Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala "Ion Dumitriu" - 157, Bucuresti


Clasa: a VII - a
Data: 27-03..2019
Profesor: Siteavu Cătălina
Unitatea de învăţare: Relatii metrice în triunghiul dreptunghic
Tema: Functii trigonometrice.
Tipul lecţiei: Transmitere de noi cunostinte
Durata: 50min

Competente specifice:
1. Cunosterea si intelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate.

Obiective operationale: La sfarsitul activitatii, toti elevii vor fi capabili :

- O1- sa scrie relatiile matematice ale elementelor de trigonometrie intr-un triunghi dreptunghic;
- O2- sa determine lungimi de segmente si masuri de unghiuri folosind relatii metrice in triunghiul dreptunghic si elemente de
trigonometrie;
- O3- sa realiza corect figurile geometrice folosind instrumentele de geometrie;
- O4- isi vor exprima clar, coerent si concis solutia unei probleme;
- O5- sa transpuna cunostintele invatate in rezolvarea unor probleme din viata cotidiana;
- O6- îşi vor regla comportamentul în condiţii de stres;
- O7- vor rezolva sarcini multiple (cantitate-volum-calitate) în condiţii cât mai variate de organizare / timp;
- O8- vor avea o atitudine pozitiva, cooperanta in desfasurarea lectiei;
1
- O9: sa propuna probleme ce se rezolva cu ajutorul functiilor trigonometrice si apoi sa le rezolve.

Strategii didactice:

Metode si procedee: conversatia euristica, exercitiul, explicatia, expunerea, lucrul individual


Modul de organizare a clasei: frontal, individual
Resurse: -materiale didactice: pixuri, caiete, foi de hartie
-mijloace de invatamant: tabla, creta, manuale
Locul: sala de clasa
Bibliografie:

- specifice disciplinei: Manual de Matematica pentru clasa a VII-a,

- metodice: Managementul activitatii didactice

Module de formare in cadrul proiectului „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat”

2
DESFASURAREA LECTIEI

Etapele Desfasurarea lectiei Timp Mod de Metode


lectiei organizare si EVALUARE
procedee
Activitatea profesorului Activitatea elevilor (metode,
instrumente,
indicatori)

1.Captarea Organizeaza clasa. Numesc elevii absenti. 2’ Frontal Conversatie


atentiei Noteaza absentele. Se pregatesc de lectie.

2.Verificarea Verifica tema scrisa pentru acasa, aproba Prezinta la control caietele de teme; 3’ Frontal Conversatie
temei sau corecteaza temele facute. corecteaza acolo unde este cazul.

3.Anuntarea Anunta titlul lectiei de zi: 5’ Frontal Conversatie


temei noi si a „ Functii trigonometrice. Asculta; noteaza in caiete titlul lectiei.
obiectivelor Observarea
Tabelul valorilor trigonometrice pentru
0 0 0 sistematica
unghiurile de 30 , 45 si 60 ”
Anunta obiectivele lectiei. Aprecierea
verbala
Frontal Conversatie
4.Dirijarea Verfica nivelul de aprofundare a 1.Elevii enunta teoremele invatate Activitate
invatarii cunostintelor asimilate in orele anterioare . anterior individuala
Se verifică oral lecţia anterioară prin 35’
Teorema înălţimii1: h2= proiecţia catetei
enunţarea teoremelor (teorema înălţimii,

3
teorema catetei etc.). 1 *proiecţia catetei 2
Teorema înălţimii 2:
1.Profesorul întreabă care sunt teoremele Explicatia
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑎1∗𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑎 2 Exercitiul
h∆dr=
triunghiului dreptunghic. 𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑧ă

2.Propune spre rezolvare următoarele Teorema catetei: catetă2= ipotenuză* Frontal


probleme: proiecţia catetei
1.Se va construi un triunghi dreptunghic Teorema unghiului de 30 0: cateta care
ABC, m(<A) = 90 si vom scrie aceste se opune unghiului de 300=ipotenuza/2
rapoarte pentru unhiurile B si C astfel:
Teorema medianei unui triunghi
C dreptunghic: mediana corespunzătoare Explicatia
ipotenuzei= ipotenuza/2 Exercitiul
APLICATIE
2.Elevii noteaza formulele in caiet si Frontal
rezolva problema:
A B Calculeaza ipotenuza folosind
Teorema lui Pitagora: Exercitiul
AC AB 𝐵𝐶 2 = 𝐴𝐵 2 + 𝐴𝐶 2 = √𝐴𝐵 2 + 𝐴𝐶 2 = Munca
sin  B  sin  C 
BC BC √52 + 122 = √169 =13cm individuala
AB AC Frontal
cos  B  cos  C  𝐴𝐶 12 Individual
BC BC sin∢B = 𝐵𝐶 = 13
Exercitiul
AC AB
tg  B  tg  C  𝐴𝐵 5
Explicatia
AB AC sin∢C = 𝐵𝐶 = 13
AB AC Frontal
ctg  B  ctg  C  𝐴𝐵 5
AC AB cos∢B = 𝐵𝐶 = 13

𝐴𝐶 12
cos∢C = 𝐵𝐶 = 13 Exercitiul
𝐴𝐶 12
Explicatia
tg∢B = 𝐴𝐵 = 5
Frontal

4
𝐴𝐵 5
tg∢C = 𝐴𝐶 = 12
Aplicatie .
𝐴𝐵 5
- Fie triunghiul dreptunghic ABC, ctg∢B = 𝐴𝐶 = 12
m(<A)=90. Stiind ca AB=5 cm si AC=12
cm. Determinati: 𝐴𝐶 12
ctg∢C = 𝐴𝐵 = 5

Elevii completeaza tabelul:


C
sin 𝐵 sin 𝐶 cos 𝐵 cos 𝐶
12 5 5 12
12 13 13 13 13

tg 𝐵 tg 𝐶 ctg 𝐵𝐶ctg 𝐶
A 5 B
BC, sinB, sinC, cosB, cosC,tgB,tg.C,ctg 12 5 5 12
B,ctgC 5 12 12 5
Tabel cu valori pentru sin, cos, tg, ctg este:

2.Elevii citesc enuntul problemei,


2.Vom construi un triunghi echilateral de noteaza datele problemei si rezolva
laura l si o mediatoare a uneia dintre laturi. problema:,
Se formeaza un triunghi dreptunghic cu m∢ (DAC)= m∢ (DAB)
unghiurile de 30 si 60 de grade cu laurile : A
l l 3
l; ;
2 2 ,

B C
D
5
Elevii citesc enuntul problemei, noteaza
A
datele problemei si rezolva problema:,
AB = BC = CA = l
𝑙√3
AD = 2

m∢ (DAC)= m∢ (DAB)= 300


B C m∢ (DCA)= m∢ (DBA)= 600
D
Aplicand definitiile de mai sus gasim
valorile pentru unghiurile de 30 si 60
de grade.
𝑙
0 𝐷𝐶 2 1
sin30 =𝐴𝐶 = =2
𝑙
3.Pentru unghiul de 45 de grade vom 𝑙√3
construe un patrat de latura l si construim 0 𝐷𝐴 2 √3
cos30 =𝐴𝐶 = =
diagonala acestuia . 𝑙 2
𝑙
𝐷𝐶 √3
D C tg300 = = 2
𝑙√3
=
𝐴𝐷 3
2
𝑙√3
𝐷𝐴
cot300 =𝐷𝐶 = 2
𝑙 = √3
2

A B 3.Pentru unghiul de 45 de grade vom


construe un patrat de latura l si construim
Datele obtinute se trec in tabelul de pe diagonala acestuia .
tabla
D C

- Profesorul monitorizează activitatea


fiecărui elev, observă şi intervine ori de câte
ori este nevoie.
A B
Pe rând, se rezolvă şi la tablă, de câţi mai
6
mulţi elevi problemele propuse.
Aplicand teorema lui Pitagira gasim ca
Elevii care raspund corect sunt apreciaţi .
diagonala este AC = l 2 . Asadar
construind diagonala obtinem un
triunghi dreptunghic isoscel cu
lungimea laturilor l ,l 2 si unghiurile
de 45 de grade. Aplicand definitiile
functiilor trigonometrice obtinem si
valorile pentru 45 de grade.
Datele obtinute se trec in tabelul de pe
tabla

30 0 600 450
sin 1 √3 √2
2 2
2

cos 3 1 √2
2 2
2
tg 3 √3 1
3
ctg 3 √3
1
3

- Profesorul monitorizează activitatea


fiecărui elev, observă şi intervine ori de
câte ori este nevoie.

Pe rând, se rezolvă şi la tablă, de câţi mai


mulţi elevi problemele propuse.
7
Elevii care raspund corect sunt apreciaţi .

Conversaţie 3’ Frontal Conversatie Aprecieri


5.Feed-back Profesorul face aprecieri asupra modului in verbale
care acestia au raspuns la lectie si noteaza Explicatie
elevii care s-au remarcat.

6.Anuntarea 2’ Frontal Conversatie


temei pentru Anunta tema pentru acasa
acasa Noteaza tema

8
Fişa de probleme

2
1) Ştiind că în triunghiul ABC, dreptunghic în A, sin B=3 şi că lungimea ipotenuzei este de 12 cm, calculaţi lungimea catetelor si tg C.

2) În triunghiul oarecare ABC se ştie că m(∢B)=60º, AB=6cm, BC=9cm, iar AD⊥BC, D∈(BC). Calculaţi lungimile segmentelor AD, BD,
respectiv AC si aria triunghiului ABC.

3) Să se calculeze aria unui triunghi oarecare, ascuţitunghic, cunoscând lungimile a două laturi şi măsura unghiului determinat de ele.

5
4) În triunghiul ascuţitunghic ABC, înălţimea [AD] are lungimea de 60 cm, iar sinC=0,8 şi cosB=13. Să se determine perimetrul triunghiului
şi lungimea înălţimii [BE]

5) Fie un triunghi ABC cu m(∢C)=90 º. Rezolvaţi triunghiul pe baza datelor din tabelul de mai jos:
a) b) c) d) e) f) g) h)
AB 14 6 2√2 √18
BC 3 √6 6√3
AC 2√3 5 18 3
m(∢A) 30 º 60 º 45 º
m(∢B)= 60 º 45 º