Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.11.2019
Grădiniţa:cu Program Prelungit nr. 18, Sibiu
Educatoare: Bratu Cristina-Ioana
Nivel de vârstă/Grupa: 3-4 ani, nivel I/ Mijlocie B
Tema anuală de studiu: CINE SUNT/SUNTEM?
Tema proiectului: ,,Eu și lumea mea”
subtema: ,,Tablou de familie”
Tema activității: ,,Casa noastră” – aplicație din figuri geometrice
Domeniu experiential: Domeniul Om și societate
Categoria de activitate: Activități practice
Tipul activitatii: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor
Dimensiuni ale dezvoltării:
Activare și manifestare a potențialului creativ
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Comportamente vizate:
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații
și povestiri creative
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.
Scopul activitatii: Formarea şi consolidarea abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică.
Obiective operationale:
O1-Să intuiască materialul didactic pus la dispoziție.
O2- Să recunoască figurile geometrice.
O3- Să utilizeze în mod corespunzator materialele puse la dispozitie în scopul realizării lucrării.
O4 –Să utilizeze corect tehnica lipirii, plasând în mod corect părţile componente ale casei.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee metodice: explicatia, demonstratia, exercitiul, conversatia
Mijloace didactice: planșă (Strada mea) , carton colorat, foarfecă, lipici, buline
Forme de organizare: Frontal, individual
Durata: 20-25 minute
Strategiile Didactice
Evenimentul Conținutul știintific Evaluare
didactic
Metode Mijloace Forme de
didactice didactice org.
Moment Asigur conditiile optime pentru buna
organizatoric desfaşurare a activităţii (aerisirea sălii de
grupă, aranjarea meselor în careu deschis).
Pregătirea materialului didactic.
Captarea Se realizează prin anunțul organizării unei Conversatia Frontal
atenţiei expoziții.
Anunţarea temei şi Copiii sunt anunţaţi că astăzi vor realiza
a obiectivelor prin decupare şi lipire ,,Casa noastră” pe care
o vom expune pe o plansă mare, realizând Explicatia Planșă ,,Strada Frontal
astfel tabloul unei strazi, unde toti suntem Conversatia mea”
vecini unii cu altii.

Dirijarea învăţării  Intuirea materialului (O1)


Se intuiesc materialele care vor fi folosite în
cadrul activităţii.
 Explicarea tehnicii de lucru
Educatoarea arată copiilor modul de lucru şi
modelul pentru a realiza căsuța noatră.
Se enumera reguli ce trebuie respectate in Demonstratia Carton colorat Frontal
realizarea lucrarii: utilizarea corecta si atenta Explicatia Lipici Individua Obserarea
a instrumentelor de lucru, aspectul estetic al l sistematică a
produsului final , incadrarea in timpul de preșcolariilor
lucru.
 Prezentarea criteriilor de evaluare
-utilizarea tuturor materialelor puse la
dispozitie
-respectarea sarcinilor cerute
-acurateţea lucrării
 Exerciţii pentru încălzirea muşchilor
mici a mâinii
„Mâna bate, mana tace
Mâna floare se desface
Daca vrei usor sa zbori
Fa-ti degetele pocnitori (1,..,5).”
-cântăm la pian; cântăm la fluier; frecăm
palmele; închidem şi deschidem pumnii.

 Executarea propriu-zisă a lucrării.


Fiecare copil va realiza lipirea formelor
Obținerea geometrice astfel incat să obtina o casă. Explicatia Carton colorat
performanței Le urez spor la lucru şi supraveghez modul Exercitiul Foarfecă Individua Evaluarea
de executare a sarcinilor, ajutandu-i pe copii Lipici l practică
acolo unde estec azul.

Se realizează împreună cu copiii prin


expunerea lucrărilor pe planșă. Observația Analiza
Evaluarea Se realizează evaluarea finală a lucrărilor de Planșa finală Frontal lucrărilor
către educatoare după criteriile :
 acuratețe
 corectitudine
 grad de finalizare
Incheierea Voi face aprecieri asupra modului de lucru şi Conversatia Buline Aprecieri
activităţii a comportamentului copiilor în timpul Frontal verbale
activităţii, recompensarea.

S-ar putea să vă placă și