Sunteți pe pagina 1din 4

Lectia de predare de noi cunostinte

Unitatea scolara: Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Iasi


Profesor: Malus Elena Luminita
Disciplina: Limbaj tehnic grafic
Clasa: a IX -a TEX Seral
Programa scolara: Nr.5300 din 28.11.2000
Nr.ore pe saptamana: 2 ore
Specializarea: Textile si pielarie

Proiect de Lectie

Unitatea de invatare: Desenul la scara


Lectia: Executarea desenului la scara
Tipul lectiei: Predare de noi cunostinte
Durata lectiei: 50 min.
Locul de desfasurare:Cabinet de desen tehnic

Obiective opertionale.La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:


O1: Sa precizeze valorile scarilor utilizzate in desenul tehnic
O2: Sa enumere fazele executarii desenului la scara
O3: Sa identifice schite, desene la scara

Continutul activitatii de istruire:

cod Arii de continut Sub-arii de continut


C1 Scara numerica Definirea scarii numerice
C2 Desenul la scara Definitii.Etapele realizarii
C3 Caracteristicile desenului la scara

Mijloace de invatamant:
Markere(MK),tabla ecologica(TE),pixuri,caiete notite, videoproiectorul.

Metode si procedee de instruire:


Explicaţia, conversaţia,demonstratia,exercitiul.

Diagrama obiective-continuturi:
obiective/continuturi C1 C2 C3
O1 X
O2 X
O3 X X

DESFASURAREA LECTIE

Timp Activitatea desfăşurată Metode Evaluare


Secvenţ de profesor de elev Materiale
ele didactice
lecţiei
1.Mo- 3 min Activităţi de natură -pregătesc Conversa- Catalog
ment organizatorică: caietele şi tia
organi- -notarea absenţelor instrument
zatoric -asigurarea ordinii ele de
pregătirea mijloacelor şi scris
materialelor necesare -elevii de
serviciu
nominalize
ază
absenţii
2.Veri 10min Verificarea nivelului de -răspund
fica- cunoştinţe dobândite la - -planşe orală
rea şi anterior cu ajutorul întrebările conversaţia
conso întrebărilor: adresate - -folii de
lida- -dupa modul de realizare de demonstraţ retroproiect
rea ce tip de desene profesor ia or
cunoş cunoastem? -
tin- -care sunt fazele de formuleaz
ţelor realizare a schitei? ă
anteri -prin sondaj solicita răspunsuri
oare caietele de teme cât mai
corecte
-se
completea

reciproc
3. 2 min -anunţă subiectul lecţiei -noteată în -expunerea
Anunţa- noi caiete
rea -scrie titlui lecţiei pe titlul
lecţiei tablă lecţiei noi
4.Comunicarea 20min -profesorul -bazându-se
cunoştinţelor. prezint pe - -folii de
Dirijarea obiectivele cunoştinţele conversaţi retroproiec
învăţării lectiei anterioare a tor
-se prezinta participă la -
def. des. la explicarea descoperir
scara,scarilor lecţiei ea -planşe
de reprezentare -sunt atenţi
-se parcurg -notează în
etapele de caiete
realiz.a -participă la -
desenului discuţii conversaţi
tehnic -notează în a
caiete
5.Fixarea -se împart -participă la
cunoştinţelor şi 12min elevilor fişele discuţii Obs.
realizarea fedd- de activitate - -fişă de curenta
back-ului independentă completează activitate
-se poartă fişa de independen
discuţii cu activitate tă
elevii pe baza independent
cunoştinţelor ă
prezentate -sunt
urmărindu-se consultaţi cu
fixarea privire la
acestora dificultăţile
-stabileşte pe care le-
împreună cu au
elevii întâmpinat
răspunsurile
corecte din fişa
de lucru
6.Indicarea 3 min -apreciază Explicatia, Caietul de
temei pentru verbal elevii -notează în conversa- teme
acasă care au dat caiete tia
răspunsuri recomandări
corecte şi au le
participat în bibliografice
mod activ la şi tema dată
lecţie spre
-delimitează rezolvare
lecţia în
manual
-recomandă
studierea ei şi a
materialului
bibliografic.

S-ar putea să vă placă și