Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATA

Tema anuala : CE ŞI CUM SIMŢIM

Subtema : IN LUMEA POVEŞTILOR

Tema zilei : DIN POVEŞTI ADUNATE

MOTTO :
„La orice vârstă, omul este o fiinţă care se hrăneşte cu poveşti.

De aceea, avuţia povestirilor pe care au strâns-o oamenii de pe tot

globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie în scris, a

depăşit celelalte avuţii.”


RABINDRANATH TAGORE
1. SALUTUL :
După ce sosesc toţi copiii, le propun, ca în fiecare dimineaţă să facem cercul prieteniei pentru
a desfaşura “întâlnirea noastră obişnuită de dimineaţă. Le voi propune ca salutul nostrum să fie legat de
tema săptămânii şi să ne salutăm folosindu-ne de numele personajelor cunoscute ca de nişte porecle :
“Bună dimineaţa, pitic Mihaiţă” , “Bună dimineaţa, Scufiţă Raluca ! Bine ai venit!”
2. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:
Îi îndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea în prim plan a experienţelor
proprii, păreri despre o întâmplare, un eveniment pe care l-au trăit recent. Având în vedere tema
săptămânii şi faptul că au avut ca sarcini să-I roage pe părinţi să le citească sau să le spună o poveste
neştiută de ei până atunci, împărtăşirea cu ceilalţi se va ax ape schimbul de “poveşti”.
Acest moment solicită întreagul colectiv al grupei şi contribuie la realizarea unei
intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa celorlalţi, învăţând să asculte şi să-si exprime trăirile, fie
verbal fie nonverbal (mimică şi gestică)
3. ACTIVITATEA DE GRUP:
Completarea calendarului naturii : ziua, vremea de afară.
4. NOUTATEA ZILEI :
- “Astăzi când am venit la grădiniţă am găsit în faţa uşii o cutie. Ce-ar fi să o deschidem?”
Copiii adunaţi pe covor în jurul educatoarei vor observa în cutie bilete pe care sunt scrise
mesaje. Aceste mesaje sunt întrebări.
- Aceasta este o cutie cu întrebări.
Întrebări:
- Care este povestea ta preferată?
- Care este personajul tău preferat? De ce ?
- Spune câteva titluri de poveşti.
- Ce autor de poveşti cunoşti?
- Unde întâlnim poveştile?
- Ce este un personaj pozitiv?
- Spune numele unui personaj negative.
- Spune o replică a împărătesei din Albă-ca-Zăpada.

Trecerea la lucrul la centrele de interes deschise o vom face prin intermediul unor versuri:
„Haideţi să ne adunăm,/La plimbare să plecăm!/Unu, doi, unu, doi,/Hai şi tu în rând cu noi!”.

Urmează activitatea integrată „Din poveşti adunate”, conform proiectului de activitate anexat.

„Haideţi să ne adunăm,/La spălat noi să plecăm!/Unu, doi, unu, doi,/Hai şi tu în rând cu noi!”.

Copiii servesc gustarea de la ora 10, respectând regulile de comportare civilizată pentru acest
moment al zilei.

Copiii vor fi antrenaţi în jocul de mişcare „ Vrăbiuţele la grăunţe”.


Copiii aşezaţi în cerc vor sări ca vrăbiuţele spre un cerc format din aţă în care se află castane.
Se întorc la locurile lor tot sărind şi aducând doar câte un grăunte la cuibul lor. Câştigă cel care adună cele
mai multe grăunţe executând corect sarcina.
EDUCATOARE :
Lădaru Georgian

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA : G.P.P SMART CLUB


NIVEL I ( GRUPA MIJLOCIE)
TEMA ANUALĂ : CINE SUNT / SUNTEM ?
PROIECT TEMATIC : „ ÎN LUMEA POVEŞTILOR”
TEMA ZILEI : „ DIN POVEŞTI ADUNATE”
FORMA DE ORGANIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ
DOMENII INTEGRATE :

ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE :


1. BIBLIOTECA : Imagini amestecate-sortare de imagini
2. ŞTIINŢE : Puzzle „Alba ca Zapada”
3. ARTE : Imagini de colorat din poveşti
ACTIVITĂŢI ALE DOMENIULUI EXPERIENŢIAL :
1. DOMENIUL ŞTIINŢE (ACTIVITATE CU CONŢINUT MATEMATIC)
JOC DIDACTIC : „Din poveşti adunate”
2. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (EDUCAŢIE PLASTICĂ)
PICTURĂ : Organizarea spaţiului plastic : „Din poveşti adunate”
TIPUL ACTIVITĂŢII : CONSOLIDARE / VERIFICARE DE CUNOŞTINŢE, CAPACITĂŢI ŞI
DEPRINDERI
SCOP :
Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular adecvat;
Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin pictură;
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine
şi faţă de ceilalţi;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
D.Ş. :
Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă.
Să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite în viaţa de
zi cu zi sau în poveşti, povestiri.
D.E.C. :
Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de
utilizare a acestora.
Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese
de el .
OBIECTIVE OEPERAŢIONALE :
D.Ş. :
1. să formeze mulţimi de obiecte după criterii date;
2. să numere elementele mulţimii;
3. să compare mulţimile între ele prin aprecire globală şi punere în perechi;
4. să asocieze numărul de elemente cu cifra corespunzătoare;
5. să precizeze vecini mai mici şi mai mari ai numerelor;
6. să revolve situaţii-problemă prin emiterea de raţionamente logice;
7. să verbalizeze cu ajutorul limbajului matematic, acţiunile efectuate.
D.E.C. :
8. să utilizeze corect instrumentele pentru pictură;
9. să denumească corect culorile;
10. să distribuie elementele scenei de pictat pe toată suprafaţa de lucru;
11. să respecte proporţiile elementele din natură;
12. să utilizeze limbaj potrivit activităţilor de educaţie plastică.
BIBLIOTECA :
13. să recunoască poveştile după o imagine;
14. să precizeze titlul corect şi autorii poveştilor;
15. să recunoască şi să denumească personajele;
16. să aşeze imagine în ordinea desfăşurării fireşti a evenimentelor.
17. să participe ca vorbitor şi auditor la activitate.
ŞTIINŢE :
18. să reconstituie imagini din poveşti din piese puzzle;
19. să diferenţieze piesele în funcţie de culorile imaginilor şi forma pieselor;
ARTE :
20. să respecte spaţiile de colorat;
21. să utilizeze culorile potrivite imaginilor pentru a rspecta corectitudinea imaginilor.

OBIECTIVE PSIHO-MOTRICE:
22. să execute mişcări motrice în anumite momente ale activităţii;
23. să aibă o poziţie corectă a corpului pe tot parcursul activităţii.
OBIECTIVE SOCIO-AFECTIVE :
24. să negocieze şi să participe la deciziile echipei;
25. să-şi exprime sentimentele faţă de acţiunile grupului din care face parte;
26. să colaboreze cu membrii grupului pentru îndeplinirea sarcinilor didactice.
RESURSE PROCEDURALE :
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul,
jurnalul grafic (metodă interactivă), munca independentă, brain-
storming-ul, jocul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu imagini din poveştile : „Punguţa cu doi bani”,
„Ursul pâcâlit de vulpe”, „Scufiţa Roşie”, „Cei trei pur-
celuşi”, siluete ale personajelor din poveşti, piese puzzle cu
imagini din poveşti, jetoane simbol, jetoane cu cifre de la 1
la 5, foi pentru pictură, acuarele, pensule, creioane colorate,
„televizorul” cu imagini din poveşti.
FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual.
PROTOCOLUL JOCULUI DIDACTIC :
SARCINA DIDACTICĂ : recunoaşterea poveştilor, formarea de mulţimi după criterii
date, numărarea elementelor unei mulţimi, raportarea numărului
la cantitatea, asocierea numărului cu cifra corespunzătoare,
completarea jurnalului grafic.
REGULILE JOCULUI :
- Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare
- Să răspundă în propoziţii şi limbaj potrivit fiecărui domeniu
- Să respecte cerinţele grupului din care fac parte şi ale educatoarei
ELEMENTE DE JOC :
- Joc „mâna oarbă”
- Aplauze
- Deplasarea de la un punct la altul al grupei
- Joc muzical
RESURSE TEMPORALE : 47 MINUTE

BIBLIOGRAFIE :
--- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Prezentări şi explicitări, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
Culea, Laurenţiu Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice , Editura
(colectiv) Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
Preda, Viorica Învăţarea bazată pe proiecte, Editura Arves, Craiova , 2009
Toma, Georgeta Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar,
Nivel I, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2008
Breban, Silvia Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2002
ACTIVITATEA DIDACTICĂ RESURSE
EVENIMENT

OBSERVAŢII
DIDACTIC CONŢINUT TEM-
PROCEDURALE PORA-
ACTIVITATEA ACTIVITATEA LE

EVALUARE
EDUCATOAREI COPIILOR

ORGANIZAR
OBIECTIVE

METODE ŞI
PROCEDEE

MIJLOACE

FORME DE
ÎNVĂŢARE

DURATA
E
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

I.MOMENT Se pregatesti sala de grupa pentru 2 min


ORGANIZA- buna desfasurare a activitatii.
TORIC Să deschidem plicul albastru pe care
l-am găsit în cutia cu întrebări.
- Ce conţine plicul? Jetoa-ne
II.CAPTA- REA Momentul Plicul conţine jetoane cu simbol 2 min observa-rea
ATENŢIEI psihologic următoarele simboluri: Copiii recunosc Jocul frontal com-
Carte simbolurile şi le asociază portamen-
Lupă cu centrele de interes: tului ver-bal
O.26
Acuarele  Carte – şi nonverbal
BIBLIOTECA Jocul al copiilor

Copiii vor alege jetoanele prin  Lupă – ŞTIINŢE


„mâna oarbă”.  Acuarele – ARTE
- Închideţi ochii şi alegeţi din
plic un jeton, apoi mergeţi
la centrul care se potriveşte
cu jetonul vostru. Copiii aleg jetoanele şi
merg la centrele lor.
III. ANUNŢA- Conştientizarea Suntem în lumea poveştilor ş ice
REA TEMEI ŞI obiectivelor aceea astăzi ne vom juca jocul “Din Expli-
OBIECTI- poveşti adunate…”. Jocul nostrum caţia 1 min
VELOR este de fapt un frumos concurs şi Copiii ascultă cu atenţie şi frontal
începe încă de la centre. Pentru că se concentrează asupra
deja suntem împărţiţi in grupuri, sarcinilor trasate.
acestea vor fi şi echipele de concurs.
Dar mai întâi să vedem ce avem de
făcut la centre.
SARCINI DIDATICE :
BIBLIOTECA :
O.16 Copiii primesc imagini amesteca ale
Intuirea poveştilor poveştilor şi trebuie să le aşeze în Imagi-ni
pe baza imaginilor ordinea firească a desfăşurării Con-ver- din po Pe gru- 2 min
evenimentelor. saţia veşti puri
ŞTIINŢE :
Copiii primesc piese puzzle din care
O.19 Imagini puzzle de trebuie să reconstituie imaginile din Puzzle
reconstituit poveşti. din po-
O.18 ARTE : veşti
Copiii primesc imagini de colorat cu
O.20 Imagini de colorat scene din poveştile cunoscute Ima-gini
pe baza copiilor. de
O.21 cunoştinţelor colorat
anterioare Jocul propriu-zis ne va ajuta să ne
amintim de poveştile învăţate, vom Copiii ascultă cu atenţie şi
număra personajele din poveştile se concentrează asupra
respective, le vom grupa în sarcinilor trasate. Expli –
personaje pozitive sau negative, vom caţia
picta scene din poveşti printr-o Fron-
metodă nouă şi interesantă. tal

- Ce poveşti cunoaşteţi?
O.14 Titluri şi autori de Copiii enumeră titluri de
IV. REACTU- poveşti, cunoştinţe poveşti.
ALIZAREA CU despre cărţi
- Unde găsim poveştile?
NOŞTIN-ŢELOR - ... în cărţi.
Copiii precizează părţile Con-ver- 4 min
O.17 - Ce ştim despre cărţi? saţia
cărţilor : coperţi, pagini,
autor, titlu.
observa-rea
- Spuneţi numele unui autor - ... Ion Creangă. com-
Cunoştinţe despre de poveşti. portamen-
relaţia dintre tului ver-bal
scriitori şi nonverbal
- Cine a fost cel mai bun - ...Mihai al copiilor
prieten al lui Ion Creangă? Eminescu
- Ce cărţi a scris Mihai
Eminescu?
- Ce poveşti vă plac? - ...poveşti şi Con-ver-
poezii. saţia
- Pentru că ne-am ales
V. ASIGURA- simbolurile, să mergem la
REA ÎNVĂŢĂ- Copiii enumeră poveştile
lucru.
RII ŞI OBŢI- care le plac.
NEREA - 1, 2, 3, Hai la lucru unde
PEEFOR- vrei!”
MANŢELOR Se va realiza intuirea materialelor de Copiii se îndreaptă spre
lucru de la centrele de interes şi se centrele de interes.
vor repeta sarcinile fiecărei echipe..
- Vă rog să vă alegeţi un Aprecie- rea
O.24 conducător de echipă care răs-
va vorbi în numele echipei. Pe gru- 1 min punsurilor
puri corecte
Se lucrează pe centre conform
sarcinilor didactice ale fiecărui
centru : Copiii recunosc
BIBLIOTECA : materialele şi repetă
Aşezaţi imaginile care aparţin sarcinile didactice.
aceleiaşi poveşti în aşa cum se Exer-ci-
întâmplă în poveste. ţiul
O.16 ŞTIINŢE : Copiii îşi aleg
Realizati puzzelul pentru a descoperi conducătorul de echipă şi Ima-gini
Poveşti recon- povestea. îi pun medalionul. din po-
O.18 stituite din ima- ARTE : veşti observa-rea
gini amestecate Alegeţi imaginile din povestea Mun-ca com-
preferată şi coloraţi-o respectând in-de- portamen-
din piese puzzle şi regulile pentru un colorat corect şi pen- Puzzle tului ver-bal
frumos. dentă 1 min şi nonverbal
al copiilor
ATENŢIE pentru toate
O.21 Mun-ca
echipele la poziţia corectă
inde-
de stând pe scăunel. pen-dentă Ima
Copiii lucrează pe centre
- Pentru că ne-am terminat gini de
respectând regulile lucru-
de colorat treaba la centre aşa cum lui corect , inclusiv poziţia colorat
trebuie, fiecare echipă va corpului pe scăunel.
primi câte un jeton surpriză.
Deasemenea ne vom muta
cu toţii pe covor fiecare
echipă la semnul ei.
În funcţie de personajul ales echipa
va primi un nume:
1. Echipa florilor.
V.a) EXPLI- O.24 2. Echipa bănuţilor
CAREA ŞI 3. Echipa peştilor
DEMONSTRA- şi un jurnal pentru însemnări.
REA JOCULUI Se prezintă copiilor un „televizor” „televi-
Pe ecran apare o imagine dintr-o zor”
poveste. Conducătorii echipelor Explica-
Echipa de la BIBLIOTECA trebuie vor descrie (verbal sau ţia
să precizeze titlul şi eventual autorul non-verbal) imaginea fără 5 min
poveştii. a numi personajul de pe Jetoa
Echipa de la ŞTIINŢE trebuie să jeton. Colegii vor denumi ne
numere personajele şi să aleagă personajul. simbol
jetonul cu cifra corespunzătoare. observa-rea
O.1 Echipa de la ARTE trebuie să modu-lui de
deseneze atâtea buline căte personaje lucru al
O.2 sunt în imagine. copiilor,
Rezolvarea corectă a sarcinii are ca Fron- de partici-
0.3 Cunoştinţe despre rezultat recompensarea cu un tal pare şi de
formare de simbol caracteristic pentru echipă. îndeplini-re
O.4 mulţimi, numărat, Simbolurile vor fi aşezate în coşul a sarci-nilor
com- pararea din dreptul echipei. Explica- didactice
O.5 mulţi- Se expune imagine din povestea Copiii urmăresc ţia
milor, asocierea „Cei trei purceluşi”. explicaţiile educatoarei.
numărului la
cantitate şi a cifrei Echipa lalelelor(BIBLIOTECA):
la număr - Numiţi povestea şi
număraţi cuvintele din titlul
poveştii.
Echipa albinutelor(ŞTIINŢE) :
frontal
- Număraţi personajele din
imagine şi puneţi cifra
V.b) JOCUL DE corespunzătoare.
PROBĂ Echipa fluturasilor(ARTE) :
- Desenaţi tot atâtea buline De
câte sunt personaje în mon Ima
imagine. stra-ţia gini din
După fiecare răspuns corect un po
membru al echipe va picta veşti 3 min
„răspunsul” pe o foaie de bloc.
O.11 - Fiecare copil trebuie să observa-rea
Jetoa modu-lui de
folosească tot spaţiul de
ne cifre lucru al
O.9 lucru şi să lucreze curat şi copiilor,
îngrijit. de partici-
O.10 NOTĂ : Se va urmări în mod special pare şi de
exprimarea corectă din punct de Copiii execută cerinţele îndeplini-re
vedere gramatical. respectând regulile jocului a sarci-nilor
Se prezintă imagine din povestea şi ale echipei din care fac didactice
„Punguţa cu doi bani” parte.

Întrebările pentru echipe vor alterna


Cunoştinţe despre astfel încât să nu se instalaze Foi de
formare de plictisul. bloc
mulţimi, numărat, Întrebări pentru echipa scufiţelor. Pen-sule
com- pararea - Numiţi povestea şi autorul Acua-
mulţi- şi număraţi cuvintele din Mun- rele
milor, asocierea titlul poveştii. ca
numărului la inde-pen-
- Spuneţi câte personaje
cantitate şi a cifrei dentă
la număr pozitive sunt în poveste şi
alegeţi cifra
corespunzătoare.
Întrebări pentru echipa bănuţilor: observa-rea
V.c )DESFĂ- - Număraţi personajele din modu-lui de
ŞURAREA imagine şi căutaţi cifra lucru al
PROPRIU-ZI-SĂ corespunzătoare. copiilor,
A JOCULUI de partici-
- Spuneţi de câte ori a
pare şi de
încercat boierul să scape de îndeplini-re
cocoş şi bateţi de tot atâtea a sarci-nilor
ori din palme. Ima-gini 5 min didactice
din po- Fron-
veşti tal
O.13
Întrebări pentru echipa peştilor:
O.14 - Precizaţi câte personaje Jetoa-
negative sunt în poveste şi Exer-ci- ne cifre
cântaţi „cucurigu” de tot ţiul
atâtea ori.
Cunoştinţe despre
formare de - Spuneţi câţi bani avea - ...”Punguţa cu
mulţimi, numărat, cocoşul în punguţă şi doi bani”. Titlul Pro-
O.1 com- pararea alegeţi vecinul mai mare al are patru cuvinte. ble-mati-
O.2 mulţi- numărului banilor. za-rea
O.3 milor, asocierea Se prezintă imaginea din povestea - În poveste sunt
O.5. numărului la „Ursul păcălit de vulpe” trei personaje
O.7 cantitate şi a cifrei pozitive.
la număr

Ima-gini
din po-
- În imagine sunt
veşti
trei personaje.
Seturi de întrebări :
- Câte animale apar în - ... de patru ori : l- Jetoa-
poveste? a aruncat în ne cifre observa-rea
fântână, în modu-lui de
cuptor, în lucru al
- Numiţi vecinul mai mic al copiilor,
numărului de personaje din cireadă, în beciul
Exer-ci- de partici-
poveste. cu bani. ţiul pare şi de
- Câte personaje negative Copiii bat de patru ori din îndeplini-re
palme. a sarci-nilor
sunt în poveste?
didactice
- Săriţi de tot atâtea ori câte
cuvinte are titlul poveştii. - În poveste sunt
- Alegeţi colegi din echipă cu patru personaje
unul mai mult decât negative. 5 min
personaje pozitive sunt în
poveste. - Cocoşul avea doi
- Rosteşte cuvântul prin care bani.
vorbeşte ursul cu odată mai Copiii aleg cifra trei.
mult decât numărul de
O.1 personaje din poveste. Fron-
O.2 VARIANTA 2 tal
O.3 Se prezintă imaginea din povestea Ima-gini
O.4 „Scufiţa Roşie”. Exer din po
O.7 - Fiecare echipă va pune o ci-ţiul veşti
întrebare celorlalte echipe.
Jetoa- observa-rea
Cunoştinţe despre Copiii care întâmpină dificultăţi vor ne cifre modu-lui de
formare de fi îndrumaţi în formularea Con-ver- lucru al
mulţimi, numărat, întrebărilor. - ...trei saţia copiilor,
com- pararea Posibile seturi de întrebări: animale(vulpea, de partici-
mulţi- - Câte personaje are pare şi de
ursul, peştii)
O.6 milor, asocierea povestea? îndeplini-re
- ... doi.
numărului la - Câte cuvinte are numele a sarci-nilor
cantitate şi a cifrei personajului principal? didactice
la număr - Câte personaje negative are - ...un personaj
povestea ? Jocul
negativ (vulpea).
- Săriţi odată mai mult decât Copiii sar de patru ori.
personaje negative are
povestea. Ima-
- Câte întrebări i-a pus Scuţa Copiii aleg trei colegi. gini din Fron- 5 min
Roşie lupului îmbrăcat ca po-veşti tal
bunica? observa-rea
modu-lui de
Copiii rostesc Jetoa-ne lucru al
onomatopeea „mor” de cifre copiilor,
patru ori. Brain- de partici-
stor-min- pare şi de
O.1 gul îndeplini-re
O.2 a sarci-nilor
- Spuneţi care este vecinul
O.3 didactice
O.4 mai mic al numărului de
O.5 personaje pozitive din
O.7 poveste. Brain-stor
NOTĂ : picturile executate vor fi min-gul Ima-gini
O.17 aşezate în dreptul fiecărei echipe. din po-
Voi urmări ca picturile să respecte veşti
cerinţa organizării eficiente a
spaţiului plastic. Jetoa-
O.25 VARIANTĂ 3 Pro-ble- ne cifre
Se solicită copiilor să grupeze mati-za-
personajele(siluete) : rea picturi
- Formaţi mulţimea Fron- observa-rea
personajelor pozitive tal modu-lui de
- Formaţi mulţimea lucru al
- ...cinci personaje. Exer-ci- copiilor,
personajelor negative
Copiii enumeră ţiul de partici-
- Formaţi mulţimea pare şi de
personajele
personajelor animale - ...două cuvinte îndeplini-re
- Formaţi mulţimea (Scufiţa Roşie). a sarci-nilor
personajelor oameni. Siluete didactice
- ...două personaje
Se solicită copiilor să compare perso-
(lupul şi Scufiţa) naje
mulimile între ele global.
Cunoştinţe despre Copiii sar de trei ori.
- Să verificăm dacă într-
instrumente şi adevăr aşa este şi să
materiale specifice observa-rea
comparăm mulţimile - ...patru întrebări
educa- ţiei plastice modu-lui de
punând elementele (De ce ai mâinile aşa de Ima-gini lucru al
mulţimilor în perechi. mari? Jocul din po- 5 min copiilor,
O.1 De ce ai ochii aşa de muzical veşti de partici-
O.2 - Pentru a vedea cine a mari? pare şi de
O.3 câştigat concursul nostru De ce ai urechile aşa de Mun-ca îndeplini-re
O.4 mai avem de trecut o probă. mari? inde-pen- Jetoa-ne a sarci-nilor
O.5 De ce ai gura aşa de dentă cifre didactice
Facem rândul câte unul şi cântând
O.7 Cunoştinţe despre „Noi suntem piticii” ne vom aşeza la
mare?)
formare de măsuţe, unde copiii vor găsi fişe de
O.17 mulţimi, numărat, lucru. Jurnalul
com- pararea - ...doi. grafic
Se citesc cerinţele fişei de lucru.
O.1 mulţi-
O.2 milor, asocierea
O.3 numărului la Fişă de
O.4 cantitate şi a cifrei Vom aşeza picturile şi fişele în lucru
O.5 la număr dosarul echipelor.
O.7 - Să numărăm acum Con-ver-
saţia
simbolurile adunate de cele
O.17
trei echipe şi se va desemna
câştigătorul.
O.25 Vom face clasamentul final după ce
vom corecta şi fişele de lucru. Aprecieri
- Ce joc ne-am jucat astăzi? Copiii formează mulţimile verbale
VI. ASIGURA- Cunoştinţe - Unde ne-am aflat? în conformitate cu Jetoa-ne individu- ale
REA FEED- matematice şi din criteriile date. simbol şi co-
BACK-ULUI poveşti lective
Se fac aprecieri globale şi Indi-
individuale. vidual
5 min
Copiii compară mulţimile
global.
Copiii compară mulţimile
prin punere în perechi .
Copiii vor verbaliza
fiecare acţiune.

O.25
Aprecieri privind Fron-
activitatea copiilor tal
Copiii cântă şi execută
mişcările specifice 1 min
VII. INCHEIE- cântecului.
REA ACTIVI-
TĂŢII O.25 Copiii rezolvă fişele de
lucru

Copiii numără
simbolurile,
Compară cantitatea şi
numesc echipa
câştigătoare.

- ...”din poveşti
adunate”
- ...în lumea
poveştilor.
FIŞĂ DE LUCRU
NIVEL I / ŞTIINŢE
1. Încercuieşte personajele care aparţin aceleiaşi poveşti.

2. Colorează tot atâtea imagini câte îţi arată cifra din colţul căsuţei
3 2 4

S-ar putea să vă placă și