Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
TEMA PROIECTULUI –„CALATORIE IN LUMEA
INSECTELOR”
DOMENIUL DE ACTIVITATE – DOMENIUL LIMBA SI
COMUNICARE-Educarea limbajului
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII –„ POVESTEA UNEI ALBINUTE”
MIJLOC DE REALIZARE – POVESTE CREATĂ DUPĂ UN ŞIR DE
ILUSTRAŢII
TIPUL ACTIVITĂŢII – consolidarea unor cunoştinţe
DURATA – 30 minute
SCOPUL ACTIVITATII:
-consolidarea deprinderilor de a reda propozitii corecte din punct de
vedere gramatical imaginile unei povesti;
-consolidarea deprinderilor de a lega un sir de idei intr-o poveste dupa
ilustratii.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE

COGNITIVE
O1 – să denumească personajele din ilustraţii;
O2 – să creeze o poveste pe baza interpretării corecte a imaginilor şi
întrebărilor adresate;
O3 – să formuleze propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere
gramatical;
O4 – să găsească un titlu potrivit noii poveşti;
AFECTIVE
O5 – să desprindă latura educativă a povestirii;
PSIHOMOTORII
O5-să păstreze pozitia corecta pe scăunele,ordinea si disciplina in timpul
activitătii.

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE ŞI PROCEDEE
- povestirea, conversaţia, explicaţia, descrierea, exerciţiul, observaţia,
problematizarea.

1
MIJLOACE DIDACTICE
- ilustraţii, personaj surpriză,stimulente.

FORME DE ORGANIZARE – frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE

 „Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani)”,Bucuresti,2009


 „Ghid pentru proiecte tematice ”,Bucuresti,2008
 „Didactica activitatilor instructiv-educative pentru invatamantul
preprimar”,Craiova,2005

2
ETAPELE ACTIVITĂŢII CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGIA DIDACTICĂ
Ob. METODE ŞI MIJLOACE DE FORME DE
DURATA PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZARE EVALUAREA
Op. ACTIVITATEA EDUCATOAREI
1.MOMENT Se asigura conditiile necesare Explicatia Frontal
ORGANIZATORIC bunei desfasurari a activitatii.
1min
2.CAPTAREA Se realizeaza prin aparitia unei Conversatia Personaj Frontal Trezirea
ATENTIEI fetite imbracata in albinuta,care surpriza interesului pentru
2 min este foarte suparata.Albinuta nu Planse activitate
poate vorbi pentru a spune ce i didactice
s-a intamplat,dar ii va da
educatoarei niste planse.
3ANUNTAREA Se anunta subiectul si se Explicatia Frontal Capacitatea de a
TEMEI SI A prezinta obiectivele in termeni intelege
OBIECTIVELOR. accesibili copiilor.Le voi spune explicatiile
1min copiilor ca prin intermediul
planselor oferite de albinuta
vom crea o poveste,pentru a afla
ce i s-a intamplat acesteia.
4. PREZENTAREA ANALIZA PRIMULUI Capacitatea de a
NOULUI O1 TABLOU reda in propozitii
CONŢINUT Se va realiza cu ajutorul Observaţia continutul
13 min. O3 întrebărilor adresate copiilor de Ilustraţii Frontal imaginii
către educatoare:
- Ce vedeţi în această Descrierea

3
ilustraţie?
- Unde se află aceasta Conversaţia
albinuta?
O1 - Ce credeţi că vrea să
facă?
- În ce anotimp se petrece
O3 acţiunea? Povestirea
Sinteza parţială se realizează pe Capacitatea de a
baza răspunsurilor date de către face o sinteza
copii. asupra imaginii
ANALIZA CELUI DE-AL II – analizate
LEA TABLOU
Se va realiza cu ajutorul
întrebărilor adresate copiilor de
către educatoare: Observaţia
- Ce observaţi în această Ilustraţii Capacitatea de a
imagine? interpreta corect
O1 - Unde se află albinuta? Descrierea Frontal ilustratiile
- Ce face ea acolo?
- Cum se simte albinuta? Conversaţia
- Ce credeti ca i s-a
O3 intamplat?
- Cine vine sa o ajute?
Sinteza parţială se realizează
pe baza răspunsurilor date de

4
către copii.
ANALIZA CELUI DE-AL III –
LEA TABLOU
Se va realiza cu ajutorul
întrebărilor adresate copiilor de Capacitatea de a
către educatoare: Povestirea reda in propozitii
O1 - Ce vedeţi în această continutul
imagine? imaginii
- Ce face greierasul?
- De ce canta greierasul?
O3 - Ce face albinuta acum?
Sinteza parţială se realizează
pe baza răspunsurilor date de Observaţia
către copii. Ilustraţii
ANALIZA CELUI DE-AL IV- Frontal
LEA TABLOU Descrierea
Se va realiza cu ajutorul
întrebărilor adresate copiilor de Conversaţia
catre educatoare:
- Ce vedeti în această
imagine?
- Cum sunt cei trei
prieteni?
- De ce sunt bucurosi?
Sinteza partială se realizeaza pe

5
baza raspunsurilor date de catre Conversatia Frontal
copii.
5. OBŢINEREA O2 Se numeşte câte un copil care va Povestirea Ilustraţii Individual
PERFORMANŢELO expune povestea pe fragmente Capacitatea de a
R (câte o imagine fiecare), apoi 2- reda povestea pe
8min. 3 copii care vor reda povestea fragmente si
în întregime. integral
O2 Li se cere să interpreteze
ilustraţiile cât mai corect. Capacitatea de a
Se urmăreşte expunerea în se exprima corect
propoziţii şi fraze corecte din din punct de
punct de vedere gramatical. vedere gramatical
Se alege un titlu potrivit
povestirii cu ajutorul copiilor
din exemplele oferite de aceştia.
Pentru a scoate în evidenţă Capacitatea de
O4 mesajul educativ se vor avea Frontal desprinde latura
în vedere calităţile de altruism, educativa a
de înţelegere de care trebuie să povestirii
dea dovadă toţi oamenii.
Li se cere copiilor sa-si Problemati Frontal
O5 exprime părerea in legatura cu zarea Individual
ce s-ar fi intamplat daca
prietenii nu ar fi ajutat-o pe
albinuta.

6
6. EVALUAREA O3 Se va cere copiilor sa dea Povestirea Frontal Capacitatea de
4 min. exemple de situatii cand si ei si- Individual a se exprima
au ajutat prietenii la nevoie. Conversaţia corect din
Se urmăreşte verbalizarea punct de
corectă . vedere
gramatical
7. ÎNCHEIEREA Se apreciază participarea Aprecierea Stimulente Frontal Aprecieri
ACTIVITĂŢII copiilor la activitate, atât verbală verbale
1 min. individual cât şi colectiv.Se
ofera stimulente.

7
8

S-ar putea să vă placă și