Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

GRĂDINIȚĂ – FAMILIE

“SĂ-I EDUCĂM ÎMPREUNĂ!”


AN ȘCOLAR 2017 - 2018

GRUPA MICĂ B

COORDONATORI: prof.înv.preșc. Tanase Simona

prof.înv.preșc. Martinaș Lucia


ARGUMENT
„Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu
le vom vedea… !”

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre


doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia.

Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul
individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii,
grupului din care face parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Noi, ca educatoare avem un rol
foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu
social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi care au acest rol.
Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă,
departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele
trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult
prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu
sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine educatoarea, care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui
că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată
de grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea
propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familiei.

Acest fapt ne-a determinat, având grupă mică, să realizăm acest proiect educaţional de
parteneriat, implicând familia cât mai mult în activităţile noastre din grădiniţă. Şi împreună să-i
ajutăm pe cei mai dragi nouă să crească mari şi voinici!!

COLABORAREA CU FAMILIA:

2
Comitetul de părinţi: Preşedinte:
Casier:
Membri:

SCOPUL PROIECTULUI :

 Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea


lor în formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața
socială.

 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi
a familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor,
precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale.
 Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.

OBIECTIVE :

 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;


 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane
abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri pe teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile
întreprinse în cadrul acestui parteneriat.

GRUP ȚINTĂ:

3
- Părinţi; - Educatoare;
- Bunici; - Preșcolari.

OBLIGAŢIILE GRUPULUI ȚINTĂ:

Educatoare
- au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a
direcţiona dezbaterile şi să stimuleze prezenţa părinţilor;

Părinţi
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al
parteneriatului şi al materialului utilizat;
- părinţii sunt invitaţi să împrumute cărţi de specialitate, diferite materiale.

OBLIGAȚII COMUNE
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.);
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării
situaţiilor de natură educaţională;

METODE/ TEHNICI DE LUCRU

- dezbateri, prezentarea de imagini foto, expoziție cu lucrările


copiilor, serbări, confecționarea costumelor pentru serbare;

LOCUL DE DESFĂȘURARE

- Grădinița cu P.P Sf. Sava, Iași


- Alte spații impuse de calendarul activităților

RESURSE UMANE: - Coordonatori: 2 Educatoare: Tanase Simona

4
Martinaș Lucia
- Preșcolarii grupei mici: 25
- Membrii: Părinții copiilor de la grupa mică
 MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat
foto etc.
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinţii copiilor;

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :


Întâlnirile se vor desfăşura la data stabilită, cu o durată de aproximativ o oră, timp în
care se vor transmite informaţii şi se vor împărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se
va prezenta tematica viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna
informaţii din sfera cotidiană, din experienţele personale.
Se va pune accent pe o activitate interactivă, se vor oferi chestionare, fişe de evaluare
pentru copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate
etc. Totodată, se vor realiza evaluări pe parcursul întâlnirilor şi la finele acestora.

DISEMINAREA REZULTATELOR :
Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,,jurnal al
părinţilor”. Pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări foto, culminând cu realizarea
unui album.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI: Părţile implicate în parteneriat vor concluziona


întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018 şi se vor face cunoscute
aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.

5
CALENDARUL
ACTIVITĂŢILOR PE
PERIOADA
DERULĂRII
Nr.

crt.
PARTENERIATULUI
Tipul de
activitate
Mijloace de realizare Perioada Cine
răspunde

1. Să-i educăm - ședință cu părinții; Septembrie Educatoare


împreună! 2017
- stabilirea comitetului de Părinți
părinți;

- propunerea proiectului de
parteneriat Să-i educăm
împreună;

- prezentarea calendarului
activităților grupei pentru
anul 2017 - 2018
2. Să pășim - Să ne cunoaștem mai Octombrie Educatoare
împreună cu bine! 2017
Părinți
încredere!
- informarea fiecărui părinte
privind rezultatele evaluării
inițiale, măsuri ameliorative
ce se impun după caz;

- Dialog, chestionare, joc


3. Omul - activitate desfășurată Noiembrie Educatoare
Frunzuliță și împreună cu un membru al
2017 Preșcolari
Dovleceii familiei și copiii din grupa
6
PITICILOR; Părinte

- jocuri distractive
4. Vine, vine Moș - serbare dedicată Decembrie Educatoarele
Crăciun! Crăciunului
2017 Copii
- pregătirea costumelor
necesare desfășurării Preșcolari
serbării
Bunici
5. Primii fulgi de - ieșire la zăpadă, în curtea Ianuarie Educatoare
nea grădiniței 2018
Preșcolari
- jocuri
Părinți
6. Mama mea, - realizarea unei activităţi Martie Educatoare
dragă și bună! cu copii şi mămici (pe arii
de stimulare); 2018 Părinți
- prezentarea unui mic
Preșcolari
program artistic de către
copii, dedicat „Zilei de 8
Martie” pentru mămici;

7. Sărbători - realizarea unor activităţi Aprilie Educatoare


creștine alături specifice sărbătorii
„Paştelui”, după tradiţii şi 2018 Bunici
de mămici și
reţetele bunicii (vopsitul
bunici Preșcolari
ouălor, prăjiturele, salate);

8. De ziua - realizarea de măști Iunie Educatoare


copilăriei! împreună cu părinții pentru
2018 Părinți
preșcolari
Preșcolari
- desfășurarea unei activități
Balul PITICILOR