Sunteți pe pagina 1din 11

1

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază:Alimentatie si Turism
Modulul: Sisteme de servire
Nr de ore/an: 35
Nr. ore /săptămână:1 din care: T:1 LT: IP: 1
Clasa: a X-a B
Profesor: Harabagiu Elena
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:3915/18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 3915/18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2017-2018

URI.8.UTILIZAREA SISTEMELOR DE
Nr. SERVIRE IN RESTAURATIE
Nr. ore Săptămâna
crt Rezultate ale invatarii(codificate conform SPP) Conținuturile realizarii invățării Obs.
.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
. 8.2.1.Identificar 8.3.1.Asumar NTSM si PSI 1 11-15.09
8.1.1.Realizare ea obiectelor de ea Realizarea mise-en-place-ului. 4 18-22.09
a mise-en- inventar responsabilit  Obiectele de inventar necesare efectuarii 25-29.09
place-ului necesare atii realizarii mise-en-place-ului. 2.- 6.10
pentru diferite efectuarii mise- mise-en-  Operatiile specifice realizarii mise-en- 9.-13.10
tipuri de mese. en-place-ului place-ului place-ului:
8.2.2.Identificar -aerisirea salii,stergerea,prafului,fixarea
ea operatiilor meselor,a moltonului,aducerea fetelor de masa si
specifice asezarea pe mese,aducerea si asezarea pe mase a
realizarii mise- farfuriilor,tacamurilor,paharelor,aducerea si
en-place-ului asezarea pe mese a servetelor (servetelelor) si a
8.2.3.Precizarea altor obiecte de servire.
modalitatilor de Modalitati de realizare a mise-en-place-ului
refacerea a
mise-en –place-

2
ului. 8.3.2.Manife 2 16-20.10
8.2.4.Efectuarea starea Evaluare 23.-27.10
operatiilor atitudinii 2 6.-10.10
specifice productive si Sisteme de servire –caracteristici,avantaje si 13-17.10
sistemului dea spiritului dezavantaje,criterii de selectare a sistemului: 20.-24.10
servire directde echipa in 3 27-2.11
sau englezesc:cu efectuarea Sistemul de servire direct(englez)-cu clestele,pe 4-8.12
8.1.2.Clasifica clestele,de pepoeratiilor platou,cu lusul din supiera,la farfurie,la 2 11-15.12
rea sistemelor platou,cu lusul specifice de gheridon,cu ajutorul caruciorului. 18-22.12
de servire. din supiera,laservire a 3 15-19.01
8.1.3.Caracteri farfurie,la consumatoril Sistemul de servire indirect(francez); 22-26.01
zarea gheridon cuor prin 29-2.02
sistemelor de caruciorul. adaptarea 3 12-16.02
servire 8.2.5.Insusirea tehnicilor de Sisteme de servire speciale:autoservirea,servirea 19-23.02
direct(englez). modalitatilor de servire la la domiciliu(prin casele de comenzi) 26-2.03
8.1.4.Caracteri aplicare a
conditiile si roomservice (servirea la camera) ,servirea prin
zarea sistemului desituatii intermediul automatelor,servirea in unitati de
sistemului de servire direct. particulare transport (aeriene,navale,terestre)
servire 8.2.6.Insusirea din unitatile 2 5-9.03
indirect. regulilor de de de Recapitulare 12-16.03
8.1.5.Caracteri servire prinalimentatie,c
zarea sistemul deu respectarea
sistemelor de servire indirect. regulilor de
servire 8.2.7.Insusirea igiena,sigura
speciale. regulilor denta si
servire insecuritate in
sistemele munca
speciale 8.3.3.Asumar
ea
responsabilit
8.2.8.Precizarea atii aplicarii
tehnicilor de tehnicilor de
debarasare debarasare si
pentru obiectele transport a
de inventar obiectelor de
8.2.9.Precizarea inventar.
modalitatilor de

3
8.1.6.Caracteri transport. 4 19-23.03
zarea Tehnici specifice de debarasare pentru 26-30.03
tehnicilor de obiectele de 11-13.04
debarasare inventar:farfurii,tacamuri,pahare,oliviera etc.(in 16-20.04
functie de meniul comandat)
8.1.7.Precizare
a etapelor si 3 23-27.04
modalitatilor Etapele si modalitati de transport la oficiu a 30-4.05
de transport obiectelor debarasare:pe tava,pe antebratul 7-11.05
stang,pe caricior. 14-18.05 S.altfel
2 21-25.05
29-3.06
Recapitulare finala
2 4.-9.06
Evaluare finala 11-15.06

Intocmit profesor:Harabagiu Elena

4
Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Economic” Elina Matei Basarab”Rm-Sarat Avizat,

Profilul:Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază:Alimentatie si turism
Modulul: Sisteme de servire
Nr de ore/an: 35
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T:1 LT: IP: 1
Clasa: a -X-a B
Profesor: Harabagiu Elena
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3915/18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 3915/18.05.2017

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Realizarea mise-en-place-ului.

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 Obiectele de 8.1.1.Realiza 8.2.1.Identi 8.3.1.Asum Identificarea obiectelor de -Fise de Fise de 13.17.10
inventar necesare rea mise-en- ficarea area inventar care intra in documentare lucru
efectuarii mise-en- place-ului obiectelor responsabil alcatuirea mise-en-place-ului: -Manualul -probe
place-ului. pentru de inventar itatii -pahare, -obiecte de practice
diferite tipuri necesare realizarii
 Operatiile -farfurii; inventar
de mese efectuarii mise-en-
specifice realizarii -tacamuri
mise-en- place-ului
mise-en-place- -servetelor
place-ului
ului: 8.2.2.Identi Operatii pregatitoare
-aerisirea ficarea efectuate in salonul de servire
salii,stergerea operatiilor specifice realizarii mise-en-
prafului,fixarea meselor,a specifice place-ului:
moltonului,aducerea realizarii -aerisirea salii,

5
fetelor de masa si asezarea mise-en- stergerea prafului,
pe mese,aducerea si place-ului fixarea meselor,
asezarea pe mase a 8.2.3.Preciz a moltonului,
farfuriilor,tacamurilor,pah area aducerea fetelor de masa si
modalitatil
arelor,aducerea si asezarea asezarea pe mese a obiectelor
or de
pe mese a servetelor de inventar.
refacerea a
(servetelelor) si a altor mise-en –
obiecte de servire. place-ului.

Modalitati de refacere a
mise-en-place-ului
Evaluare

Intocmit profesor:Harabagiu Elena

6
7
Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Economic” Elina Matei Basarab”Rm-Sarat Avizat,

Profilul:Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază:Alimentatie si turism
Modulul: Sisteme de servire
Nr de ore/an: 35
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: LT: IP: 1
Clasa: a -X-a B
Profesor: Harabagiu Elena
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3915/18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 3915/18.05.2017

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Sisteme de servire

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Sisteme de servire – 8.1.2.Clasific 8.2.4.Efect 8.3.2.Manif .Prezentarea sistemelor de -Fise de Fise de
caracteristici,avantaje si area uarea estarea servire cu avantaje si documentare lucru
dezavantaje,criterii sistemelor de operatiilor atitudinii dezavantaje: -Manualul Evaluare
deselectare a sistemului: servire. specifice productive Tehnica utilizarii sistemului -Monstre orala
8.1.3.Caracte sistemului si a
 Sistemul de servire de servire direct: -Mulaje sumativa
rizarea de servire spiritului de
direct(englez)-cu -cuclestele,
sistemelor de direct sau echipa in
clestele,pe servire englezesc:c efectuarea pe platou,
platou,cu lusul din direct(englez u poeratiilor cu lusul din supiera,
supiera,la ). clestele,de specifice de la farfurie,
farfurie,la 8.1.4.Caracte pe servire a a gheridon,
gheridon,cu rizarea platou,cu consumator cu cariciorul.

8
cariciorul. sistemului de lusul din ilor prin Tehnica utilizarii sistemului
 Sistemul de servire servire supiera,la adaptarea de servire indirect(francez).
indirect(francez); indirect. farfurie,la tehnicilor Tehnica utilizarii sistemelor
8.1.5.Caracte gheridon cu de servire de servire speciale:
 Sisteme de servire
rizarea caruciorul. la conditiile
speciale:autoservir -autoservirea,
sistemelor de si situatii
ea,servirea la -servirea la domiciliu(prin
servire 8.2.5.Insusi particulare
domiciliu(prin speciale. rea din unitatile casele de comenzi);
casele de comenzi) modalitatil de -roomservice (servirea la
roomservice or de alimentatie, camera) ,
(servirea la aplicare a cu -servirea prin intermediul
camera) ,srvirea sistemului respectarea automatelor,
prin intermediul de servire regulilor de -servirea in unitati de
automatelor,servire direct. igiena,sigur transport(aeriene,navale,terest
a in unitati de 8.2.6.Insusi anta si re).
rea securitate
transport
regulilor de in munca
(aeriene,navale,ter de servire
estre) prin
sistemul de
servire
indirect.
8.2.7.Insusi
rea
regulilor de
servire in
sistemele
speciale

Intocmit profesor:Harabagiu Elena

9
Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Economic” Elina MateiBasarab”Rm-Sarat Avizat,

Profilul:Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază:Alimentatie si turism
Modulul: Sisteme de servire
Nr de ore/an: 35
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: LT: IP: 1
Clasa: a -X-a B
Profesor: Harabagiu Elena
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3915/18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 3915/18.05.2017

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Tehnici specifice de debarasare


Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tehnici specifice de . 8.2.8.Preciz 8.3.3.Asu Reguli de debarasare a -Fise de Fise de
debarasare pentru 8.1.6.Caracte area marea meselor si a obiectelor de documentare lucru
obiectele de rizarea tehnicilor responsabi inventar in functie de meniu. -Manualul Evaluare
inventar:farfurii,tacamuri, tehnicilor de de litatii Tehnica debarasarii obiectelor -Monstre orala
debarasare debarasare
pahare,oliviera etc.(in aplicarii de inventar: -Prezentari sumativa
pentru
functie de meniul tehnicilor power-point
8.1.7.Preciza obiectele de
comandat) rea etapelor inventar de farfurii,
Etapele si modalitati de si 8.2.9.Preciz debarasare -tacamuri
transport la oficiu a modalitatilor area si -,pahare,
obiectelor debarasare:pe de transport modalitatil transport a oliviera etc.(in functie de
tava,pe antebratul stang,pe or de obiectelor meniul comandat)
caricior. transport. de
Recapitulare finala inventar.
Evaluare finala

10
Intocmit profesor:Harabagiu Elena

11