Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate

Educatoare: Tanasă Alexandra


Grupa: mare
Domeniul experienţial: DLC
Disciplina: Educarea limbajului
Capitolul: Comunicare şi expresivitate
Tema: Vorbirea dialogată; dialogul din textul literar redat cu interceptarea
Auditorului
Subiectul ludic: „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi
Obiectiv de referinţă: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte,
înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia.
Obiective operaționale:
a) cognitiv-informative:
•OC1- să precizeze momentele narațiunii ;
•OC2- să denumească personajele poveștii
•OC3- să reproducă replici (fragmente) din text;
•OC4- să alcătuiască propoziţii simple/ dezvoltate, utilizând cuvinte noi
din poveste: ciur, fus, pârleaz, salbă de galbeni;
•OC5- să aprecieze comportamentul personajelor identificând trăsăturile
morale ale acestora;

b) afectiv-atitudinale:
• OA - să exprime păreri, atitudini, idei, legate de conţinurul poveştii

c) psiho- motorii:
• OPM- să indice pe planșă personajele poveştii
Strategii didactice:

• Metode şi procedee – povestirea, explicaţia, exerciţiul, conversaţia;


• Mijloace didactice – lădiță, siluete personaje, plic cu planșe, scrisoarea
• Forme de organizare – mixtă: frontal, individual, pe grupe

Resurse
• Umane – 26 preşcolari de grupă mare
• Temporale – 35 minute

• Spaţiale – sala de grupă

• Bibliografice:
1. Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2004;
2. Creangă, Ion, Basme româneşti, Editura Kreativ, Târgu Mureş, 2009;
3. Dumitriu, Gheorghe, Dumitriu, Constanţa, Psihopedagogie-pentru gradul II şi definitivat,
EDP, Bucureşti, 2003;
4. Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar,
Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008;
5. Milman, Elana, Reflective teaching through Arts and Creativity, 2010;
6. XXX – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti, 2009
7. XXX – Ghid de aplicare a Curriculum-ului pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la
6/7 ani, Bucureşti, 2009.
Continutul instructiv-educativ al lecţiei Stategii did
Etapele lecției Ob Activitatea educatoarei Activitatea Metode şi Mijloac
preșcolarilor procedee învăţăm

Voi anunța preșcolarii că, Preșcolarii sunt atenți -lădița f


1.Captarea
venind spre gradinița lor, la ceea ce le prezint. cată,
atenției m-am întâlnit cu o fetiță -scrisoar
frumoasă și isteață , la fata m
îmbrăcată în costum popular lui,
ce mi-a înmânat o lădiță - planșe
fermecată, o scrisoare și niște
surprize pentru a le duce
micuților.
Deschid plicul și citesc
ceea ce le-a scris fetița:
"Uite-aşa, fără de veste,
M-am coborât din poveste,
Să v-aduc ceva şi vouă,
Pentru lecţia cea nouă.
Chiar de sunt doar o fetiţă
Eu sunt foarte hărnicuţă,
Şi-am primit în dar răspaltă
O lădiţă fermecată.
De veţi şti povestea mea,
Veţi afla, ce este-n ea."

2.Enunțarea Voi anunţa tema activităţii Preșcolarii sunt atenți -explicația


temei și a şi a obiectivele propuse: la anunțul meu. -observația
obiectivelor Pentru a o cunoaște mai
bine pe fetiță și pentru a ști
prin ceea ce a trecut ea,
aceasta m-a rugat să vă spun
povestea ″Fata babei și fata
moșneagului″ scrisă de
marele scriitor Ion Creangă.
Vă rog să fiți atenți la ceea
ce ne prezintă povestea
pentru a ști să o povestiți și
voi acasă.

3.Actualizarea Se va purta o discuţie cu -preșcolarii răspund la -conversația


cunoștințelor copiii referitoare la basmele întrebări
şi poveştile cunoscute de ei:
-,,Ce poveşti şi basme
cunoaşteţi?“
-,,Care v-au plăcut mai
mult?“
-,,De ce?“
- „Cum începe o poveste?“
- „Și cum se termină?“

4.Prezentarea Se va povesti folosindu-se -urmăresc expunerea -povestirea -Siluete


conținutului intonaţia, mimica, gestica, -rețin ideile principale, personaj
învățării adecvată pentru a exprima expresiile artistice,
mesajul textului. dialogurile dintre
personaje.
Pe parcursul povestirii explic
cuvintele necunoscute: ciur
(obiect confecţionat din Preșcolarii sunt atenți - explicația -ciur
sârmă sau o bucată de tablă, la explicația cuvintelor -fus
sită), fus (unealtă cu care se necunoscute -salbă
toarce), pârleaz (trecătoare
îngustă peste un gard făcută
din scânduri), salbă (podoabă
pentru gât acătuită din
monede).

5.Dirijarea OC1 Stabilesc momentele


învățării principale ale naraţiunii, cu
suport intuitiv.
OC2 Solicit denumirea Preșcolarii denumesc Conversația -planșe
OP personajelor din text şi personajele, recunos-
M indicarea lor pe planşe. cându-le pe planșă. Exercițiul
Cer copiilor povestirea
conţinutului narativ
(fragmente) cu utilizarea Copiii povestesc pe
OC3 elementelor de expresivitate baza imaginilor
(intonaţia, accentul, prezentate.
modelarea vocii după
personajele intrate în dialog,
utilizarea unor expresii
artistice din text).

6.Obținerea OC4 Cer copiilor alcătuirea de -Preșcolarii alcătuiesc -exercițiul


performanței enunţuri (propoziţii) folosind enunțuri simple/dezvol-
cuvintele din text (3-4 tate cu cuvintele din
propoziţii). text

7. Feed-back OA Solicit exprimarea - Preșcolarii își -conversația


impresiilor faţă de exprimă impresiile față
comportamentul personajelor de comportamentul
din poveste şi extragerea personajelor din
valorii educative a textului . poveste
8. Evaluarea Apreciez modul cum au -conversația
reprodus fragmentele, cum au
alcătuit propoziţiile
9. Retenția și Spun copiilor că, precum fata Sunt atenți la sfaturile explicația
transferul moșului, aşa trebuie să fim și educatoarei.
noi (harnici,cinstiți și buni la
suflet).

S-ar putea să vă placă și