Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data:
Clasa: a IV-a A
Propunator: Bratu Cristina-Ioana
Disciplina: Istorie
Tema: Epoca Modernă - Franţa în timpul lui Napoleon Bonaparte
Aria curriculara: Om şi societate
Competențe specifice:
1.2 Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
2.2 Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații
variate despre trecut
Obiective fundamentale:
- Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte şi de a utiliza informaţii
dintr-o sursă istorică;
- Dezvoltarea proceselor psihice cognitive, afectiv- motivaţionale,
motrice;
-Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul si aplicarea
istoriei în contexte variate.

Obiective operaţionale:
◊ să descrie imaginile reprezentând ctitorii româneşti din Epoca Medievală;
◊ să prezinte date despre ctitoriile alese;
◊ să coreleze in formatiile alese cu legende istorice;
◊ să precizeze date despre domnitorii de care se leagă imaginile (anii de domnie, importanţa
ş.a.)
◊ să identifice personalitatea istorică descrisă în mărturii;
◊ să evidenţieze trăsături ale lui Napoleon Bonaparte pe baza mărturiilor istorice;
◊ să localizeze pe harta lumii Franţa, teritoriile cucerite de Napoleon şi localităţile în care s-au
desfăşurat lupte;
◊ să aşeze pe axa timpului evenimentele istorice date asociindu-le cu anii în care s-au
petrecut;
◊ să completeze enunţurile lacunare.

Strategii didactice:
- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, demonstraţia
- mijloace de învăţământ: planşe didactice, fişe cu mărturii istorice, fişe
individuale.
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Locul de desfasurare: sala de clasa
Durata: 45 minute
Bibliografie:
- “Istorie”, manual pentru clasa a IV-a, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă,
Steluţa Vlad, Ed. Aramis 2006;
- “Prima mea carte de Istorie romaneasca si europeana”,Boris Craciun,Daniela
Costin,Ed.Portile Orientului,Iasi,2006.

Etapele lecţiei Continut esential


Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor
Se asigura conditiile optime
1.)Moment desfasurarii procesului instructiv-
organizatoric educativ ( aerisirea clasei, Se pregătesc pentru începerea lecţiei.
pregatirea materialului didactic
s.a.)

- Ce aţi avut de realizat pentru -…….proiectul Ţările Române în Evul Mediu.


astăzi? - ….. o planşă cu titlul Ctitorii româneşti din Epoca
2.)Reactualizarea Medievală, macheta unui castel şi o mapă intitulată
structurilor de - Ce aţi realizat în cadrul acestiu Adevăr şi Legendă.
legătură proiect? - Planşa cuprinde imagini reprezentând ctitorii
româneşti din Epoca Medievală.
1) Mănăstirea Curtea de Argeş
- A fost construită de Neagoe Basarab (1512-1517)
- Legenda Meşterului Manole spune că după ce şi-a zidit
soţia în temelia construcţiei (pentru ca să nu se mai
surpe), Manole a fost abandonat pe turlă. El şi-a făcut
- Ce ştiţi despre această aripi din şindrilă şi a sărit din înălţimea sfântului locaş.
mănăstire? S-a prăbuşit lângă mândrele ziduri pe care le ridicase, iar
sufletul său s-a transformat în apa unei fântâni care
există şi în zilele noastre.
- Cunoaşteţi vreo legendă legată 2) Cetatea Neamţului
de construcţia ei? ….a fost ridicată în timpul lui Petru I al Moldovei.
Cetatea cunoaşte cea mai înfloritoare perioadă în timpul
lui Ştefan cel Mare.
3) Mănăstirea Cozia
- În ce perioadă a domnit Mircea …. a fost ctitorită de Mircea cel Bătrân; s-a numit la
cel Bătrân? început Nucet după numele muntelui din apropiere.
- În ce poezie a fost descris acest - …1386-1418
domnitor alături de sultanul cu
care s-a confruntat? - …. Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu

Rezolvă rebusul.
Notează titlul lecţiei în caiete.

Elevii citesc mărturiile pe care le-au primit.


-….Napoleon Bonaparte.
Răspund la întrebare

Rezolvă cerinţele date.

Completează enunţurile lacunare.

Notează tema pentru acasă.

Elevii vor avea ca sarcină


3.)Captarea completarea unui rebus, iar în
atenţiei urma completării vor obţine pe
verticala A-B titlul noii lecţii.

4.) Anunţarea
temei Anunţ şi scriu la tablă titlul
lecţiei: Napoleon Bonaparte
5.) Dirijarea
învăţării - Citiţi mărturiile istorice.
- Despre ce personalitate istorică
se vorbeşte în text?
- Ce trăsături ale lui Napoleon
reies din aceste mărturii?
- Deschideţi manualele la pagina
68 şi priviţi harta. Localizaţi pe
harta lumii Franţa.
- Localizaţi pe hartă teritoriile
cucerite de Napoleon şi anexate
6.) Consolidarea Imperiului său, precum şi
cunoştinţelor/ localităţile în care s-au desfăşurat
asigurarea feed- lupte.
back-ului 1. Aşază pe axa timpului
următoarele evenimente
corelându-le cu anii în care s-au
petrecut:
- înfrângerea de la Waterloo
1806
- Revoluţia Franceză
1815
- Campania din Egipt 1796-
1797
- Napoleon s-a încoronat 1798-
1799
împărat
- Campania din Italia
1804
- victoria asupra Austriei
1789
(Austerlitz)
- Victoria asupra Prusiei
1805
2.Fişă individuală:
7.)Incheierea Completează enunţurile lacunare:
lectiei si anuntarea Napoleon era originar din
temei insula________.
El a condus Franţa mai întâi
în calitate de___________ (1799-
1804), apoi
de___________(1804-1815). Prin
înfrângerea de la_________
(1815) a fost exilat în insula
___________ unde a trăit până în
1821.
Corpul neînsufleţit al
împăratului se odihneşte acum în
Franţa, la________________.

Fac aprecieri asupra modului în


care s-a desfăşurat lecţia.
Tema pentru acasă: ex. 2 pagina
69
(explic cerinţa exerciţiului).
Anexa 1
1. CTITORII ROMÂNEŞTI ÎN EPOCA MEDIEVALĂ

Manastirea Curtea de Arges


construită de Neagoe Basarab (1512 - 1517) pe locul vechii mitropolii (1359)

Cetatea Neamtului
Ridicată în timpul lui Petru I al Moldovei, cetatea cunoaşte cea mai înfloritoare
perioadă în timpul lui Ştefan cel Mare, care o include în sistemul defensiv de cetăţi ce
aveau ca rol apărarea Moldovei.

Mănăstirea Cozia
va aminti întotdeauna de Voievodul Ţării Româneşti Mircea cel Mare, gloriosul ei
ctitor

Anexa 2
Mărturii istorice
“Privirea lui asculta de voinţa sa cu iuţeala fulgerului. În acelaşi momenmt el
scotea din ochii lui vii şi stăpungători când priviri duioase, când severe, teribile sau
mângâietoare. Se poate spune că Bonaparte avea o fizionomie pentru fiecare gând
şi sentiment care îl frământau.”
(Un contemporan despre Bonaparte)
“În campanie era înştiinţat de oricine. Se ocupa el însuşi de cele mai mici
amănunte. Nimic nu-i scăpa… Avea o memorie uimitoare a localităţilor […] Ştia unde
se afla fiecare dintre noi… Niciodată un om nu a combinat o asemenea memorie cu
un geniu mai creativ.”
Generalul Coulaincourt

Anexa 3
A
1.

6
7

B
1. Primul navigator care face înconjurul lumii
2. Numele regimului instaurat după domniile lui Brâncoveanu şi Cantemir
3. Navigator, autor al lucrării Cartea minunilor lumii
4. În epoca medievală, Veneţia era condusă de un…………..
5. Navigator de origine genoveză care descoperă Cuba
6. Principalele opere ale spătarului…………… sunt Jurnal de călătorie în China
şi Descrierea Chinei
7. A fost decapitat împreună cu fiii săi la Constantinopol
8. Oraş atestat documentar din 881, supranumit şi Patria Valsului

Anexa 4
Completează enunţurile lacunare:
Napoleon era originar din insula________.
El a condus Franţa mai întâi în calitate de___________ (1799-1804), apoi
de___________(1804-1815). Prin înfrângerea de la_________ (1815) a fost exilat în
insula ___________ unde a trăit până în 1821.
Corpul neînsufleţit al împăratului se odihneşte acum în Franţa,
la________________.

Anexa 5

NAPOLEON BONAPARTE
La sfârşitul secolului al XVIII-lea în Europa se produceau transformări
carea aveau să influenţeze viaţa multor popoare.
Rvoluţia Franceză
Transilvania se afla sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, iar Moldova şi
Ţara Românească erau conduse de domni fanarioţi. În acest timp, în Europa
apuseană, aveau loc mişcări revoluţionare care urmăreau înlociurea monarhiei.
În 1789, în Franţa a avut loc o revoluţie care a înlăturat de la conducerea
statului pe rege şi a instaurat republica. Între anii 1795-1799 armatele franceze au
intrat pe teritoriile Belgiei, Olandei, Germaniei, Italiei şi Spaniei, urmărind cucerirea
acestor ţări.
Napoleon Bonaparte
În luptele pentru ocuparea ţărilor vecine s-a făcut remarcat Napoleon
Bonaparte.
S-a născut la 15 august 1769 la Ajaccio în insula Corsica, fiind al doilea
din cei opt copii ai lui Carlo Bonaparte şi ai Letiziei Ramolino Bonaparte.Tatăl său era
un avocat care luptase pentru independenţa Corsicii, dar care, după ocuparea insulei
de către francezi (1769), a intrat în ierarhia judecătorească franceză.
Micul corsican, după cum a fost cunoscut mai târziu datorită originii sale,
dar şi înălţimii reduse, a avut un temperament năvalnic, care ştia să iasă cu bine
dintr-o încăierare şi să obţină iertarea mamei prin vicleşug, chiar dacă era vinovat.
Mama sa era cea care s-a ocupat de educaţia copiilor, Napoleon moştenind de la ea
spiritul de ordine şi dragostea de muncă.
La vârsta de 5 ani este dat extern la un pension de călugăriţe la Ajaccio.
În 1779, împreună cu fratele său, Joseph, micul Napoleon a fost dus la
învăţătură în Franţa, la colegiul din Autun, de unde a fost mutat repede, ca bursier, la
Şcoala militară din Brienne, în estul Franţei. A fost un elev strălucit, îndrăgostit de
studiu, mai ales de matematică, dar şi de istoria Greciei şi a Romei.
La vârsta de 16 ani devine ofiţer.
În 1789 izbucneşte Revoluţia Franceză. Napoleon este un locotenent de
20 de ani.
Pe data de 7.02.1794 este numit comandantul artileriei , apoi ofiţer general.
În 1796 se căsătoreşte cu Josephine de Beauharnais.
La 2 martie 1796, Bonaparte a devenit comandant al armatei franceze
din Italia, remarcându-se în batalia de la Rivoli. Cuvintele adresate soldaţilor au
rămas în istorie:
“Soldaţi, sunteţi prost hrăniţi şi aproape goi…sunt pe cale de a vă conduce într-una
din cele mai mănoase câmpii din lume. Înaintea voastră se află oraşe măreţe şi
provincii bogate. Acolo vom găsi glorie, onoare şi bogăţii. Soldaţi ai armatei din Italia,
vă va lipsi oare curajul?”
În campania din Italia (1796-1797), armata condusă de Napoleon a
învins trupele habsburgice.
Numele său a devenit cunoscut în toată Europa, iar victoriile sale au
salvat Franţa. Campania din Egipt (1798-1799) i-a consolidat poziţia, motiv pentru
care a ajuns în fruntea Franţei ca prim-consul (1799-1804).
Curajul nu i-a lipsit nici lui, căci îl aşteptau în continuare gloria, bogăţia,
Franţa! Îi învinge din nou pe austrieci la Marengo şi declanşează ostilităţile cu
englezii, pe care nu le va încheia prea curând.
Calea către puterea deplină era deschisă. Senatul hotărăşte să îl
proclame ÎMPĂRAT. La 2 decembrie 1804, în palatul Saint Cloud, Napoleon se
încoronează împărat: “Pentru gloria şi fericirea Republicii, Senatul proclamă de
îndată pe Napoleon ca împărat al francezilor”.
Perioada primului imperiu, cum este denumită domnia lui Napoleon
(1804-1815), a fost dominată de campanii militare, care l-au dus pe Napoleon până
la Moscova.
În 1805, obţine o victorie pe uscat la Austerlitz, asupra Austriei. În
1806, Prusia este şi ea învinsă.
Pentru a supune Anglia, este decretată blocada continentală. Puterea Rusiei este
doborâtă, cel puţin pentru moment prin victoriile de la Eylau şi Friedland, din 1807.
Un an mai târziu, invadează Spania.
Se părea că Napoleon nu mai poate fi oprit. I-a învins din nou pe
austrieci la Wagram, a ocupat noi teritorii şi apelat la alianţele matrimoniale spre a-şi
consolida poziţia. Astfel, a divorţat de Josephine, luând-o în căsătorie pe Maria
Luiza, fiica împaratului Austriei, sperând că uniunea cu vechea dinastie a
Habsburgilor va asigura viitorul tronului.
De la triumf la dezastru
Prăbuşirea s-a datorat ambiţiei lui Napoleon de a cuceri Rusia.
Campania din 1812
s-a dovedit a fi un dezastru. Napoleon a ajuns în capitala ţarilor, dar întreaga
Europă îi era împotrivă. Teribila iarnă rusească a decimat armata franceză, care a
fost nevoită să se retragă cu pierderi uriaşe. În ceea ce s-a numit bătălia naţiunilor,
de la Leipzig, Napoleon a fost înfrânt.
Urmarea a fost abdicarea de pe tron şi exilul în Insula Elba.
Domnia celor 100 de zile
În 1815, Napoleon părăseşte insula şi începe ceea ce avea să fie
aventura celor 100 de zile. Reîntronat, acesta începe să viseze la refacerea marelui
imperiu.Obţine chiar câteva victorii.Pentru scurt timp insă,căci este înfrânt în bătălia
de la Waterloo (iunie 1815).
Silit să abdice din nou,Napoleon a fost exilat pe insula Sf. Elena, unde
a murit in conditii neclare,cativa ani mai tarziu,la varsta de 51 de ani (5 mai 1821,se
presupune că a fost otravit). În casa unde a murit cuceritorul Europei s-a amenajat
un muzeu. Mormântul din preajmă este gol, deoarece în 1840 cadavrul împăratului a
fost deshumat de aici, transportat în Franţa şi instalat în locul său de veci, de la
Domul Invalizilor. Interesant este că trupul lui Napoleon, după 19 ani de la deces, s-a
păstrat intact deşi nu a fost îmbălsămat.
Importanţa epocii napoleoniene
Meritul istoric al lui Napoleon a fost acela că a răspândit pe teritoriile
ocupate ideile revoluţiei franceze, exprimate prin deviza: Libertate, egalitate,
fraternitate!
În timpul său, Franţa a devenit o ţară prosperă, cu o economie
înfloritoare şi o cultură în ascensiune. Prin regimul instaurat au fost eliminate corupţia
şi nesiguranţa cetăţenilor şi s-au elaborat legi noi şi moderne.

S-ar putea să vă placă și