Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data : 29.11.2018
Grupa : mijlocie
Educatoare : Bratu Cristina-Ioana
Gradiniţa  cu program prelungit nr. 18, Sibiu
Tema anuala de studiu : ,, Când,cum şi de ce se întâmplă ? ’’
Subtema : ,,Noi suntem români”
Tema activitaţii : ,, România-i țara mea”
Categoria de activitate : Domeniul limbă şi comunicare
Mijloc de realizare : memorizare
Tipul activităţii : transmitere de noi cunoştinţe
Scopul activității : Dezvoltarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
gramatical, precum și îmbogățirii vocabularului cu cuvinte si expresii noi prin
memorarea logică și recitarea cât mai expresivă a poeziei ,, România-i țara mea”.
Obiective operaţionale :
O1 – să numească simbolurile țării noastre ;
O2 – să explice expresiile noi cu propriile cuvinte ;
O3 – să descrie mesajul poeziei ;
O4 – să recite corect și expresiv poezia, respectand intonaţia, ritmul si pauzele necesare;
Strategii didactice :
a) Metode şi procedee : explicatia , conversaţia, discuţia colectivă, problematizarea ,exerciţiul .
b) Materiale didactice : șablon harta României, imagini, steag , stemă, textul poeziei.
c)Forma de organizare : frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE 

1. « Programa activităţii instructiv – educative in gradiniţa de copii », Bucureşti 2000 ;


2. « Metodica activităţilor de educare a limbajului in invăţămantul preşcolar », editura PRO HUMANITATE, 1999.
DURATA : 20-25 minute
Demers didactic
ETAPELE OB. TIMP CONȚINUT STRATEGII EVALUAREA
ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIV DIDACTICE

1.Moment Asigurarea condițiilor optime pentru


organizatoric 2 minute desfășurarea activității :
 Aerisirea sălii de grupă.
 Aranjarea scăunelelor în formă de
semicerc.
 Pregătirea materialului didactic.
Șablon harta României
2.Captarea atentiei 3 minute Se va realiza prin prezentarea unei imagini cu
harta României. Observația

Frontală
Îi voi anunţa pe copii că astăzi vom învăţa o
3.Anuntarea temei 1 minut Explicaţia
poezie despre iubita nostră țară. Poezia se
si a obiectivelor
numește ,, România-i țara mea”. Frontală
Se va purta o scurtă conversație cu privire la
4. Dirijarea 15 țara noastră. Observarea
invăţării minute - Cum se numește țara noatră ? sistematică a
- Cum ne numim noi ? Imagini : steag, stemă comportamen-
- Ce limbă vorbim ? tului
- Ce orase cunoaștem ? preșcolarilor ,
- Care este capitala țării ? graduui de
O1 - Care sunt simbolurile noatre naționale implicare și a
si ce reprezintă fiecare ? atitudinii față de
- Ce bogății are România ? activitatea
2
- Așa a aratat și s-a numit țara nostră desfășurată
mereu ?
- Ce se sărbătorește la 1 Decembrie ?
- De ce au dat dovadă strămoșii nostrii ? Conversația
Se pune accent pe primirea unor răspunsuri Explicația
clare, sub formă de propoziție. Problematizarea
O2 După lămurirea aspector neștiute sau Discuția colectivă
neînțelese despre țara noastră, vom trece la
etapa memorizării poeziei.
Voi recita poezia model, ținând cont de Aprecieri verbale
intonaţia, ritmul si pauzele necesare .

,,România-i ţara mea!”

România-i ţara mea!


Drag mi-e să trăiesc în ea! Aplauze
Are munţi, păduri şi vii,
Ape  reci, grâu și câmpii. Textul poeziei + suport
intuitiv, imagini
Ţara mea e tare mândră,
Codrul dorurile-şi cântă,
Apele ce curg la vale
Îţi scot frumuseţi în cale.

Se va recita înca o dată poezia, de această


dată folosindu-se imagini.
O3 Vom incerca să explicăm împreună cuvintele
noi şi expresiile din text (mândră, codru, la
vale ).
Poezia va fi memorată pe unităţi logice. Se va
repeta prima strofă, apoi se trece la Frontală, individuală
următoarea, care va fi repetată împreună cu
prima pentru fixarea in memorie a
3
fragmentelor logice in succesiunea lor
firească .
O4
Vom recita întreaga poezie, atât frontal cât și
individual.

Exerciţiul
5.Obtinerea O4 3 minute Se organizează un scurt concurs de recitat. Aplauze
performantei Pe grupe

Conversația
6.Asigurarea 1 minut Se fixează ideile principale și titlul poeziei. Aprecierea
retenţiei si a Frontală verbala
transferului
Aprecierea
7.Evaluarea 1 minut Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversația verbala
activităţii comportamentului și implicării la activitatea
tocmai încheiată. Frontală, individuală Recompensarea

S-ar putea să vă placă și