Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1
Com Chiselet, Jud Călărași, Cod poștal 917030
Telefon/fax 0242521016
Email: scoalachiselet@yahoo.com

PROIECT DE PARTENERIAT
EDUCATIONAL
GRĂDINIȚĂ – FAMILIE

„FAMILIA ȘI GRĂDINIȚA –
ÎMPREUNĂ PENTRU BINELE
COPILULUI!”

Colaboratori în proiect:
 Educ. Radu Liliana, cadru didactic al Grădiniței cu Program Normal Nr. 1, Chiselet
 Părinții copiilor de la grupa mare A

Director,
Prof. Maria Cuță

2017-2018

ARGUMENT

“Perioada copilăriei este unică și fiecare clipă pierdută ne trimite uneori mai departe de ei
scăpând din vedere esențialul, și anume responsabilitatea de a fi părinte”

Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor. În grădiniță se pun
bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se
diversifică în permanență. Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând
părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor.
Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări și cereri ale familiei
care exprimă dorința de a deține în continuare controlul situației, fiind ocrotitori, grijulii, uneori
marcându-se prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la
condițiile materiale, la modul în care personalul relaționează cu cei mici. Orice modificări în
comportamentul copiilor, cu excepția celor absolut pozitive, devin pentru unii părinți motive de
îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la influențele din grădiniță. Pe de
altă parte, cadrele didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua și
dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi
rezolvări concrete la necesități de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaționale
sau logistice.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare
susținută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut și înțeles de către părinți și realizat
printr-o colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară.
Durata proiectului: 1 an școlar : septembrie 2017– iunie 2018

Grupul țintă :
 22 de copii preșcolari – grupa mare
 Părinții copiilor din grupă
 educatoarea grupei

SCOPUL: eficientizarea relatiei familie-grădiniță prin sprijinirea părinților în vederea


înțelegerii responsabilității de a fi părinti ai copiilor de 5-6 ani.

OBIECTIVE PRIORITARE:
-să conștientizeze necesitatea derulării acestui proiect de parteneriat;
-să stabilească reguli pentru activitatea zilnică a copilului ce vor fi respectate de ambele părți;
-să se implice în atragerea de resurse (financiare și/sau materiale ) necesare unei mai bune
desfășurări a actului educațional;
-realizarea schimbului de opinii în ceea ce privește necesitatea unui mediu educativ sănătos;
-existența unui consens între părinți referitor la stabilirea, aplicarea și respectarea unor reguli de
comportament ale copilului.

RESURSE PROIECT:
 Resurse umane: - preşcolarii grupei mari;
- părinţi,
- educatoare
 Resurse temporale: septembrie 2017 – iunie 2018
 Resurse financiare: autofinanţare
 Resurse de spaţiu: sala de grupă;

 Resurse materiale:

- Auxiliare: scrisori către părinți, material informative


- Logistică – aparatură audio-video

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:
 Întâlniri ale partenerilor
 Dezbateri
 Expoziţie de lucrări
 Album foto
 Activități practice-gospodărești
 Portofolii
 Serbări
 Plimbări în natură
 Comemorare la Monumentul Eroilor din comună

RISCURI:
 Neparticiparea tuturor părinților implicaţi;

EVALUARE:

 impresii despre parteneriatul desfășurat;

 expoziţii, portofolii, afişe, fotografii

 realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile


desfăşurate

MEDIATIZARE:

 Prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere;


PROTOCOL DE COLABORARE

Se încheie prezentul protocol de colaborare între educatoarea grupei și Comitetul de părinți.

Prin prezentul act, cele două părți își dau acordul în privința desfășurării acțiunilor propuse
din calendarul activităților.

Comitetul de parinti:
- membrii :

………………......………..

..…………….....………….

.……………….....………..
Educatoare,
Radu Liliana

Director,
Prof. Cuță Maria
ACȚIUNI PLANIFICATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Nr. Crt. DATA TEMA MODALITĂȚI DE REALIZARE PARTICIPANȚI


1. Septembrie “Îmi cunosc Dezbatere Părinții
copilul?” Educatoarea

2. Octombrie „Activități de Activități practic – gospodărești; Părinții


toamnă” Plimbări în localitate, în livadă, Copiii
Plantăm copaci Educatoarea

3. Noiembrie “Covor de frunze Expoziție cu lucrări realizate de Părinții


pe cărări” copii Copiii
Educatoarea

4. Decembrie ”1 Decembrie” Vizită la Monumentul Eroilor, Părinții


cântece, poezii, depunere de flori Copiii
și stegulețe Educatoarea

“Ne pregătim de Confecționarea podoabelor Părinții


sărbători...” Consiliere și dezbateri de grup; Copiii
Serbare de Crăciun; Educatoarea

5. Ianuarie “Hai să dăm mână Vizită la Monumentul Eroilor, Părinții


cu mână?” cântece, poezii, depunere de flori Copiii
Educatoarea

6. Februarie “Familia și Dezbateri, prezentarea rezultatelor Părinții


grădinița – rolul în urma evaluării la sfărșitul sem I Educatoarea
lor în educarea
copiilor”

7. Martie “Un dar pentru Activitate demonstrativă; Părinții


mămica mea” Confecționarea unui cadou Copiii
Educatoarea

8. Aprilie “Miresme de Expozitie cu lucrări ale copiilor; Părinții


primăvară” Copiii
Educatoarea

9. Mai “Stimularea Activitate interactivă cu părinții Părinții


creativității prin Dezbatere, Copiii
desenele executate Concurs de picturi executate de Educatoarea
de preșcolari” copii

10. Iunie ”Bucuriile Program artistic Părinții


copilăriei” Copiii
Educatoarea

S-ar putea să vă placă și