Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SPĂTARU

PROF. ÎNV. PREȘC. MARIN DANIELA MĂDĂLINA

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

“Animale mari și mici


cunoscute de pitici”

INSPECȚIA SPECIALĂ

GRADUL DIDACTIC I
PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 10 Februarie 2022


Grupa: Mare-Mijlocie "Fluturașii"
Prof.înv.preșcolar: Coconel (căs.Marin) Daniela Mădălina
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Costești – Grădinița cu Program Normal Spătaru
Tema anuală de studiu: "Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?"
Tema proiectului tematic: "Să explorăm împreună"
Tema săptămânii: „Animale domestice”
Tema activității : „Animale mari și mici cunoscute de pitici”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activității: Mixt

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE, MIJLOACELE DE


REALIZARE:

1.Activități de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineaţă (salutul, prezența, calendarul


naturii, activitatea de grup, mesajul zilei, noutatea zilei )
2. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa I):
Joc de rol :”De-a fermierii”(mulgem vaca)
Artă :”Măști colorate” (pictură)
Construcții : “Adăposturi pentru animale”(bețisoare)
3. Activități pe domenii experienţiale:
Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului
"Unde a dispărut prietena Gâscă?" de Petroiu Daniela - povestirea educatoarei
Domeniul Om și Societate – Activitate practică
"Ferma animalelor" – lipire, asamblare
4. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa a II-a):
Joc distractiv : ”Petrecerea de la fermă”
Joc de atenție: ,,Ce animal s-a auzit?"
5. Moment de literație: "Rățușca cea urâtă"
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative;
Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, că urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);
Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor;
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți.

Scopul activității integrate: Dezvoltarea creativității, activizarea și îmbogațirea vocabularului


preșcolarilor, precum și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică.
Obiective operaționale:
O1 : Să manipuleze degetele mănușii pentru a obține lapte ;
O2 : Să picteze măști cu animale domestice, respectând indicațiile date de educatoare;
O3 : Să realizeze diferite adăposturi cu ajutorul materialelor puse la dispoziție;
O4 : Să răspundă la întrebările de pe stele, cu ajutorul imaginilor;
O5: Să precizeze personajele din poveste;
O6 : Să rețină cuvintele noi întâlnite în poveste (dis-de-dimineață, cocoțat, grajd, mâhnită);
O7 : Să realizeze lucrarea practică, cu ajutorul materialelor date;
O8: Să își exprime opinia față de lucrarea proprie și/sau față de lucrarea celorlalți, motivându-și
părerile.
Strategii didactice:
 metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiu, jocul,
brainstormingul, șorțul povestitor, explozia stelară, turul galeriei;
 materiale didactice: calendarul naturii, marionetă, măști cu animale, tempera, diferite
elemente pentru jocul de rol, bețișoare, polistiren, plastilină, imagini din poveste, șorțul
povestitor, stele, macheta, lipici, fire, fulgi, carton colorat etc.
 forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual;
 forme şi tehnici de evaluare: observarea comportamentului copilului, aprecieri verbale,
analiza produselor activității;
Locul de desfășurare: Grădinița cu Program Normal Spătaru
Bibliografie:
M.E.N. “Curriculum pentru educație timpurie (3 – 6/ 7 ani)”, Bucureşti, 2019;
Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie;
Culea Laurenţia, Angela Sesovici, Filofteia Gramă “Activitatea integrată în grădiniţă”,
EDP Publishing House, Bucureşti, 2008;
Silvia Breben, Eugenia Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga “Metode interactive de
grup”, Ed. Arves, 2002;

SCENARIUL ZILEI
I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în care copiii se așază în semicerc, în urma
îndemnului sugerat de versurile:
„- Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne-așezăm,
Cu toţii să ne salutăm!”

Salutul se va realiza astfel : Fiecare copil va fi salutat de educatoare, iar ei vor saluta
spunând :“Bună dimineața, doamna educatoare!“

Prezența
Se va face prezența, copiii așezându-și fluturașul cu poza în locul potrivit.

Urmează completarea Calendarului naturii, moment în care se va iniția un dialog cu copiii


pentru a afla în ce zi a săptămânii, lună și anotimp ne aflăm, cum este vremea și cum sunt
oamenii îmbrăcați.

Pentru crearea coeziunii grupului și a bunei dispoziții întreaga grupă va executa un moment de
înviorare (activitatea de grup):

„Dacă vreau să cresc voinic,


Fac gimnastica de mic.
Merg în pas alergător,
Săr apoi într-un picior!
Mă opresc, respir ușor,
Întind brațele și zbor.
Toată lumea e a mea,
Când m-așez jos la podea,
Ăsta-i doar un inceput,
Ia priviți cât am crescut!”
Împărtăşirea cu ceilalţi

Se va realiza prin intermediul metodei brainstorming… Când spun ,,fermă” la ce vă gândiți ?

Mesajul zilei:
 Prieteni adevărați de vom fi,
Cu animalele ne vom împrieteni!
Noutatea zilei constă în apariția în sală de grupă a rățuștei Mac (marionetă). Aceasta are
pentru grupa “Fluturașilor” și câteva versuri:

Sunt rățușca Mac, Mac, Mac,


Am venit aici să fac:
Măscuțe cu animale
Și o construcție frumoasă tare.
Hai cu mine într-un rol,
Văcuța ca să o luam
Ea e bună la de toate,
Să o mulgem, ne dă lapte!
O poveste să ascultăm
Despre animale să-nvățam
Cu toții să reușim
Ferma să descoperim!
Moș Vasile-i bucuros,
Animalele-s de folos
Frumoase și îngrijite
Pentru ferma pregătite!
Copiilor li se prezintă tema și obiectivele activității integrate.

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (etapa I)


Cu ajutorul educatoarei, copiii vor descoperi materialele puse la dispoziţie în cadrul centrelor de
interes deschise şi vor afla sarcinile de lucru.
 Joc de rol :”De-a fermierii” - la acest centru sarcina copiilor este de a mulge văcuțele. (O1)
Artă :„Măști colorate” – la acest centru copiii vor picta măști cu diferite animale domestice
(O2)
Construcții : “Adăposturi pentru animale” (bețisoare) – la acest centru copiii vor realiza
adăposturi pentru animale domestice din bețișoare . (O3)
Prin tranziția: ”Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap /Ne-nvârtim, ne
răsucim/ Și la centre noi pornim”, copiii ajung la centre.

Preşcolarii se vor grupa şi se vor aşeza la centrele de activitate, unde se vor juca cu materialele
puse la dispoziţie. În funcţie de timp şi preferinţele copiilor se va realiza rotirea acestora la
centrele de activitate. După finalizarea sarcinilor de la centre se va face evaluarea, apoi copiii vor
părăsi sala de grupă pentru desfăşurarea rutinelor .

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului- Povestirea educatoarei


"Unde a dispărut prietena Gâscă?" de Petroiu Daniela

Introducerea în activitate : se va reaminti copiilor despre rățușca Mac venită de


dimineață la noi în grupă.
Prezentarea conținutului povestirii: Se expune povestea clar, accesibil și expresiv pentru
a putea trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării. Expresivitatea expunerii se va realiza
prin modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii, accentuări și scăderi ale intensităţii vocii,
mimică şi gestică. Pe parcursului expunerii conţinutului se vor prezenta personajele din poveste
cu ajutorul șorțului povestitor și se vor explica cuvintele şi expresiile noi (dis-de-dimineață,
cocoțat, grajd, mâhnită) întâlnite în text. (O6)
Fixarea conținutului povestirii se va realiza cu ajutorul metodei explozia stelară. Astfel vom
înțelege mai bine povestea și vom fixa cunoștințele prin întrebări și răspunsuri. În cadrul acestei
etape, copiii vor răspunde la întrebările aflate pe stele:
-Unde se desfășoară povestea?
-Cine a plecat să o caute pe prietena Gâscă?
-Ce a făcut rațușca Mac când a observat că nu o găsește pe prietena Gâscă?
-Când se desfășoară povestea?
-De ce voia rățusca Mac să o găsească pe prietena Gâscă? (O4)
Apoi ne vom juca jocul : „Schimbă finalul poveștii”, moment când preșcolarii vor schimba
finalul poveștii cu unul dorit de ei (copiii sunt ajutați de câteva marionete).
Educatoarea le cere copiilor să precizeze titlul poveștii și personajele din poveste. (O5)

Domeniul Om și Societate- Activitate practică


"Ferma animalelor" - lipire, asamblare
Preșcolarii vor completa cu ajutorul lucrărilor ferma lui Moș Vasile. (macheta)
Intuirea materialului: Atenţia copiilor va fi îndreptată spre materialele primite: siluetele
animalelor din poveste, fire, vată, hârtie colorată, pene, lipici; acestea vor fi denumite de către
preșcolari.
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: Se va prezenta și observa modelul
educatoarei, apoi se va demonstra tehnica de lucru.
Se vor stabili criteriile de apreciere a lucrărilor: să lipească elementele primite la
măsuțe astfel încât să realizeze tema dată, să păstreze curățenia la măsuțe, să finalizeze lucrarea.
Încălzirea muşchilor mici ai mâinii: Se vor efectua cu preşcolarii câteva exerciţii de
încălzire a muşchilor mici ai mâinii pe mişcările sugerate de textul jocului muzical: ,,Mâna este
ca o floare”.
Realizarea lucrărilor de către copii: Pe parcursul desfășurării activităţii se urmărește
îndeaproape modul de executare a lucrărilor, respectarea criteriilor de apreciere, copiii care
întâmpină dificultăţi vor fi îndrumați și vor fi apreciați cei care lucrează corect. Înainte de
expirarea timpului alocat acestei activități copiii vor fi anunțați că trebuie să încerce să finalizeze
lucrările. (O7)
Evaluarea activității: După expirarea timpului fiecare copil își va așeza lucrarea în ferma
lui Moș Vasile, astfel fiecare copil va putea aprecia lucrările colegilor. (O8)
După finalizarea activităților pe domenii experiențiale copiii vor ieși din sala de grupă pe
tranziția: ”Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap /Ne-nvârtim, ne răsucim/
Și afară noi ieșim!”.

JOCURILE ȘI ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ALESE (ETAPA A II-A)

În continuare, copiii sunt anunţaţi că vor desfăşura jocul de atenție “Ce animal s-a
auzit?”.

Un copil se întoarce cu faţa la perete, iar unul dintre copiii din semicerc, care poartă
mască reproduce un sunet ce reprezintă animalul de pe masca lui, de exemplu – Oaia (Bee-
bee). Copilul aflat cu fața la perete se întoarce, trebuie să recunoască sunetul căruia animal l-a
auzit și să atingă copilul care a reprodus sunetul.

În continuare, vom desfășura “Petrecerea de la fermă”.


Apoi, copiii se vor așeza în semicerc, pregătiți fiind, pentru momentul de literație și
anume “Rățușca cea urâtă”.
Momentul de reflecție: Fiecare copil îşi exprimă părerea despre activitatea preferată a
zilei, după care educatoarea va face aprecieri verbale referitoare la comportamentul copiilor și la
activitatea desfășurată.

S-ar putea să vă placă și