Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori”Bacău An şcolar 2020-2021

Aria curriculara: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII


Disciplina: CUNOAŞTEREA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore /săptamână-1h
Clasa: a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1.1 Consolidarea unor comportamente adecvate la modificările
Cunoaşterea propriului corp prin intermediul acţiunilor de calitative ale stimulilor din mediu
explorare senzorială 1.2 Lărgirea câmpului experienţei directe şi învăţarea unor reguli de
siguranţă (înţelegerea legăturii cauză- efect)
Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a transformărilor care 2.1 Cunoaşterea particularităţilor corpului uman la vârste diferite
au loc în propriul corp 2.2 Recunoaşterea stărilor de boală şi prevenirea îmbolnăvirilor
3.1 Respectarea regulilor elementare de igienă proprie, colectivă şi a
Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu spaţiului
mediul înconjurător (natural şi social) 3.2 Cunoaşterea şi înţelegerea fiziologiei corpului uman (aparatul
circulator, respirator şi digestiv etc)
4.1 Cunoaşterea şi aplicarea regulilor unei vieţi sănătoase pentru
Exersarea comportamentelor şi atitudinilor formate în organismul uman
activităţi de tip integrativ 4.2 Formarea de conduite preventive privind consumul de alcool, tutun,
droguri şi manifestările agresive în spaţiul familial şi public
Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori”Bacău An şcolar 2020-2021
Aria curriculara: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOAŞTEREA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore /săptamână-1h
Clasa: a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRIi

C LASA a VI-a

Stimulii din mediul înconjurator


Bolile frecvente si prevenirea lor
Fiziologia corpului uman – notiuni generale
Substante nocive – alcoolul, tutunul, drogurile
Masuri de prim ajutor
Habitatul uman – notiuni generale
Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori”Bacău An şcolar 2020-2021
Aria curriculara: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOAŞTEREA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore /săptamână-1h
Clasa: a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Timp alocat: 33 h

Obiective
Nr. Nr. Durata
Unitatea de invatare de Obs.
crt ore (per.de realizare)
referinta
1 Recapitulare 2.2 2 h Sem I Sapt 1-2
Evaluare inițială   1 h Sem II Sapt 19
2 Stimulii din mediul înconjurator 1.1;1.2 2 h Sem I Sapt 3-4
4 h Sem II Sapt 20-23
3 Bolile frecvente si prevenirea lor 2.1 2 h Sem I Sapt 5-6
2.2 3 h Sem II Sapt 24-26
4 Fiziologia corpului uman – notiuni generale 2.2 2 h Sem I Sapt 7-8
3.2 2 h Sem II Sapt 27-28
5 Substante nocive – alcoolul, tutunul, drogurile 4.2 2 h Sem I Sapt 9-10
3 h Sem II Sapt 29-32
6 Masuri de prim ajutor 2.2 4 h Sem I Sapt 11-14
2h Sem II Sapt 33-34
7 Habitatul uman – notiuni generale 3.1 2 h Sem I Sapt 16-17
  4.1
8 Recapitulare 2.2 2 h Sem I Sapt 18
Evaluare finală   1 h Sem II Sapt 35

In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori”Bacău An şcolar 2020-2021
Aria curriculara: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOAŞTEREA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore /săptamână-1h
Clasa: a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Total ore: 17 h
Durata Instrument
Resurse didactice
Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de e de
Nr. Activităţi de învăţare Obs
crt învăţare Ref învatare Per. evaluare
ore Materiale Strategii
1 Recapitulare 2.2 Sa ne cunoastem corpul 1 17.09 -exerciţii de identificare şi Imagini Descrierea Test de
Evaluare   si starea de sanatate recunoaştere a unor boli frecvente Fişe Dialogul evaluare
inițială   1 24.09 - exerciţii de numire a partilor Explicaţia
propriului corp si a partilor corpului
altei persoane;
2 Stimulii din 1.1 „Ce mâncăm azi?” 1 1.10 -exerciţii de diferenţiere a gusturilor şi Imagini Conversaţia Teste de
mediul de asociere aliment-gust; Fişe Descrierea evaluare
înconjurator Obiectele din mediul 1 8.10 -exerciții de discriminare senzorială; Planşe Dialogul Aprecieri
familiar Explicaţia verbale

3 Bolile 2.2 „Să fim curați” 1 15.10 -exerciţii practice de respectare a Planşe Conversaţia Aprecieri
frecvente si 2.2 normelor de igienă; Fişe Descrierea verbale
prevenirea Boli cauzate de lipsa de 1 22.10 -exerciţii de enumerare a regulilor de Dialogul Notarea
lor igiena igiena care previn aparitia bolilor; Explicaţia Portofoliul

4 Fiziologia 2.2 „Corpul uman ” 1 29.10 -exerciţii de numire a partilor Planşe Conversaţia Aprecieri
corpului propriului corp si a partilor corpului Fişe Descrierea verbale
uman – altei persoane; Dialogul Notarea
notiuni Loto imagistic pe 1 5.11 -exerciţii de sortare imagistică Explicaţia Portofoliul
generale categorii de vârstă : după criteriul vârstei
5 Substante 4.2 Stop substanțelor toxice! 1 12.11 -exemple de substante toxice-ppt; Planşe Conversaţia Aprecieri
nocive – Fişe Descrierea verbale
alcoolul, ppt Dialogul Notarea
tutunul, Drogurile și efectele lor 1 19.11 -evidențierea riscului de a consuma Portofoliul
drogurile asupra organismului! droguri/medicamente;
6 Masuri de 2.2 112! 1 26.11 -exerciții de inițiere a unui apel de Imagini Conversaţia Aprecieri
prim ajutor urgenta la 112; Fişe Descrierea verbale
Trusa medicală 1 3.12 -exerciții de recunoaștere a obiectelor Planşe Dialogul Notarea
din trusa medicala de prim ajutor din Explicaţia Portofoliul
școală;
Cum ne ajutăm unii pe 1 10.12 -exerciţii – joc de simulare a
alții? manifestărilor unei boli şi
familiarizarea cu măsurile de acordare
a primului ajutor ;
1 17.12 -Joc didactic „Ce se întâmplă
dacă...?”;
7 Habitatul 3.1 Sa ne ingrijim hainutele 1 14.01 -exercitii practice de aranjare a Imagini Conversaţia Aprecieri
uman – 4.1 obiectelor personale; Fişe Descrierea verbale
notiuni „La masă” 1 21.01 -exerciţii de descompunere şi Planşe Dialogul Notarea
generale compunere a etapelor unei acţiuni Diferite Explicaţia Portofoliul
simple cu scop precis (pregătirea obiecte Jocul
mesei – aşezarea veselei şi tacâmurilor didactic
etc.);
8 Recapitulare 2.2 Corpul omenesc. 1 28.01 exerciţii de recunoaştere a propriului Planşe Conversaţia Aprecieri
Evaluare   Însuşirea schemei corp; Fişe Descrierea verbale
finală corporale Dialogul Notarea
Explicaţia Teste de
evaluare