Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria Adina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
GRUPA MARE
DATA: 15.10.2019
DOMENIUL DE ACTIVITATE : Limbă și comunicare
DISCIPLINA : Educarea limbajului
TEMA : Sarea în bucate de Petre Ispirescu
MIJLOC DE REALIZARE : Povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂȚII : Comunicare și însușire de noi cunoștințe
DURATA : 30-35 minute
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderii de înțelegere și interpretare a poveștii.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
o să audieze cu atenție textul poveștii;
o să identifice personajele din poveste;
o să răspundă în propoziții corecte din punct de vedere gramatical;
o să precizeze titlul și autorul poveștii;
o să desprindă mesajul din povestea audiată.

STRATEGII DIDACTICE :
METODE SI PROCEDEE : conversația, expunerea, explicația
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: planșe cu momentele principale ale poveștii, pâine fără sare,
chifle de pâine cu sare
FORMA DE ORGANIZARE : Frontal
DEMERSUL DIDACTIC

EVALUAR
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL EA
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC
DIDACTIC Metode și Material Forma de
procedee didactic organizare
Moment Pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității voi avea în vedere
organizatoric următoarele:
-așezarea scăunelelor în semicerc;
-pregătirea materialelor didactice;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Conversați pâine Observare
Captarea Voi împărți copiilor o bucățică de pâine fără sare și îi voi ruga să o a nesărată Frontal sistematică
atenției mănânce.
- Vă place pâinea pe care v-am adus-o? pâine cu sare
- Ce ați observat, îi lipsește ceva din compoziție?
-Acum, am să vă rog să gustați și a doua bucată de pâine pe care am să
v-o împart.
- Aceată bucată are alt gust ? Este mai bună sau nu ?

Anunțarea temei și „Astăzi la activitatea de educare a limbajului veți asculta o poveste care Explicația Frontal
a obiectivelor se numește „Sarea în bucate ” și a fost scrisă de Petre Ispirescu.
Dirijarea învățării Voi începe prin explicarea cuvântului „bucate” din titlul poveștii.
„Sarea în bucate” înseamnă „sarea din mâncare” Explicația
„Am să vă rog să fiți atenți, să ascultați cu atenție povestea”
Voi povesti pe baza următorului plan de idei folosind intonaţia,
mimica, gestica adecvată pentru a exprima mesajul textului.
1.Personajele şi viaţa de la palat;
2. Conflictul care duce la alungarea fetei; Frontal Observare
3. Fata ajunge la palatul altui împărat; Expunerea Planșele cu sistematică
4. Fata îl îngrijrște pe feciorul împăratului; momentele
5. Căsătoria cu feciorul împăratului; principale ale
6. Tatăl îşi recunoaşte greşeala; poveștii
7. Deznodământul fericit al poveştii.
În timpul povestirii voi întoarce, pe rând, câte o planșă, în momentul în
care ajung cu firul poveștii la acțiunea prezentată. Voi explica în timpul
povestirii cuvintele: bucate (mâncare), chelăreasă (cea care are grijă de
cheile de la încăperile palatului)
Obținerea Pentru a verifica dacă preșcolarii au fost atenți la povestire și au reținut
performanței momentele principale, le voi adresa câteva întrebări:
-V-a plăcut povestea? Observare
-Care sunt personajele poveștii? sistematică
-Ce le-a întrebat împăratul pe cele trei fete? Planșele cu
-Care au fost răspunsurile fetelor? Conversați momentele Frontal
-Ce s-a întâmplat cu fata cea mică? a principale ale
- Unde a ajuns ea? poveștii
- Cu se se ocupa fata acum?
- Cine a îndrăgit-o pentru că era cuminte și harnică?
- De cine a avut grijă fata și de ce?
-Ce s-a întâmplat cu feciorul de împărat în timp ce fata avea grijă de el?
- Ce a hotărât feciorul de împărat atunci?
-Cine a fost invitatul special la nunta lor?
-Ce fel de mâncare a primit el?
-Ce s-a întâmplat atunci, ce făcut tatăl fetei?
-Cum s-a încheiat povestea?

Conversația este susținută de planșele care prezintă momentele


principale ale poveștii. Voi avea grijă ca preșcolarii să răspundă în
propoziții și îi voi ajuta să relateze cât mai corect momentele poveștii.

Asigurarea feed- Se vor fixa titlul și autorul poveștii și se va extrage mesajul acesteia. Observare
back-ului -Cum se numește povestea ? Conversați Frontal sistematică
-Cum se numește autorul poveștii ? a
-Care este personajul preferat ? De Ce ?
-De cine nu v-a plăcut în această poveste ? De ce ?
-Ce ați învățat din această poveste ?

Evaluarea Fac aprecieri asupra modului de participare a copiilor la activitate. Aprecieril Chifle Frontal Evaluare
e verbale orală
Încheierea Le ofer chifle de pâine copiilor, drept recompensă. Frontal
activității