Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicarea eficentă a cadrului didactic

(clasa I)

Am ales să vorbesc în această lucrare despre comunicarea eficentă a cadrului


didactic în clasa I deoarece sunt învățătoare la această clasă (învățătoare necalificată).
Cred ca este o metoda foarte eficentă de a observa mai bine felul în care comunic și de a
mă putea corecta. Am ales să vorbesc despre următoarele metode de eficentizare a
comunicării didactice: prezentarea materialelor intr-o maniera atractivă sau deghizarea
învățării în joc, empatia, organizarea spațiului, încurajarea autonomiei elevului, dialogul
pluridirectional și discursul organizat.
In clasa I la disciplina Comunicare în limba română predomina citirea și scrierea
literelor, iar la disciplina Matmatică și cunoașterea mediului predomină adunarea și
scăderea. Prezentarea literelor intr-o maniera atractivă si distractivă eficentizează
învățarea deoarece stârnește curiozitatea elevilor (ghicitori, cântece, jocuri). Pentru a
eficentiza comunicarea didactică în predarea adunarii și scăderii folosirea jocurilor,
obiectelor sau situatiilor concrete este foarte utilă. S-a dovedit a fi mai utilă folosirea unor
situatii reale de interes pentru copii (de exempu: ”Dacă în fiecare zi primeșiti la școală o
bulinuță zâmbitoare câte bulinuțe vei avea la sfârșitul săptămânii?”). Expresivitatea
vocală și mimica sunt unelte utile pentru a spori curiozitatea si interesul elevilor. Un bun
exempu poate fi citirea unei povești sau a unei poezi la ora de lectură. În clasa I copiii nu
pot înțelege pe deplin utilitatea învățării și de aceea trebuie sa integrăm jocul în cadrul
lectilor. Resursele didactice ajută profesorul să se faca mai bine înteles. Materiale precum
laptoul, planșe didactice, smartboardul, diferite cartonașe didactice, jocuri, cărti etc.
eficentizează comunicaea deoarece accesează mai multe simțuri concomitent.
O prezență caldă, plăcută va eficentiza comunicarea didactică pentru că și copiii
vor fi mai calmi în prezenta profesorului. Un profesor bun este empatic. Pentru a putea să
învățam pe alții trebuie sa îi înțelegem întâi, pentru a alege comportamentul
comunicational cel mai potrivit și pentru a putea aloca muncă diferențiată. Lucrând cu
copii de 7, 8 ani am observant ca aceste calități sunt chiar mai importante cu cât vârsta
copiiilor este mai mică. Profesorul trebuie să nu intimideze sau să blocheze elevul cu
întrebările sale ci sa-i stârnească curiozitatea.
Pentru că lucrez într-o zonă rurală în clasa mea sunt multi elevi care provin din
familii defavorizate. Pentru a face mai accesibil înțelesul diferitelor noțiuni teoretice
profesorul poate face analogii cu realitatea concretă deoarece acești copii au simțul
practic mai dezvoltat decât cel teoretic. De asemenea evaluarea trebuie sa urmărească și
abilitățile practice ale elevilor, nu doar cele teoretice.
Comunicarea se realizează într-un spatiu organizat care poate influența eficența
comunicării didactice. Factori precum lumina, temperatura, vizibilitatea, acustica,
așezarea bancilor pot ajuta sau pot scădea performanțele elevilor. În sala mea de clasă am
mutat băncile de mai multe ori până am gasit cea mai potrivită așezare. Elevii sunt așezați
în grupe de câte patru (față în față). Munca și comunicarea în grup este foarte eficentă
deoarece elevii învață unii de la alții și învață să comunice mai bine cu ceilalți.
O comunicare eficentă contribuie la formare autonomiei elevului. Activitățile
trebuie modelate astfel încât să îi ofere elevului și libertatea de a alege propriile metode.
În astfel de situații profesorul trebuie să încurajeze elevul să caute, având rolul de ghid.
Pentru a stimula creativitatea eleviilor se pot încuraja creațiile libere în cadrul orelor de
Arte vizuale și ablilități practice. Astfel de activități trebuie integrate în toate disciplinele
deoarece dezvoltatea unei personalități autonome este unul dintre scopurile educației
școlare.
Pentru a dezvolta comunicarea interpersonala, interacțiunile cu ceilalți elevi și
comportamentul social al elevilor profesorul trebuie să încurajeze comunicarea
plurirelațională. Când elevii interactionează numai cu profesorul are loc un dialog
unidirecțional, iar când elevii comunică intre ei și cu cadrul didactic are loc un dialog
plurirelațional. Munca în perechi sau în grup, pe lângă că eficentizează învățarea, ajută
elevul să relaționeze mai bine cu colegii săi și să accepte și părerile altora. Deoarece
elevii unei grupe au acelasi scop învață să fie mai buni cu ceilalți.
O comunicare eficentă necesită un discurs organizat. Profesorul trebuie să își
pregătescă lecțiile pentru a putea organiza ideile în așa fel încât toate obiectivele să fie
punctate cu atenție. Urmărirea finalităților dorite este punctul de plecare în organizarea
discursului didactic. Discursul didactic are un caracter interactiv, atat profesorul cât și
elevii influențează comunicarea. Dacă profesorul observă în timpul lecției că explicația
lui nu are efectul dorit trebuie să își adapteze discursul la nevoile elevilor. Discursul
didactic are și rol de formare a personalității elevilor, de aceea trebuie să nu uităm de
empatie.
În concluzie, pentru a eficentiza cominicarea în sala mea de clasă trebuie să am în
vedere toți acești factori care pot eficentiza comunicarea sau (dacă nu sunt folosiți sau nu
sunt folosiți corespunzător) o pot îngreuna. Felul în care alegem să comunicăm diferite
noțiuni, empatia, organizarea spațiului, încurajarea muncii libere a elevului, tipurile de
dialog utilizate și organizarea discursului didactic pot eficentiza comunicarea didactică.