Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

 
EDUCATOARE: Hoandră Maria Clarisa
DATA:
GRUPA: Mare C
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT:
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Iarna a sosit la noi”
TEMA  ACTIVITATII : „Flori de gheata”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul Om şi Societate
MIJLOC DE REALIZARE: lipire, decupare
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL: consolidarea deprinderii de lipire şi utilizare a instrumentelor corespunzător;
stimularea dragostei şi a respectului faţă de muncă, a gustului şi a simţului estetic
OBIECTIVE:
 O1 – să recunoască materialul didactic prezent în coşuleţe;
 O2 – să utilizeze corect instrumentele pentru lipire si decupare
 O3 – să lipeasca fulgii decupati pe hartie colorata
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
practic,turul galeriei;
 MATERIAL DIDACTIC:  şabloane cu fulgi, imagini cu peisaje din natură
 FORME DE ORGANIZARE: Frontal şi individual
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Ministerul Educatiei şi Cercetării, Programa Activităţilor Instructiv- Educative în
Grădiniţa de Copii, Ediţia a II-a revizuiăa şi adăugtiă şi L,egislaţie şi Documente
Reglatoare, Bucureşti, 2005
 Petre, Maria, Petricica, Maria, Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţa de
copii, manual pentru liceele pedagogice de educatoare, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti.
 Flueraş, Vasile, Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărtii de
Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2007.

EVENIMENT CONŢINUT STIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


(instrumente şi
DIDACTIC DIDACTICE
indicatori)
       Asigurarea condiţiilor optime
necesare desfăşurării activităţii: aerisirea
MOMENTUL
sălii de grupă, pregătirea materialelor la
ORGANIZATORIC
măsuţe.    
 
       Se va realiza prin observarea unor Conversaţia  
CAPTAREA
imagini cu diferiti fulgi de zapada si o  
ATENTIEI
scurta conversatie ”de unde vin fulgii”    
        Astăzi la activitatea practică o vom
ajuta pe Zana Iarnă să confecţioneze
ANUNŢAREA fulgi de zapada. Pentru a avea un aspect
TEMEI ŞI cât mai placut, noi va trebui să lipim
ENUNŢAREA corect şi să lucrăm îngrijit la masuţe.
OBIECTIVELOR     
  Conversaţia  
     
 Evaluare orală
-recunoaşterea şi
a)   Intuirea materialelor denumirea
Copiii vor enumera materialele de lucru materialelor
de pe măsuţă .  
b)   Instructajul şi demonstraţia  
Se explică şi se demonstrează modul de    
lucru. Priviţi cu atenţie la modelul pe    
care vi l-am făcut eu! Vedeţi că nu am Conversaţia  
depăşit conturul şi am pus pe toată    
suprafaţa lipici. Aşa va trebui să lucraţi   Observarea
şi voi.   curentă
Se fac exerciţii de încălzire a manutelor:    
„Degetele-mi sunt petale/Le deschid ca    
la o floare/Boboc, floare, boboc ,floare.” Instructajul Aprecieri
c)    Desfăşurarea propriu-zisă a verbal stimulative
DIRIJAREA
activităţii    
ÎNVǍŢǍRII
Copiii vor lucra la măsuţe. Atenţionez Demonstraţia  
asupra modului în care trebuie să lucreze   Lucrarea
cu lipiciul,sabloanele si accesoriile   practică
colorate. Dau indicaţii generale şi     
individuale copiilor şi urmăresc modul Conversaţia  
în care lucrează copiii. Voi ajuta copii   Observarea
care nu reuşesc sau care au dificultati în   curentă
realizarea fulgilor de nea. Exerciţiul  
OBŢINEREA Unul dintre copiii de la fiecare măsuţă  
PERFORMANŢEI va prezenta produsul pe care l-a pregătit, Conversaţia
ŞI REALIZAREA enumerând materialele folosite.
FEED-BACK-ULUI

        Copiii vor trece pe la fiecare echipă Evaluare orală


şi vor face aprecieri privind produsul Turul galeriei
EVALUARE
final şi curăţenia de la punctul de lucru. Conversaţia
        Se apreciază modul de lucru şi
Asigurarea comportamentul copiilor în timpul
retententiei si a activităţii.  
transferului Drept răsplată, fiecare copil va primi   Aprecierea
câte o recompensa dulce.   verbală

S-ar putea să vă placă și