Sunteți pe pagina 1din 6

1

ORA A 4-A
Data: 24.03.2021
Clasa: a III-a
Prof. înv. primar/preșcolar: Mihalache Maria-Magdalena
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movilița, Jud. Vrancea
Disciplina: Limba și Literatura Română
Subiectul: Evaluare sumativă
Unitatea de învăţare: Salutare, primăvară!
Tipul lecţiei: verificarea cunoștințelor
Forma de realizare : evaluare scrisă
Durata: 50 de minute
Competențe specifice:
 3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte literare;
 3.4. Evaluarea conținutului uni text pentru aevidenția aspecte importante ale acestuia
 3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii, pe baza textului citit
 4.4. Povestirea, pe scurt a unei întâmplări imaginate de tine.
2

Obiective de evaluare:

1. Să noteze cu X varianta corectă, folosind informații din textul : Prâslea cel voinic și merele de aur, de Petre Ispirescu
2. Să ordoneze ideile principale, în ordinea desfășurării acțiunilor
3. Să coloreze perechile de cuvinte cu sens asemănător
4. Să scrie trăsăturile diferite, indicând cuvinte cu sens opus
5. Să denumească părțile de vorbire subliniate din textul dat, precizând numărul lor
6. Să transcrie propozițiile , folosind verbele la numărul plural
7. Să formeze verbe, pornind de la modelul dat
8. Să scrie verbe care se potrivesc substantivelor date
9. Să încercuiască varianta corectă scrierii cuvintelor și ortogramelor: nai/n-ai, săi/să-i
10. Să alcătuiască un text de 5-7 rânduri despre o întâmplare trăită sau imaginară, respectând părțile unei compuneri, așezarea în pagină, regulile de
ortografie și punctuație

Strategia didactică:

1. Resurse procedurale: conversaţia, problematizarea, exerciţiul;


2. Resurse materiale:fişe de evaluare.
3. Forme de organizare: individuală.
4. Forme şi tehnici de evaluare: formativă.
3

Bibliografie:

1. Dan Potolea, Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gardul didactic II, Ed. Polirom, Iași, 2008
2. Ion T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2007.
3. Prof. univ. Dr. Laurențiu Șoitu, Strategii educaționale centrate pe elev, Ed. AlphaMDN, BUZĂU, 2006
4

Etapele instruirii și C. O Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


dozarea timpului S. B.
Activitatea Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
învățătoarei procedee organizare învățământ

1. Moment Stabilesc un climat de Elevii își pregătesc Conversația Frontal instrumente


organizatoric ordine și disciplină materialele necesare: de scris
(1 min.) optim pentru buna instrumente de scris.
desfășurare a lecției.

2. Anunțarea Anunț titlul lecției și Elevii sunt atenți la Explicația Frontal Instrumente observarea
subiectului și a unitatea de învățare: tema activității și la de scris sistematică
obiectivelor Evaluare/ Salutare, ceea ce au de făcut
primăvară. Prezint pe parcursul orei.
obiectivele urmărite.
Împart elevilor fișa de
evaluare.
Solicit citireacu atenție
a itemilor. Ofer
explicații , unde este
cazul.
Precizez baremul și
criteriilede notare. Îl
scriu la tablă.
Timpul de lucru: 40 de
minute.

3. Evaluarea 3.1 O1 Solicit completarea Elevii citesc cu Exercițiul Individual Fișă de Evaluare scrisă
propriu-zisă . fișei de evaluare. atenție itemii, apoi evaluare
completează
răspunsurile.
5

După terminarea
timpului de lucru,
4. Analiza strâng lucrările elevilor
lucrărilor și realizez o verificare a
răspunsurilor corecte.
1. Verific ....trei feciori.
variantele ....un măr.
încercuite la Ș.a.m.d.
itemul 1
1-Un împărat avea în
2. Care este
grădina sa mere de
ordinea corectă
aur
a ideilor
2-Mulți voinici au
principale?
încercat să păzescă
Solicit recitirea fiecărui
mărul.
item și a răspunsului
3-Prâslea reușeste să
corect. Voi numi câțiva
rănească hoțul.
elevi.
4-voinicul hotărăște
să plece pe tărâmul
celălalt.
5- Băiatul o salvează
pe fata cea mare
răpită de zmeu.

3. Verific Strașnic = puternic


colorarea (de exemplu cu
corectă a verde)
perechilor de Somnolență=pirotea-
cuvinte cu sens lă(cu albastru)
asemănător. reușită=izbândă
Procedez la fel pentru (cu portocaliu)
fiecare item.
Corectez 1-2 lucrări.
6

Confirm și apreciez Rețin aprecierile și Explicația Frontal Aprecieri


5. Aprecierea răspunsurile elevilor. explicațiile. verbale
rezultatelor Ofer explicații Calificative
suplimentare și
aprecieri verbale.

6. Precizări și 3.2 O3 Precizez modalitățile de Ascultă cu atenție Conversația Frontal Aprecieri


sugestii . completare a lacunelor explicația verbale
și de corectare a
greșelilor.

7. Încheierea Activitatea se încheie Audiază cântecul. Audiția Frontal


lecției cu audiția cântecului:
(2 min. ) În lumea basmelor.
https://
www.youtube.com/
watch?v=5YxjFhcu9Vc

S-ar putea să vă placă și