Sunteți pe pagina 1din 1

DIVERSITATE, SĂNĂTATE ŞI MIŞCARE

Autor: Prof. Ciobanu Valerica – Palatul Copiilor Târgu Jiu


• Titlul proiectului: “Diversitate, sănătate şi mişcare”
• Tipul activităţii: activitate artistică şi sportivă
• Scopul activităţii
Scopul derulării activităţilor sportive propuse în cadrul proiectului este de a dezvoltă dragostea pentru
mişcare în vederea fortificării organismului şi întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor pozitive de
caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play într-o competiţie sportivă,
precum şi integrarea tuturor copiilor în activităţi cu caracter cultural, artistic şi sportiv. De asemenea se
urmăreşte dezvoltatea unei capacităţi sporite faţă de starea de snatate a copiilor a faptului că trebuie să
practice cât mai multe activităţi sportive în aer liber şi să crească numărul orelor dedicate mişcării
precum şi informarea copiilor despre importantă mişcării asupra organismului uman.
• Obiectivele educaţionale ale activităţii
- Valorificarea deprinderilor şi priceperilor motrice însuşite în orele de educaţie fizică într-o competiţie;
- Satisfacerea dragostei pentru mişcare şi joc în aer liber;
- Formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a timpului liber;
- Cunoaşterea şi socializarea între copii, asigurând implementarea mult mai puternică a spiritului de fair-
play în manifestările sportive în care urmează să se întâlnească;
- Cunoaşterea importanţei legăturii sănătăţii fizice şi sănătăţii mentale.
• Elevii participanţi: copiii din cadrul cercurilor cultural artistice şi sportive din cadrul Palatului
Copiilor Târgu Jiu precum şi copii din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu
• Data, locul desfăşurării si durata
Activitatea se desfăşoară pe 1 iunie 2016 în Parcul Central “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, având
o durata de aproximativ 2 ore.
• Descrierea activităţii;
1. Gimnastică, dans şi streching. Activitatea va începe cu exerciţii de gimnastică şi stretching, cu
întreg colectivul participant, efectuându-se o încălzire generală ce prevede pregătirea organismului
pentru efort. Activitatea va continuă cu învăţarea unor paşi de dans simplii, accesibili tuturor
participanţilor.
2. Trasee şi parcursuri aplicative. Se vor stabili trase pe care le vor parcurge copiii participanţi şi
vor conţine paşi şi mişcări specifice atletismului şi gimnasticii. Se vor face grupe pe categorii de vârstă
şi o grupa separat pentru copii cu cerinţe educative speciale, apoi se va cronometra timpul în care fiecare
participant şi-a efectuat traseul, în funcţie de acesta se va stabili clasamentul sportivilor. Se va începe pe
serii de câte 4 participanţi ce vor desfăşura traseul în acelaşi timp urmând că primul calificat să meargă
în seria finală din cadrul categoriei participante. Stabilirea clasamentului se va face pe categori de vârstă,
nivel de şcolarizare(preşcolari, ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal). În activitate vor fi implicate
mai multe cadre didactice din instituţie, precum şi părinţi.
3. Expoziţie de desene a cărei tema este “Artă, sport şi sănătate”. Dezbateri pe teme sportive. Vor
avea loc dialoguri între participanţi pe tema activităţii desfăşurate.
• Descrierea rezultatelor obţinute în urmă activităţii
Dezvoltarea la copii a unei atitudini responsabile faţă de viitorul şi sănătatea lor prin sport, precum
şi rolul mişcării în activitatea de zi cu zi.
• Modalităţi de evaluare
Se vor acordă diplomă de participare tuturor persoanelor implicate în activitate precum şi premiile
I,II,III, pentru fiecare nivel de şcolarizare(preşcolar, primar, gimnazial, liceal).
• Sustenabilitatea activităţii
Activitatea va continuă în anii şcolari viitori deoarece şi cadrele didactice doresc implicarea copiilor în
activităţi variate, iar sportul este o activitate preferată de elevi.