Sunteți pe pagina 1din 9

GRUPA MARE A IEPURASII

ACTIVITATE OPŢIONALĂ

Profesor:
Blejan Maria Mihaela
Tita Iozefina

Grădiniţa cu P.P. Phoenix, Craiova


An şcolar 2020-2021

Denumirea opţionalului:,,Sanatatea bunul cel mai de pret,,


Tipul opţionalului: La nivelul mai multor domenii experienţiale

Domenii experienţiale vizate: Domeniul om şi societate, , Domeniul Limba si


comunicare, Domeniul Stiinte si Domeniul estetic si creativ

Nivelul de vârstǎ/grupa:Nivelul II - Grupa mare

Grup ţintǎ: prescolarii grupei mari A

Durata:1 an scolar 2020-2021

Argument:
Educatia pentru sănătate incă de la vîrsta prescolară, reprezintă una din principalele căi
de promovare a cunostintelor corecte privind diferite aspecte ale sănătatii si totodata de
formarea a atitudinilor si deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil si
sănătos.
Este imperios necesar să se efectueze, ca în majoritatea ţărilor, începând din prima zi din
grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt
relevante pentru activităţile ulterioare.
Astfel opţionalul ,,Cum sa fim sanatosi”, prin abordare şi strategia de derulare, este astfel
proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în realitatea
şi nevoile societăţii româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate perspectiva
evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze
un stil de viaţă sănătos.
Abordarea domeniilor din cadrul opţionalului (noţiuni de anatomie şi fiziologie,
noţiuni de igienă, activitate şi odihnă, sănătatea mediului, sănătatea alimentaţiei, sănătatea
mintală, prevenirea consumului de substanţe toxice, accidentelor, abuzurilor, violenţei,
etc.) se realizează sistemic şi respectă principii şi metodologia specifică, novatoare.
Tratarea din punct de vedere sistemic a opţionalului, care este centrat pe copil,
facilitează posibilitatea cunoaşterii riguroase şi profunde a psihicului şi personalităţii
copiilor, identificându-se în acelaşi timp noi modalităţi de eficientizare a scopului propus
prin acest opţional.

Competenţe generale:

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii.


 Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale vitale, precum şi a unor
norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea
individuală şi cea colectivă.
 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării
armonioase a organismului.
 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere.
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii
fizice în vederea menţinerii sănătăţii.
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte.

Competenţe specifice:
 Să cunoască schema corporală umană.
 Să identifice reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din
proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale.
 Să cunoască necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera.
 Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele
nerespectării acestora.
 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi
sănătăţii propriului organism.
 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală.
 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală.
 Să respecte reguli de igienă dentară.
 Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele
dăunătoare.
 Să sesizeze că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi
odihna.
 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului.
 Să conştientizeze că organismul este sănătos şi rezistent la boli dacă îl călim,
reţinând semnificaţia proverbului ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”.
 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de
alimente.
 Să cunoască normele igienico-sanitare respectându-le în orice împrejurare.
 Să realizeze conexiunea cauză – efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi
ambientali asupra sănătăţii individului şi a grupului.
 Să-şi dezvolte deprinderi igienico – sanitare corecte.

Exemple de comportamente:

-să-şi descrie propriul corp, enumerând funcţiile vitale ale organismului uman;
-să denumească fiecare deget cu ajutorul jocului muzical;
-să cunoască locuri construite şi amenajate special pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii
să dovedească o atitudine responsabilă faţă de sănătatea sa şi a celor din jur
-să identifice propria stare de sănătate privindu-se în oglindă;
-să spele fructele înainte de a le folosi la prepararea salatei
-să prepare salata de legume respectând regulile de igienă
-să cunoască efectele benefice ale unor plante medicinale asupra organismului
-să cunoască efectele benefice ale unor plante medicinale asupra organismului
-să ştie cum se previn cariile dentare, iar atunci când apar, este obligatoriu să se prezinte la
stomatolog;
-să dovedească existenţa deprinderii de a-şi peria dinţii, respectând igiene periuţei şi
tehnica de periat;
-să conştientizeze necesitatea folosirii hainelor groase pe perioada iernii;
să cunoască simptome ale unor stări de boală
-să identifice factorii de mediu care ajută la călirea organismului şi menţinerea sănătăţii
-să înţeleagă că organismul poate fi mai rezistent la boli dacă îl călim
-să cunoască necesitatea momentelor de destindere şi să le trăiască afectiv corespunzător;
-să enumere factorii care influenţează sănătatea organismului;
-să folosească din proprie iniţiativă, corect,obiecte personale;
-să cunoască principalele re guli de igienă personală
-să înţeleagă necesitatea de a fi tot timpul curaţi;
-să-şi păstreze curate corpul, hainele, încălţămintea
-să-şi controleze ţinuta vestimentară
-să se spele corect cu apă şi cu săpun
-să cunoască consecinţele nerespectării unor reguli de igienă personală
-să ştie că alcoolul şi fumatul sunt dăunătoare sănătăţii
-să dovedească deprinderea de a spăla legumele înainte de a le consuma;
-să cunoască şi să diferenţieze alimentele de bază
-să ştie de ce e bine să mănânce cât mai variat
-să cunoască faptul că alimentele se consumă într-o anumită ordine
-să cunoască şi să poată explica proverbe despre sănătate
-să respecte programul zilnic pentru a se dezvolta armonios şi a fi sănătos
-să cunoască faptul că după o activitate intensă sunt binevenite jocurile şi odihna
-să deosebească comportamentul prin care se ocroteşte mediul şi sănătatea
-să poată răspunde la întrebări şi să execute practic acţiunile învăţate

Conţinuturi:

1.,, Acesta sunt eu!”


2.„Jocul degetelor”
3.,,La farmacie”-vizită la farmacie
4.,,Cine este medicul de familie şi unde îl pot găsi?”
5.,, Ce ne spune oglinda?”
6.,,Salata de fructe,,
7.,,Salata de legume”
8.,,Ceaiul – un medicament natural”
9.,,Ce este o vitamină?”
10.,,Dinţi frumoşi, dinţi sănătoşi
11.,,Ştiu să-mi perii corect dinţii?”
12.,,Cum ne îmbrăcăm iarna?
13.,,Mamă, mă doare capul!”-dicuţii libere
14.,,Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe uşă!”-lectură după imagini
15.,,Ce şi cum e bine pentru corp?”-joc didactic
16.,,Dacă vesel se trăieşte...!”-joc muzical
17.,,Prietenii sănătăţii”-evaluare
18. ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi..”-joc didactic – mimă
19. ,,Cinci minute despre igienă!”-convorbire
20. ,,Eşti curat pentru tine, pentru alţii”-dezbatere de caz
21. ,,Perieţi hăinuţele de praf”.-exersare, activitate practică
22. ,,Vreau să arăt bine!”-lectura educatoarei - ,,Supărarea Danielei,de V. Gafiţa
23,,Cum ne spălăm?”-activitate practică
24. ,,Microbii – duşmanii noştri”-povestire creată după desene
25. ,,Duşmanii sănătăţii”-lectura educatoarei - ,,Vizită, de I.L.Caragiale
26. ,,Salata de legume”-activitate practică
27. ,,Hrana noastră cea de toate zilele”-observări
28. ,,Masa la cămin”, de D. Botez-memorizare
29. ,,Cum mâncăm?”-lectură după imagini
30,,Minte sănătoasă în corp sănătos”
31,,Programul de masa,,
32.,,Învăţăm ne distrăm”-joc didactic
33,,Clubul copiilor”-convorbire – evaluare
34.,,Sunt curat şi sănătos, viaţa ştiu să o păstrez!”-convorbire – evaluare

Activitǎţi de învǎţare:

-descrierea propriului corp, enumerând funcţiile vitale ale organismului uman;


- denumirea fiecarui deget cu ajutorul jocului muzical;
- cunoasterea locurilor construite şi amenajate special pentru menţinerea şi îngrijirea
sănătăţii
- identificarea propriei stari de sănătate privindu-se în oglindă;
-prepararea salatei de legume respectând regulile de igienă
-cunoasterea efectelor benefice ale unor plante medicinale asupra organismului
-cunoasterea modului de prevenire a cariilor dentare, obligatia de a se prezenta la
stomatolog;
-dovedirea existenţei deprinderii de a-şi peria dinţii, respectând igiena periuţei şi tehnica
de periat;
-conştientizarea necesitatii folosirii hainelor groase pe perioada iernii;
- cunoasterea simptomelor ale unor stări de boală
-identificarea factorilor de mediu care ajută la călirea organismului şi menţinerea sănătăţii
-cunoastera necesitatatii momentelor de destindere
- enumerarea factorilor care influenţează sănătatea organismului;
-folosirea din proprie iniţiativă, corecta a obiectelor personale;
- cunoasterea principalelor re guli de igienă personală
- înţelegerea necesitatea de a fi tot timpul curaţi;
-cunoasterea necesitatii de a-si păstra curate corpul, hainele, încălţămintea
- spalarea corecta cu apă şi cu săpun
-cunoasterea consecinţelor nerespectării unor reguli de igienă personală
-cunoasterea şi diferenţierea alimentelor de bază
-cunoasterea faptului că alimentele se consumă într-o anumită ordine
-respectarea unui program zilnic pentru a se dezvolta armonios şi a fi sănătos
-cunoasterea faptului că după o activitate intensă sunt binevenite jocurile şi odihna
- executarea practica acţiunilor învăţate,raspunsul la intrebari

Strategii didactice
Metode didactice:Vizită, dicuţii libere, lectură după imagini, joc didactic, joc muzical,
convorbire, dezbatere de caz, lectura educatoarei,povestire creată, observări, memorizare
Mijoace de invatamant jetoane, planse, mulaje, cd, laptop.
Forme de organizare cu întregul grup, pe grupuri mai mici, individual.

Modalitǎţi de evaluare:

 Probe orale.
 Probe practice.
 Autoevaluare.
 Miniproiecte.
 Probe scrise (fişe de muncă independentă).

Bibliografie:

Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004


Codul bunelor maniere ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti
Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006
Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS
PLANIFICAREA ACTIVITǍŢII OPŢIONALE

NR. PERIOADA COMPETENTE TEMA ACTIVITǍŢII


CRT. Ziua/luna/anul
1 Septembrie 2020 *să-şi descrie propriul corp, ,, Acesta sunt eu!”
enumerând funcţiile vitale ale -observare
organismului uman;
2 Septembrie 2020 *să denumească fiecare deget „Jocul degetelor”
cu ajutorul jocului muzical; -joc muzical
3 *să cunoască locuri construite ,,La farmacie”
Octombrie 2020 şi amenajate special pentru -vizită la farmacie
menţinerea şi îngrijirea
sănătăţii;
4 *să dovedească o atitudine ,,Cine este medicul de
Octombrie 2020 responsabilă faţă de sănătatea familie şi unde îl pot
sa şi a celor din jur; găsi?”
-întâlnire cu medicul
de familie
5 Octombrie 2020 *să identifice propria stare de ,, Ce ne spune
sănătate privindu-se în oglinda?”
oglindă; -joc-exerciţiu
6 Octombrie 2020 *să spele fructele înainte de a ,,Salata de fructe”
le folosi la prepararea salatei; -activitate practică
7 Noiembrie 2020 *să prepare salata de legume ,,Salata de legume”
respectând regulile de igienă -activitate practică
8 Noiembrie 2020 *să cunoască efectele ,,Ceaiul – un
benefice ale unor plante medicament natural”
medicinale asupra -activitate practică
organismului
9 Noiembrie 2020 *să cunoască influenţa hranei ,,Ce este o vitamină?”
asupra stării de sănătate; -lectura educatoarei
*să ştie de ce este bine să
mănânce căt mai variat
10 Noiembrie 2020 să ştie cum se previn cariile ,,Dinţi frumoşi, dinţi
dentare, iar atunci când apar, sănătoşi
este obligatoriu să se prezinte -lectură după imagini
la stomatolog;
11 Decembrie 2020 să dovedească existenţa ,,Ştiu să-mi perii
deprinderii de a-şi peria corect dinţii?”
dinţii, respectând igiene -evaluare prin
periuţei şi tehnica de periat; exerciţiu
12 Decembrie 2020 *să conştientizeze necesitatea ,,Cum ne îmbrăcăm
folosirii hainelor groase pe iarna?
perioada iernii; -convorbire
13 Decembrie 2020 să cunoască simptome ale ,,Mamă, mă doare
unor stări de boală; capul!”
-dicuţii libere
14 Ianuarie 2021 *să identifice factorii de ,,Unde nu intră soarele
mediu care ajută la călirea pe fereastră, intră
organismului şi menţinerea doctorul pe uşă!”
sănătăţii -lectură după imagini
15 -ianuarie 2021 să înţeleagă că organismul ,,Ce şi cum e bine
poate fi mai rezistent la boli pentru corp?”
dacă îl călim -joc didactic
16 Ianuarie 2021 *să cunoască necesitatea ,,Dacă vesel se
momentelor de destindere şi trăieşte...!”
să le trăiască afectiv -joc muzical
corespunzător;
17 februarie 2021 *să enumere factorii care ,,Prietenii sănătăţii”
influenţează sănătatea -evaluare
organismului;

18 Februarie 2021 *să folosească din proprie ,,Arată-mi ce şi cum


iniţiativă, corect,obiecte pot folosi..”
personale; -joc didactic – mimă
19 Februarie 2021 *să cunoască principalele re ,,Cinci minute despre
guli de igienă personală igienă!”
-convorbire
20 Februarie 2021 să înţeleagă necesitatea de a ,,Eşti curat pentru tine,
fi tot timpul curaţi; pentru alţii”
-dezbatere de caz
21 Martie 2021 *să-şi păstreze curate corpul, ,,Perieţi hăinuţele de
hainele, încălţămintea; praf”.
-exersare, activitate
practică
22 Martie 2021 să-şi controleze ţinuta ,,Vreau să arăt bine!”
vestimentară; -lectura educatoarei
- ,,Supărarea
Danielei,de V. Gafiţa
23 Martie 2021 să se spele corect cu apă şi cu ,,Cum ne spălăm?”
săpun -activitate practică
24 Martie 2021 să cunoască consecinţele ,,Microbii – duşmanii
nerespectării unor reguli de noştri”
igienă personală
25 Martie 2021 să ştie că alcoolul şi fumatul ,,Duşmanii sănătăţii”
sunt dăunătoare sănătăţii -lectura educatoarei
- ,,Vizită, de
I.L.Caragiale
26 Aprilie 2021 să dovedească deprinderea de ,,Salata de legume”
a spăla legumele înainte de a -activitate practică
le consuma;
27 Aprilie 2021 să cunoască şi să diferenţieze ,,Hrana noastră cea de
alimentele de bază; toate zilele”
-observări
28 Aprilie 2021 să ştie de ce e bine să ,,Masa la cămin”, de
mănânce cât mai variat D. Botez
-memorizare
29 Mai 2021 să cunoască faptul că ,,Cum mâncăm?”
alimentele se consumă într-o -lectură după imagini
anumită ordine
30 Mai 2021 să cunoască şi să poată ,,Minte sănătoasă în
explica proverbe despre corp sănătos”
sănătate
31 Mai 2021 să respecte programul zilnic ,,Programul de masa,,
pentru a se dezvolta armonios
şi a fi sănătos
32 Mai 2021 să cunoască faptul că după o ,,Învăţăm ne distrăm”
activitate intensă sunt -joc didactic
binevenite jocurile şi odihna
33 Iunie 2021 să deosebească ,,Clubul copiilor”
comportamentul prin care se -convorbire –
ocroteşte mediul şi sănătatea evaluare
34 Iunie 2021 să poată răspunde la întrebări ,,Sunt curat şi sănătos,
şi să execute practic acţiunile viaţa ştiu să o
învăţate păstrez!”
-convorbire –
evaluare

S-ar putea să vă placă și