Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT ,,CE 1NSEAMNA SA FIM

PERSOANE?"
Educ. JENICA-MIHAELA IOANA
Grup §c. Industrial Stoina, jud. GORJ
Tema de studiu: ,,Cine sunt/ suntem?"
elul: II (5-7ani)
Activitati de invatare:
ALA: ,,Sfatul degetelor", de Jean Aicard (memorizare); ,,La cabinetul medicului
de familie" (activitate educativa). ADE: ,,Gase§te cuvantul potrivit" (joe didactic); ,,Tot ce e pe
lume", ,,Un copil
politicos" (cdntece). ADP: ,,Din jumatati, intreg" (Baiatul s.i Fetita); Exercitii grafice
pregatitoare
pentru scriere.
Scopul activitatii:
• cunoasterea regulilor de comportare in gradinita, familie si societate exprimate prin manifestari
afective fata de semeni;
• stabilirea unor relatii de prietenie si cooperare intre copii s.i adulti.
Obiective operational:
ALA: • ..Sfatul degetelor", de Jean Aicard (memorizare)
• sa-§i insu§easca corect versurile discursului liric, prin reproducerea acestora,
• sa retina mesajul textului, raportandu-se la cuno§tintele deja dobandite,
• sa-si imbogateasca vocabularul cu cuvinte noi, utilizandu-le in diferite contexte.
• ,,La cabinetul medicului de familie" (activitate educativa)
• sa cunoasca rolul s,i importanta cabinetului medical, prin motivarea exis-tentei acestuia in
societate;
• sa explice cauzele care determina apelul de urgenta fata de medic sau asis-tentul medical,
relatand intamplari din viata personala.
ADE: • ..Gaseste cuvantul potrivit" (joe didactic)
• sa inteleaga semnificatia cuvintelor, alcatuind enunturi noi;
• sa-si insuseasca corect no^iuni ca: ,,sinonime"(cuvinte diferite ca forma dar care au acelasi
inteles) si ,,antonime"(cuvinte diferite ca forma si inteles), prin alcatuirea de propozitii simple si
dezvoltate;
• sa se exprime corect din punct de vedere gramatical, prin folosirea singularului si pluralului
substantivelor.
• ,.Tot ce e pe lume". versuri: G. Moraru; muzica: D.D. Stancu; ,,Un copil politicos", aranj. Gr.
Teodosiu.
• sa cante in colectiv, respectand ritmul si melodia impusa de text;
• sa-si dezvolte gustul estetic, prin reproducerea si altor creatii muzicale pentru copii;
• sa participe activ, raportand noutatea data de text la experienta proprie. ADP: • ,,Din jumatati,
intreg"
• sa reconstituie intregul din bucatele, rezolvand puzzle-ul (Baiatul si fetita);
• sa numere din cate piese ale jocului de puzzle a realizat imaginea unui copil, cunoscand ordinea
acestora intr-un ansamblu.
* Exercitii grafice pregatitoare pentru scriere.
• sa execute categorii de Unii §i puncte in scopul executarii sarcinii cerute,
• sa-§i dezvolte atentia §i spiritul de observatie.
Metode §i procedee: observatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, ,,Mana oarba"". explozia
stelara, brainstormingul, ,,Sa dezlegam misterul".
Material didactic folosit: plan§e ce ilustreaza continutul poeziei ,,Sfatul degetelor". ri cantecului
,,Un copil politicos", jetoane, imagini cu aspecte legate de compor-tamentul copiilor in familie,
gradinita, societate; culegere de cantece pentr_ prescolari, culegere de poezii, proverbe, ghicitori.
Durata: 1 zi.
DESFA$URAREA ACTIVITAJII

EVENI- EVALUAREA i
MENTUL CONTINUTUL STRATEGII DIDACTICE (1NSTRUMENTE
DIDACTIC ESENTIALIZAT SIINDICATORI)

EVOCAREA • corpuri cu FRONTAL, CONVERSATIA, EXPLTCATIA,


,,spargerea viata, EXERCITIUL.
ghetii" • corpuri fara Voi expune la panou cateva imagini ce re- ,,Ce reprezinta
viata. prezinta: o crizantema, pasare, umbrela, copii imaginile?"
jucandu-se m pare, mobilier.
Voi solicita copii sa ,,citeasca" imaginile, ,,Alcatuieste
apoi sa alcatuiasca cate o propozitie cu fiecare. propozitii cu..."
Din discutia cu prescolarit voi concluziona:
• oamenii, plantele §i animalele sunt corpuri vii, Se urmareste
pentru ca se nasc, traiesc, se dezvolta §i mor; corectitudinea
Voi spune copiilor ca, pentru viata §i raspunsurilor
activitatea sa, omu) are nevoie de unele corpuri copiilor.
cu via(a (plante, animale, pasari) si de unele
corpuri care nu au viata (casa, mobilier,
vestimentatie).
,,Tot ce e pe Voi reproduce impreuna cu copiii intreg
lume" cantecul.
(cantec)
REALIZARE ,,Din ce suntem Voi prezenta copiilor 3 omule^i din plastilina:
A
SENSULUI iacuti?" unul gras, altul slab si al treilea mijlociu (de
• alcatuirea diferite culori).
corputui Voi solicita 1-2 copii care sa enumere partile
omenesc; principale ale corpului omenesc.
• asemanarile §i Voi completa astfel: un om poate fi gras, slab
deosebirile sau cu greutatea normals.
dintre oameni. Fiecare om are cap, trunchi, maini si picioare.
Toate constituie un intreg. Nici o parte a
corpului nostru nu poate exista separat de
celelalte.
,,Dinjumatati, PE GRUPE, ,,Sa dezlegam misterul!" ,,Formati
intreg" (baiatul Voi imparti copiii in 4 grupe, formate aleato- puzzle-ul!"
§i fetija) riu.
Voi distribui cate un plic pentru fiecare grupa,
apoi voi cere sa formeze imaginea completa a
corpului unui baiat §i al unei fete.

-------------- Joe: ,,Ghici, FRONTAL, CONVERSATIA


-
ghicitoarea ,,Cinci pitici

mea?" Cincivoinici...

Cat ii vezi de mititei,

Faci cu ei,

Tot ce vrei,

Scrii, joci mingea,

Impletesti

§ipalate construie§ti" (Degetele de la mana)

Voi prezenta o plants cu imaginea mainii, iar

degetele personificate (regi, prin|i).

Voi face completari: cu ajutorul mainilor

tinem o carte, o minge, un bat, o bobita, rasu-

cim un s.urub etc.

Mainile seamana cu frunzele unei plante.

,,Sfatul FRONTAL, FNDIVIDUAL,

degetelor", de DEMONSTRATE, EXPLICATIA,

Jean Aicard EXERCIT1UL. '

Voi recita de 2 ori poezia, apoi voi explica

• prezentarea mesajul textului.

continutului;

• invatarea Voi relua discursul liric pe unitafi logice


propriu-zisa; (strofe).

Voi accentua cuvintele noi, incercand

Tmpreuna cu copiii sa gasim cuvinte potnvite

celor din text.

Apoi voi cere pres,colarilor sa alcatuiasca

propozitii simple §i dezvoltate cu cuvintele

gasite.

Cuvinte cu forme diferite §i tnteles asema-

nator:

Sfat: indemn, povafa;

A spune: a zice, a vorbi, a grai, a rosti;

Mancare: hrana, bucate, alimente;

A muri: a se stinge, a se sfarsi, a se vestejt, a

disparea;

Lenes: domoi, puturos, meet;

Sila: scarba, greata, ura;

A rabda: a suporta, a indura, apatimi, afi

rezistent;

A se frange: a se rupe, a se Indoi;

Uniti: legati, infratiji;

A castiga: a agonisi, a obtine, a se alege cu ceva.

• valente Voi expune copiilor cateva proverbe care se

educative ale pliaza pe textul invatat:


textului; ,,Omul muncitor, depdine nu duce dor. "

,,Harnic ca o albina, strdngator ca ofurmed. "

„ Cine nu munceste, in lipsa traie§te. "

„ Cine lucreaza si face, mai multd treabaface. "

„ Vorba dulce, mult aduce. "

Dupa prezentarea proverbelor, voi incerca

impreuna cu copiii sa desprindem comporta-

mente, atitudini pozttive ale oamenilor fata, de

semeni, fata de propriul ,,EU".

,,Un copil FRONTAL, INDIVIDUAL, EXERCITIUL.

politicos" Voi reproduce cantecul in intregime, apoi il

(cdntec) voi relua impreuna cu copiii pentru a scoate


in
evidenta trasaturile pozitive de caracter ale

copiilor in familie, gradinita, mediul social.

Voi solicita copiii sa redea cu ajutorul


poeziilor
ritmizate, invatate anterior, opusul
comporta-
mentelor pozitive.

Ex. ,,Fapte rele", ,,Catelusul schiop".

Voi finaliza discutia prin intermediul pro-

verbelor:

,,Pomul se cunoaste dupa wade, omul dupa


fapte."

„ Minte sdndtoasd, in carp sanatos. "

FRONTAL, BRAINSTORMING.

Voi adresa mtrebarea:

- Ce inseamna pentru voi ,,sa cre§teti


frumos?"
,,La cabinetul Voi analiza raspunsurile copiilor, apoi voi

medicului de spune o ghicitoare:

familie" „ Te consulta si-ti prescrie

{activitate Potrivita doctorie.

educativd) Cum sa nufii bucuros.

Cdnd teface sanatos ?!"

(medicul)

FRONTAL, EXPLOZIA STELARA.

Voi expune la panou o stea in mijlocul careia

aplic o imagine ce reprezinta tema mai sus

mentionata.

Apoi, voi dirija copiii in formularea intreba-

- rilor corespunzatoare celor 5 stelute, asezate


in
cere in jurul temei.

1. - Cine lucreaza la cabinetul medical?

~ Cine consulta bolnavii?

- Cine are grijd de copiii din spital?

2. - Unde mergem ca sa ne cumpardm medi-


camente?

~ Unde stam atunci cdndsuntem bolnavi?

3. - Candqtim cd suntem bolnavi?

~ Cdnd stim ca suntem sdnatosi?

4. - De ce ne imbolnavim?

- De ce trebuie sa ne consulte un medic?

— De ce trebuie sa ascultdm sfatui


medicului?
S. - Ce trebuie Jacut pentru a prevent imbol-

bdvirile?

— Ce alimente consumam?

- Ce putem face?

FRONTAL, ,,Mana oarba"

Joe distractiv: Voi chema un copil, il voi lega la ochi §i ii

,,Ghice§te voi cere sa descrie obiectul pe care i-1 pun in

colegul!" mana.

Copilul va trebui sa pipaie si sa recunoasca

ce reprezinta siiueta respectiva. feste vorba

despre o papusa)

FRONTAL, BRAINSTORMING.

Joe de rol Voi expune urmatoarea sarcina:

,,Demonstreaza ca nu e§ti papusa!"

Se vor aplauda raspunsurile date de copilul


solicitat.

FRONTAL, INDIVIDUAL, EXERCITIUL.

Exercitii grafice Cu ajutorul categoriiior de linii mvatate §i

pregatitoare punctelor, copiii vor executa un desen


urmand
pentru scriere. indicativele date de urmatoarele versuri ale

,,Deseneaza pe poeziei:

bazade ,,Desenam", de M. Micu

indica^i." Doua puncte §i un cere

§i o linie sa-ncerc.

Capu-i gata. Cam atat...

Am sa-i fac papu§ii gat,

0 rochifa dintr-o frunzd,

Ojloare in he de bluza

$i-n picioare ti voipune

Doud jumatati de-alune

Gata epapu§a? Gata.

Tii...! Ce mare este fatal

REFLECTI ,,Ce inseamna FRONTAL, CONVERSATIA,


A sa EXPLICATIA.
..noutatea fimpersoane!" Le voi spune copiilor ca spre deosebire de

aflata" celelalte fiinte, oamenii gandesc, comunica,


au
sentimente, muncesc etc.

Voi incheia activitatea prin intermediul pro-

verbului;
,,A fi mare, nu-i mirare,

A fi om e lucru mare."