Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Focsani


PROFESOR: Mocanu Veronica
DATA: 18 aprilie 2018
DISCIPLINA: Matematica
CLASA: a V - a B
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Împărţirea fracţiilor zecimale finite
TEMA LECŢIEI: Transformarea unei fractii ordinare intr-o fractie zecimala.
Periodicitate
TIPUL LECŢIEI: mixta
Durata lectiei: 50 minute
Scopul lectiei: comunicarea si insusirea de cunostinte privind transformarea unei fractii
ordinare intr-o fractie zecimala periodica

Competente specifice lectiei:


- Efectuarea de calcule cu fracții, fo- losind proprietăți ale operațiilor aritmetice
- Utilizarea de algoritmi pentru efec- tuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale
- Utilizarea limbajului specific fracții- lor în situații date

Obiective operationale:
Obiective cognitive:
- Sa identifice fractiile zecimale periodice
- Sa utilizeze regula de impartire a doua nr naturale pentru a obtine fr. zecimale
periodice
- Sa denumeasca tipurile de fractii zecimale periodice
Obiective afective:
- Sa manifeste perseverenta si interes in rezolvarea sarcinilor propuse

Metode şi procedee: conversatia euristica, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, invatarea


prin descoperire, munca individuala
Mijloace de învăţământ: tabla, manual, fişe de lucru.
Forme de organizare: frontala si individuala.

Bibliografie:
1. Sorin Cristea – Fundamentele Pedagogiei, editura Polirom, 2010
2. Mona Marinescu, Ioan Pelteacu, Elefterie Petrescu – manual Matematica, clasa a
V-a, editura Paralela Aramis, 2017
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Metode Procedee
Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei şi de
procedee evaluare
1. Moment - Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
organizatoric lecţiei.
3’ - Verificarea prezenţei elevilor.
Elevii vor avea pe bănci caietele de teme şi
maculatoarele. Se verifică tema cantitativ şi calitativ.
- Exerciţiile din temă, care nu au fost efectuate de mai
mulţi elevi, vor fi făcute la tablă.
-Se verifica cunostintele anterioare din lectia
Impartirea a doua numere naturale cu rezultat fractie
zecimala. Media aritmetica.

Prof. intreaba elevii: Cum se procedeaza pentru a


imparti un numar natural la o putere a lui 10?
2. Verificarea
si scoate la tabla pt a efectua cateva impartiri
cunostintelor -aprecieri
ex -conversaţia
anterioare verbale
1. 24:10=2,4
10’
2. 7:100=0,07
3. 234:10=23,4
4. 5:1000=0,005
5. 23:1000=0,023
6. 21:4=5,25
7. 7:2=3,5
8. 5:8=0,625
9. Cum se calculeaza media aritmetica a nr.6
si 13? Dar a numerelor 5, 7, 9 si 11

- se propune elevilor un joc. Ei vor primi o fisa numita Conversatia


3. Captarea OBSERVA. Aceasta contine exercitiile date de un explicatia
atenţiei bunic prietenilor lui Matei, nepotul lui.Prin acest joc el -observarea
3’ doreste ca acestia sa descopere fractiile zecimale sistematică
periodice. Daca observatiile facute de ei sunt corecte
atunci vor primi o portie dubla de placinta (sau un
timp mai lung petrecut in fata tabletei).

- Astăzi, ne propunem să aflăm cum se transforma o -conversaţia -observarea


3. Anunţarea fractie ordinara intr-o fractie zecimala periodica sistematică a
temei şi a - Se scrie titlul lecţiei la tablă, iar elevii scriu în caiete: atenţiei
competenţelor Transformarea unei fractii ordinare intr-o fractie
2’ zecimala. Periodicitate
- în această oră vom efectua împărţiri şi vom încerca
să identificam tipurile de fractii zecimale periodice.
Prof. Să analizăm fişa DESCOPERĂ. Ce observaţi?
4. Dirijarea Ce au in comun exercitiile celor 3 copii. Prin ce -conversaţia
învăţării difera?
20’
-observarea
- Cu ajutorul elevilor, se vor identifica tipurile de
fractii zecimale periodice regulile prin care acestea se
obtin.
Elevii vor afla daca raspunsurile lor coincid cu cele ale
nepotului Matei. -analiza
-descoperirea răspunsurilor
Comunicarea si invatarea lectiei noi. Elevii noteaza pe
caiete.
-aprecieri
verbale

-explicaţia

-observarea
sistematică
-exerciţiul
Propun elevilor să efectueze exercitiile 1 si 2 de pe -aprecieri
fisa EXERSEAZA. verbale
- Cativa elevi, numiţi de profesor, vor efectua la tablă,
împărţirile.
Prof. Ce aţi constatat? Care este tipul fractiilor
periodice rezultate?

-explicaţia -aprecieri
verbale

-aprecieri
verbale

4. Fixarea Elevii rezolva individual exercitiul 3 de pe fisa data.


cunoştinţelor Apoi profesorul propune cate un elev comunice -activitate -aprecieri
şi asigurarea rezolvarea. individuala verbale
transferului La final profesorul intreaba elevii ce au invatat din
10’ lectia de astazi.
5. Aprecieri,  Notarea în caietul profesorului a elevilor care s-au -aprecieri
note şi tema evidenţiat în timpul orei; verbale
pentru acasă  Temă din manual -conversaţia -analiza
2’ pag.157  ex. 1, 2,3 activităţii
! Exerciţii din fişă care au rămas nerezolvate se dau
ca temă pentru acasă.