Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria Adiana
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
DATA: 03.12.2019
GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?"
TEMA ZILEI: ,,Călătorie în orăşelul de gheață”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă
SCOP:
Verificarea și consolidarea deprinderilor de organizare a compoziției plastice prin diferite
tehnici de pictură;
Cultivarea spiritului de observație, a sensibilității artistice și acurateții în organizarea și
compunerea creativă a lucrărilor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
o să execute corect tehnicile de pictură învăţate (tehnica picturii amprentei, tehnica
picturii prin fuzionare de culori, tehnica picturii cu buretele);
o să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii;
o să aplice culoarea pe suprafețe date cu pensula, buretele;
o să enumere ingrediente utilizate în bucătărie, pentru prepararea unor prăjituri sau
ceaiuri;
o să găsească traseul corect din labirint, prin aşezarea unor materiale, respectând
criteriul dat;
o să construiască prin alăturarea şi suprapunerea cuburilor Casa lui Moş Nicolae;
o să exprime cu ajutorul adultului, opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de
lucrarea celorlalţi, motivându-şi părerea.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul de rol,
munca în echipă şi perechi, învăţarea prin descoperire, metoda ,,Călătorie misterioasă", metoda
,,Amestecă-Îngheaţă-Formează perechi”.
MATERIAL DIDACTIC: laptop, ecusoane, imagini cu elemente din povestea lui Moş Nicolae,
carton colorat, lipici, seminţe, paste făinoase, fire textile, hârtie colorată, hârtie creponată, siluete
din carton – (ghetuțe, Moş Nicolae), forme din ipsos reprezentând daruri, carton duplex
reprezentând un labirint, paste făinoase de diferite culori, căsuţă din lemn, cuburi colorate, jucării,
ingrediente pentru realizarea covrigilor, conuri de brad, crenguţe de brad, castane, scoici, pietre,
forme din ipsos.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
Metodica predării activităţilor plastice în grădiniţa de copii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, anul 1969.

1
SCENARIUL ZILEI

Ne pregătim pentru activităţi. Copiii se aşază pe covor în semicerc.


Întâlnirea de dimineaţă. Salutul: ,,Bună dimineaţa, Spiriduşilor! Salutul se realizează prin
intermediul cântecului ,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”, după care copiii spun rugăciunea
,,Înger, îngeraşul meu”. La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi, luând fotografia
de pe omul de zăpadă. După această etapă, copiii vor fi direcţionaţi spre locul unde vor completa
Calendarul Naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,În ce lună ne aflăm?”, ,,În ce
zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. La scăunelul autorului invit copilul care a
luat mascota grupei – Piticul Voinicel şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună.
Noutatea zilei. În grupă am creat o atmosferă de basm, unde se află multe elemente care te
invită să călătoreşti în oraşul de gheață. Voi prezenta copiilor sub formă de surpriză o scrisoare de la
Crăiasa Zăpezii. În urma citirii scrisorii, se va purta o discuţie despre anotimpul iarna şi tema
săptămânii: ,,Iarna vine cu surprize pentru tine”. Copiii vor fi anunţaţi că vor călători imaginar în
Orăşelul de gheață, unde vor picta diferite imagini, obiecte şi că vor descoperi o mulţime de lucruri
interesante.
Tranziţie: ,,Bat din palme clap-clap-clap
Din picioare trap, trap trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre centre noi pornim!."
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând
grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul
fotografiei centrul preferat. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor
activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să nu pătăm, să
utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru
realizarea acestora.
Tranziţie: Se interpretează cântecul: ,,A fost odată un castel!”.
Dirijez intrinsec activitatea de Educație plastică în centrul Artă, unde desfăşor activitatea de
pictură ,,Decor pentru Moş Nicolae”.
În timp ce copiii din centrul Artă realizează activitatea de pictură, voi trece pe la celelalte
centre să văd cum lucrează ceilalţi copii şi dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese.

2
Vom discuta despre ceea ce am realizat şi vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem
rezultatele obţinute. Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute.
Tranziţie - În încheiere, copiii vor audia cântecul Cântecul lui Moș Nicolae.

3
STRATEGIA DIDACTICĂ
MOMENTELE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITĂŢII
procedee învăţământ organizare
Moment organizatoric
Sunt asigurate condiţiile necesare desfăşurării optime a
activităţii didactice:
- aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierul corespunzător lucrului în perechi şi
pe grupe;
- pregătirea materialelor didactice;
- organizarea copiilor.

Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea unui decor de iarnă la Decor de iarnă
centrul tematic şi descoperirea elementelor surpriză - trei Scrisoare
căsuțe. Căsuțe
Se caută răspuns la întrebarea: ,,Oare cine a adus Explicaţia Spiriduşi Frontal
căsuțele şi de ce?
Se descoperă bileţelul care se află în prima căsuță – Voi
citi ,,Scrisoarea de la Crăiasa Zăpezii”. (Anexa 1)

Anunţarea temei şi a Copii, astăzi vom realiza în centrul artă un decor pentru Expunerea Frontal
obiectivelor Moș Nicolae cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie. Explicaţia
Voi prezenta obiectivele activităţii în termeni accesibili.

Reactualizarea Reactualizez cunoştinţele referitoare la tehnicile de Conversaţia Planşe Frontal Orală


cunoştinţelor lucru învăţate având ca suport lucrările realizate de copii în Observaţia realizate de Individual
activităţile plastice anterioare. copii
Dirijarea învăţării Se descoperă surpriza ce se află în căsuța numărul 2. Conversaţia Siluete de Frontal Orală
Cu ajutorul spiriduşilor aflaţi în căsuță voi verifica spiriduşi Individual
cunoştinţele copiilor despre Moș Nicolea și îi voi încuraja Căsuță
să gândească creativ. Solicit să se extragă câte un spiriduş

4
STRATEGIA DIDACTICĂ
MOMENTELE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITĂŢII
procedee învăţământ organizare
şi să se răspundă la întrebarea scrisă pe spatele acestuia.
1. Cum l-aţi descrie pe Moş Nicolae unei persoane
care nu l-a văzut niciodată?
2. Dacă aţi fi voi Moş Nicolae ce cadouri aţi dărui Problemati-
copiilor neascultători? zarea
3. Cine îl ajută pe Moş Nicolae să aducă darurile?
4. Dacă nu ar exista măgăruşul, ce animal ar fi potrivit
să-l ajute pe Moş Nicolae?
5. Dacă aţi putea inventa un alt personaj care să aducă
daruri, care ar fi acela?

Se trece la prezentarea metodei „Patru colţuri” sub


forma unui joc: Metoda Ecusoane
- Fiecare copil se deplasează la măsuţă în ,,Patru În perechi
funcţie de culoarea ecusonului primit; colţuri” Pe grupe
- Copiii se grupează câte doi în cadrul
fiecărui colţ, consultându-se asupra modului de realizare a
lucrării plastice;
- Fiecare echipă aşază lucrarea finalizată în
spaţiul amenajat.
a) Intuirea materialului didactic Siluete din
Copiii descoperă şi intuiesc materialele de pe măsuţe. carton;
Se descriu materialele insistându-se pe culoare, formă şi Forme din
utilitatea acestora. Observaţia ipsos; Frontal
b) Demonstrarea modului de lucru Conversaţia Pensule; Individual
Pe un panou sunt aşezate siluete din carton Bucăți de
reprezentând elementele folosite în realizarea decorului burete;
pentru Crăiasa Zăpezii. Explic şi demonstrez modul de Demonstra- Ștampile;
lucru insistând asupra tehnicilor învăţate. Precizez copiilor ţia Panou.

5
STRATEGIA DIDACTICĂ
MOMENTELE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITĂŢII
procedee învăţământ organizare
faptul că în decorarea siluetelor sunt liberi să aleagă ce Cuburi
materiale și instrumente de lucru doresc de pe măsuţă şi să colorate,
le picteze cum consideră ei că este mai frumos. jucării,
c) Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii ingrediente
Prin intermediul următoarelor versuri se realizează pentru
exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor: realizarea
Mâna lebadă o fac, covrigilor,
Care dă mereu din cap. Exerciţiul conuri de brad, Frontal
Lebedele în jur privesc: crenguţe de Individual
Mâinile eu le rotesc. brad, castane,
Palmele nu stau deloc, scoici, pietre,
Ci se pregătesc de joc. forme din
Degetele-mi sunt petale, ipsos
Se deschid ca la o floare. reprezentând:
Prezint criteriile de evaluarea ale lucrărilor: (brazi, oameni
 respectarea temei şi a tehnicilor de lucru; de zăpadă,
 acurateţea lucrării; îngeraşi, Frontal
clopoţei,
 finalizarea lucrării.
steluţe) scoici,
d) Efectuarea lucrărilor de către copii
pietre.
Dirijez activitatea, voi interveni ajutându-i pe copii
atunci când este cazul. Îi încurajez pe cei mai puţin abili.
În centrul Ştiinţă cu ajutorul organelor de simţ şi a
altor instrumente, copiii vor descoperii diverse ingrediente
Exerciţiul În perechi
utilizate în bucătărie, pentru prepareare unor prăjituri sau
,,Călătorie Pe grupe
ceaiuri.
misterioasă”
În centrul Jocuri manipulative/matematică găsesc
drumul corect prin labirint, prin aşezarea materialelor de
aceeaşi culoare cu pălăria copilului şi cadoul primit.
6
STRATEGIA DIDACTICĂ
MOMENTELE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITĂŢII
procedee învăţământ organizare
La centrul Materiale de construcţie aşază prin alăturare
şi suprapunere cuburile selectate, pentru a realiza casa lui
Moş Nicolae. Adaugă elemente ornamentale (jucării de
pluş, conuri de brad, siluete din ipsos) pentru a
înfrumuseţa construcţia.
În centrul Joc de rol copiii pregătesc covrigi pentru
Moş Nicolae ajutaţi de reţeta ilustrată, pentru a respecta
etapele de preparare.
La centrul Construcţii realizează Orăşelul lui Moş
Nicolae din diverse materiale (forme din ipsos, jucării,
materiale din natură) pe care le vor aşeza în nisip.
Obţinerea Vom discuta despre ceea ce am realizat, pentru
performanţei şi îndeplinirea obiectivelor propuse. Vom trece pe la fiecare
asigurarea feedback- măsuţă să vedem rezultatele obţinute.
ului Fiecare grupă asamblează siluetele pentru finalizarea
decorului.
Evaluarea Conversația Decor de iarnă Evaluarea
performanţei Copiii vor fi solicitaţi să verbalizeze acţiunile Explicația practică
întreprinse, să spună ce materiale şi tehnici au folosit, să Autoevalu-
formuleze enunţuri despre modul în care valorificăm area şi
lucrările realizate. interevalu-
area

Încheierea activităţii Se fac aprecieri cu privire la modul de lucru, spiritul


cooperant manifestat pe parcursul întregii activităţii.

7
STRATEGIA DIDACTICĂ
MOMENTELE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITĂŢII
procedee învăţământ organizare
Îndrept atenţia copiilor către a treia căsuță de unde
extrag un bileţel cu mesajul pe care Crăiasa Zăpezii l-a
lăsat copiilor. (Anexa 2) Conversaţia Laptop;
După citirea mesajului copiii caută surprizele pregătite Coifuri.
în sala de grupă. Anexa 2
În încheiere, copiii vor audia cântecul Cântecul lui Moș
Nicolae.

Anexa 1

8
,,Dragi copii,
Eu am aflat lucruri bune despre voi şi m-am gândit ca pe lângă bucuriile pe care am să vi le dăruiesc în acest anotimp, astăzi să vă fac o
surpriză, dar pentru aceasta voi trebuie să-mi arătaţi ce aţi mai învăţat la grădiniţă, cum vă descurcați la activități?
Dacă mă veţi mulţumi cu răspunsurile şi participarea voastră de astăzi, dacă cerinţele din căsuțe vor fi duse la bun sfârşit veţi avea parte de
multe surprize la sfârşitul zilei. De asemenea o să-i povestesc şi lui Moș Crăciun ce copii sunt la această grupă pentru ca şi el să ştie ce surprize să
pregătească pentru fiecare copil”.

Spor la lucru!
Cu drag, Crăiasa Zăpezii!

Anexa 2

Dragii mei,
,,Am să mă ţin de promisiune aşa cum v-am spus. Să ştiţi că am fost prezentă, chiar dacă nu m-aţi văzut şi sunt tare mândră de voi că aţi reuşit
să duceţi la bun sfârşit probele din căsuțe. Mi-aţi arătat că ştiţi să pictați, că aţi fost creativi în realizarea decorului şi că aţi învăţat să lucraţi în
echipă. Sunt tare bucuroasă că v-aţi gândit şi la mine, de aceea am să vă rog să căutaţi prin sala de grupă surprizele pregătite special pentru voi”.

Cu drag, Crăiasa Zăpezii!