Sunteți pe pagina 1din 10

DATA:20.03.

2018
GRĂDINIŢA:Grădinița cu program normal nr. 3 Lunca Ilvei
GRUPA:Combinată
NIVEL DE STUDIU:I-II
EDUCATOARE:Tomuța Ancuța
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”NATURA SE TREZEȘTE LA VIAȚĂ”
TEMA ACTIVITĂŢII:” VESTITORII PRIMĂVERII”
TIPUL ACRIVITĂȚII :MIXTĂ
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE:

1. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)


DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE+ DOMENIUL OM ȘI
SOCIETATE- SOARELE CEL CALD ȘI OAMENII DE ZĂPADĂ-
povestire
GHIOCELUL- activitate practică

2. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA 1)


Bibliotecă: ” Soarele cel cald și oamenii de zăpadă ” -formulare
propoziții
Artă: ” Soarele”- pictură

ALA 2: ” Dansează oamenii de zăpadă și pe scăunel se așează”-joc de


mișcare
” Hrănește omul de zăpadă!”- joc distractiv

3. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Întâlnirea de dimineață: ”Vestitorii primăverii”. Salutul. Prezența. Calendarul naturii.
Rutine: ”Împreună pregătim„- deprinderea de a lucra în echipă
Tranziții: ” Iarnă, să te duci cu bine!”
”Câte unul pe cărare”

Scopul activității:
 Formarea capacităţii de a audia un text, reţinând ideile principale; cunoaşterea unor
caracteristici ale personajelor din poveste pe baza înţelegerii conţinutului acesteia.
 Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre anotimpul primăvara.
 Cultivarea sentimentelor estetice, de dragoste pentru natură.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili :
O1- să audieze cu atenție povestea;
O2: să-și îmbogațească vocabularul cu cuvinte noi: taină, spaimă, omăt;
O3: să reproducă momentele principale ale poveștii pe baza imaginilor sugestive;
O4: să formuleze răspunsuri corecte cu privire la întâmplările și personajele din
poveste;
O5- să identifice materialele puse la dispoziție
O6- să finalizeze sarcinile de lucru respectând regulile de realizare.

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: povestirea, conversația, expunerea, explicația,
exercițiul, demonstrația, ciorchinele, trierea aserțiunilor, mâna oarbă.
Resurse materiale: siluete oameni de zăpadă, planșe poveste, jetoane
personaje, palete, aracet, orez, nucă cocos, pensule, acurele, ciorchinele, laptop
Forme de organizare:frontal,individual, pe grupuri mici.

SISTEM DE EVALUARE
Forme de evaluare: Evaluare continuă
Metode de evaluare: Observare curentă, verificare orală, verificarea
produsului activității.
Durata: o zi
Bibliografie:
”Activitatea integrată în grădiniță” (2008), Editura Didactica Publishing House;
”Curriculum pentru educația timpurie a copiilor,de la 3 la 6/7 ani”(2008),MECT.

SCENARIUL ZILEI
Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, prin recitarea unor versuri:” Dimineața a
sosit/ Toți copiii au venit/ În semicerc ne așezăm/ Cu toții ne salutăm/ Bună dimineața,
ghioceilor!”. Copiii își vor saluta vecinul din partea dreaptă și partea stângă.
Noutatea zilei se va realiza prin prezentarea doamnei educatoare venită în vizită, completarea
calendarului naturii, prezentarea programului de activități al zilei.
Calendarului naturii se completează împreună cu copiii, vom preciza ziua saptămânii,
luna, anotimpul, condițiile meteorologice ale zilei, adresând întrebări copiilor:
”În ce anotimp suntem?”
”În ce zi a săptămânii, lună suntem?”
” Cum este vremea afară?”
Voi împărți copiilor palete roșii și verzi și le spun că ne vom juca un joc care se
numește ” Adevarat sau fals”. Explic modalitatea de realizare și vom executa un joc de probă.
Le voi adresa întrebări referitoare la anotimpul primăvara care vor fi adevarate sau false:
Primăvara vremea se încălzește; Primăvara cad frunzele; Primăvara se întorc păsările
călătoare; Primăvara zăpada se topește; Ghiocelul este vestitorul primăverii , primăvara facem
oameni de zăpadă etc .Întrebările vor fi însoțite și de imagini sugestive , copiii ridicând paleta
verde pentru afirmația adevărată și cea roșie pentru afirmația falsă.
Prin intermediul siluetelor oamenilor de zăpadă se va face captarea atenției și
introducerea în activitate. Le spun copiilor ca vor asculta o poveste despre acești oameni de
zăpadă și aventura lor în căutarea soarelui, să fie atenți că în poveste vor interveni și alte
personaje și că la un moment dat vor ajuta și ei oamenii de zăpadă să caute soarele.
Voi expune povestea clar, accesibil, expresiv, voi explica expresiile și cuvintele
necunoscute. Expresivitatea expunerii o voi realiza prin modelarea vocii: schimbarea ritmului
vorbirii, prin accentuări și scăderi ale intensității vocii, repetiții, mimică, gestică.
Povestesc conţinutul pe baza unui plan de idei:
- În timpul unei ierni geroase, au răsărit în curtea grădiniței niște omuleți de zăpadă.
- Într-o noapte, momâile cele albe au început să se miște.
- Aceștia au auzit de existența Soarelui și au pornit în căutarea lui.
- Oamenii de zăpadă au ajuns în pădure, unde s-au întâlnit cu Ciocănitoarea- harnică,
apoi cu Veverița- pui și cu Iepurașul-spăimântici.
- Mergând prin pădure, glasul arborilor a început să se audă din ce în ce mai tare, apoi
a apărut în calea lor Cioara cea bătrână.
- Oamenii de zăpadă roagă Cioara să meargă în căutarea Soarelui pentru a-l înștința că
moare pădurea, pier veverițele, se prăpădesc iepurașii, se sting ciocănitorile și îngheață toți
copacii.
- În acel moment, natura a început să prindă contur.
- În curtea grădiniței au apărut cinci ghiocei.
Pe parcursul poveştii explic cuvintele necunoscute: taină, spaimă, omăt.
În timp ce povestesc, voi arăta copiilor planșele cu imaginile sugestive ale poveștii.
Le voi relata copiilor povestea până la momentul în care oamenii de zăpadă se întorc
în sat și se întâlnesc cu Cioara cea bătrână și învățată. Atunci le spun copiilor ca vom pleca și
noi să dăm o mână de ajutor oamenilor de zăpadă prin activitățile pregătite la centre. Copiii
își vor alege centrul prin intermediul ”mânei oarbe”, alegându-și dintr-un săculeț câte un
ecuson, om de zăpadă sau ghiocel. Oamenii de zăpadă vor merge la centrul Artă, ghioceii la
centrul Bibilotecă. Prin intermediul traziției ” Câte unul pe cărare” vom trece la activitățile pe
sectoare. La Bibliotecă copiii vor formula propoziții cu personajele întâlnite în poveste
(oamenii de zăpadă, Ciocănitoarea -harnică, Veverița, Iepurele și soarele). La sectorul Artă
copiii vor picta soarele căutat de oamenii de zăpadă. Explic sarcinile de lucru pentru fiecare
centru și le propun să se gândească la finalul poveștii, cum cred ei că se termină.
După finalizarea sarcinilor ne reîntoarcem la poveste prin intermediul tranziției ”
Iarnă, să te duci cu bine”.Voi expune finalul poveștii și vom descoperi rezultatul apariției
soarelui și efectul topirii oamenilor de zăpadă: ghioceii.
Se va fixa conținutul poveștii prin intermediul câtorva întrebări:
Cum se numește povestea?
În ce anotimp se petrece povestea?
Unde au plecat oamenii de zăpadă și de ce?
Cu cine s-au întâlnit în drumul lor?
Ce s-a intamplat cu oamenii de zăpadă la apariția soarelui?
Ce a răsărit în locul oamenilor de zăpadă?
Răspunsul la ultima întrebare va fi legătura cu activitatea practică, activitate în care
vom realiza ghiocei. Se va lucra pe două grupe, grupa ghioceilor și grupa oamenilor de
zăpadă. Ambele grupe vor realiza ghiocei prin utilizarea de materiale diferite. O grupă va
utiliza orez pentru petale, va face petalele cu nucă de cocos, codița și frunza o vor realiza prin
lipire de hârtie glasată. Intuim materialele utilizate și le explic modalitatea de lucru fiecarei
grupe în parte. Vom executa câteva exerciții de încălzire după care trecem la realizarea
lucrărilor. Voi monitoriza executarea lucrărilor și voi acorda ajutor și explicații suplimentare
acolo unde este nevoie. După finalizarea lucrărilor le vom analiza și vom face aprecieri asupra
modului de lucru și a corectitudinii realizării.
Evaluarea activității se realizează prin metoda Ciorchinelui. Voi întreba copiii care
sunt personajele principale din poveste, iar imaginea cu oamenii de zăpadă va deveni codița
ciorchinelui, locul de unde vom porni în analiza poveștii. Voi solicita copiii să selecteze
jetoanele cu personajele care îi roagă pe oamenii de zăpadă să aducă soarele și să expună într-
o propoziție motivul pentru care își expimă această dorință. Acestea vor fi așezate în primul
rând de boabe. Pentru următorul rând de boabe,copiii vor selecta jetoanele în care se regăsesc
locurile pe unde oamenii de zăpadă au căutat soarele și să le plaseze la locul potrivit.
Ciorchinele se va finaliza prin adaugarea jetonului cu rezultatul apariției soarelui și efectele
lui asupra oamenilor de zăpadă: cei cinci ghiocei.
Ziua se încheie prin desfășurarea celor două jocuri:

Dansează oamenii de zăpadă și pe scăunele se asează

Copiii dansează în jurul scaunelor pe muzică până când aceasta este oprită. În momentul în
care muzica se opreşte fiecare dansator trebuie să-şi găsească un scaun.
1. Cel care rămâne fără loc, va dansa în mijlocul cercului sau în alt loc amenajat pentru
asta dar aproape de cercul de dansatori
2. Cel care rămâne fără loc, iese afară din joc.
3. Cel care rămâne fără loc stă alături de ceilaţi dansatori până la finalul jocului, dansând
împreună, poate data viitoare are şansa să găsească un loc.
La fiecare sfârşit de rundă se scoate câte un scaun din joc. Dansul continuă până când rămâne
un singur scaun, câştigător fiind copilul care reuşeşte să se aşeze primul pe ultimul scaun.

Hrănește omul de zăpadă

Copiii vor arunca la țintă mingi, în gura omului de zăpadă.


Ob. ETAPELE ACTIVITĂŢII/CONŢINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
Op. ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MATERIALE FORME DE FORME METODE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

1.MOMENT ORGANIZATORIC
Amenajarea sălii de grupă și a mobilierului pentru buna
desfășurare a activității. Pregătirea materialului didactic.

2.CAPTAREA ATENȚIEI
Voi prezenta copiilor siluetele oamenilor de zăpadă, vom Conversația Siluete oameni Frontal
evidenția aspectele caracteristice anotimpului de primăvară de zăpadă
(zăpada se topește, răsar ghioceii, soarele strălucește mai
mult, se întorc păsările călătoare)
3.ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR
Dragi copii, azi vă voi spune o poveste despre aventura Conversația Frontal
celor cinci oameni de zăpadă, vom călători cu ei în
căutarea soarelui. Pe măsură ce vă voi povesti, veți observa
că vor exista anumite peronaje ce apar cu un anumit scop,
iar voi va trebui să rețineti tipul personajului și activitatea
pe care o va realiza.
4.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
O1 Voi expune povestea clar, accesibil, expresiv, și voi explica Povestirea Frontal Evaluare Observare
cuvintele necunoscute. Expresivitatea expunerii o voi Expunerea Individual continuă curentă
realiza prin modelarea vocii: schimbarea ritmului vorbirii, Explicația
prin accentuări și scăderi ale intensității vocii, repetiții,
mimică, gestică.
Ob. ETAPELE ACTIVITĂŢII/CONŢINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
Op. ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MATERIALE FORME DE FORME METODE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

Relatez conţinutul pe baza unui plan de idei:


O2 - În timpul unei ierni geroase, au răsărit în curtea școlii Povestirea Planșe poveste Frontal Evaluare Observare curentă
niște omuleți de zăpadă. Conversația Siluete oameni Individual continuă
O3
- Într-o noapte, momâile cele albe au început să se miște. Explicația de zăpadă
O4 - Aceștia au auzit de existența Soarelui și au pornit în
căutarea lui.
- Oamenii de zăpadă au ajuns în pădure, unde s-au
întâlnit cu Ciocănitoarea- harnică, apoi cu
Veverița- pui și cu Iepurașul spăimântici.
- Mergând prin pădure, glasul arborilor a început să se
audă din ce în ce mai tare, apoi a apărut în calea
lor Cioara cea bătrână.
- Oamenii de zăpadă roagă Cioara să meargă în căutarea
Soarelui pentru a-l înștiința că moare pădurea, pier
veverițele, se prăpădesc iepurașii, se sting ciocănitorile și
îngheață toți copacii.
- În acel moment, natura a început să prindă contur.
- În curtea școlii au apărut cinci ghiocei.
Pe parcursul poveştii explic cuvintele necunoscute:
taină, spaimă, omăt.
În timp ce povestesc, voi arăta copiilor planșele cu
imaginile sugestive ale poveștii.
Le voi relata copiilor povestea până la momentul în care
oamenii de zăpadă se întorc în sat și se întâlnesc cu
Cioara cea bătrână și învățată. Atunci vom pleca și noi să
dăm o mână de ajutor oamenilor de zăpadă la centrele de
activitate.
6.OBȚINEREA PERFORMANȚEI
Prin intermediul traziției ” Câte unul pe cărare” vom trece Frontal Evaluare Observare curentă
la activitățile pe sectoare pregătite. La sectorul Bibliotecă Conversația Jetoane Individual continuă Verificare orală
O1
vom formula propoziții cu personajele întâlnite în poveste Explicația personaje din Pe grupuri Verificarea
O2 (oamenii de zăpadă, Ciocănitoarea -harnică, Veverița, Demonstrația poveste produsului
O3 Iepurele și soarele). La sectorul Artă copiii vor picta Exercițiul Acuarele activității
O4 soarele căutat de oamenii de zăpadă. Explic sarcinile de
lucru pentru fiecare centru și le propun să se gandească la
finalul poveștii, cum cred ei că se termină.
După finalizarea sarcinilor ne reîntoarcem la poveste prin
intermediul tranziției ” Iarnă, să te duci cu bine!” .
Finalizăm povestea .
7.ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI
O4 Se va fixa conţinutul poveştii. Conversația, Evaluare Observare curentă
”V-a plăcut povestea? În ce anotimp se petrecea acțiunea explicația Frontal continuă Verificare orală
poveștii? Unde au plecat omuleții de zăpadă și de ce? Cu Demonstrația Verificarea
cine s-au întâlnit în drumul lor? Spuneți ce probleme Exercițiul Planșe ghiocei produsului
aveau viețuitoarele și natura? Ce s-a întâmplat cu oamenii Aracet activității
de zăpadă când a apărut soarele? Ce a răsărit în locul Acuarele
unde s-au topit oamenii de zăpadă? ” Pensule
O5 Se va realiza activitatea practică, unde copiii vor realiza Orez
ghiocei. Vor intui materialele puse la dispoziție, voi Nucă cocos
O6
explica modul de lucru, după care, vom executa câteva
exerciții de încălzire. Copiii vor primi ajutor unde este
nevoie și explicații suplimentare.

8.EVALUAREA
Evaluarea activității se realizează prin metoda
Ciochinelui. Voi intreba copiii care sunt personajele Ciorchinele Frontal Evaluare Verificare orală
principale din poveste, iar imaginea cu oamenii de zăpadă Conversația continuă Verificarea
O3 va deveni locul de unde vom porni în analiza poveștii.Voi Explicația produsului
O4 solicita copiii să selecteze jetoanele cu personajele care îi Demonstrația Fisă ciochine activității
roagă pe oamenii de zăpadă să aducă soarele și să expună Exercițiul Medalioane
într-o propoziție motivul pentru care își expimă această poveste
dorință. Pentru următorul rând de boabe, copiii vor
selecta jetoanele în care se regăsesc locurile unde
oamenii de zăpadă au căutat soarele și să le plaseze la
locul potrivit. Ciorchinele se va finaliza prin adăugarea
jetonului cu rezultatul apariției soarelui și efectele lui
asupra oamenilor de zăpadă: cei cinci ghiocei.
9. INCHEIEREA ACTIVITĂȚII Verificare orală
Se vor face aprecieri globale și individuale privind Conversația Recompense Evaluare Verificarea
implicarea copiilor în activitate, își vor exprima opinia continuă produsului
asupra activității și vor primi recompense. activității