Sunteți pe pagina 1din 7

MEDIC PEDIATRU Gradinita cu P.P. nr.

12
ERIKA SOFRON Sighetu-Marmatiei
DIR.ZOSIN ANGELA

Parteneriat educational
„sanatosi,voiosi,voinici”

AN SCOLAR:2012-2013

GRUPA MIJLOCIE „B”


Educatoare:Cornestian alina

ARGUMENT
Sănătatea este o problemă socială, economică şi politică, dar şi o
problemă ce vizează drepturile omului. Dreptul la sănătate este unul
dintre drepturile fundamentale ale omului şi respectiv, ale copilului.
Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei
pentru societate ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra
dezvoltării fizice şi psihice optime a preşcolarilor, starea de sănătate a
acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative
întreprinse în grădiniţă.
Iniţierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine în întâmpinarea
nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui copil, iar formarea unui
stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare
armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări promovarea
cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de
atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi
sănătos.
Grădiniţa îi învaţă pe copii cum să se poarte în societate, cum să se
raporteze la ceilalţi semeni, cum să trăiască frumos, demn şi sănătos.
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în
această etapă se dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor
ulterioare.

Parteneri:
Grupa mijlocie “B” (nivel I: 3-5 ani)
Educatoare:Cornestian Alina
Medic :Erika Sofron
Asistenta:Rus Daniela

Durata:
An scolar 2021-2022;

Resurse umane:
- copii;
-educatoare;
-medic ;
-asistenta

Resurse materiale:
-materiale didactice;
-atlase;
-mijloace audio-video.

Resurse de timp:
-organizare;
-planificare;
-desfăşurare;
-finalizare.

Evaluarea proiectului:
-realizarea unui album foto de prezentare a activităţilor desfăşurate în
vederea atingerii obiectivelor propuse.
Scopul urmărit prin derularea acestui proiect este:
-de a obţine rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate a copiilor
prin prevenirea îmbolnăvirilor.

Obiectivele prezentului parteneriat constau în:

- Colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi de


dezvoltare a simţului responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii
propriului organism, cât şi a celor din jur;
-Cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului uman;
-Cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi evitarea lor.
Beneficiile aşteptate sunt:
-Copiii vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea sănătăţii şi
prevenirea bolilor;
-Copiii vor cunoaşte şi aplica reguli de igienă personală şi colectivă;
-Se va asigura asistenţa medicală de urgenţă cu personal calificat.
Etapele proiectului

1. Organizarea grupului ţinta şi contactarea colaboratorilor;


-adresarea scrisorilor de intenţie către colaboratori;
-semnarea protocolului de către parteneri;
2. Stabilirea calendarului activitităţilor.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

NR. DATA TEMA MODALITĂŢI DE


Crt. ACTIVITĂŢII REALIZARE
1. Octombrie Lansarea proiectului Masă rotundă împreună cu
„Sănătoşi, voioşi, părinţii, educatoarea şi medicul
voinici”
2. Noiembrie Evaluarea de către medic a
„Prietena mea copiilor-instructaj
curăţenia” „Cunoaşterea regulilor de bază
în păstrarea curăţeniei
corporale”
3. Decembrie „De vorbă cu medicul Vizită la cabinetul medical
de familie” „Prevenirea bolilor respiratorii”
4. Ianuarie „Amintiri de la Desenăm şi pictăm ce am văzut
cabinetul medical” la cabinetul medical
5. Februarie „La medic” Vizită la cabinetul medical
„Prevenirea bolilor de piele”
6. Martie „Maricica” Lectura educatoarei
de Luiza Vlădescu
7. Aprilie „Ce şi cum Vizită la cabinetul medical
mâncăm?” „Cunoaşterea regulilor de
alimentaţie corectă”
8. Mai „Spitalul Orăşenesc” Vizită la spitalul din oraş
9. Iunie Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate
pe parcursul derulării
proiectului şi lucrări realizate
de copii

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Unitatea de învăţământ:
-Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor pentru igiena pielii, a
mâinilor, urechilor, ochilor, nasului şi igiena buco-dentară;
-Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea obiectivelor
propuse de cunoaştere a structurii şi funcţionării organismului uman.

Cabinetul medical:
-Preluarea tuturor cazurilor şi neregulilor semnalate de unitatea de
învăţământ acordând sprijin şi consiliere;
-Participarea la şedinţe cu părinţii organizate de unitatea de
învăţământ;
-Organizează periodic programe de instruire cu copiii pentru formarea
deprinderilor igienico-sanitare prin acţiuni personale impuse şi
coordonate de adulţi;
-Participă la diferite manifestări şi sărbători organizate de grăniniţă;
-Colaborează permanent cu grădiniţa pentru realizarea obiectivelor
propuse de cunoaştere a structurii şi funcţionării organismului uman.
Instituţia: Grădiniţa cu Program Instituţia:

PROTOCOL DE COLABORARE

I. Părţile:
Între instituţia Grădiniţa cu Program Prelungit, reprezentată
de d-na Alina-Cristina în calitate de institutor I şi instituţia
Cabinet Medicină de Familie reprezentată de d-l în calitate de
medic de familie care au convenit următoarele:
II. Scopul colaborării:
 de a obţine rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate
a copiilor prin prevenirea îmbolnăvirilor;
 implicarea copiilor din grupa
mijlocie ,,Fluturaşii”(institutor I Alina-Cristina Decusară)
în acţiunile întreprinse.
III. Obiectivele comune:
 colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi
de dezvoltare a simţului responsabilităţii faţă de
menţinerea sănătăţii propriului organism, cât şi a celor din
jur;
 cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului
uman;
 cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi
evitarea lor.
IV. Durata colaborării:
Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe o perioadă
de 9 luni cu posibilitatea de prelungire prin acordul reciproc al
părţilor.
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Instituţia Instituţia
Gr. cu Program Prelungit Cabinet Medicină de Familie Dima
Director Director
Nume şi prenume Nume şi prenume
Semnătura Semnătura

S-ar putea să vă placă și