Sunteți pe pagina 1din 7

SĂNĂTATE, CĂ-I MAI

BUNĂ DECÂT TOATE!

AUTOR :PROF.ÎNV.PREŞCOLAR HUSZTI DELIA


PROF.ÎNV.PREŞCOLAR ANDERCAU STELA
GRUPA:MARE- INGERASII
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 SEINI
ANUL ŞCOLAR:2019-2020

Planificarea activității opționale


ARIA CURRICULARĂ:Educație pentru sănătate
TIPUL OPŢIONALULUI: DLC+DOS+DPM
NIVELUL: II(5-6 ani)/grupa mare
DURATA: 1 an scolar/2019-2020 (o activitate pe săptămână)

ARGUMENT:
„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea.”
(Hypocrate)
Menținerea și întărirea sănătății, în condițiile prezente de poluare și stres ale lumii întregi
constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient și activ la viața socială.
Cuvântul sănătate, care evocă o stare atât de prețioasă fiecăruia, apare frecvent în
vorbirea curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.Dictonul “mens sana in
corpore sana” sintetizează o adevărată filozofie a educației pentru sănătate fizică, morală și
spirituală. Cu această educație au fost și rămân deopotrivă datoare familia și grădinița.
Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor sănătoase.
În această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își dezvoltă abilitățile
fizice de bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare.Experiențele pe care copiii le
acumulează în acești ani constituie baza obișnuințelor pe care și le vor consolida pe parcursul
întregii vieți, a stilului de viață pe care îl vor adopta.
Este important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și educative în legătură cu
alimentația sănătoasă și cu activitățile fizice, pentru a învăța cum să trăiască sănătos –
mâncând suficiente fructe și legume, luând micul dejun zilnic, bând apă și făcând mișcare.
Aceste comportamente îi ajută să crească și să se dezvolte armonios, să aibă vitalitate și putere
de învățare și să rămână sănătoși pe parcursul vieții.Împreună cu părinții am considerat utilă
conceperea acestui opțional, prin care am urmărit ca noțiunile teoretice să se transpună în reguli
și norme comportamentale pentru copii.

COMPETENȚE:

 Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţa de sănătatea sa şi a celor din jur,
conducȃnd la dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect psiho-fizic.
 Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea
individuală şi cea colectivă;
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii.
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte.

COMPORTAMENTE
Identificarea principalelor parţi ale organismului uman;
Înțelegerea noţiunilor de sănătate, igienă, boală;
Recunoașterea simptomelor unor stări de boală;
Aplicarea corecta a normelor igienico-sanitare;
Recunoașterea comportamentelor sănătoase si comportamentelor
de risc;
Recunoașterea alimentelor ce menţin sănătatea dinţilor si
evitarea celor ce le dăunează;
Prevenirea și combaterea cariilor;
Folosirea corecta a obiectelor de igienă personală;
Recunoașterea și aplicarea principalelor reguli de igienă personală ;
Deosebirea prin comportament de atitudini favorabile
ocrotirii mediului si sănătăţii propriului organism;
Recunoașterea alimentelor de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale;
Identificarea rolului activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii;
Manifestarea interesului pentru aprecierea calităţii produselor
alimentare(valabilitatea acestora).
Metode:
 Metode de comunicare orală:
-expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
-conversative: conversaţia, discuţia liberă.
 Metode de explorare şi descoperire:
- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire;
- metode de explorare indirecta: demonstraţia.
 Metode bazate pe acţiune:
- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul,experimentul;
- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul didactic.

Mijloace de învăţământ:seturi de planşe, ilustraţii, fotografii ,cărţi, măşti, halate albe, bonete,
obiecte de igienă personală, obiecte de toaletă, fructe, plante medicinale, reclame publicitare a
produselor de igienă pentru copii: pasta de dinţi,săpunul, şamponul, detergentul.

Forme de organizare:
- activităţi organizate frontal;
- pe echipe
- pe grupuri mici;
- individual;
- în parteneriat cu alţi factori educaţionali.

Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:


- părinţi
- asistentă medicală;
- medicul, medicul stomatolog,.
Modalităţi de realizare:
- observarea;
- lectura după imagini;
- convorbirea;
- povestirea;
- activităţi practice şi artistico-plastice;
- concursuri de ghicitori;
- jocul de rol,jocul de mişcare,jocul distractiv, jocul senzorial;
- vizite.

Modalități de evaluare:

- Probe orale.
- Probe practice.
- Autoevaluare.
- Probe scrise (fişe de muncă independentă)
- Album foto

Bibliografie
:
- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2019
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani.
- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000
- Alice Nichita, Mihaela Mitroi, Educaţie pentru sănătate“, Ed. Aramis
- Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, Ed. Ana, Bucureşti, 2004
- Codul bunelor maniere ,,Cei şapte ani de acasă”, Ed. Coresi, Bucureşti

CONȚINUTURI
Nr. Tema Mijloace de realizare Saptamana
Crt.
1 Ce stim despre sănătate? Discuţie Saptamana 1
2 De-a musafirii Joc distractiv Saptamana 2
3 Învăţ să păstrez, să spăl şi să curaţ Activitate casnică Saptamana 3
fructe
4 Punem muraturi pentru iarna Activitate casnică Saptamana 4
5 Legumele – izvor de sănătate Convorbire Saptamana 5
6 Ceaiul – un medicament natural Discuţie Saptamana 6
7 Covor cu frunze uscate Activitate practică Saptamana 7
8 Aer curat, plamâni sănătoşi! Drumeţie Saptamana 8

9 Dulciurile şi sănătatea Discuţie Saptamana 9


10 Spune ce-ai gustat? Joc senzorial Saptamana 10
11 Alimentele şi sănătatea Discuţie cu medicul Saptamana 11
12 Cine e sănătos, cine e bolnav? Convorbire Saptamana 12
13 Unde mă joc? Lectură după imagini Saptamana 13
14 Mâinile sub lupă Joc distractiv Saptamana 14
15 Aventurile lui Murdărel Poveste creată după Saptamana 15
început dat.
16 Sănătatea-i numai una! Discutie cu medicul Saptamana 16
17 Puişorul moţat Lectura educatoarei Saptamana 17
18 Cum preparăm ceaiul? Activitate casnica Saptamana 18
19 Minte sănătoasă în corp sănătos Concurs de ghicitori Saptamana 19

20 Unde intră soarele pe geam, nu intră Lectură după imagini Saptamana 20


doctorul pe uşă!
21 Cum ne comportăm cu animalele? Discuţie Saptamana 21
22 Povestea unui album de sanatate Activitate practică Saptamana 22
23 Cand voi fi mare,voi fi doctor! Convorbire Saptamana 23
24 La farmacie Vizită Saptamana 24
25 De-a doctorul Joc de rol Saptamana 25
26 Plantele medicinale şi sănătatea Lectura educatoarei Saptamana 26
27 Doctorita Memorizare Saptamana 27
28 Cine trebuie să plece? Joc distractiv Saptamana 28
29 Simţurile Discuţie Saptamana 29
30 Grădiniţa – castelul curăţeniei Evaluare finala Saptamana 30
31 Cat de multe am invatat? Evaluare finala Saptamana 31

S-ar putea să vă placă și