Sunteți pe pagina 1din 10

prof.

Pleşu Mihaela
Grădiniţa cu P. P. nr.5 Bârlad
Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI
Subtema: SĂ CULEGEM ROADELE TOAMNEI
Activităţi de învăţare – tura I
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: “Toamnă tu ne-aduci ALA1 A.I. “Micii culegători”
multe fructe dulci” B “Citeşte şi povesteşte” DŞ – Cunoaşterea mediului –
R. “Orice fructe noi mâncăm, (citire de imagini despre observare “Fructele toamnei”
înainte le spălăm”(deprinderea fructe) (para şi gutuia)
de a spăla fructele înainte de a Ş “Ce ştim despre viaţa DEC – Educaţie muzicală –
Luni le mânca) pomilor?” discuţii libere cântec “Culesul viilor”- învăţare
19.10 T1: “Căldăruşă plină” C “Lădiţe pentru fructe” Joc cu text şi cânt “La moară” -
2015 recitativ ALA2 repetare
T2: “Lanţul” joc cu text şi Joc distractiv “Hrăneşte
cânt iepuraşii”
Joc senzorial “Spune ce-ai
gustat?”
ÎD: “Fructul meu preferat” ALA1 A.I. “Povestea merelor de aur”
R: “Mărul de aur” A “La vie” pictură DLC – Educarea limbajului
(deprinderea de a spăla JR “La magazinul cu fructe” povestirea educatoarei– “Prâslea
fructele înainte de a le mânca) Ş “Sortează după cum îţi cel voinic şi merele de aur” de P.
T1: “Toamna” cântec cer”(formă, culoare, mărime) Ispirescu
Marţi
T2: “Pic, pic, pic” recitativ ALA2 DEC – Activitate artistico-
20.10
Joc de atenţie “Ghiceşte la ce plastică – desen “Scenă din
2015
m-am gândit” poveste”

ÎD: “Sănătate de la toate” ALA1 A.I. “Tainele fructelor”


R: “Fructe vesele” JM “Din jumătăţi întreg” (ALA+DOS)
(deprinderea de a spăla A “Modelăm fructe” DŞ – Activitate matematică – joc
fructele înainte de a le mânca) Vizionare ppt. “Cum se didactic- “Unde este grupa de...”
T1: “Hora fructelor” euritmie prepară conservele din fructe” (poziţii spaţiale)
Miercuri T2: “La moară” joc cu text şi ALA2 DOS – Activitate practică –
21.10 cânt Joc distractiv “Salata de îmbinare prin lipire “Fructe
2015 fructe” vesele”
Joc de mişcare “La cules de
mere”
Educaţie interculturală
“Cu toţii suntem copii” ppt.
ÎD.: “Bună dimineaţa, pară ALA1 A.I. “Vitamine, de la cine?”
mălăiaţă!” B “În livadă şi în vie” (citire DLC- Educarea limbajului –
R: “Ce se află pe fundul de imagini) memorizare „Fructele toamnei”
farfuriei?”(deprinderea de a JR “De-a gospodinele” de Niculina Mureşan
mânca tot din farfurie) C “Mărul” (pioneze colorate) DOS- Educaţie pentru sănătate-
Joi
T1: „Căldăruşă plină” ALA2 audiţie muzicală „Cântec cu
22.10
recitativ Joc de atenţie “Ce a dispărut legume şi fructe”
2015
T2: „Bate vântul frunzele” joc din farfurie?”
cu text şi cânt Vizionare CD “Prâslea cel
voinic şi merele de aur” după
povestea lui P. Ispirescu
ÎD: ”Curiozităţi din lumea ALA1 A.I. “Copiii harnici”
fructelor” A “Livada cu fructe” (lipire) (ALA+DPM)
R: “Farfuria străluceşte” Ş “Fructele şi vitaminele” DŞ – Activitate matematică – joc
(deprinderea de a mânca tot discuţii libere didactic – “Formaţi grupe de
din farfurie) JM “Găseşte umbra” obiecte şi le aşezaţi în diferite
Vineri T1: “Culesul viilor” joc ALA2 locuri din clasă. Spuneţi unde
23.10 muzical Joc distractiv “Coşul rupt” le-aţi aşezat?” (poziţii spaţiale)
2015 T2: “1,2,3...” numărătoare Activitate practic-aplicativă DPM – Educaţie fizică –
“Adunăm frunze din curtea Alergare organizată în coloană
grădiniţei” câte unul, cu ocolire de
obstacole. Joc de mişcare
“Culegătorii”
Finalizarea auxiliarului didactic “Activitatea matematică în
învăţământul preşcolar”
Activitatea metodică săptămânală
Realizarea prezentării interactive a materialului pentru Comisia
metodică “Metode interactive – exemple de bune practici”

Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI


Subtema: SĂ CULEGEM ROADELE TOAMNEI
Activităţi de învăţare – tura II
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: ALA1 DŞ– Cunoaşterea mediului –
R. “Orice fructe noi mâncăm, JR “De-a cofetarii” lectură după imagini “Coşul
înainte le spălăm”(deprinderea JM “Alege fructele şi spune toamnei”(fructe)
de a spăla fructele înainte de a care-ţi place mai mult?” DEC – Educaţie muzicală –
le mânca) A “Modelăm fructe” cântec “Culesul viilor”-repetare
Luni T1: “Toamna” cântec ALA2
19.10 T2: "Pic, pic, pic" recitativ Joc distractiv “Mărul călător”
2015

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului –


R: “Mărul de aur” C “Gardul livezii” repovestire - “Prâslea cel voinic
(deprinderea de a spăla JM “Livada”-puzzle şi merele de aur” de P. Ispirescu
fructele înainte de a le mânca) B “Mere, pere în panere” DEC – Activitate artistico-
T1: “Lanţul” joc cu text şi lecturi de imagini plastică (desen) “Scenă din
Marţi
cânt ALA2 poveste”- finalizare lucrare
20.10
T2: "1,2,3..." numărătoare Joc senzorial “Ghiceşte ce ai
2015
gustat?”

ÎD: ALA1 DŞ-Activitate matematică “Unde


R: “Fructe vesele” JR “De-a culegătorii de este grupa de...” (rezolvare fişe
(deprinderea de a spăla fructe” caiete speciale)
fructele înainte de a le mânca) C “Silozuri pentru fructe” DOS – Activitate practică
T1: “Para şi nătăfleaţă” B “La cules de fructe” – (îmbinare prin lipire) “Fructe
Miercuri recitativ ritmic lecturi de imagini vesele” – finalizare lucrare
21.10 T2: "Hora fructelor" euritmie ALA2 Opţional ecologie –
2015 Joc senzorial “Telefonul fără
fir” - fructe

ÎD.: ALA1 DLC- Educarea limbajului –


R: “Ce se află pe fundul JM „Din jumătăţi, întreg” memorizare „Supa de zarzavat”
farfuriei?”(deprinderea de a A „Pomi în rod” desen de O. Cazimir - repetare
mânca tot din farfurie) Ş „Ce ştim despre fructe?” DOS- Educaţie pentru sănătate –
T1: „Bate vântul frunzele” joc discuţii libere lectura educatoarei „Povestea
Joi
cu text şi cânt ALA2 mărului buclucaş” de A. Suteev
22.10
T2: "Pic, pic, pic" recitativ Joc de atenţie „Zboară,
2015
zboară…”
ÎD: ALA1 DŞ – Activitate matematică-
R: “Farfuria străluceşte” JR „La aprozar” exerciţiu cu material individual –
(deprinderea de a mânca tot C „Fructe” pioneze colorate grupare de obiecte după
din farfurie) B „Să mâncăm fructe criteriile: formă, mărime, culoare
T1: . “Doamna toamnă” proaspete” – lecturi de imagini şi aranjarea lor în diferite poziţii
Vineri recitativ din cărţi ilustrate spaţiale, în sala de grupă
23.10 T2: “1,2,3...” numărătoare ALA2
2015 Joc de creaţie „Să facem
ghicitori despre fructe”

Finalizarea auxiliarului didactic “Activitatea matematică în


învăţământul preşcolar”
Activitatea metodică săptămânală Realizarea prezentării interactive a materialului pentru Comisia
metodică “Metode interactive – exemple de bune practici”

Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI


Subtema: SĂ CULTIVĂM PĂMÂNTUL
Activităţi de învăţare – tura I
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: “Şi eu îmi ajut părinţii ” ALA1 A.I. “În grădina de legume”
R : “Fac curat, aşez la loc / B “Citim imagini despre DŞ – Cunoaşterea mediului -
Unde stau, unde mă joc” legume” lectură după imagini
(deprinderea de a face ordine A “Hora legumelor vesele” DEC – Activitate artistico-
în sala de grupă) (desen) plastică - modelaj
Luni T1: “Doamna Toamnă” JR “De-a aprozarul”
26.10 recitativ ALA2
2015 T2: “A venit pe dealuri Joc mişcare “Cursa
toamna” joc muzical legumelor”
Joc de atenţie “Coşuleţul rupt”

ÎD: “La bunica în cămară” ALA1 A.I. “Supa de zarzavat”


R: “Fac curat, aşez la loc / B “Etichete pentru conservele (DLC+ALA)
Unde stau, unde mă joc” de toamnă” DLC – Educarea limbajului –
(deprinderea de a face ordine JR “De-a bucătarii” memorizare de O. Cazimir
în sala de grupă) A “Dovleacul” (pictură) DEC – Educaţie muzicală –
Marţi
T1: “Un dovleac şi-un ALA2 cântec – “Culesul viilor”
27.10
usturoi” frământări de limbă Vizionare CD “Jack şi vrejul (repetare)
2015
T2: “Tăranul e pe câmp” joc de fasole” “Mergi cum bat” – joc ritmic
muzical Joc distractiv “Atinge ardeiul”

ÎD: “Sănătate de la toate” ALA1 A.I. “Copiii harnici”


R: “Jucării fericite” C “Lădiţe pentru legume” (DOS +ALA)
(deprinderea de a face ordine JM “Caută jumătatea” DŞ – Activitate matematică –
în sala de grupă) (legume) joc didactic “Spune ce ai la
T1: “Hora legumelor” Ş “Curiozităţi despre legume” dreapta, la stânga ta” (poziţii
Miercuri euritmie (discuţii libere) spaţiale)
28.10 T2: “Pic, pic, pic” recitativ ALA2 DOS – Activitate practică –
2015 Joc de mişcare “Iepurii în îndoire “Coiful”
grădină”
Educaţie sanitară poezie
“Răducu şI săpunul” de El.
Dragoş
ÎD: “Toamnă dragă, tu ne- ALA1 A.I. “Sărbătoarea recoltei”
aduci...” Ş „Să punem frunze la presat” (DPM+ALA)
R: “Cea mai curată masă” JM „Loto cu legume” DLC – Educarea limbajului – joc
(deprinderea de a păstra C „Coşuri pentru legume” didactic “Cine face şi ce face”
curăţenia şi ordinea în timpul ALA2 (utilizarea corectă a acordului
Joi
mesei) Joc de atenţie „Ce se ascunde subiect-predicat)
29.10
T1: „Căldăruşă plină” sub farfurie?” DPM – Educaţie fizică – Dans
2015
recitativ Joc distractiv „Caută-ţi popular “Ghimpele” - învăţare
T2: „Bate vântul frunzele” joc perechea”
cu text şi cânt

ÎD: ”Curiozităţi din lumea ALA1 A.I. “Ce ne povesteşte toamna”


fructelor” A “Legume de toamnă” (ALA+DOS)
R: “Farfuria străluceşte” (decupare) DŞ – Activitate matematică -
(deprinderea de a mânca tot B “Îndreaptă greşeala” (joc- exerciţiu cu material individual –
din farfurie) exerciţiu de pronunţare corectă “Aşează în şir obiectele de la cel
Vineri T1: „Culegătorii” joc ritmic a cuvintelor) mai mic la cel mai mare, şi
30.10 T2: “1,2,3...” numărătoare JR “De-a greierele şi furnica” invers” (ordonarea unui grup de
2015 ALA2 obiecte care au aceeaşi formă,
Joc distractiv “Salata de dar dimensiuni diferite)
legume” DOS – Educaţie pentru societate
Audiţii muzicale “Cântece – povestirea educatoarei “Puiul”,
pentru copii” de I.Al. Brătescu-Voineşti
Finalizarea auxiliarului didactic “Limbă şi comunicare în
învăţământul preşcolar”
Activitatea metodică săptămânală Participare la Comisia metodică - prezentarea interactivă a
materialului “Metode interactive – exemple de bune practici”

Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI


Subtema: SĂ CULTIVĂM PĂMÂNTUL
Activităţi de învăţare – tura II
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: ALA1 DŞ – Cunoaşterea mediului
R : “Fac curat, aşez la loc / B “Legenda lui Brumărel” (prezentare ppt.) “Munci pe
Unde stau, unde mă joc” (lectura educatorei) ogoare - toamna”
(deprinderea de a face ordine JR “La piaţă” DEC – Activitate artistico-
în sala de grupă) ALA2 plastică – “Legume preferate”
Luni T1: “Pic, pic, pic” recitativ Joc distractiv “Încalţă (pictură)
26.10 T2: “A venit pe dealuri scaunul”
2015 toamna” joc muzical

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului –


R: “Fac curat, aşez la loc / A “Legume” (ştampilare) “Supa de zarzavat”(repetare
Unde stau, unde mă joc” C “Gardul grădinii” poezie)
(deprinderea de a face ordine (beţişoare) DEC – Educaţie muzicală –
în sala de grupă) ALA2 audiţii muzicale – “Toamna”
Marţi
T1: “Un dovleac şi-un Joc senzorial “Spune ce-ai
27.10
usturoi” frământări de limbă gustat”
2015
T2: “Tăranul e pe câmp” joc Joc de mişcare "Greierii la
muzical concurs”
ÎD: ALA1 DŞ – Activitate matematică – joc
R: “Jucării fericite” C “Taraba pentru legume” interactiv – “Matei la grădiniţă”
(deprinderea de a face ordine B “Să povestim” (exersarea (poziţii spaţiale)
în sala de grupă) deprinderii de exprimare în DOS – Activitate practică –
T1: “Cri, cri, cri, toamnă gri” propoziţii simple şi dezvoltate) finalizare lucrare – “Coiful”
Miercuri (frământări de limbă) ALA2 Opţional ecologie
28.10 T2: “Culesul viilor” cântec Joc de atenţie “Ce a dispărut?”
2015 (legume)

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului –


R: “Cea mai curată masă” A “Tablou de toamnă” (colaj) povestire creată pe baza unui şir
(deprinderea de a păstra Ş “Povestea unei plante” de ilustraţii „O faptă bună”
curăţenia şi ordinea în timpul (prezentare PPT) DPM – Educaţie fizică – Dans
mesei) ALA2 popular “Ghimpele” (repetare)
Joi
T1: “1,2,3...” numărătoare Joc de dezvoltare a
29.10
T2: „Bate vântul frunzele” joc autocontrolului “Noroc,
2015
cu text şi cânt noroc...”

ÎD: ALA1 DŞ – Activitate matematică -


R: “Ajutor de bucătar” B “Concurs de ghicitori” joc didactic – “La magazinul cu
(deprinderea de a păstra JR “La piaţă” jucării” (ordonarea unor grupe
curăţenia şi ordinea în timpul JM “Sortăm jetoane cu legume de obiecte care au aceeaşi formă,
mesei) şi zarzavaturi de toamnă” dar dimensiuni diferite)
Vineri T1: „Ala-Bala portocala…” ALA2
30.10 recitativ Joc de mişcare „Cursa
2015 T2: „A sosit pe dealuri morcoveilor”
toamna” cântec Ghicitori despre legume

Finalizarea auxiliarului didactic “Limbă şi comunicare în


învăţământul preşcolar”
Activitatea metodică săptămânală
Participare la Comisia metodică - prezentarea interactivă a
materialului “Metode interactive – exemple de bune practici”

Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI


Subtema: SĂ OCROTIM FLORILE
Activităţi de învăţare – tura I
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: “Toamna şi florile ei” ALA1 A.I. “Buchetul toamnei”
R : “Plantele au nevoie de B “Grădina cu flori” DŞ – Cunoaşterea mediului -
ajutorul nostru” (deprinderea (prezentare PPT) observare – “Crizantema şi
de a îndeplini unele sarcini la Ş “De ce florile au culori tufănica”
colţul viu) diferite?” (discuţii libere) DEC – Activitate artistico-
Luni T1: “Vine ploaia!” recitativ JR “La florărie” plastică – pictură - “Crizanteme”
09.11 T2: “Culesul viilor” joc cu ALA2
2015 text şi cânt Joc de mişcare “Aleargă la
locul tău”
Joc disgtractiv “Bucheţele-
bucheţele”
ÎD: “Dac-aş fi o floare, aş ALA1 A.I. “Flori surori” (DLC+ALA)
fi…” JM “Domino cu flori” DLC – Educarea limbajului – joc
R: “Flori fericite” A “Şerveţele cu flori de didactic “Cutia cu surprize”
(deprinderea de a îndeplini toamnă” (desen) (utilizarea adjectivului şi acordul
Marţi unele sarcini la colţul viu) C “Vaze pentru flori” cu substantivul)
10.11 T1: “Culorile” joc muzical Joc de atenţie “Găseşte şi DEC – Educaţie muzicală –
2015 T2: “Mi-am luat făraşul...” taci!” ALA2 cântec – “Am privit spre cer”
frământări de limbă Vizionare CD “Degeţica” (învăţare)
“Mergi cum cânt” (joc ritmic)

ÎD: “Curiozităţi din lumea ALA1 A.I. “Parfum de crizanteme”


florilor” B “Răsfoim enciclopedia DŞ – Activitate matematică –
R: “Un copil – o floare” Plantele lumii” exerciţiu cu material individual –
(deprinderea de a îndeplini Ş “Aşează crizanteme în “Aşează în şir obiectele de la cel
unele sarcini la colţul viu) buchete” mai scurt la cel mai lung, şi
T1: “Tot ce e pe lume” joc A “Modelăm flori” invers”
Miercuri muzical ALA2 DOS – Educaţie pentru societate
11.11 T2: “Pic, pic, pic” recitativ Joc de mişcare “Aleargă la – convorbire cu suport ilustrativ
2015 culoarea...” “Când şi cui oferim flori?”
Euritmie “Dansul florilor”
Educaţie rutieră – povestirea
educatoarei “Iepuraşul
coconaş” de I. Străuţ
ÎD: “Ce mi-a şoptit o ALA1
crizantemă” JR „De-a grădinarii” A.I. “Florile din grădină”
R: “Învăţ să fiu C „Sere pentru flori” DLC – Educarea limbajului –
ordonat”(deprinderea de a-şi JM „Din jumătăţi-întreg” lectură după imagini
lua sunguri jucăriile, de a le ALA2 DOS – Activitate practică –
Joi
aşeza în spaţiul destinat Joc distractiv "Spune la ce îmbinare prin lipire
12.11
acestora) floare m-am gândit?"
2015
T1: “Samba florilor” euritmie
T2: “Am privit spre cer"
cântec

ÎD: “Să iubim florile!” ALA1 DŞ – Activitate matematică -


R: “Grupa nostră, ca o floare” A “Vaza cu flori” (desen exerciţiu cu material individual –
(deprinderea de aşeza jucăriile decorativ) “Aşează în şir obiectele de la cel
în spaţiile destinate acestora B “Citeşte şi potriveşte” mai subţire la cel mai gros, şi
după joacă) (exerciţii de dezvoltare a invers”
Vineri T1: “Samba florilor” euritmie limbajului oral) DPM – Educaţie fizică – Dans
13.11 T2: “A venit pe dealuri Ş “Completează ce lipseşte” popular “Ghimpele” (repetare)
2015 toamna” cântec (fişă de lucru)
ALA2
Dramatizare “Fata babei şi
fata moşneagului”
Audiţii “Cutiuţa muzicală"
Lucru la auxiliarul didactic "Activitatea matematică în grădiniţă -
Activitatea metodică săptămânală grupa mijlocie"

Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI


Subtema: SĂ OCROTIM FLORILE
Activităţi de învăţare – tura II
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: ALA1 DŞ – Cunoaşterea mediului -
R : “Plantele au nevoie de B “Răsfoim enciclopedia “Grădina botanică” (prezentare
ajutorul nostru” (deprinderea Plantele lumii” PPT)
de a îndeplini unele sarcini la JM “Grădina cu flori” DEC – Activitate artistico-
colţul viu) (pioneze colorate) plastică – “Crizanteme”
Luni T1: “Vine ploaia!” recitativ C "Căsuţa grădinarului" (finalizare lucrare)
09.11 T2: "Culorile" joc muzical ALA2
2015 Joc distractiv “Scăunele
muzicale”

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului –


R: “Flori fericite” C “Gard pentru grădina cu Rezolvarea unor fişe în caietele
(deprinderea de a îndeplini flori” speciale
unele sarcini la colţul viu) Ş “Lumina şi întunericul DEC – Educaţie muzicală –
T1: “Floricică de pe şes” pentru flori” (experiment) cântec – “Am privit spre cer”
Marţi
folclorul copiilor A “Flori” (modelaj) (repetare)
10.11
T2: “Culorile” joc muzical ALA2
2015
Joc distractiv "Bucheţele,
bucheţele"

ÎD: ALA1 DŞ – Activitate matematică -


R: “Un copil – o floare” JR “De-a florăresele” Rezolvarea unor fişe în caietele
(deprinderea de a îndeplini B “Ghicitorile toamnei” speciale (criteriul - lungime)
unele sarcini la colţul viu) JM "Alege şi potriveşte" DOS – Educaţie pentru societate
T1: . “Joacă, joacă...” joc cu ALA2 – povestirea educatoarei
Miercuri text şi cânt Joc de mişcare “Fluturii la “Şoricelul cel prostuţ”, de S.
11.11 T2: “Pic, pic, pic” recitativ flori” Marşak
2015 Opţional ecologie

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului –


R: “Învăţ să fiu C “Alee cu flori” (piese poezie – “Crizanteme”, de Elena
ordonat”(deprinderea de a-şi Combino) Dragoş
lua sunguri jucăriile, de a le JM "Crizanteme" (pioneze DOS – Activitate practică -
aşeza în spaţiul destinat colorate) “Crizanteme” (finalizare lucrare)
Joi
acestora) JR "De-a grădinarii"
12.11
T1: “Samba florilor” euritmie ALA2
2015
T2: "Pic, pic, pic" recitativ Joc de mişcare "Cursa printre
flori"

ÎD: ALA1 DŞ – Activitate matematică -


R: “Grupa nostră, ca o floare” B “Povestea crizantemei de Rezolvarea unei fişe de lucru
(deprinderea de aşeza jucăriile aur” (lectura educatoarei) individual (criteriul - grosime)
în spaţiile destinate acestora A “Flori de toamnă” (colaj) DPM – Educaţie fizică – Dans
după joacă) Ş “Aşează beţişoarele de la cel popular “Ghimpele” (repetare)
Vineri T1: . “Radu, Rareş şi mai scurt la cel mai lung”
13.11 Răzvan...” (frământări de (joc-exerciţiu)
2015 limbă) ALA2
T2: “Cântec de toamnă” joc Joc distractiv "Bucheţele"
muzical

Lucru la auxiliarul didactic "Activitatea matematică în grădiniţă -


grupa mijlocie"
Activitatea metodică săptămânală
Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI
Subtema: HĂRNICIE, BUCURIE ŞI CULOARE - evaluare
Activităţi de învăţare – tura I
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: “Toamna şi florile ei” ALA1 A.I. “Coşuleţul toamnei”
R : “Clasa noastră ca o floare” B “Unde a zburat rândunica?” (DŞ + ALA)
(deprinderea de a ordona (lecturi de imagini) DŞ – Cunoaşterea mediului -
jucăriile în spaţiile amenajate, JR “De-a florăresele” joc didactic “Coşuleţul toamnei”
după joacă) Ş “Cercetăm, comparăm, DEC – Educaţie muzicală –
Luni T1: “Vine ploaia!” recitativ cântărim” (fructe şi legume) cântec (repetare) “Cântec de
16.11 T2: “Cântec de toamnă” ALA2 toamnă” (folclorul copiilor);
2015 folclorul copiilor Joc de mişcare “În grădina lui “Anotimpurile – Vivaldi”
Matei” (audiţie
Joc de atenţie “Schimbă locul”

ÎD: “Ce mi-a şoptit Zâna ALA1 A.I. “Hărnicia toamnei”


Toamnă” A “Culorile toamnei” (pictură)
R: “Lecţia de hărnicie” C “Lădiţe pentru fructe” DLC – Educarea limbajului –
(deprinderea de a ordona JM “Labirintul florilor” convorbire
jucăriile în spaţiile amenajate, ALA2
Marţi
după joacă) Joc distractiv “Bucheţele- DEC – Activitate artistico-
17.11
T1: . “Ghicitorile toamnei” bucheţele” plastică – desen
2015
T2: “Culorile” joc muzical Dramatizare “Prâslea cel
voinic şi...”

ÎD: “Bună dimineaţa, ALA1 A.I. “Tablou de toamnă”


roşioară!” JR “De-a cofetarii” (DOS+ALA)
R: “Ştiu să-i respect pe Ş “Sortăm năsturei după DŞ – Activitate matematică –
ceilalţi” (deprinderea de a-şi culoare” exerciţiu cu material individual –
adapta comportamentul la B “Ghicitorile toamnei” “Aşează în şir obiectele de la cel
Miercuri cerinţele grupului” ALA2 mai îngust la cel mai lat, şi
18.11 T1: “Ţăranul e pe câmp” joc Joc senzorial “Săculeţul cu invers”
2015 cu text şi cânt surprize” DOS – Activitate practică –
T2: “Pic, pic, pic” recitativ Audiţii muzicale – cântece de lucrare colectivă “Tablou de
toamnă toamnă”
Educaţie PSI “Construim din
chibrituri” (construcţii)
ÎD: “Sănătate de la toate” ALA1 DLC – Educarea limbajului – joc
R: “Învăţăm de la furnici” A „Coşul toamnei” (modelaj didactic - “Eu spun una, tu spui
(deprinderea de a-şi adapta fructe şi legume) multe” (utilizarea corectă a
comportamentul la cerinţele Activitate practică „Legăm singularului şi pluralului în
grupului) pantofii” propoziţii şi fraze)
Joi
T1: “Samba florilor” euritmie C „Rafturi pentru zarzavaturi” DOS – Educaţie pentru societate
19.11
T2: „Doamna Toamnă” ALA2 – joc didactic - “Să primim
2015
recitativ Joc interactiv „Piticlic – musafirii” (norme de comportare
toamna” civilizată)
Joc de mişcare „Cursa cu
cartofi”
ÎD: “Dac-aş fi o floare...” ALA1 DŞ – Activitate matematică – joc
R: “Un coleg de nădejde” JR „De-a Prâslea cel logic – “Cum este şi cum nu este
(deprinderea de a-şi adapta voinic…” această piesă?”
comportamentul la cerinţele JM „Flori, fructe, legume” DPM – Educaţie fizică – Săritura
grupului) (construcţii plane din pioneze) în adâncime de pe loc – Joc de
Vineri T1: . „1,2, stai că plouă!” A „Coroniţa toamnei” mişcare “Broscuţele sar în lac”
20.11 (numărătoare) (decupare-lipire)
2015 T2: „Culesul viilor” (joc ALA2
muzical) Joc distractiv „Ştafeta
fructelor”
Educaţie PSI
Lucru la auxiliarul didactic "Activitatea matematică în grădiniţă -
Activitatea metodică săptămânală grupa mijlocie"

Tema proiectului: ÎMPĂRĂŢIA TOAMNEI


Subtema: HĂRNICIE, BUCURIE ŞI CULOARE - evaluare
Activităţi de învăţare – tura II
Semnătura
Ziua ADP ALA ADE
ÎD: ALA1 DŞ – Cunoaşterea mediului -
R : “Clasa noastră ca o floare” A “Să decorăm vaza cu flori” joc interactiv “Piticlic – toamna”
(deprinderea de a ordona (desen decorativ) DEC – Educaţie muzicală –
jucăriile în spaţiile amenajate, Ş “Ghiceşte ce ai gustat” concurs interpretare
după joacă) C "Construim florării şi “Sărbătoarea recoltei” (cântece
Luni T1: “Vine ploaia!” recitativ aprozare" de toamnă)
16.11 T2: “A venit pe dealuri ALA2
2015 toamna” cântec Joc distractiv “Telefonul
toamnei”

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului –


R: “Lecţia de hărnicie” JR “De-a gospodinele” povestire creată pe baza unui şir
(deprinderea de a ordona B “Pregătim etichete pentru de ilustraţii – “Să facem o
jucăriile în spaţiile amenajate, borcanele cu dulceaţă” poveste”
după joacă) ALA2 DEC – Activitate artistico-
Marţi
T1: . .”Supa de zarzavat” Joc distractiv “Bucheţele- plastică – “Hărnicia toamnei”
17.11
frământări de limbă bucheţele” (desen – finalizare lucrări)
2015
T2: “Culorile” joc muzical Dramatizare “Prâslea cel
voinic şi...”

ÎD: ALA1 DŞ – Activitate matematică –


R: “Ştiu să-i respect pe JR “De-a gospodinelei” rezolvarea unor sarcini de lucru
ceilalţi” (deprinderea de a-şi JM “Din jumătăţi-întreg” în caietele speciale (ordonare
adapta comportamentul la (fructe) după lăţime)
cerinţele grupului” Activitate practică “Învăţăm să DOS – Activitate practică –
Miercuri T1: “Bate vântul frunzele” şnuruim” finalizare lucrare “Tablou de
18.11 joc cu text şi cânt ALA2 toamnă"
2015 T2: . “Struguri galbeni, aurii” Joc de senzorial “Spune de ai
Opţional ecologie
recitativ gustat?”

ÎD: ALA1 DLC – Educarea limbajului – joc


R: “Învăţăm de la furnici” C “Cămara bunicii” didactic – „Găseşte cuvinte
(deprinderea de a-şi adapta B “Toamna în ţara mea” potrivite” (perfecţionarea
comportamentul la cerinţele (vizionare PPT cu peisaje de deprinderii de a formula
grupului) toamnă) propoziţii dezvoltate, corecte
Joi
T1: “Samba florilor” euritmie ALA2 d.p.d.v. gramatical)
19.11
T2: „Am privit spre cer” Joc distractiv “Papucul DOS – Educaţie pentru societate
2015
cântec călător” – joc didactic – “De-a poştaşul”
(educarea atitudinii pozitive faţă
de copiii din grupă)
ÎD: ALA1
R: “Un coleg de nădejde” JR “De-a zâna toamnă” DŞ – Activitate matematică –
(deprinderea de a-şi adapta A “Bogăţiile toamnei” “Creatorii de modele”
comportamentul la cerinţele (decupare fructe şi legume) (construcţii diverse din forme
grupului) ALA2 geometrice)
Vineri T1: . „1,2, stai că plouă!” Vizionare CD “Prâslea cel
20.11 (numărătoare) voinic şi...”
2015 T2: "Acum e toamnă, da" Euritmie “Carnavalul
cântec toamnei”

Lucru la auxiliarul didactic "Activitatea matematică în grădiniţă -


Activitatea metodică săptămânală grupa mijlocie"