Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria Adina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
DATA: 11.10.2019
GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA ZILEI: Surprizele toamnei
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă
CATEGORII DE ACTIVITĂȚII:
Jocuri și activități didactice alese (etapa I):
Jocuri manipulative/Matematică: ,,Drumul spre cuibul Rândunicii" - labirint
Joc de rol: ,,De-a personajele din poveste"
Artă: ,,Prietenii din poveste" - aplicaţie (lipire)
Activităţi pe domenii experienţiale:
Domeniul limbă și comunicare:
Tema: ,,Unde a zburat rândunica” - de Titel Constantinescu
Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei

SCOP: Formarea și dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a


semnificaţiei structurilor verbale orale. Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice
specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
o să numească titlul și personajele poveștii audiate;
o să demonstreze înțelegerea textului, răspunzând la întrebări;
o să povestească după imagini momentele principale din poveste;
o să interpreteze rolul de personaj din poveste, interacţionând în bună înţelegere cu
partenerii de joc într-o atmosferă destinsă, plăcută;
o să lipească materiale din natură şi materiale refolosibile pe diferite siluete (rândunică,
vrabie, furnică, bursuc, șopârlă, broască);
o să amenajeze colţul tematic cu produsele realizate.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE SI PROCEDEE: conversația, explicaţia, observația, problematizarea, povestirea,


demonstrația, jocul de rol, exerciţiul, munca în echipă şi perechi, metoda Piramidei.

1
MATERIAL DIDACTIC: decor de toamnă, imagini reprezentând momentele principale ale
povestirii, jetoane cu viețuitoarele din poveste, materiale din natură și materiale refolosibile,
siluete din carton reprezentând personajele din poveste, pensule, lipici, carton duplex
reprezentând un labirint, crengi, scoici, pietre, conuri de brad, nuci, figurine-animale, măști,
recompense.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual;

BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) (2008). Ministerul Educaţiei


Cercetării şi Tineretului.

2
SCENARIUL ZILEI

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așază pe scaune în


semicerc.
Noutatea zilei. În sala de grupă am creat un univers mirific de poveste, unde se află
elemente specifice anotimpului toamna, care te invită să călătorești în satul bunicilor. În
scopul creării unei atmosfere prielnice începerii poveștii, voi trezi interesul copiilor pentru
activitate cu ajutorul unor ghicitori despre personajele din poveste.
După răspunsurile date de copii la ghicitori, educatoarea le spune preșcolarilor că vor
asculta povestea care se numeşte ,,Unde a zburat rândunica?”.
Tranziție: ,,Bat din palme clap-clap-clap
Din picioare trap, trap trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
În călătorie noi pornim!."
Se precizează numele poveștii și sarcinile ce revin copiilor: de a asculta cu atenție
povestea ,,Unde a zburat rândunica?”, pentru a răspunde corect la întrebările jocului
,,Piramida poveștii”.
După anunțare, se va trece la redarea poveștii, respectându-se succesiunea
momentelor ei principale. Pe măsură ce se derulează povestirea, educatoarea atrage atenția
copiilor asupra expresiei personajelor, accentuează intonația și își modifică vocea atunci
când redă replicile acestora. În încheiere, copiii au sarcina de a așeza imaginile din poveste
în ordinea cronologică și de a reproduce replici ale personajelor din poveste (onomatopee,
cuvinte, propoziții).
Rutină: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă pentru a merge la baie.

Jocuri și activități didactice alese 1. În continuare, copiii pornesc prin sala de grupă,
către locul în care sunt pregătite cele trei centre de activitate deschise, prin intermediul
tranziției ,,Uite-așa merge furnica".
La activitatea pe centre sunt inserate elemente din poveste, realizând astfel integrarea
conținuturilor.
Se intuiesc materialele descoperite la centre. Prezentarea este însoțită de explicațiile
de rigoare referitoare la sarcinile de rezolvat, specificul unor materiale și rezultatele dorite a
fi obținute. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – să
vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să utilizăm cu grijă
materialele, să apreciem şi să protejăm lucrările făcute de colegi şi să cooperăm pentru
realizarea acestora.

3
Copiii aleg liber centrul la care lucrează și pot să-l schimbe după ce și-au realizat
sarcinile. În timp ce copiii lucrează, se bucură de monitorizarea și sprijinul educatoarei la
nevoie.
 ARTĂ: Activitate practică – Prietenii din poveste, copiii vor realiza un decor pentru
povestea ,,Unde a zburat rândunica?”, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie.
 Precizez copiilor faptul că în decorarea siluetelor sunt liberi să aleagă ce materiale
doresc de pe masă şi să le lipească cum consideră ei că este mai frumos.
 JOC DE ROL: De-a animalele din poveste. În acest centru vor interpreta rolul
preferat din poveste, utilizând diferite replici și onomatopee ale personajelor.
Materialele diverse (măștile, animalele de pluș, costumele, accesoriile), precum și
decorul din poveste, vor oferi posibilitatea copiilor de a reprezenta întâmplările prin
care a trecut vrăbiuța până a aflat ,,Unde a zburat rândunica?”.
 JOCURI MANIPULATIVE / MATEMATICĂ: ,,Drumul spre cuibul Rândunicii",
copiii o vor ajuta pe Cip-Cirip (vrăbiuța) să găsească drumul corect spre cuibul
rândunicii. În acest centru au sarcina de a așeza pe traseul din labirint urme de păsări
confecționate din materiale refolosibile, de diferite culori.
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și ofer copiilor
recompense sub forma unor rândunele realizate din hârtie colorată, de tipul unor brioșe.
Tranziţie: ,,Bate vântul frunzele” – euritmie

4
DEMERSUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTE Metode şi Mijloace de Forma de EVALUARE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC procedee învăţământ  organizare
DIDACTICE
Sunt asigurate condiţiile necesare desfăşurării Conversaţia   Frontal Observarea
Moment optime a activităţii didactice:       comportamentului
organizatoric - aerisirea sălii de grupă;       iniţial al copiilor;
-aranjarea mobilierul corespunzător lucrului     
individual şi frontal;  
- pregătirea materialelor didactice;
- organizarea copiilor.
Se trezește interesul copiilor pentru activitate Problematizarea Fișă cuFrontal Observarea
Captarea atenţiei cu ajutorul ghicitorilor: ghicitori despre comportamentului
Este mică, cenușie, Conversația animale copiilor;
Face mare gălăgie. (Vrabia)

Ghici ce gâză mititică Stimularea interesului


Cară-ntruna și ridică pentru
Boabe de grâu, păpușoi. activitate;
S-aibă iarna-n mușuroi? (Furnica)

Părul parcă-i de mistreț


Și-are botul lunguieț.
Umblă singur, cam năuc.
Îi mai spune și ....(Bursuc)

E un șarpe cu picioare,
La-nceput pe „ș” ea are.
Să-mi ghicești ce nume are! (Șopârla)

Cine crezi că este oare?


Cine-ntruna numai sare?

5
Ea trăiește și în lac
Și tot strigă: Oac! Oac! (Broasca)

Coada-i ca o furculiță, Aprecieri verbale


Roșioară sub bărbiță
Toamna ea ne părăsește
Primăvara ne-o vestește. (Rândunica)
Se anunță copiii că vor desfășura activitatea
Anunţarea temei numită ,,Surprizele toamnei”, în care vor asculta Conversaţia Frontal Observarea
şi a obiectivelor povestea ,,Unde a zburat rândunica?”, după comportamentului
care se vor juca cu viețuitoarele întâlnite în copiilor
poveste, la centrele Artă, Jocuri manipulative și
Joc de rol.
Doi, trei copii repetă titlul poveştii pentru fixare.
- Unde credeți că a zburat rândunica?
- Vă rog să ascultaţi cu atenție şi să ţineti minte,
ca să răspundeți la întrebări și să povestiţi
conţinutul poveştii.
Expunerea textului poveștii Povestirea Textul poveștii Frontal Observarea
Dirijarea După anunțare, se va trece la redarea poveștii, sistematică
învăţării respectându-se succesiunea momentelor ei
principale.
1. Vrăbiuța care o cauta cu disperare pe prietena
ei Rândunica, întrebând mai multe viețuitoare
dacă n-au văzut-o;
2. Furnicuța care-și cară mâncare în mușuroi
pentru iarnă;
3. Șopârla care-și caută o piatră mare sub care
să doarmă în timpul iernii;
4. Bursucul umblând cu o crenguță cu frunze
roșii, pregătindu-și și el culcuș de iarnă;
5. Broscuța de pe fundul lacului;
6. Rândunica împreună cu preietenele ei
pregătindu-se de plecare în țările calde.

6
Pentru o mai bună înțelegere și receptare, se
ține seama de:
- vocea și tonul trebuie să fie potrivite cu
importanța faptelor povestite;
- se folosește o mimică și gesturi expresive, iar
cuvintele necunoscute se explică o dată cu
expunerea textului, alăturând un sinonim sau o
sintagmă lămuritoare;
- schimbarea ritmului vorbirii, rostirea mai clară
sau mai grăbită a cuvintelor în funcție de
momentul povestirii.
În timpul relatării poveștii se insistă asupra
numelor personajelor, a replicilor și a
onomatopeelor redate de acestea.
Fixarea conținutului poveștii Conversația Aprecieri verbale
Prin câteva întrebări referitoare la povesteProblematizarea
urmăresc să-i conduc să descopere mesajulExercițiul
transmis de aceasta, acela că rândunica pleacă în
ţările calde, iar vrăbiuţa şi celelalte animale
(furnica, bursucul, şopârla şi broasca) se pregătesc
pentru iarnă.
- Ce aţi fi vrut să fiţi în această poveste?
- De cine v-a plăcut cel mai mult?
- De ce?
Obţinerea Artă - Activitate practică - Prietenii din Conversaţia Materiale din Individual Observarea
performanţei şi poveste, copiii au la dispoziție siluetele unor natură și sistematică
asigurarea personaje din poveste, pe care vor lipi diverseExplicaţia materiale
feedback-ului materiale puse la dispoziție, combinându-le între Demonstrația refolosibile; Aprecieri verbale
ele. Lucrările finalizate vor fi așezate pe căsuțaJocul de rol Siluete din
din decorul poveștii. carton
Joc de rol: De-a animalele din poveste, copiii reprezentând
interpretează roluri, utilizând replici și personajele din
onomatopee din poveste. poveste;
Jocuri manipulative/Matematică: Drumul spre Pensule; Lipici;
cuibul Rândunicii, copiii caută drumul corect spre Carton duplex

7
cuibul rândunicii, așezând pe traseul acestuia reprezentând un
materiale după un criteriu ales de ei. labirint;
Crengi, scoici,
pietre, conuri
de brad, nuci;
figurine-
animale;
Măști.
Asigurarea Pentru a observa dacă s-au reţinut personajelePovestirea Imagini dinIndividual, Aprecieri verbale
retenției și din poveste, ordinea animalelor cu care s-a întâlnit poveste pe grupe
transferului vrăbiuţa, precum şi mesajul transmis, se realizează
o scurtă repovestire folosindu-se imagini din
poveste expuse.
Evaluarea Copiii alcătuiesc piramida poveștii ,,Unde a Metoda Piramidei Jetoane cuIndividual, Aprecieri verbale
activităţii zburat rândunica?” personajele dinpe grupe
1. În ce anotimp pleacă rândunica în țările calde? poveste;
2. Caută și așază păsările din poveste. Planșă
3. Numește alte trei personaje (animale) din reprezentând
poveste? (bursucul, furnica, șopârla). piramida
poveștii
Încheierea activităţii se face prin aprecieriConversația Recompense Frontal Aprecieri verbale și
Încheierea asupra desfăşurării activităţii şi asupra prin recompense
activităţii comportamentului copiilor la activitate şi se
intonează cântecul ,,Bate vântul frunzele” ca
tranziţie spre activitatea de educație fizică.
Ofer copiilor recompense sub forma unor
rândunci realizate din hârtie colorată, de tipul unor
brioșe.

GHICITORI

8
Se trezește interesul copiilor pentru activitate cu ajutorul ghicitorilor:
Este mică, cenușie,
Face mare gălăgie. (Vrabia)

Ghici ce gâză mititică


Cară-ntruna și ridică
Boabe de grâu, păpușoi.
S-aibă iarna-n mușuroi? (Furnica)

Părul parcă-i de mistreț


Și-are botul lunguieț.
Umblă singur, cam năuc.
Îi mai spune și ....(Bursuc)

E un șarpe cu picioare,
La-nceput pe „ș” ea are.
Să-mi ghicești ce nume are! (Șopârla)

Cine crezi că este oare?


Cine-ntruna numai sare?
Ea trăiește și în lac
Și tot strigă: Oac! Oac! (Broasca)

Coada-i ca o furculiță,
Roșioară sub bărbiță
Toamna ea ne părăsește
Primăvara ne-o vestește. (Rândunica)