Sunteți pe pagina 1din 25

Şcoala Gimnazială Mihăileşti

CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

COMISIA METODICĂ A
EDUCATOARELOR
AN ȘCOLAR 2015-2016

RESPONSABIL COMISIA METODICĂ

EDUCATOARE: VASILE ALEXANDRA-IOANA


Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

Cuprins
I. ORGANIZARE
II. ÎNCADREARE
III. CURRICULUM
IV. EXTRACURRICULARE
V. EVALUARE
VI. ANEXE
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

I. ORGANIZARE
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

OBIECTIVE URMĂRITE:
 Dezvoltarea abilității de selecție și manipulare a informației științifice;
 Îmbogățirea experiențein didactice;
 Cultivarea interesului pentru cercetare și experimentare;
 Dezvoltarea capacității de valorizare maximă a potențialului propriu;
 Dezvoltarea abilităților de de planificare, organizare, decizie, control, evaluare și
consiliere;
 Dezvoltarea capacității empatice, a spiritului metodic și al intuiției în activitate;
 Dezvoltarea capacității de accesibilizare a conținuturilor la particularitățile de vârstă
și individuale ale copiilor;
 Dezvoltarea capacităților de a relaționa;
 Cultivarea relațiilor :
grădiniță-familie
educatoare-copil
educatoare-educatoare
copil-copil
gradiniță-gradiniță
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR

G.P.N. FLORICA G.P.N. MIHĂILEȘTI G.P.N. MĂRGINEANU

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR METODICE

SEMESTRUL I

DATA TEMA ȘI TIPUL LOCUL RESPONSABILI


ACTIVITĂȚII DESFĂȘURĂRII
Septembrie.2015 Constituirea comisiei G.P.N Mihăilești Toate educatoarele
metodice
Elaborarea planului
managerial pentru
anul 2015-2016
Octombrie 2015 Prezentarea de G.P.N. Mihăilești Toate educatoarele
planificări, propuneri
, discuții
Noiembrie 2015 „Evaluarea G.P.N Mihăilești Toate educatoarele
interdisciplinară în Cristinescu Ana-Maria
grădiniță”
referat
Decembrie 2015 Program artistic G.P.N Mihăilești Toate educatoarele
dedicat sărbătorilor G.P.N Mărgineanu
de iarn desfășurat în G.P.N Florica
fiecare grădiniță
Ianuarie.2016 Gradinita - cadru de G.P.N Mărgineanu Toate educatoarele
formare a Grosu alina
comportamentelor
civilizate
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

SEMESTRUL II

DATA TEMA ȘI TIPUL LOCUL DE RESPONSABILI


ACTIVITĂȚII DESFĂȘURARE
Februarie 2016 „Activitatea G.P.N. FLORICA Toate educatoarele
integrată” Lalu Liliana
referat
Prezentarea
raportului de
activitate pe
semestrul I
Martie 2016 Program artistic G.P.N Mihăilești Toate educatoarele
dedicat zilelelor de G.P.N Mărgineanu
1-8 martie G.P.N Florica
desfășurat în fiecare
gradiniță
Aprilie 2016 Intensificarea G.P.N Mihăilești Toate
trenseferului de educatoarele
experiențe și Vasile Alexandra
circulație a
informațiilor
didactice între
educatoare
referat
Mai 2016 A.D.P. G.P.N Mărgineanu Toate
Întâlnirea de educatoarele
dimineață Grosu Alina
Adaptarea muncii
educatoarei la noile
cerințe
referat
Iunie 2016 Program artistic G.P.N Mihăilești Toate
dedicat sfârșitului G.P.N Mărgineanu educatoarele
de an școlar G.P.N Florica
Prezentarea
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

raportului de
activitate pentru
anul 2015-2016.

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIA


METODICĂ

PROF.BACIU MIRCEA ED.VASILE ALEXANDRA-


IOANA
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

PLAN MANAGERIAL ANNUAL AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR

G.P.N FLORICA G.P.N. MIHĂILEȘTI G.P.N MĂRGINEANU

AN ȘCOLAR 2015-2016

Semestrul I

NR. OBIECTIVE MIJLOACE DE TERMEN RESPONSABIL


CR PROPUSE REALIZARE
T
1. Constituirea comisiei Discuții cu privire la Septembrie Toate
metodice alegerea 2015 educatoarele
responsabilului
Propuneri cu privire
la obiectivele
comisiei metodice
din anul 2015-2016

2. Proiectarea didactică Prezentarea de Octombrie Toate


a activităților planificări, propuneri 2015 educatoarele
intrustiv-educative , discuții
3. Evaluarea referat Noiembrie Cristinescu Ana
interdisciplinară în 2015 Maria
grădiniță
4. Stimularea copiilor în Serbările, formă de Decembrie În fiecare
vederea participării evaluarea alternativă 2015 grădinită
acestora la propria
formare și dezvoltare
5. Gradinita - cadru de Referat Ianuarie 2016 Grosu Alina
formare a
comportamentelor
civilizate
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

Semestrul II

NR.CRT OBIECTIVE MIJLOACE DE TERMEN RESPONSABIL


PROPUSE REALIZARE
1. Activitate integrată Referat Februarie Lalu Liliana
Aplicarea strategiilor 2016
integrate care se
adresează nevoilor
multiple de dezvoltare
a copilului
2. Participarea interactivă Serbări de Ziua Martie În fiecare
a copiilor și familiilor Mamei 2016 grădinită
acestora la programe
artistice
3. Intensificarea Referat Aprilie Vasile
trenseferului de 2016 Alexandra-Ioana
experiențe și circulație
a informațiilor
didactice între
educatoare
4. A.D.P. Referat Mai 2016 Grosu Alina
Întâlnirea de dimineață
Adaptarea muncii
educatoarei la noile
cerințe
5. Participarea interactivă Serbări Iunie2016 În fiecare
a copiilor și familiilor grădiniță
acestora la programe
artistice
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIA
METODICĂ
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com

PROF.BACIU MIRCEA ED.VASILE ALEXANDRA-


IOANA
Şcoala Gimnazială Mihăileşti
CIF: 28068979
com. Mihăileşti, jud. Buzău
tel. 0238584110; fax 0238584141
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com