Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 17.05.

2018
Clasa: a V-a
Școala: Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”
Profesor: Filipescu Maria-Luciana
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Unităţi de măsură pentru volum
Titlul lecției: Unităţi de măsură pentru volum.-Aplicaţii
Tipul lecţiei: sistematizare și consolidare

Competențe specifice: La sfârşitul orei, elevul va fi capabil:

O1:să enumere unitaţile de măsură pentru volum


O2:să efectueze transformările corespunzătoare pentru multiplii si submultiplii volumului
O3:să aplice formulele studiate pentru volume a figurilor si corpurilor geometrice studiate

Strategia didactică:

Metode si procedee:explicaţia, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, dezbaterea.

Mijloace de invaţământ: Tabla, creta, manual editura Art, Fişă de lucru

Forme de organizare : frontală, individuală


Desfăşurarea lecţiei

Secvenţele Activitaţi ale lecţiei


lecţiei Resurse Activitatea elevilor Strategii Modalităţi de
didactice evaluare
1.Moment -Verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în
organizatoric catalog; Elevii vor avea pe
-Verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defaşurarii bănci caietele şi
orei; manualul.
-Asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna Pregătirea caietelor de
desfaşurare a orei; temă în clasă
2.Capterea -Verificarea temei elevilor prin sondaj, utilizând dialogul Activitate
atenţiei profesor –elev, elev-elev, prin confruntarea rezultatelor. În Pregătirea caietelor de comună
cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă temă acasă
exerciţiul la tablă;

3. Anunţarea -Azi vom recapitula unităţile de măsura pentru volum ,după


temei şi a care vom rezolva o serie de probleme propuse pe fişa de
obiectivelor lucru; Elevii vor nota în caiete
-Vom ataşa elementele studiate pe tablă, dar şi în caiete. explicaţia
4.Dirijarea -Se va desena pe tablă scara cu multiplii și submultiplii
invaţarii metrului cub, iar apoi o voi completa cu ajutorul elevilor; Elevii vor nota în caiete
-Se reamintește că transformările dintr-o unitate de măsura și prin noțiunile
în alta se realizează cu ajutorul următoarelor reguli: teoretice studiate vor Aprecieri
*urcarea fiecărei trepte presupune o împărțire la 1000; ajuta profesorul să verbale
*coborârea fiecărei trepte presupune o înmulțire cu 1000; completeze treptele Analiza
lipsă, răspunsurilor
-După terminarea recapitulării părţii teoretice, împart
astfel reactualizându-şi
elevilor fișele de lucru, cu exerciții diversificate, în care vor
cunoştinţele.
putea aplica notiunile recapitulate mai sus:
Explicaţia
-diferite exerciţii cu transformări
-probleme cu calcul de volume

5.Asigurarea -Elevii vor ieși pe rând la tablă pentru rezolvarea -participa oral cu idei Activitate
feed-back- problemelor propuse de pe fișa de lucru, fiind ajutaţi și de în rezolvarea individuală
ului colegii din bancă unde este nevoie . problemelor propuse Fișă de
-își corectează colegii evaluare
care sunt la tablă dacă Exerciţiul
este cazul
6.Retenţia și -Se vor discuta dificultăţile întâlnite în rezolvarea Dezbat, împreună cu Probe orale
transferul problemelor profesorul exerciţiile de Conversaţia Notarea
-Se vor nota elevii care au participat la lecţie pe fişă. răspunsurilor

7.Tema -Exerciţii din fișa de lucru Conversaţia


pentru acasă -indicaţii la temă;