Sunteți pe pagina 1din 14

Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt.

1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

AVIZ FAVORABIL
DIRECTOR, SEF COMISIE METODICA,
NUME SI SEMNATURA NUME SI SEMNATURA
PRENUME PRENUME
Giubernea Roxana Dobrenoiu Valerica

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII


OPTIONAL TRANSCURRICULAR LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE
MATEMATICA SI STIINTELE NATURII / ARTE
”DESCOPERIND LUMEA CU AJUTORUL CALCULATORULUI”
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII


OPTIONAL TRANSCURRICULAR LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE
MATEMATICA SI STIINTELE NATURII / ARTE

OBIECTIVE CADRU
 Cunoasterea partilor principale ale computerului si a modului lor de utilizare;

 Formarea capacităţii de înţelegere a transformărilor care au loc în propriul corp

 Cunoaşterea propriului corp prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială


 Formarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi social)
 Exersarea comportamentelor şi atitudinilor formate în activităţi de tip integrative

OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Cunoasterea partilor componente ale calculatorului
2. Cunoasterea structurii şi funcţionării organismului uman
3. Cunoasterea legităţilor de creştere şi dezvoltare a organismului uman
4. Recunoaşterea stărilor de boală şi prevenirea îmbolnăvirilor
5. Respectarea regulilor elementare de igienă proprie, colectivă şi a spaţiului
6. Consolidarea unor comportamente adecvate la modificările calitative ale stimulilor din mediu
7. Lărgirea câmpului experienţei directe şi învăţarea unor reguli de siguranţă (înţelegerea legăturii cauză / efect)
8. Cunoaşterea si constientizarea pericolelor (substanţe nocive, focul, accidente rutiere, casnice, etc.) şi formarea de conduite preventive
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

PROIECTARE ANUALĂ
Nr.crt. Unitatea de invatare Obiective de referinta Nr. Ore Obs.
Semestrul
I al
IIlea
1. Evaluare inițială 1.1 2 1
 Calculatorul prietenul meu 1.1. Sa identifice componentele calculatorului PC 4 -
1.2. Sa foloseasca tastatura, mouse-ul, butoanele de
la unitatea centrala, imprimanta
2.  Schema corporală 2.1. Cunoasterea structurii şi funcţionării 3 -
(identificare/ operare cu organismului uman. a legităţilor de creştere şi
noţiuni corporale) dezvoltare
2.2. Cunoasterea legitatilor de crestere si dezvoltare
a organismului uman
3.  Structurile perceptiv-motrice 3.1. Consolidarea unor comportamente adecvate la 3 -
de bază modificările calitative ale stimulilor din mediu

4.  Bolile frecvente şi prevenirea 4.1. Recunoaşterea stărilor de boală şi prevenirea 4


lor îmbolnăvirilor
4.2. Respectarea regulilor elementare de igienă proprie,
colectivă şi a spaţiului
5.  Succesiunea evenimentelor 5.1.Lărgirea câmpului experienţei directe şi învăţarea 3 4
unor reguli de siguranţă (înţelegerea legăturii cauză /
efect)
6.  Conduita preventivă în 5.2. Cunoaşterea si constientizarea pericolelor 2 3
diferite situaţii (substanţe nocive, focul, accidente rutiere, casnice, etc.)
şi formarea de conduite preventive

Evaluare 1 2
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

7. Total ore 18 14

PLANIFICARE SEMESTRIALA
Nr. ore Obs
Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi

Semestrul I

1. Evaluare de preînvăţare 1.1., 1.2.  Calculatorul 2 ora


2. Calculatorul- prietenul meu 1.1., 1.2.  Tainele calculatorului 4 ore
 Ne jucam cu calculatorul (pornirea si oprirea
calculatorului)
 Ne jucam cu mouse-ul!
3. Schema corporala 2.1., 2.2.  Corpul meu 3 ore
 Eu cresc!
4. Structuri perceptiv-motrice de baza 3.1.  Alege culoarea potrivita! 3 ore
 Alege si potriveste!
 Ce lipseste?
5. Succesiunea evenimentelor 5.1.  Astazi este.....? 3 ore
 Ce se intampla daca......
6. Conduita preventivă în diferite situaţii 5.2.  Unde traiesc? 2 ore
 Ce fac daca....
7. Evaluare sumativa  1 ora
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

Nr Nr. ore Obs


crt Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi

Semestrul al II-lea

1. Evaluare de preînvăţare 1.1., 1.2.  Calculatorul 1 ora


2. Bolile frecvente şi prevenirea lor 1.1., 1.2.  Boli cauzate de lipsa de igiena 4 ore
 Hrana –sursa de sanatate
 Dusmanii sanatati

3. Succesiunea evenimentelor 5.1.  Calendarul naturii 4 ore


 Fenomene meteo
 Ce urmeaza?
 Natura și anotimpurile
4. Conduita preventivă în diferite situaţii 5.2.  Fata in fata cu natura 3 ore
 Cum circulam?
 Mancam sanatos
5. Evaluare sumativa  Calculatorul –prietenul meu 2 ora
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

PLANIFICAREA UNITATILOR DE INVATARE

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


EVALUARE INIȚIALĂ 11.09. Exercitii de observare dirijata a PC-ului PC-ul proba practică
Calculatorul meu 18.09.

2.Unitatea de invatare: Calculatorul- prietenul meu 4 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Tainele calculatorului 25.09. Exercitii de observare dirijata a PC-ului PC-ul proba practică

02.10. Exercitii de identificare a componentelor


Ne jucam cu calculatorul calculatorului: unitate centrala, monitor,
tastatura, mouse
09.10 Exercitii de pornire, oprire a PC-ului
Ne jucam cu mouse-ul! Exerciţii de accesare a fişierelor, directorilor

Exercitii de utilizare a calculatorului si


mouse-ului
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

3.Unitatea de invatare: Schema corporala

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Corpul meu 16.10. -exerciţii-joc de descoperire a părţilor PC-ul proba practică
componente ale corpului uman;
23.10 - exerciţii de recunoaştere pe bază de
imagini; CD-uri educationale,
- exercitii de utilizarea CD-ului educational; imprimanta

30.10
-exerciţii de descriere a caracteristicilor
Eu cresc fiecărei etape de dezvoltare;

-exerciţii de completare a unor enunţuri


Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

lacunare;

-exerciţii de recunoaştere a unor organisme


în diferite perioade de dezvoltare;

exercitii de utilizarea CD-ului educational;

1. Unitatea de
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

4. Unitatea de invatare: Structuri perceptiv-motrice de baza 3 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Alege culoarea potrivita! 06.11. Exercitii de observare dirijata a PC-ului PC-ul, imprimanta proba practică
13.11. Exercitii de trasare a diferitelor forme, de
Alege si potriveste! 20.11 colorare a imaginilor realizate, de stergerea
lor in program Paint
Ce lipseste?

5. Unitatea de invatare: Succesiunea evenimentelor 3 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Astazi este.....? 27.11 Exercitii de observare dirijata a PC-ului PC-ul, imprimanta proba practică
04.12. Exerciţii-joc
Ce se intampla daca...... 11.12. Jocuri de rol;
Exercitii de utilizarea CD-ului educational;
Exercitii de listare la imprimantă
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

6. Unitatea de invatare: Conduita preventivă în diferite situaţii 2 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Unde traiesc? 18.12. Exercitii de observare dirijata a PC-ului PC-ul, imprimanta proba practică
15.01. Exerciţii de identificare a pericolelor din CD educational
Ce fac daca.... mediul in care traiesc
Exercitii de argumentare a importanţei
respectării normelor de securitater;
Aplicaţii practice;
Exerciţii de problematizare pe situaţii date
sau create;
Exercitii de utilizarea CD-ului educational;
Exercitii de listare la imprimantă

7. Unitatea de invatare: Evaluare sumativa

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Calculatorul meu 29.01. Exercitii de accesare a barei de insrtumenre PC-ul proba practică
si meniuri
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

SEMESTRUL al II- lea

1. Unitatea de invatare: Evaluare initiala

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Micul informatician 12.02. Exercitii de pornire/oprire a PC-ului, PC-ul proba practică
Exercitii de folosire a programului Paint

2. Unitatea de invatare: Boli frecvente si prevenirea lor 4 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Boli cauzate de lipsa de 19.02. Exerciţii de recunoaştere a simptomelor PC-ul proba practică
igiena bolilor;
Exerciţii de enumerare a condiţiilor care
conduc la apariţia acestor boli;
Exerciţii de enumerare a regulilor de igienă
care previn apariţia bolilor;
„Găseşte cuvântul cheie”(piele-apă, săpun,
etc.)
Hrana –sursa de sanatate 26.02. - exerciţii de stabilire a unui meniu în funcţie
de tipurile de alimentaţie şi mese ;
-exerciţii joc de alimentaţie corectă ;
-exerciţii de identificare a efectelor
exceselor de orice fel ;
desen legume şi fructe in program PAINT
Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

Dusmanii sanatati 05.03. -exerciţii de recunoaştere a unor substanţe


12.03. toxice şi agenţi nocivi pentru organism;
-exerciţii de identificare a rolului si a
efectelor negative ale medicamentelor;
-modalităţi de evitate a folosirii substanţelor
toxice;
-realizarea de afişe;
proverbe despre sănătate

3. Unitatea de invatare: Succesiunea evenimentelor 4 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Calendarul naturii Exercitii de pornire/oprire a PC-ului, PC-ul proba practică
19.03. Exerciţii de recunoaştere a transformărilor CD-uri
Ce urmeaza? 26.03. din natura pe bază de imagini;
16.04. Dialog însoţit de exemplificări şi de
23.04. explicaţii;
Jocuri de rol;
-Exercitii de utilizarea CD-ului educational;
Exercitii de listare la imprimantă ;

Exercitii de folosire a programului Paint


Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

4. Unitatea de invatare: Conduita preventivă în diferite situaţii 3 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Fata in fata cu natura 30.04. -Exercitii de observare dirijata a PC-ului PC-ul proba practică
-Exerciţii de selectare a unor imagini cu CD-uri
aspecte de ocrotire/poluare a mediului ;
-Identificarea unor reguli de comportare care
protejează mediul înconjurător;
-Descrierea efectelor dăunătoare a copiilor
asupra plantelor şi animalelor;
-Alcătuirea unor postere care îndeamnă la
ocrotirea naturii

-Exerciţii-joc
Cum circulam? 07.05. -Jocuri de rol;
-Exercitii de utilizarea CD-ului educational;
-Exercitii de listare la imprimantă ;
Mancam sanatos 14.05. -Exerciţii de identificare a alimentelor si a
tipurilor de alimente;
-Exerciţii de identificare a contribuţiei
diferitelor tipuri de alimente pentru
sănătatea omului;
-Joc “La magazin”

5. Unitatea de invatare: Evaluare sumativa 2 ore

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


Aria curriculară: Matematica si stiintele naturii Nr. ore/ săpt. 1
Disciplina: C.D.S. Descoperind lumea cu ajutorul calculatorului
Nr. total ore/an 32, (sem. I -18, sem. II- 14,
Clasa a VII- a , An şcolar 2017- 2018
Prof. CONSTANTIN LENUTA

Micul informatician 04.06. Exercitii de folosire CD-uri PC-ul proba practică


concurs 11.06. Exercitii de accesare a barei de instrumente cd-uri,
si meniuri iprimanta
Exercitii de folosire a imprimantei