Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA: 04.11.2022
UNITATEA: Grădinița cu Program Normal nr. 10 Ploiești
GRUPA: Mijlocie
TEMA ANUALA:,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SAPTAMANALĂ: ,,Mândra toamnă”
TEMA ACTIVITATĂȚII: ,,Copacul toamnei ”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE – DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: ACTIVITATE
PRACTICĂ
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: lipire
SCOPUL ACTIVITATII : consolidarea abilităților și deprinderilor de lucru specifice lipirii.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Să denumească materialele de lucru, pe baza experienței anterioare;
 Să lipească diferite elemente de toamnă (frunze, veveriță, ghinde), pe baza
explicațiilor oferite de educatoare;
 Să realizeze o machetă respectând indicațiile educatoarei;
 Să aprecieze lucrarea personală și a altui coleg pe baza criteriilor enunțate de
educatoare (acuratețe, finalitate).
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul
galeriei;
2. MIJLOACE DIDACTICE: copaci din lemn, frunze, veverițe și ghinde din carton
colorat, stickere, machetă, aracet, pensule, lucrare model, fișe cu etapele de lucru,
recompense.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
4. DURATA: 20-25 de minute
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr. Evenimentele Conținut Strategii Evaluare
Crt activității (sau
momente/ etape)
1 Momentul Pregătesc spațiul necesar desfășurării
organizatoric în condiții optime a activității:
aerisesc sala de grupă, așez
materialele necesare pe măsuța
fiecărui copil.
2 Captarea și Se va realiza prin prezența în sala de Conversația Observarea
orientarea atenției grupă a unor copăcei din lemn, lăsați Siluete sistematică a
de Zâna Toamna să participe la copaci comportamen
activitatea celor mici. Frontal tului
preșcolarilor
3 Enuntarea temei si Zâna Toamnă îi roagă pe copii să Explicația
a obiectivelor decoreze copacii cu elemente Frontal
specifice: frunze, veverițe, ghinde.
4 Dirijarea invatarii Intuirea materialului Conversația Observarea
Preșcolarii vor identifica materialele Explicația sistematică a
pe care le au la dispoziție (copaci din comportamen
lemn, frunze,veverițe, ghinde, aracet, Frontal tului
pensule etc.). Copaci din preșcolarilor
Prezentarea si analizarea lemn
modelului educatoarei Frunze din
Se analizează lucrarea model carton
(copacul toamnei) împreună cu colorate
copiii. Veveriță din
Explicarea și demonstrarea carton colorat
tehnicii de lucru Ghinde din
Se reamintește copiilor tehnica lipirii carton
materialelor și se explică etapele de colorate
lucru pe fișele model. Explicația
Fiecare preșcolar va avea deja un Demonstrația
copac din lemn de culoare maro.
Prima dată vor lipi veverița, apoi
ghindele și, în final, frunzele.
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii
Se fac exerciții de încălzire a Exercițiul
musculaturii fine a mâinii pe versuri:
,,Degetele-mi sunt petale
Le deschid ca pe o floare
Boboc, floare, boboc, floare.
Ploaia cade ne-ncetat
Vârful degetelor bat Lucru
Iar apoi le răsfirăm individual
Si la pian noi cântăm”.
Executarea propriu-zisă a lucrării
Se acordă atenție respectării etapelor
de lucru și acurateții lucrării.
Supravegherea muncii independete și
acordarea unor sugestii acolo unde
este cazul. În timpul lucrului se
asigură climatul favorabil muncii
independente prin audiție muzicală.
5 Obținerea Ultima etapă a activității o constituie Exercițiul Observarea
performanței personalizarea de către fiecare copil Stickere sistematică a
a propriului copac cu stickere având Lucrul comportamen
elemente de toamnă (flori, animale individual tului
din pădure). preșcolarilor

6 Se adresează copiilor întrebări legate Metoda RAI Aprecieri


Asigurarea feed- de activitatea desfășurată: Minge generale și
back-ului ,,-Ce activitate am derulat astăzi?” Frontal individuale
,,- Cum s-a numit tema noastră?”
,,- Ce elemente am lipit în copăcel?”
7 Copiii sunt rugați să așeze pe Exercițiul Aprecieri
Asigurarea machetă copăceii, pentru a realiza o Machetă generale și
retenției și a pădurice în anotimpul toamna. Lucrările individuale
copiilor
transferului Frontal
8 Evaluarea Se fac aprecieri cu privire la modul Conversația Analiza
activității în care s-a desfășurat Lucrările lucrărilor
activitatea .Copiii vor aprecia copiilor preșcolarilor
lucrarea personală/a altui coleg, Turul galeriei
urmărind criteriile enunțate de Frontal
educatoare (estetică, acuratețe,
finalitate) și motivând alegerea.
7 Incheierea Copiii sunt felicitați pentru munca Conversația Aprecieri
activitatii depusă,implicare și primesc Frontal verbale
recompense -daruri de la Zâna Recompense
Toamna.

S-ar putea să vă placă și