Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT : Scoala Gimnaziala Nr. 13 Stefan cel Mare Galati


CLASA : a VII a A
DATA : .....- 01 - 2010
DISCIPLINA : Matematica ( Algebra )
UNITATEA DE INVATARE : Calcul algebric
TITLUL LECTIEI : Formule de calcul prescurtat - aplicatii
TIPUL LECTIEI : formare de priceperi si deprinderi
OBIECTIVE CADRU :
Dezvoltarea capacitatii de explorare / investigare si de a rezolva probleme
Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic
OBIECTIVE DE REFERINTA :
sa utilizeze formulele de calcul prescurtat in rezolvarea exercitiilor si problemelor ;
sa manifeste perseverenta in rezolvarea unor probleme, sa propun soluii sau metode
alternative de rezolvare;
OBIECTIVE OPERATIONALE :
a) cognitive - la sfarsitul orei elevii vor fi capabili :
sa enune formulele de calcul prescurtat invatate ;
sa efectueze corect operatii cu numere reale reprezentate prin litere;
sa foloseasc formulele de calcul presurtat si sa le aplice corect in rezolvarea exercitiilor
si problemelor
sa analizeze veridicitatea unor rezultate obinute prin calcul;
s prezinte in mod coerent solutia unei probleme ,utilizand modalitati variate de
exprimare.
b)
psiho-motorii
sa aseze corect in pagina , respectiv la tabla
sa scrie lizibil
c)
afective
stimularea curiozitii si dezvoltarea simului critic;
dezvoltarea spiritului de observaie si a concentrrii in rezolvare;
concentrarea afectiva la lecie.
s dovedeasc interes pentru informaiile prezentate , prin participarea activ;
s manifeste satisfacie la obinerea rezultatelor corecte i regret pentru eec;
STRATEGII DIDACTICE ( mixta- expozitiv euristica , algoritmica )
a) metode i procedee : conversaia, explicaia, observatia, demonstratia , exerciiul,
munca independent si pe echipe, lucrul pe fie , invatarea prin descoperire, problematizarea ,
metoda mozaicului, concursul .
b) mijloace i materiale didactice : manual clasa a VII-a , culegere MATE 2000+8/9 ,
culegere Algebra-Geometrie A.Balauca , Metodica Predarii Matematice Branzei , tabl, cret,
fie de lucru independent , planse ;

c) forme de organizare a leciei : frontal, individual , pe echipe.

Desfurarea leciei

ETAPELE
LECTIEI
1. Moment
organizatoric
( 2 min. )
2. Captarea
atentiei
( 3 min. )

3. Reactualizarea
cunostintelor
( 10 min. )

4. Intensificarea
retentiei si
asigurarea
transferului
( 12 min. )

ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVILOR

Se noteaz absenii, se creaza climatul


favorabil desfasurarii lectiei .
Se verific tema pentru acas
comentndu-se ideile de rezolvare
enunate de ctre elevi .
Se anun titlul leciei i obiectivele
operaionale: rezolvare de exercitii
pentru fixarea cunostintelor dobandite
anterior.
Se impart fisele de lucru .

Elevii se pregatesc pentru lectie.

Conversatia

Frontal

Elevii i noteaz titlul leciei


Formule de calcul prescurtat aplicatii i ascult cu atenie
explicaiile profesorului.

Conversatia
frontala si
individuala

Aprecieri verbale

Metoda Mozaicului .Clasa se mparte n


grupe de cte 4-5 elevi, aleatoriu.
Fiecare grup primete o tem
teoretic(alta pentru fiecare grup),
care se gsete pe fia teoretica , n
acest timp profesorul completeaz
ghidul de observare al elevilor. Dac
e nevoie profesorul poate interveni .
Profesorul propune spre rezolvare
elevilor , din fisa de lucru , exercitiile
1(a), 2(a,b,e,j), 5(a), 8(c) si 10 . El
urmareste activitatea elevilor , verifica
gradul de intelegere de catre elevi a
modului de rezolvare a diferitelor
tipuri de exercitii , explica si pune
intrebari ajutatoare, urmareste ca
rezolvarile sa fie corecte si complete .

STRATEGIA
DIDACTICA

MODALITATI
DE EVALUARE

Frontal

Explicatia
Fiecare grupa rezolva mpreun
timp de 5 min tema teoretica , o
redacteaza pe un poster care va fi
afiat pe tabla sau pe un alt
suport.Un reprezentant al grupei
ales de elevi, va prezenta
rspunsurile argumentnd.
Membrii celorlalte grupe pot
pune ntrebri, pot cere lamuriri
si completri , corectand colegii
in cazul unor raspunsuri gresite.
Elevii ies la tabla si rezolva
exercitiile propuse , fiind
indrumati de catre profesor,
noteaza in caiete si raspund la
intrebarile suplimentare .
Elevii particip activ la or,
analizeaz critic rspunsurile
colegilor, dau soluii de
rezolvare .

metoda
mozaicului

Colaborare de
grup

Conversatia
frontala si
individuala

Aprecieri verbale
Observarea
sistematica

Explicatia
Evaluarea orala
Exercitiul
Demonstratia

Observarea
sistematica a
elevilor

Explicatia
Conversatia

Evaluarea orala
continua

5. Asigurarea
feedback-ului
( 18 min. )

6. Evaluarea si
tema pentru
acasa
( 5 min. )

Grupele rmn aceleai.


n continuare, fiecrei grupe i se va cere Elevii vor trebui sa se
s rezolve problemele din fisa de
organizeze, autoevaluindu-si
concurs , pe care au primit-o , intr-un
cunostintele si sa si imparta
timp limitat astfel incat fiecare elev sa
singuri sarcinile din fisa. n
rezolve o sarcina .
cadrul grupului pot aprea
Elevii vor fi informati asupra
discuii certuri toate ns
regulamentului concursului , a
constructive.Fiecare membru al
componentei juriului (format din
grupului se va stradui sa lucreze
profesorii asistenti ) si a faptului ca
corect si rapid sarcina proprie
grupa castigatoare va fi premiata
pentru a primi punctajul necesar
corespunzator.
castigarii concursului .La
expirarea timpului de 10
minute ,acordat pentru concurs ,
fiecare elev care a terminat
primul corect sarcina de lucru ,
va prezenta rezolvarea la tabla .

metoda
mozaicului

Colaborare de
grup

munca
independent si
pe echipe

Aprecierea
juriului si a
colegilor

concursul

autoevaluarea

Profesorul apreciaz cunotinele


elevilor, noteaz elevii care s-au
remarcat pe parcursul leciei ,
justificand nota .
Juriul delibereaza si anunta echipa
castigatoare .
Se vor lasa ca tem exerciiile rmase
nerezolvate de pe fia de lucru.

Conversatia

Aprecieri verbale

Elevii sunt atenti la


observatiile profesorului .
Echipa castigatoare este
aplaudata si premiata ; toti elevii
sunt apreciati pentru efortul
depus si premiati cu diplome .
Elevii noteaza tema si sunt
atenti .

Notarea elevilor
Premierea

FISA

DE

LUCRU

Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate


prin litere
- formule de calcul prescurtat

1. Sa se calculeze :
a) suma patratelor numerelor 3x si 3x + 2 ;
b) diferenta patratelor 2x 1 si 2x + 3 .
2. Calculai :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

16 x 3 y 5 : 4 xy 2 2 x 2 y 7 y 2 12 x 2 y 3

a a 3a 2 a 2 a 3 2
2

2 x 3 3 x 1 x 1 x
a 7 2a 1 a 2 2
3a 1 2 a 2 a 3 2
a 5 a 6 a 3 2 3a a 1
a 3 a 3 2a 1 3a 5
x 2 y 2 y 3x 2 y x y x 2 y 3x
2
2
3 x x a a 3 x x
5 x 2 y 5 x 2 y 3x y x 2 y

3. Sa se precizeze valoarea de adevar a propozitiei :


2
2
Numarul x 2 1 1 2 este rational .
2
4. Sa se determine valoarea expresiei E ( x) x 4 1 x 2 1 pentru

5. Sa se verifice daca urmatoarele numere sunt naturale :


a) n 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b) a 7 3 2 5 3 3 2 5 3 22 .
6. Stabiliti semnul numarului

2
3

2
5

15

7. Sa se calculeze media aritmetica si media geometrica a numerelor :


x 3 2 si y 3 2 .
8. a) Daca a 4 15 4 15 atunci a 2 .... ;
b) Daca a 2 2 si b 2 2 atunci a b 2 ...
c ) Daca x 4 7 si y 4 7 atunci x y 2 ...
1
1
n
9. a) Daca x 2 , atunci x n ...... unde n 2,3,4,...9
x
x
1
1
1
2
4
b) Daca x 2 , atunci x 2 ...... iar x 4 ......
x
x
x
10. Demonstrati ca restul impartirii patratului unui numar intreg impar la 8 este 1.

FISA

DE

CONCURS

Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate prin litere


- formule de calcul prescurtat

1. Determinati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare :


a)
b)
c)
d)
e)

5 x 2
7 3
2

46 14 3

3 x x 3 3 x2

x y

4 25 x 4 20 x 2 ;

y x

1 9 6 1 .
n

2. Completati spatiile punctate cu numerele reale care lipsesc :


a) x ... 2 ... 10 x ...
b) ... 2 2 9 x 2 ... ...
c) ... 5 ... 5 x 2 ...
3. Efectuati utilizand formulele de calcul prescurtat :
a) 49 2 101 99
b) 2 x 1 2 3 x 2 x 2 5 x 1 x 3 3 x 1 2
4. Se considera numarul real
a) Aratati ca
b) Calculati
5.

a)

Daca x

x 2 10 ;

10 x 1

1
5 ,
x

2010

atunci

x2

1
...
x2

iar

x4

1
...
x4

b) Daca x y 1 atunci x y x y 2 y ....

SUCCES !
FISA

DE

REACTUALIZARE

A CUNOSTINTELOR

Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate prin litere


- formule de calcul prescurtat

Grupa 1 :

1. a) Ce este o suma algebrica ? Ce sunt termenii asemenea ?


b)
Dati exemple si contraexemple .
2. a) Ce inseamna a reduce termenii asemenea ?
b) Calculati : 5 x 2 3 x 4 x 2 10 3 x
3. a) Ce rol are semnul din fata unei paranteze la desfacerea acesteia ?
b) Efectuati : 5 x 2 x 3 y 1 x y 1
Grupa 2 :
4. a) Cum se efectueaza produsul dintre doua monoame ?
b)
Calculati : 5 5 x 3 y 4 xyz ..
5. a) Cum se efectueaza catul dintre doua monoame ?
b) Calculati : 6 15 x 4 y 2 z : 3 5 x 2 y 2
6. a) Cum se calculeaza puterea unui monom ?
2
b) Efectuati : 2 7 x 3 y
Grupa 3 :
7. a) Cum se efectueaza produsul dintre o suma algebrica si un monom ?
b)
Efectuati : 4 3x 2 x 3 .
8. a) Cum se efectueaza catul dintre o suma algebrica si un monom?
b) Calculati : 12 27 x 3 15 3 x 2 6 12 x : 3 3 x
9. a) Cum se calculeaza produsul a doua sume algebrice ?
b) Efectuati : x 4 5 x 3
Grupa 4 :
10.
a) Cum se dezvolta patratul unui binom : a b 2 ... ?
b)
Calculati : x 3 2 ....
c) Efectuati : 5 x 2 y 2
11.
a) Cum se calculeaza produsul dintre suma si diferenta acelorasi termeni?
b) Efectuati : 4 x 3 5 4 x 3 5
c) Rezultatul calculului 197 203 98 2

S-ar putea să vă placă și