Sunteți pe pagina 1din 1

DISCIPLINA: SOCIOLOGIE

CAPITOLUL: MICROGRUPURILE SOCIALE


LECŢIA: GRUPURILE SOCIALE
CLASA a XI-a

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Definiţi termenul „grupul social”............................................................................. ....................10p

2. Clasificaţi grupurile sociale după mărime, după modalitatea de constituire şi după tipul de
relaţii............................................................................................................................................40p

3. Ce deosebiri există între grupul clasei voastre şi un grup de prieteni ? Dar între un coleg de clasă
şi un prieten ?...............................................................................................................................10p

4. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi:


a. Coeziunea este o caracteristică a...........................................................................................10p
b. Grupul este o formă de organizare specială care se deosebeşte de .....................................10p
c. Mediul social în care acţionează omul este...........................................................................10p

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu
Timp de lucru 50 de minute

S-ar putea să vă placă și