Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria Adina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
GRUPA MARE
DATA: 27.11.2019
TEMA ANUALĂ: “Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
TEMA ZILEI : Azi e zi de şezǎtoare!
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE : Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor
SCOPUL: Lǎrgirea cunoştinţelor copiilor despre costumul popular românesc , purtat
în Județul Timiș, în vederea formǎrii unei reprezentǎri mai clare și consolidarea
deprinderii de a reda imaginea costumului popular , prin asamblarea corectǎ a pǎrţilor
componente,folosind diferite tehnici şi metode de lucru (turul galeriei).
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI:
1. ADP.-Activitǎţi de dezvoltare personalǎ
- Întâlnirea de dimineaţă: ,, Din casa ţǎrǎneascǎ a bunicilor”
- Tranziţii : Joc muzical : ,,Unul după altul ”; Joc cu cântec :
,, Drag mi-e jocul românesc ”;Rutine:,,Mǎ pregǎtesc pentru activităţi“
2. ALA .-Jocuri şi activitǎţi didactice alese
1. - Joc de rol : ,, Ne pregǎtim de şezǎtoare ”
- Construcţii: ,,Satul meu ”-machetã din cuburi şi diferite materiale
- Artă: ,, Costumul popular”-lipire
,, Ia şi cotrânţa”- şnuruire
,,Brâul”- coasere
2 . - Şezǎtoare : ,, Satul meu în sǎrbǎtoare”
3. ADE.- Activitǎţi pe domenii experienţiale
DLC-,, Costumul popular”-convorbire
DOS- ,,Costumul popular” – confecţie

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
o să interpreteze rolul gospodinei , executând acţiuni specifice :
o să verbalizeze acţiunile , folosind un limbaj adecvat.
o să identifice materialul de construit
o să construiascǎ case ţǎrǎnesti redând satul natal , utilizând elemente specifice arhitecturale;
o să manifeste spirit cooperant în activitǎţile de grup .
o să îmbine prin lipire elementele costumului popular;
o să coase brâul cu fir roşu /tricolor;
o să aprecieze după criterii lucrările colegilor cât şi lucrarea proprie
o să descrie pǎrţile componente ale costumului popular românesc din Banat
atât pentru fete cât şi pentru bǎieţi;
o să îmbine prin lipire elementele costumului popular.
o sǎ valorifice costumul popular prin activitǎţi specifice
o să utilizeze într-un context nou, prin şezǎtoare,cunoştinţele dobândite despre
satul natal,obiceiuri şi tradiţii populare;

1
o să interpreteze corect ,omogen , cântece populare din Banat;
o sǎ exprime sentimente de bucurie ,admiraţie faţǎ de valorile folclorice ale
satului natal .

STRATEGII DIDACTICE :
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia , explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
instructajul, munca în echipă, , problematizarea, brainstormingul ,turul galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:planşe, albume cu imagini şi fotografii din sat ,
veselă ,tacâmuri, şorţuleţe, şerveţele, alimente,cuburi din lemn si polistiren,coşuleţe
pentru materiale, carioca, panou, căsuţa ţǎrǎneascǎ, lipici, decupaje cu costume
populare .
FORMA DE ORGANIZARE : Frontal , pe grupuri mici , individual

BIBLIOGRAFIE :
Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House , Bucureşti ,
2009 .
Ghid pentru proiecte tematice –Activităţi integrate pentru preşcolari 3-5 ani,
Didactica Publishing House , Bucureşti, 2009.

2
SCENARIUL ZILEI

Tema întâlnirii de dimineaţă este ,,Din casa ţǎrǎneascǎ a bunicilor”.


Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toţi
membrii grupei .Educatoarea ,model de comportament , zâmbeşte, îi priveşte,transmite
căldura şi încurajarea prin toate formele de comunicare verbală, nonverbală .
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei prin gesturi si
mimică prin intermediul dansului popular.
După salut ne vom axa asupra Calendarului naturii, precizând anotimpul ,
caracteristicile zilei .
Împărtăşirea cu ceilalţi .Acest moment va solicita atenţia întregii grupe.
Copiii vor arǎta şi descrie obiectele valoroase aduse din casa bunicilor.
- Copii, ce a-ţi gǎsit mai valoros în casa bunicilor?(costumul popular românesc).
- Cum se numeşte ţara noastrǎ?(România)
- Ce suntem noi?(români)
- Costumele voastre populare se poartǎ la noi în sat.Cum se numeşte comuna noastrǎ?
(Denta)
- Ce alte obiecte a-ţi mai adus?
Copiii vor prezenta şi descrie obiectele aduse: ulcior din lut, cilim, linguri de
lemn, bisericuţǎ din lemn .
- Pentru ce ne pregătim noi astăzi?(pentru şezătoare)
Activitatea de grup –vor recita poezia ,,Orice zi de şezǎtoare ”.
Orice zi de şezǎtoare
E un fel de sǎrbǎtoare.
Când prietenii se-adunǎ
Şi muncesc cu voie bunǎ .
Treaba lor cu toţi şi-o fac,
Dar din gurǎ nu mai tac:
Basme ,glume ,ghicitori
Se spun pe la şezǎtori.
Acum ştie fiecare ,
Ce este o şezǎtoare.
Obicei vechi aşezat,
Şi de lucu şi de sfat

Noutăţile zilei – toate mesajele vor fi scurte , adresate direct tuturor.


Copii se vor ruga îngeraşului să-i crească mari – moment de rugăciune
Trecerea la gimnastica de înviorare se va realiza prin tranziţie , prin jocul muzical ,,Unul după
altul” în rând ne-aşezăm , mergem toţi afară să ne înviorăm.Gimnastica de înviorare se va realiza
în aer liber,prin jocul cu cântec ”Drag mi-e jocul romanesc”.
Se va continua cu activităţile pe domenii experienţiale . Copiii vor descrie costumul
popular românesc prin activitatea de convorbire trecând apoi la confecţionarea acestuia prin
activitate practicǎ .Se realizează astfel integrarea celor două domenii experienţiale DLC şi DOS .
Activitatea practică din cadrul Domeniului Om şi Societate se va desfăşura la centrul de
interes Artă folosind metoda Turul galeriei.Copiii vor reda,confecţiona costumul popular prin
consolidarea deprinderilor de lipire,şnuruire,coasere.

3
Se va lucra la centrele de interes unde preşcolarii îşi vor aprofunda cunostinţele şi
deprinderile însuşite.
La centrul Joc de rol, copiii vor interpreta rolul gospodinei , pregătind mâncare
tradiţionalǎ pentru şezǎtoare.
La centrul Construcţii, vor reda satul natal ţinâd cont de elementele arhitecturale.
Activitatea zilei se încheie cu şezǎtoarea ,,Satul meu în sǎrbǎtoare” prin care se va
evalua proiectul tematic.
Am avut în vedere ca obiectivele propuse să fie realizabile şi am oferit
posibilitatea tuturor copiilor să-şi valorifice potenţialul intelectual şi creativ.

4
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC
metode mijloace
şi de
procedee învăţământ
Organizarea Amenanjarea spaţiului educaţional : conversaţia observarea
activităţii - aerisirea sǎlii de grupǎ instructajul comporta-
- aranjarea mobilierului pe trei centre de interes mentului
- pregǎtirea materialului demonstrativ şi distributiv copiilor
- organizarea colectivului de copii

Captarea Introducerea în activitate


atenţei Copiii vor intra în sala de grupǎ aducând cu ei obiecte de artǎ popularǎ .La conversaţia casa oralǎ
centrul tematic vor gǎsi o casǎ ţǎrǎneascǎ. Le voi face o surprizǎ recitând explicaţia ţǎrǎneascǎ denumirea
poezia ,,Satul meu”. surpriza costume materialelor
populare
CD
Anunțarea Anunţarea temei
obiectivlor şi a Vom încerca sǎ le prezentǎm cât mai multe lucruri despre satul vostru,
temei activitǎţii Pădureni , pentru că astăze este zi de ,,şezǎtoare”. conversaţia oralǎ
Vom vorbi despre costumul popular care se poartǎ la noi în județ ,apoi ne explicaţia identificarea
vom dovedi vrednicia realizând imaginea costumului popular prin lipirea şi temei şi
decorarea pǎrţilor sale componente pentru a împodobi cǎsuţa ţǎrǎneascǎ.Ne sarcinilor
vor însoţi pe parcursul zilei cântecele şi dansurile populare, nelipsind

5
ghicitoarea și proverbul.Vom lucra apoi cu toţii la centrele de interes pe care
vi le-am pregǎtit,încheind activitatea noastrǎ cu o şezǎtoare .

Dirijarea invǎţǎrii Se vor desfǎşura integrat activitǎţile pe domenii experienţiale: DLC-


DOS : ,,Costumul popular”-convorbire /confecţie conversaţia obiecte de artǎ oralǎ
- Veţi fi atenţi la mine!Noi am învǎţat multe lucruri despre costumul exercitţul popularǎ observarea
popular .Eu voi pune întrebǎri, iar voi veţi rǎspunde frumos în propoziţii, comporta-
numai dupǎ ce vǎ veţi gândi foarte bine. mentului
Ca sǎ vǎ fie mai uşor am sǎ vǎ spun planul convorbirii noastre.Vom vorbi copiilor
despre:
1.Costumul popular pentru fete conversaţia oralǎ
2.Costumul popular pentru bǎieţi explicaţia Costume cunoaşterea
3.Modul de pǎstrare şi îngrijire al costumului populare planului de
1,,Costumul popular pentru fete discuţie
- Ce poartǎ fetiţa pe cap când îmbracǎ costumul popular?
(batic sau cârpǎ cu flori)
-Cum se numeşte cǎmaşa pe care o îmbracǎ fetele?(ie)
-Cum este ia?(cusutǎ cu fir roşu şi are modele)
- Dar partea costumului care seamǎnǎ cu o fustiţǎ,cum se numeşte?(poale)
-Ce îşi pun fetele peste poale în partea din faţǎ?(cotrânţe)
- Cum sunt cotrânţele:(au culoarea roşie,au modele,sunt ţesute) conversaţia Costumul oralǎ
- Dar în partea din spate ce-şi leagǎ fetele?(opreg cu franjuri roşii) explicaţia popular pentru descrie
-La mijloc ce ne punem?(brâu sau tricolor) fete costumul
-Cu ce se încalţǎ fetele?(cu opincuţe) popular pentru
Sinteza parţialǎ 1 fete
Se va realiza prin recitarea poeziei ,,Româncuţa”de cǎtre o fetiţǎ.
Iatǎ-mǎ sunt româncuţǎ
Cam micuţǎ, dar drǎguţǎ.
În picioare am opincuţe.

6
Iar la brâu port tricolor
În cap batic cu flori .
Poale mândre ca a mele exerciţiul
Mititele, frumuşele
Spune-ţi care fatǎ mare
Se fǎleşte cǎ le are?
Am şi cotrânţe tot frumoase
Cǎ le ştie mama coase.
Iar la gât mi-am pus mǎrgele
Tot dintr-ale mamei mele oralǎ
Iatǎ-mǎ sunt româncuţǎ exerciţiul recitarea poeziei
Cam micuţǎ, dar drǎguţǎ.

2.Costumul popular pentru bǎieţi


- Ce poartǎ bǎiatul pe cap când îmbracǎ costumul popular?
(cǎciulǎ din blanǎ de miel)
-Cum se numeşte prima parte a costumului ?(cǎmaşǎ)
-Cum este cǎmaşa?(este ţesutǎ cu fir roşu şi alb ,are modele)
-Peste cǎmaşǎ ce îmbracǎ bǎieţii?(chintuşul)
-Cum este chintuşul?(este ţesut cu modele)
-Dar pantalonii cum se numesc?(izmene) oralǎ
-Ce-şi pun bǎieţii la mijloc?(brâu) conversanţia Costumul descrie
-Cu ce se încalţǎ?(cu opincuţe) explicaţia popular pentru costumul
-Ce-şi leagǎ la picioare bǎieţii?(zurgǎlǎi) baieţi popular pentru
baieţi
Sinteza parţialǎ 2.
Se va realiza prin recitarea poeziei ,,Românaşul”,de cǎtre un bǎiat.
Iatǎ-mǎ sunt românaş
Cam micuţ ,dar drǎgǎlaş
Tata zice cǎ-s fecior,

7
Iarǎ mama,puişor!
Mǎ îmbracǎ,mǎ gateşte,
Uite aşa pe româneşte ! exerciţiul
Cu opinci ,cu zurgǎlǎi
Cum stǎ bine la flǎcǎi
Şi cu cǎciula pe-o ureche
Ca sǎ le fiu drag la fete oralǎ
Şi aşa mǎ duc la horǎ exerciţiul recitarea poeziei
Sǎ-i aduc mǎicuţii norǎ.

3. Modul de pǎstrare şi îngrijire al costumului popular


- Când purtǎm costumul popular?(când avem sebare,când dansǎm)
- Cunoaşteţi şi alte evenimente la care purtǎm costumul popular?(la
sǎrbǎtori, şezǎtori,bisericǎ)
-Cum trebuie sǎ pǎstrǎm costumul popular?(sǎ nu-l murdǎrim ,rupem, sǎ-l
îngrijim ,sǎ-l arǎtǎm şi la alţi copii)
- Cum sunt costumele populare?(frumoase)
- Ce simţim atunci când imbrǎcǎm costumul popular? (bucurie ,suntem oralǎ
mândri de el ) conversaţia costume descrie modul
explicaţia populare de de pǎstrare
Sinteza parţialǎ 3 fete şi bǎieţi
Se va realiza prin interpretarea de cǎtre copiii a cântecului popular ,,Portul
bǎnǎţean”
Frunzǎ vergie dǎ cicoare
Satul meu e ca o floare
Eu cu Denta mǎ mândresc
Şi cu portul românesc.

oralǎ
Portul nostru bǎnǎţan exerciţiul interpretarea

8
Îl purtǎm cu falǎ iar cantecului
Îl pǎstrǎm şi-l preţuim
Bǎnǎţǎni fǎloşi sǎ fim .

Obţinerea Se realizeazǎ introducerea în activitatea practicǎ. Astfel se vor integra cele


performanţelor douǎ activitǎţi pe domenii experienţiale.
Voi prezenta copiilor centrele de interes . Voi trece la fiecare centru şi voi
transmite sarcinile de lucru.

La centrul Joc de rol ,, Ne pregǎtim de şezǎtoare”, copiii vor interpreta rolul


gospodinei , pregǎtind mâncare tradiţionalǎ pentru ei si musafiri . Vor intui oralǎ
alimentele, verbalizand acţiunile . conversaţia dentificarea
explicaţia centrelor
La centrul Construcţii , vor avea ca sa sarcinǎ sǎ redea satul natal realizând observaţia
o macheta construind case ţǎrǎneasti din cuburi de lemn, polistiren, paie
respectând elementele arhitecturale.

La centrul Artǎ , copiii vor confectiona costumul popular ,utilizând conversaţia alimente intuirea
deprinderile practice de lipire, şnuruire şi coasere prin aplicarea metodei exerciţiul tacâmuri materialului
interactive ,,Turul galeriei ” jocul veselǎ
Tranziţia care face legǎtura între activitǎţi se realizeazǎ prin jocul cu cântec
Asigurarea ,,Unul dupǎ altul” exerciţiul cuburi din observarea
feed-back-ului Copiii se vor ridica de pe scǎunelele din semicerc şi vor trece la mǎsuţe lemn şi modului de
cântând ,executând mişcǎrile sugerate, realizându-se astfel şi exerciţiile de polistiren cooperare şi
încǎlzire ai muşchilor mici ai mâinii: relaţionare între
copii
Unul dupǎ altul Astǎzi suntem harnici conversaţia
În rand ne-aşezǎm Vǎ vom dovedi explicaţia
Mergem la mǎsuţe Ridicǎm mânuţa demonstraţia oralǎ
Cu toţii lucrǎm. Ne vom încǎlzi. observarea

9
Do-re,do-re,do-re exerciţiul comporta-
Do-re, do-re, mi mentului
Pic, pic, pic,pic,pic pic copiilor
Uite-aşa copii.
Intuirea materialului distributiv de pe mǎsuţe exerciţiul interpretarea
Copiii vor intui materialul de pe mǎsuţe:lipici,şerveţele, coşuleţe cu jocului cu
costumul popular decupat cântec
Prezentarea si analiza modelului
Aplicandu-se metoda ,,Turul galeriei ”copiii vor reda costumul popular prin coordonarea
lipire,snuruire si coasere. mişcǎrilor
Fiecare grup priveste modelul din fata lui,completând analiza detaliatǎ
realizatǎ prin convorbire
Grupa 1 ,,Costumul popular”-lipire Conversaţia lipici,coşuleţe,
Grupa 2 ,, Ia şi cotrânţa”-şnuruire observaţia costume oralǎ
Grupa 3 ,, Brâul ”-coasere populare identificarea
decupate materialelor
Explicarea si demonstrarea modului de lucru aţǎ roşie
Voi explica şi demonstra fiecarui grup modul de lucru.
conversaţia modelele
Realizarea temei de cǎtre copii explicaţia educatoarei oralǎ
Voi da semnalul de începere al activitǎţii .În timp ce copiii lucreazǎ,voi trece observaţia descrie
printre ei ,ajutându-i acolo unde este cazul . turul galeriei elementele
Activitatea se desfǎşoarǎ pe fond muzical popular . component ale
Cu trei minute înainte de încheierea activitǎţii voi da semnalul de încetare al explicaţia modelelor
lucrului . demonstraţia lipici,coşuleţe, identificarea
costume modului de
Analiza lucrǎrilor populare lucru
Dupǎ ce au fost finalizate,lucrǎrile vor fi analizatede cǎtre copii.În aprecierea exerciţiul decupate
şi analiza lucrǎrilor voi ţine cont de criteriile: turul galeriei aţǎ roşie probe practice
-respectarea temei tricolor consolidarea

10
- poziţionarea corectǎ a elementelor şi îmbinarea lor serveţele deprinderilor de
-folosirea elementelor corespunzatoare grupului. lipire, coasere,
- aspectul estetic,acurateţea. şnuruire
Lucrǎrile vor fi expuse pe casa ţǎrǎneascǎ. Fiecare grup îşi va expune
lucrǎrile pe câte un perete al cǎsuţei şi le vor evalua .Apoi vor trece toţi
copiii sǎ viziteze expoziţia , analizând lucrǎrile, realizându-se turul galeriei .
conversaţia lucrǎrile oralǎ
Evaluarea Evaluarea se va realiza prin şezǎtoarea : observaţia casa analiza
,,Satul meu în sǎrbǎtoare” explicaţia ţǎrǎneascǎ lucrǎrilor
Şezǎtoarea va cuprinde: turul galeriei aprecieri
- cântece populare din Banat verbale
- dansuri populare din Banat:,,Sorocul ”,,Hora”
- poezii
- monologuri în grai bǎnǎţean
- proverbe

Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de lucru în care s-a oralǎ
activitǎţii desfǎşurat activitatea. observarea
Copiii vor primii ca recompense tricolorul şi cozonac. conversaţia Cilimuri comportamentul
explicaţia Prosoape ui
exerciţiul cusute
Obiecte de artǎ
popularǎ
aprecieri
verbale

11