Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

Educatoare: prof. înv. preșcolar Moraru Petruța Mihaela


NIVELUL: II
TEMA:,,Când, cum și de ce se întamplă ?”
SUBTEMA: ,,În lumea insectelor ”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Primăvara în grădină și livadă ”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare și verificare de priceperi și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ABORDATE:

1. Activități pe domenii experiențiale (ADE):


- Domeniul limbă și comunicare
« Gâze, fluturi, flori, albine. »
Domeniul ştiinţă
« Spune câte sunt. »

2. Activități liber alese (ALA):


- Bibliotecă : «Citire de imagini-insecte »,
Dezlegare de ghicitori despre insecte.
- Artă : « desen - Fluturi, albinuțe, buburuze, furnicuțe »
- Știință : « Jocul insectelor » -fișă de muncă independentă

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Sistematizarea, consolidarea și evaluarea cunoștințelor despre anotimpul primăvara și
despre insecte.
 Exersarea capacității de observație, analiză, sinteză, dezvoltarea gândirii critice, a atenției
și a memoriei reproductive.
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic.
 Exersarea capacității de a înțelege și utiliza numere/ cifre.
 Consolidarea cunoştinţelor despre numeraţia în limitele 1-9, formarea unui vocabular
matematic adecvat, stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice senzoriale şi de
cunoaştere, dezvoltarea capacităţii de a lucra în condiţii diverse.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să recunoască după câteva caracteristici esențiale insectele ;
O2 – să folosescă corect singularul și pluralul substantivelor ;
O3 – să alcătuiască propoziții corecte din punct de vedere gramatical, pe baza unor
imagini descoperite ;
O4 – să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul de silabe din care este format
fiecare cuvânt ;
O5 – să alcătuiască cuvinte care încep cu silaba dată ;
O6 – să interacționeze cu colegii cooperând în realizarea sarcinilor;
O7 – să rezolve sarcina de pe fișa de lucru.

1.ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE :


Domeniul limbă și comunicare (DLC)
Tema : ,,Gâze, fluturi, flori, albine”
Sarcina didactică:
 Folosirea corectă a singularului și a pluralului.
 Formularea de propoziții simple sau dezvoltate cu cuvintele descoperite.
 Despărțirea cuvintelor în silabe, precizarea numărului de silabe a cuvintelor date ;
 Găsirea unor cuvinte care încep cu silaba dată.
Reguli de joc:
 Grupa este împărțită în două echipe.
 Educatoarea numește un copil de la fiecare echipă, care va alege un jeton-denumește
imaginea, spune cu ce sunet începe cuvântul, formulează o propoziție, spune câte
cuvinte sunt în propoziție, desparte cuvintele date în silabe, apoi menționează numărul
de silabe.
 Copiii vor rezolva probele jocului, ajutând-o astfel pe mica buburuză să-și găsească
bulinele pierdute.
Elemente de joc:
 Mișcarea, aplauzele, surpriza, bulinele buburuzei, recompense.

II.Domeniul ştiinţă ( DȘ)


Tema: ,,Spune câte sunt ”
Obiective operaționale:
O1 – să numere conştient, crescător şi descrescător în limitele 1-9 ;
O2 – să raporteze corect numărul la cantitate ;
O3 – să rezolve corect sarcinile cerute;
O4 – să utilizeze un limbaj matematic adecvat.

2. Activitati liber alese ( ALA)


1 – Biblioteca: Citire de imagini-insecte
Comportamente urmărite:
-să asculte cu atenție ghicitorile pentru a găsi răspunsurile corecte ;
2
-să descrie imaginile citite și să recunoască insectele .
2 – Art : desen-insecte: Fluturi, albinuțe, buburuze, furnicuțe ;
Comportamente urmărite:
- să deseneze insecte folosind culorile potrivite ;
- să lucreze curat și îngrijit.
3 – Știință:  Jocul insectelor -fișă de lucru individual
Comportamente urmărite:
- să realizeze corect fișele de lucru individual;
- să folosească corect culorile pentru completarea fișelor de lucru;
- să denumească insectele din imagine și să spună ce fac fiecare.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: Conversația euristică, explicația, descrierea, exercițiul,
problematizarea, lucrul în grup, demonstrația, observația, brainstorming, analiza, sinteza.

Mijloace de învățare: buburuza, buline roșii, fișe de lucru, jetoane cu imagini sugestive,
coșulete cu elemente decupate pentru insecte, creioane colorate, coli colorate, imagini cu
insecte.

FORME DE ORGANIZARE:
-frontal;
-pe grupuri;
-individual.

DURATA: o zi.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 «Revista Învățământul Preșcolar , Editura Arlequin.
 « Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar », Editura Didactica Publishing House
2009.
 « Curriculum pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere si 6/7 ani – 2008 ».
 www.didactic.ro

3
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evaluare -
Secvențele Strategii
Conținutul instructiv-educativ al activității instrumente
activității didactice
și indicatori
1. Moment Pregătirea materialului. Aranjarea Conversația Corectitudi-
organizato- mobilierului. Intrarea copiilor în sala de grupă. nea
ric Rutine : salutul, prezența, calendarul naturii. răspunsurilor.

2. Captarea Întâlnirea de dimineață: « Suntem veseli


atenției sub soare « 
- Copii, astăzi, după ecusoanele pe Conversația
care le purtați, veți fi: furnicuțe, buburuze,
fluturași, greierași și albinuțe. Explicația
Îi voi saluta pe fiecare, adresându-mă, în Atenția,
funcție de ecuson : Exercițiul promptitudi-
- Bună dimineața, furnicuțe! (buburuze, nea
fluturași, greierași, albinuțe). răspunsurilor.
- Bună dimineața, Soare !
Captarea atenției se va realiza prin prezența Elementul
Zânei Primăvara la activitate, care a venit la surpriză
noi în grupă pentru a-i ruga pe copii s-o ajute Zâna
să cunoască cât mai multe lucruri despre Primăverii
insecte.

3. Se anunță tema activității în termeni


Anunțarea accesibili: pentru a o ajuta pe Zâna Primăverii Conversația
temei și a să cunoască cât mai multe lucruri despre
obiectivelor insecte, astăzi noi vom desfașura o activitate
care se numește: « Primavăra în grădină și
livadă ».
Explicația Observarea
4. Se prezintă sarcinile pe care le au de rezolvat comportamen
Prezenta- pe parcursul activității: vor desena insecte, vor -tului
rea asculta ghicitori despre insecte, vor rezolva copiilor.
conținutu- fișele de muncă individuală, vor răspunde la
lui și întrebări .
dirijarea Explicația
învățării Copiii vor vizita cele trei sectoare de activitate
( Artă, Bibliotecă, Știință ), vor afla ceea ce au
4
de făcut la fiecare centru, iar în funcție de
dorința lor se vor grupa pentru a începe
activitatea.
La sectorul Artă -copiii vor colora Verificarea
corespunzător insectele: fluturi, albinuțe, orală
furnicuțe, buburuze, etc. La sectorul
Bibliotecă copiii vor asculta ghicitori despre Exercițiul
insecte și vor studia imagini cu insecte. La
sectorul Știință copiii vor rezolva fișa de Observare
muncă independentă și vor răspunde la Expunerea curentă
întrebări.
După realizarea sarcinilor se face evaluarea la Orală
fiecare centru, se împărtășesc impresii.
Tranziții: joc cu text și cânt: « Înfloresc Observația Frontală
grădinile »
Se servește masa. Aprecieri
verbale
ADE
În continuare se va desfășura jocul
didactic : «Gâze, fluturi, flori, albine »,
(DLC).
Va sosi în clasă elementul surpriză al
activității – Buburuza care și-a pierdut
bulinele. Ea va aduce copiilor un coșulet cu
jetoane.
Se prezintă copiilor tema și obiectivele
propuse, pentru ca Buburuza să își recapete Explicația
bulinele pierdute, noi o vom ajuta desfășurând
jocul: « Gâze, fluturi, flori, albine »  .
a.
Explicarea În jocul nostru de astăzi vom descoperi mai Demonstrația
regulilor de multe surprize aduse de mine, voi trebuie să
joc rezolvați corect sarcinile jocului,
să formulați corect propoziții,
să despărțiți cuvintele în silabe, să spuneți cu
ce sunet începe fiecare cuvânt, să recunoașteți
singularul sau pluralul cuvintelor.
Pentru a găsi bulinele buburuzei ne vom
împarții pe 2 echipe : echipa Fluturașilor si
echipa Albinuțelor. Buburuza primește o
bulinuță de la echipa câștigătoare, tot ea va
aprecia răspunsurile voastre.

5
Se alege un jeton de pe masuță de către un
b. copil din echipa fluturașilor, denumește
Explicarea imaginea, spune cu ce sunet începe cuvântul Explicația
și respectiv, apoi formulează o propoziție, Aprecieri
demonstra- desparte în silabe cuvintele și precizează individuale
rea jocului numărul silabelor, așează imaginea la panou și
afișează cifra corespunzătoare numărului de
silabe.
Dacă răspunsul este corect și Buburuza este Conversația
mulțumită, echipa primește o bulină care este
prinsă pe buburuză în partea echipei
fluturașilor.
La fel procedează și echipa albinuțelor.
Este solicitat un copil să descopere un jeton ,
c.Jocul de să denumească imaginea, să spună cu ce sunet Rezolvă
probă începe cuvântul, să formuleze o propoziție, să Jocul corect
despartă în silabe cuvântul și să precizeze sarcinile date
numărul silabelor, apoi va trece la panou și va
expune jetonul și cifra corespunzătoare Participă la
numărului de silabe. Pentru realizarea acestei activitate atât
sarcini se vor antrena 3-5 copii. în calitate de
vorbitor, cât
Executarea jocului propiu-zis: și în calitate
După ce copiii au înțeles regulile jocului se de auditor.
trece la executarea jocului propiu-zis.
Răspunsurile corecte ale copiilor vor fi Jocul Copiii se
recompensate cu aplauze și aprecierea grupează
Buburuzei. Explicația conform
Pe tot parcursul jocului sunt antrenați toți regulilor și
copiii, încurajându-le spiritul de competiție. rezolvă corect
Complicarea jocului proba.
Zâna scoate din cutie mai multe imagini și
cere copiilor să ordoneze aceste imagini pe Despart
cartoane colorate care reprezintă o piramidă. corect în
Astfel la baza, o echipă va așeza trei insecte. Metoda silabe și
(3) activă- asociază cifra
La mijloc- flori de primăvară care au culoare Piramida corespunză-
d. roșie.(2) toare.
Obținerea La vârf- imaginea pomului în anotimpul
performan- primăvara.(1) Problematiza- Aprecieri
ței Se precizează numărul de silabe ale cuvintelor rea colective
6
care denumesc imaginile de pe piramidă și se
așează cifra corespunzătoare.

Fiecare copil va primi o fișă de lucru Exercițiul Evaluarea


Realizarea individuală, ce reprezintă insecte, vor denumi fișelor de
feed-back- imaginile și vor rezolva sarcinile matematice. muncă
ului. individuală

Se va desemna echipa caștigătoare prin


numărarea bulinelor. Conversația
Se fac aprecieri referitoare la gradul de Aprecieri
implicare a copiilor în activitate și a verbale
Evaluarea comportamentului manifestat de către aceștia Explicația
pe tot parcursul jocului. Se apreciază Aprecierea
întrebările copiilor, modul de exprimare în comporta-
propoziții, se apreciază cele mai corecte și mai mentului.
interesante răspunsuri. Observația
Activitatea se încheie pe un ton vesel, prin
interpretarea unui cântecel.

Educatoarea aduce cuvinte de laudă asupra Aprecieri


modului de cooperare și interacțiuni dintre verbale
Încheierea membrii aceleeași echipe.
activității
Zăna Primăvara le multumește copiilor pentru
activitățile desfășurate în această zi.
Buburuza le multumește și ea copiilor pentru
bulinele primite și acum poate zbura din nou.
Copiii vor fi recompensați pentru buna
desfașurare a activității.