA aIIa: Decuparea, după contur, a elementelor din tablou
ETAPA aIIIa: Lipirea elementelor pe tablou
DEMERS DIDACTIC

Nr. Secventele Ob Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Strategii Evaluare


Crt. activitatii didactice
I Moment -aerisirea sălii de grupă Formarea
organizatoric -așezarea mobilierului deprinderilor
1. Organizarea -introducerea ordonată a copiilor în sala organizatorice
sălii de grupă și de
2. Pregătirea -pregătirea materialului demonstrative disciplină
materialului (planșa cu etapele de lucru) și a
materialului distributiv
II Activitatea Se va realiza o scurtă convorbire cu
A. nouă privire la activitatea desfășurată anterior
Transmiterea (Povestea populară Ridichea uriașă). Copiii ascultă cu atenție și Conversația
instructajului Voi adresa copiilor întrebări despre răspund la întrebările Observarea
tehnic personajele și actiunea din poveste. adresate. dirijată
1.

Discuții Le voi dezvălui copiilor un tablou


pregătitoare reprezentând secvența finală a poveștii, în
care toate personajele încearcă să scoată
ridichea din pământ.
2.
Anunțarea Le voi spune copiilor că astăzi vor realiza
temei și ei acest tablou.
3. Prezentarea Se prezintă lucrarea model și planșa cu Copiii privesc cu atenție și Explicația
și intuirea etapele de lucru. analizează lucrarea model
lucrării Capacitatea de
model Explicația fixare în plan
mental a
4. Explicația și Voi explica fiecare etapă (indicand-o pe Copiii identifică lucrării model
demonstrația planșă) și vom prezenta/analiza materialul materialele de lucru.
primit de copii.
5. Verificarea
modului de O1 Voi solicita 1-2 copii, pentru a repeta Demonstrația
înțelegere etapele de lucru, prezentate pe planșa
O2 demonstrativă.
Copiii răspund sarcinii.
B. Exerciţii de Înainte de începerea lucrării se fac
încălzire a exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici
muşchilor ai mâinii:,,Ploaia”, ,,Vântul”, ,,Cântăm la
mâinii pian”, ,,Închiderea şi deschiderea
Realizarea pumnilor”.
lucrărilor
Munca Formarea și
O3 Voi urmări modul de lucru al copiilor și Copiii realizează lucrarea, independentă consolidarea
Aplicarea în
O4 cum aceștia respectă etapele de lucru. respectând etapele de deprinderilor
practică a
O5 Voi interveni cu explicații, acolo unde lucru. Exercițiul tehnice
instructajului
O6 este cazul.

III. Evaluarea și Se vor expune lucrările (pe machetă). Copiii participă la


încheierea O7 Utilizând metoda turul galeriei se va aprecierea lucrărilor. Conversația
activității realiza evaluarea și autoevaluarea Aprecierea și
lucrărilor. autoaprecierea
Se vor acorda stimulente și se va face Aceștia contribuie la lucrărilor
ordine în sala de grupă. realizarea curățeniei la
locul de lucru.

Pe parcursul lucrului, în cadrul activității practice, se va asigura fondul muzical – cântece de primăvară.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU

LUNCA CETĂȚUII

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LICURICI

LUNCA CETĂȚUII

PROBĂ PRACTICĂ

PROIECT DE ACTIVITATE
Ridichea uriașă-lipire (colaj)

susținut în cadrul inspecției speciale la clasă,


pentru obținerea pretransferului consimțit între unități

Candidat: prof. înv. preșcolar Ecaterina Florina Miron

30 martie 2022

S-ar putea să vă placă și