Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021

Aria curriculară: ARTE


Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana .

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1.Dezvoltarea structurilor şi conduitelor 1.1 Descrierea caracteristicilor obiectelor (formă, mărime, textură, culoare) şi ale
perceptiv-motrice în vederea exprimării fiinţelor
artistice 1.2 Orientarea şi organizarea spaţială (direcţie, poziţie, distanţă) şi temporal
1.3 Dezvoltarea perceptiv- motrică generală
2.Utilizarea materialelor, a instrumentelor 2.1 Manipularea corectă a instrumentelor şi materialelor utilizate în activităţile artistice
de lucru şi a unor tehnici specifice artelor 2.2 Dezvoltarea gesturilor plastice în scopul însuşirii unor tehnici de lucru şi a unor
plastice elemente de limbaj plastic
2.3 Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă dată, utilizând diverse materiale

3.Realizarea unor activităţi artistice şi 3.1 Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului plastic
concretizarea lor în plan comunicaţional 3.2 Realizarea unor compoziţii bazate pe reprezentări geometrice ca suport
comunicaţional
3.3 Realizarea unor compoziţii colective pe o temă dată
4.Dezvoltarea simţului estetic şi a 4.1 Descrierea lucrărilor realizate
capacităţii de apreciere a activităţii 4.2 Interpretarea şi aprecierea propriei lucrări
artistice 4.3 Interpretarea lucrărilor celorlalţi (colegi, realizatorul model etc.)
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: ARTE
Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII


Clasa : a VI-a

ƒ Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător (asemănări, utilitate)


ƒ Caracteristicile obiectelor din mediul înconjurător (formă, mărime, culoare)
ƒ Lateralitate, schemă corporală, coordonare dinamică a mâinilor
ƒ Elemente de pregătire perceptiv-motrică generală
- acuitate vizuală;
- exerciţii vizio-grafice (diferenţierea culorilor, discriminare fond-formă);
- exerciţii de perceperea formelor şi a culorilor (cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi);
- coordonare ochi-mână;
ƒ Instrumente de lucru: creion, pensulă, cărbune, culori,
Materiale de lucru: hârtie, carton, acuarele, lemn, aluat, lut, plastelină, seminţe, frunze şi flori uscate, materiale textile s.a.
ƒ Gesturi plastice (dactilopictură, colorare etc.)
ƒ Elemente de limbaj plastic: punctul, linia, pata de culoare, amprenta
ƒ Spaţiul plastic
ƒ Compoziţii:
- desene proiective;
- armonizarea culorilor (lumină şi culoare, culori primare) ;
- culoarea şi stările afective (culori calde, culori reci) ;
- combinarea culorilor (culori complementare, culori acromatice) ;
- desen liber;
- desen cu temă dată;
- desen individual;
- compoziţie colectivă;
- desen după şablon;
- desen cu contur dat;
- desen schematizat;
- desen decorativ - planşe tematice (animale, plante, vase ornamentale) ;
- desen prin combinare de linii şi puncte;
- desen lacunar;
- aranjament decorativ;
ƒ Compoziţia ca mijloc de comunicare
- spaţiul geometric;
- evidenţierea perspectivei;
- reprezentări plastice spaţio-temporale;
ƒ Descrierea produsului activităţii personale şi a colegilor
ƒ Compararea produsului personal cu modelul prezentat sau cu altele similare
ƒ Apreciere produsului activităţii
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: ARTE
Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 33 h
Durata
Nr. Nr.
Unitatea de invatare Obiective de referinta (per.de Obs.
crt ore
realizare)
1 Recapitulare/ Evaluare inițială 3.1 2 h Sem I Sapt 1-2 Test initial
1 h Sem II Sapt 19
2 Instrumente de lucru 2.1; 2.2; 2.3 3 h Sem I Sapt 3-5
  2 h Sem II Sapt 20-21
3 Materiale de lucru 2.1; 2.2; 2.3 2 h Sem I Sapt 6-7
  2 h Sem II Sapt 22-23
4 Elemente de limbaj plastic 3.1; 3.2 4 h Sem I Sapt 8-11
2 h Sem II Sapt 24-27
5 Compoziţii 2.3; 3.1; 3.3 5 h Sem I Sapt 13-17
2 h Sem II Sapt 28-34
6 Recapitulare/ Evaluare finală 3.1 1 h Sem I Sapt 18 Test final
1 h Sem II Sapt 35

In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: ARTE
Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timp alocat: 17 h

DETALIEREA Durata RESURSE DIDACTICE


Nr. UNITATE OB. ACTIVITĂŢI
UNITĂŢII EVALUARE OBS.
Crt. INVĂŢARE REF. Nr. INVĂŢARE
DE ÎNVĂŢARE Perioada MATERIALE STRATEGII
ore
 1 Recapitulare/ 3.1 ”La ce folosesc?” 1 16.09 - exerciţii de familiarizare cu Gamă diversă Explicaţia Probă  
  Evaluare   principalele culori; de materiale Exerciţiul practică
inițială Ne jucam si 1 23.09 -exerciţii de manipulare a și instrumente
desenam” instrumentelor pe spaţii diferite (ca utilizată în
mărime, compoziţie, culoare); arta plastică
2 Instrumente 2.1 „Valurile mării” 1 30.09 -realizarea desenelor în acuarelă; Reproduceri Conversaţia Observare
de lucru 2.2 Creioane Explicaţia sistematică
  2.3 Instrumente 1 7.10 -manipularea manuală a colorate, Exerciţiul Probă
utilizate în instrumentelor de lucru; Pensule Demonstraţia practică
activităţile 1 14.10 -exercitii de apucare relaxata si tinere Acuarele
artistice corecta a instrumentelor
 
3 Materiale de 2.1 Vază cu flori 1 21.10 -colaj din reviste vechi; Reviste Conversaţia Observare
lucru 2.2 Lipici Explicaţia sistematică
  2.3 „Copacul” 1 28.10 -compoziţie din materiale din natură: Frunze uscate Exerciţiul Probă
frunze uscate, foarfece, lipici; Foarfece Demonstraţia practică
4 Elemente de 3.1; „Fluturașul” 1 4.11 -crearea formelor geometrice din Gamă diversă Conversaţia Observare
limbaj plastic 3.2 diferite materiale pe suprafaţa plană şi de materiale Explicaţia sistematică
în volum; și instrumente Exerciţiul Probă
 Amprenta , 1 11.11 -prezentarea şi exersarea tehnicii utilizată în Demonstraţia practică
ștampila,modelaj amprentei, ştampilei și modelajului; arta plastică Observaţia
ul Reproduceri dirijată
„Dealuri / Valuri 1 18.11 -utilizarea funcţiei constructive a Lucrări ale
” liniei; elevilor
„Buburuze pe 1 25.11 -utilizarea punctului ca element
frunze” constructiv în desen;
5 Compoziţii 2.3  „Peisaj de 1 2.12 -exerciții de utilizare a Gamă diversă Conversaţia Observare
3.1 toamnă” culorilor ; de materiale Explicaţia sistematică
3.3 “Pete de culoare” 1 9.12 -exerciții de folosire a amestecului de și instrumente Exerciţiul Probă
culori-pata picturală; utilizată în Demonstraţia practică
„Gheata lui Mos 1 16.12 -exerciții de amestecare și fuzionare a arta plastică Observaţia
Nicolae” culorilor; Reproduceri dirijată
 „Castelul 1 13.01 -compunerea din pete plate a nuanţelor Lucrări ale
Împăratului alese; elevilor
Verde”,
“In asteptarea lui 1 20.01 -realizarea nuanţelor a două culori;
Mos Craciun”
6 Recapitulare/ 3.1 “Vaza cu flori” 1 27.01 -exerciții de utilizare a Lucrări ale Explicaţia Observare
Evaluare   culorilor ; elevilor Exerciţiul sistematică
finală Conversaţia