Sunteți pe pagina 1din 11

Grădinița hello kids,

Ploiești

Parteneriat educațional

„ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I ÎNVĂȚĂM!”

AN ŞCOLAR 2018-2019
GRUPA MARE „Ștrumfii”

EDUCATOARE: Vizireanu Cristina


ARGUMENT
Grădinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor. În gradiniță se
pun bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei
cerințe se diversifică ȋn permanență. Gradinița trebuie să găsească o punte de legatură cu
familia, prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn beneficiul copiilor.
Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din
micul individualist şi timid sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele
societăţii, grupului din care face parte, pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi, ca
educatoare, avem un rol foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei
personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem
doar noi cele care au acest rol.
Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la
grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului
copil, părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt multe familii
care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se, ştiind că cel
mic este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit.
Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult
de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat, fiind preluată de
grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea
propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familiei.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu
implicare susținuta a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către
părinți ṣi realizat printr-o colaborare strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară.
SCRISOARE DE INTENTIE

Doamnă logoped,

Având în vedere existența unor cazuri speciale de copii ce necesită sprijinul


specializat în vederea corectării tulburărilor de limbaj, vă rugăm să ne oferiți ajutorul
dumneavoastră pentru realizarea acestui obiectiv. De asemenea, vă rugăm să luați parte la
dezbaterile și activitățile tematice organizate cu părinții în vederea conștientizării
importanței acestui subiect și la cele propuse spre a fi desfășurate cu preșcolarii.

Vă mulțumim anticipat!

Prof. înv. preșc.,

Vizireanu Cristina

Logoped,

______________________

Director,
Cristea Monica
DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI :
 Organizarea de acţiuni comune între grădiniţă şi familie în scopul implicării active a
părinţilor în procesul educativ.

OBIECTIVE :
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane
abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri pe teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat.

GRUP TINTĂ :
- Părinţi; - Educatoare;
- Bunici; - Logoped.
- Prescolari;

OBLIGAŢIILE GRUPULUI ȚINTĂ :


 Educatoare:
- are obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să
stimuleze prezenţa părinţilor;
- are obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind
cărţi şi articole de psihologie;
 Părinţi :
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului
mers al parteneriatului şi al materialului utilizat;
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate
OBLIGATII COMUNE:
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ;
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul
rezolvării situaţiilor de natură educaţională ;

LOCUL DE DESFASURARE
- Grădinița P.P hello kids
DURATA
1an școlar- septembrie 2018- iunie 2019

RESURSE
 UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor
 MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane,
aparat foto;
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinţii copiilor ;

MODALITATI DE REALIZARE
 Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate pe diverse teme;
 Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
 Expoziţii cu lucrările copiilor;
 Serbările realizate în diferite momente ale anului

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii, am pregătit un material vizând câteva
particularităţi de varstă ale copilului de 4-6 ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi
şi-au exprimat dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. Împreună am realizat o
planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul parteneriatului, mizând pe
cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali:
grădiniţa şi familia

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :


Durata unei întâlniri va fi de aproximativ o oră, timp în care se vor transmite
informaţii şi se vor împărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta
tematica viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii
din sfera cotidiană din experienţele personale.
Se va pune accent pe o activitate iteractivă; se vor oferi chestionare, fişe de
evaluare pentru copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii
de specialitate etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele
acestora.

DISEMINAREA REZULTATELOR :
Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al
părinţilor”. Pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări foto, culminând cu
realizarea unui album. Parteneriatul se va face cunoscut întregii grădiniţe, popularizând
experienţa pozitivă.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI :
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe
parcursul anului şcolar 2018- 2019 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate
în cadrul întâlnirilor.

ACTIVITĂŢI CUPRINSE ÎN PROGRAM


PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM

Nr. ACTIVITATEA Perioada de Coordonatori Locul de


crt. desfăşurare de activitate desfăṣurare
1. „Familia la grădiniţă” – Septembrie Educatoare
masă rotundă cu membrii Părinţii sau Sala de grupă
familiei bunicii copiilor
 informarea părinţilor
asupra necesităţii derulării
acestui proiect;
 stabilirea acţiunilor şi a
modului de desfăşurare a
acestora;
2. „Îl aṣteptăm pe Moṣ Decembrie Educatoare Sala de grupă
Crăciun” Părinţii sau
 Program artistic cu bunicii copiilor
prilejul Crăciunului la
care participă familiile
copiilor;

3. Mama mea, dragă şi bună!! Martie Educatoare Sala de grupă


– activitate cu mămicile Părinţii sau
 realizarea unei activităţi bunicii copiilor
cu copii şi mămici (pe arii de
stimulare);
 prezentarea unui mic
program artistic de către
copii, dedicat „Zilei de 8
Martie” pentru mămici;

4. Sărbători creştine alături de Aprilie Educatoare Sala de grupă


bunici – activitate cu bunicile Părinţii sau
 realizarea unor activităţi bunicii copiilor
specifice sărbătorii
„Paştelui”, după tradiţii şi
reţetele bunicii. (vopsitul
ouălor, prăjiturele, salate);

5. Astăzi este ziua mea!!! – Iunie Educatoare Sala de grupă


carnaval cu ocazia zilei de 1 Părinţii sau
Iunie. bunicii copiilor
 parada costumelor
realizate de familie pentru
copiii lor; (personaje din
basme)
 jocuri şi cântece pentru
copii în aer liber;

Concluzii

Implicarea activă a părinţilor în activităţile din grădiniţă a produs efecte pozitive atât

în rândul copiilor, cât şi a adulţilor.

Apropierea şi colaborarea reciprocă a dus la o comunicare mai eficientă între

educatoare şi familie, dar şi între părinţii copiilor de la grupă. Au avut astfel posibilitatea

să-şi împărtăşească ideile, aşteptările legate de educaţia copiilor, manifestându-şi opţiunea

pentru anumite activităţi din grădiniţă.

Copiii au fost cei mai încântaţi de activitate, manifestându-şi dorinţa de a mai lua

parte şi altădată la astfel de acţiuni.

BIBLIOGRAFIE
1) ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa UNICEF în
România,2004
2) Revista – Învăţământul preşcolar – nr. 3-4 / 2004, nr. 3-4 / 2005, nr. 3-4 / 2006, nr. 4
/ 2007
3) Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
4) Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,
www.leducat.ro
5) A,Cosmovici, şi L,Iacob, Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1996.
SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi părinți,

Cunoscând faptul că fiecare persoană este unică în felul ei si fiecare părinte are
stilul propriu de educație, am întocmit calendarul anual activităților din acest parteneriat
educațional. Ideea acestui parteneriat este aceea de a păstra cât mai eficient relația
educator – părinte. Pentru menținerea unei strânse legături între cele două medii educative
(familia, grădinița) este necesară deschiderea dumneavoastră către viziunea
parteneriatului.

Vă mulțumim anticipat!

Prof. înv. preșc.,

Vizireanu Cristina

Logoped,

______________________

Director,
Cristea Monica
,

S-ar putea să vă placă și