Sunteți pe pagina 1din 1

LECTURA DUPA IMAGINI

În lectura după imagini copiii sunt stimulaţi şi învăţaţi să vorbească cu ajutorul


imaginilor. Pentru copilul care nu a învăţat încă să citească, imaginile au valoarea textului
scris.
LECTURA PE BAZA DE IMAGINI este o activitate de educare a limbajului specifica
învăţământului preşcolar. Desfăşurarea acestei activităţi conţine doua componente:
observarea dirijata a imaginilor si dezvoltarea capacităţilor de receptare si exprimare a
mesajelor. Copiii trebuie sa analizeze imaginile; trebuie sa le descrie, sa le compare si sa le
interpreteze, folosind un limbaj propriu.
Imaginile se armonizează într-un cadru adecvat prin valori de mărime, colorit, mişcare
şi expresie. Ele pun probleme care se cer intuite, descifrate, înţelese de către copii, iar apoi
judecate şi exprimate pe plan verbal şi ulterior acţional, comportamental. Reprezinta
mterialul intuitiv cu conţinut variat, legat de diverse aspecte ale realităţii. Prin natura sa,
contribuie la îmbogăţirea si sistematizarea percepţiei si a reprezentărilor copiilor, la
dezvoltarea gândirii acestora.

Prin aceste aspecte, tabloul atrage copilul, îl face să gândească, stimulându-i totodată
vorbirea. Exprimând cu voce tare constatările, aprecierile şi judecăţile sale, copilul îşi
exersează vorbirea în direcţia formării de propoziţii simple, dezvoltate şi fraze. El învaţă să
gîndească şi să expună logic, legând cuvintele între ele în propoziţii, acestea în fraze şi mai
departe într-o descriere sau analiză.

În lectura pe baza de imagini nu trebuie folosite multe ilustraţii, pentru a nu dispersa


atenţia copiilor. Ilustratiile sunt studiate temeinic, in prealabil, de catre educatoare, pentru a
elabora chestionarul pe baza caruia se ajunge la formularea ideilor principale. Planul de
întrebări trebuie sa orienteze atenţia copiilor, sa dirijeze percepţia lor către elemente esenţiale
si către detalii semnificative, organizând gândirea. Întrebările trebuie sa asigure înţelegerea
unitara a tabloului, sa conducă spre concluzii parţiale si finale.

Activitatea de lectura pe baza de imagini duce la: dezvoltarea capacităţilor


intelectuale;proceselor psihice; exersarea si îmbunătăţirea deprinderilor de exprimare corecta
si coerenta; dezvoltarea unor trăiri afective, morale si estetice.

Așadar, se poate afirma că lectura după imagini este o activitate ce contribuie atât la
formarea şi exersarea limbajului pe toate nivelurile sale, cât şi la antrenarea în acelaşi timp a
altor laturi ale personalităţii ca sensibilitatea estetică, interesul cognitiv, latura afectiv –
motivaţională .

S-ar putea să vă placă și