Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Iasi Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală: Turism și alimentație / Alimentație publică
Calificarea profesională: Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație
Modulul: SERVIREA PREPARATELOR ȘI BĂUTURILOR
Nr de ore/an: 132, din care: T: 66 LT: 66
Nr. ore /săptămână: T: 2 LT: 2
Clasa: a XI-a OS
Profesor: Malus Elena Luminita Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa 1 la OMECI nr. 3423 / 18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

PLANIFICAREA EVALUĂRII
Resursele evaluării Metode/
Forme de Contexte/locul
Competenţe evaluate Rezultatele învăţării instrumente de
evaluare de evaluare Materiale De timp
evaluare
 Termeni specifici In clasă Test de evaluare S1-2 Test de evaluare
 Identificarea etapelor de aranjare a
« Salonului de servire »
 Enumerarea etapelor de la Aranjarea
salonului de servire înaintea sosirii
consumatorilor
Evaluare
iniţială  Precizarea funcțiilor personalului
angajat
 Indicarea obiectelor de inventar
necesare realizării tuturor tipurilor de
mise-en-place
 Precizarea modului corect de servire și
debarasare
20. Pregătirea sălii de Enumerarea etapelor de aranjare a În clasă Fişe de lucru S3 -întrebări orale
Evaluare servire Salonului de servire În laborator Fișe de evaluare -probă practică
formativă 20.2 Efectuează mise-en-place- Identificarea modalităților de transport a -probă scrisă

1
Forme de Contexte/locul Resursele evaluării Metode/
Competenţe evaluate Rezultatele învăţării
evaluare de evaluare Materiale De timp instrumente de
ul obiectelor de inventar la masă În clasă evaluare
-observarea
Respectarea regulilor de aranjare a În laborator S4 sistematică
obiectelor de inventar pe mese, conform
regulilor
În clasă
Enumerarea tipurilor de mise-en-place
În laborator S5
Evaluare remedială a competenţei 20 S6 - întrebări orale
U7. Organizarea locului de *Selectarea mijloacelor de muncă În clasă Fişe de lucru S7 - întrebări orale
muncă *Ordonarea mijloacelor specifice activităţii În laborator Materiale de -probă practică
curente întreținere și -observarea
*Întreţinerea curăţeniei la locul de muncă curățenie sistematică
Evaluare Obiecte de inventar
formativă *Selectarea mijloacelor de muncă În clasă Fişe de lucru S8 - întrebări orale
*Ordonarea mijloacelor specifice activităţii În laborator Materiale de -probă practică
curente întreținere și -probă scrisă
*Întreţinerea curăţeniei la locul de muncă curățenie -observarea
Obiecte de inventar sistematică
Evaluare remedială a competenţei 7 S9 - fişe de evaluare
Evaluare U11.Servirea preparatelor ◦Prezentarea sistemelor de servire. În clasă S10- S12 *întrebări orale
formativă ◦Selectarea sistemelor de servire după diferite În laborator *probă practică
criterii. *probă scrisă
◦Recomandarea preparatelor servite. *observarea
sistematică
◦Primirea comenzilor și transmiterea la secșii.
♦Identificarea sistemelor de servire: direct În clasă Fişe de lucru S13
(englez), indirect (francez), autoservirea, În laborator Fișe de evaluare S15 *întrebări orale
servirea la domiciliu (prin casele de comenzi), Planșe didactice *probă practică
roomservice, servirea prin intermediul Obiecte de inventar *observarea
sistematică
automatelor, servirea in unitati de transport
(aeriene, navale, terestre);
C1 ♦Recunoaște trăsăturile specifice sistemelor de
servire;
Utilizează sistemele de ♦Enumeră avantajele si dezavantajele
servire specifice activității sistemelor de servire.
►Completarea mise-en-place-ului de În laborator Fişe de lucru S16- S18 *întrebări orale
întampinare cu obiecte de inventar specifice Fișe de evaluare *probă practică

2
Forme de Contexte/locul Resursele evaluării Metode/
Competenţe evaluate Rezultatele învăţării
evaluare de evaluare Materiale De timp instrumente de
preparatelor servite: Planșe didactice *probăevaluare
scrisă
◊ obiecte de inventar pentru completarea Obiecte de inventar *observarea
mise-en-place-ului de întampinare: farfurii, sistematică
pahare, tacâmuri diferite, obiecte de inventar
mărunte etc.
Evaluare Recomandarea preparatelor servite ca intrare În clasă Fişe de lucru S19- S20
formativă in meniu: În laborator Planșe didactice *întrebări orale
▪gustări, antreuri, salate diferite, minuturi Obiecte de inventar *probă practică
diverse. *observarea
sistematică
Primirea comenzilor și transmiterea la secții:
▪carnet de comenzi, bon de marcaj.
Preluarea de la secții a preparatelor servite ca
intrare in meniu:
C2 – Serveste preparate ▪obiecte de inventar specifice: farfurii, platouri,
culinare ca intrare in meniu boluri, cupe
Servirea preparatelor utilizând sisteme de În clasă Fişe de lucru S21 – S23
servire adecvate În laborator Fișe de evaluare *întrebări orale
· sistemul direct: la farfurie, platou, cărucior, Planșe didactice *probă practică
servirea la doi lucrători; Obiecte de inventar *probă scrisă
*observarea
· sistemul indirect.
sistematică
Debarasarea meselor:
· reguli de debarasare (momentul debarasării,
ce se debarasează, cum se debarasează);
· debarasarea farfuriilor și a tacâmurilor;
·debarasarea celorlalte obiectelor de inventar
C3 – Serveste preparate Recomandarea preparatelor culinare lichide: În clasă
culinare lichide ◘ supe, creme, consommé-uri, ciorbe, borsuri: În laborator
sortiment, particularitati structurale *întrebări orale
(componente). Fişe de lucru *probă practică
Fișe de evaluare S24 – S26 *probă scrisă
Primirea comenzilor si transmiterea la sectii:
Planșe didactice *observarea
◘carnet de comenzi, bon de marcaj. Obiecte de inventar sistematică
Preluarea de la sectii a preparatelor culinare
lichide:
◘obiecte de inventar specifice: farfurii, cesti,

3
Forme de Contexte/locul Resursele evaluării Metode/
Competenţe evaluate Rezultatele învăţării
evaluare de evaluare Materiale De timp instrumente de
boluri, supiere. evaluare
Servirea preparatelor lichide utilizand sisteme
de servire adecvate:
◘ sistemul direct: la farfurie, ceasca, bol,
◘supiera, serviciul la doi lucratori;
◘ sistemul indirect.
Debarasarea meselor:
☻reguli de debarasare (momentul debarasarii,
ce se debaraseaza, cum se debaraseaza);
☻debarasarea farfuriilor si a tacamurilor;
☻debarasarea celorlalte obiectelor de inventar.
Evaluare C4 – Serveste preparate de Recomandarea preparatelor de baza: În clasă Fişe de lucru S27 *întrebări orale
formativă baza ☺ mancaruri din: legume, carne si legume, În laborator Fișe de evaluare *probă practică
carne de pasare, carne de vanat, peste, Planșe didactice *probă scrisă
subproduse, tocaturi, fripturi cu garnituri Obiecte de inventar *observarea
sistematică
Primirea comenzilor si transmiterea la sectii:
☺carnet de comenzi, bon de marcaj.
Preluarea de la sectii a preparatelor de baza: În clasă Fişe de lucru S28 – S29
◙obiecte de inventar specifice: farfurii, În laborator Fișe de evaluare
platouri, legumiere, salatiere Planșe didactice
Servirea preparatelor de baza: Obiecte de inventar
◙sistemul direct: la farfurie, platou, gheridon,
◙servirea la doi lucratori;
◙sistemul indirect.
Debarasarea meselor:
◙reguli de debarasare (momentul debarasarii,
ce se debaraseaza, cum se debaraseaza);
◙debarasarea farfuriilor si a tacamurilor;
◙debarasarea celorlalte obiectelor de inventar.
C5 – Serveste branzeturi si Servirea branzeturilor: În clasă Fişe de lucru S30
deserturi, ♠prezentarea branzeturilor pe platou sau la În laborator Fișe de evaluare
gheridon insotite de toast, paine prajita, unt Planșe didactice
Recomandarea sortimentelor de deserturi: Obiecte de inventar
♠dulciuri de bucatarie, produse de cofetarie,

4
Forme de Contexte/locul Resursele evaluării Metode/
Competenţe evaluate Rezultatele învăţării
evaluare de evaluare Materiale De timp instrumente de
fructe sistemul direct folosind farfurii, platouri, evaluare
tacamuri adecvate;
♠sistemul indirect.
Debarasarea meselor: În clasă Fişe de lucru
♥reguli de debarasare (momentul debarasarii, În laborator Fișe de evaluare
ce se debaraseaza, cum se debaraseaza); Planșe didactice
♥debarasarea farfuriilor si a tacamurilor; Obiecte de inventar
♥debarasarea celorlalte obiectelor de inventar.
Evaluare remedială a competenţei 11 S31 - fişe de evaluare
6. Lucrul în echipă ▪Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru - în clasă - fişe de S32 - întrebări orale
pe baza activităţilor desfăşurate observaţie - fişe de
▪Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă - fişe de lucru autoevaluare
▪Colaborează cu membrii echipei pentru - fişe de evaluare
- observare
îndeplinirea sarcinilor
sistematică
▪Identificarea propriilor sarcini în cadrul
activităţilor echipei
▪Formularea de întrebări pentru clarificarea
sarcinilor de lucru
Evaluare U11.Servirea preparatelor *Identifică materiile prime, obiectelor de inventar si
sumativă C1 Utilizează sistemele de materialelor de curățenie
servire specifice activității *Efectuează mise-en-place-uri - în clasă S33 - probă scrisă/test
C2 Serveste preparate *Realizează corect preluarea comenzilor și - în laborator - test de de evaluare
transmiterea la secții evaluare sumativă
culinare ca intrare in meniu
*Realizează corect sistemele de servire direct si - calculator - probă practică
C3 Serveste preparate indirect - consumabile
culinare lichide *Realizează corect servirea preparatelor
C4 Serveste preparate de *Efectueaza corect debarasarea folosind toate
baza sistemele studiate
C5 Serveste branzeturi si *Analizează rezultatele obţinute prin comparare cu
deserturi valorile din standarde
6. Lucrul în echipă

S-ar putea să vă placă și