Sunteți pe pagina 1din 5
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUC EAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Tel. 0230-522304 Str.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

Tel. 0230-522304

Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro

0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro PROIECT DIDACTIC Modulul II : Organizarea activităţii în

PROIECT DIDACTIC

Modulul II: Organizarea activităţii în unităţile de alimentaţie publică şi turism Data: 30.05.2012 Prof. Corina Stamatin Clasa: a IX-a G Profil: Servicii Filieră: Tehnologică Domeniul de pregătire de bază: Turism şi alimentaţie publică Unitatea de învăţare: Baza tehnico-materială în turism si alimentatie Tema lecţiei: Baza materiala de cazare Tipul lecţiei: Consolidare si sistematizare

Unităţi de competenţe:

Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică.

Rezultatul invatarii:

Utilizează baza tehnico-materială a unităţilor de cazare.

Competente derivate:

Cd1: să definească structura de primire turistică;

Cd2: să enumere principalele structuri de cazare;

Cd3: să clasifice unităţi de cazare după criterii stabilite;

Cd4: să identifice structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare;

Cd5: sa identifice spatiile de cazare

Cd6: sa caracterizeze spatiile de cazare

Cd7: sa cunoasca dotarile structurilor de cazare

Cd8: sa recunoasca operatiunile specifice desfasurate in operatiunile de cazare

Metode şi procedee: observaţia sistematică, expunerea, conversaţia, problematizarea, exerciţiul dirijat, jocul didactic, munca independentă;

Mijloace de învăţământ:

a) Materiale informativ demonstrative: tabla, creta, planşe, prezentare Power Point.

b) Materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: fişă de lucru, test de evaluare.

c) Bibliografie:

- Mihai Ştefania – „Alimentaţie publică şi turism”, Editura Niculescu ABC, Bucureşti, 2006;

- Mihai Ştefania – „Tehnologie hotelieră”, Editura Niculescu ABC, Bucureşti, 2003;

- Lupu Nicolae – „Hotelul – economie şi management”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

Forma de organizare a lecţiei: activitatea frontală, pe grupe şi individuală; Resurse materiale:

1.

Oficiale: Curriculum pentru clasa a IX-a, Profilul: Servicii, Domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie.

2.

Temporale: 50 min;

Evaluare: frontală, prin participare la jocul didactic ,,Copacul ideilor” si completarea fisei de

lucru si prin rezolvarea fisei de evaluare

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUC EAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Tel. 0230-522304 Str.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

Tel. 0230-522304

Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro

Ice breaking

POSTER ,,Zambete si vaicareli

cod 720189 Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro Ice breaking POSTER ,,Zambete si vaicareli ”
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUC EAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Tel. 0230-522304 Str.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

Tel. 0230-522304

Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro

Desfăşurarea activităţii didactice

Nr

   

Activitate

     

.

Secvenţele

 

Metode

Mijloac

Eval

Cr

lecţiei

   

e

t.

Profesor

Elev

   

1

Momentul

         

organizatoric

Pregătirea materialelor necesare lecţiei

Elevii de serviciu identifică condiţiile de igienă şi organizare la clasă

2 min

2

Captarea şi orientarea atenţiei 5 min

 

Completeaza poster-ul

Conversaţia

Flipchart

 

,,Zambete si vaicareali”

Post-it

3

3.Precizarea

   

Problematiz

 

Frontală

materiei supusă

Se scrie titlul la tablă.

Elevii reţin sarcinile de lucru ce vor fi realizate până la sfârşitul orei.

area

recapitulării

4

 

Recapitularea cunoştinţelor asimilate în orele anterioare prin adresarea următoarelor întrebări:

Răspund la întrebări -Structurile de primire sunt acele constructii care prin proiectare si constructie sunt

   

Individuală

4. Recapitularea conţinuturilor

 

Ce sunt structurile de primire?

destinate cazării, servirii mesei împreună cu serviciile aferente

Frontală

De câte feluri sunt structurile de primire?

-Structuri de primire cu funcţiuni de cazare,

cu funcţiuni de alimentaţie,

Conversaţia

Enumeraţi principalele structuri de primire cu funcţiuni de cazare.

Clasificaţi structurile de

-Principalele structuri de primire cu funcţiuni de cazare sunt: hotelul, hotelul pentru tineret, hotel apartament, motelul, cabana

Problematiz

25 min

area

Frontală

turistică, vilă, pensiunea turistică, satul de vacanţă, popasul turistic.

După nivelul de confort, unităţile hoteliere pot fi: de categorie modestă (1*), nivel mediu (2*-3*) şi de lux (4*-5*) - În funcţie de capacitatea de cazare, hotelurile sunt cu capacitate mică, medie, mare.

-

 

Individuală

 

primire după nivelul de confort:

Clasificaţi unităţile hoteliere după capacitate şi după regimul de funcţionare

:

 

După regimul de funcţionare, unităţile de cazare sunt deschise permanent şi sezoniere

-

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUC EAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Tel. 0230-522304 Str.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

Tel. 0230-522304

Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro

   

Partea a 2 a a recapitularii consta in derularea unui joc didactic ,,Copacul ideilor” Clasa se imparte in 3 grupe: mere, flori si frunze.primesc sigla grupei, cateun post-it de diferite culori:galben-mere, verde-frunze, roz-flori. Profesorul adreseaza intrebari din partea a doua a lectiei supuse recapitularii. Pe masura ce elevii raspund, profesorul lipeste post-itul grupei pe plansa/ copacul plasat pe flipchart. La sfarsit, se numara post- it-urile, si se departajeaza grupa castigatoare in functie de numarul acestora de pe ,,Copacul ideilor

 

Observarea

Frontala

Elevii urmaresc planul de recapitulare

sistematică

Fisa de

lucru

Elevii raspund la intrebari

Aplica post-it-ul in dreptul temei la care grupa din care fac parte, a dat raspunsul corect

Plansa

,,Copacul

 

ideilor”

Revin asupra unor concepte neclare.

Solicita intrebari suplimentare

 

5.

Explicaţii

Profesorul ofera explicatii suplimentare si revine asupra unor concepte dificile, neintelese sau cu caracter de noutate

Sunt atenti Intervin si solicita explicatii Raspund la intrebari

Observare

 

Frontal

suplimentare

sistematica

Individual

5

6.

Asigurarea

Plansa realizata, va fi subiectul feed-back- ului realizat de catre elevi

       

feed-backului

Ofera feed-back ul activitatii

Problematiz

Planşă

 

area

didactică

Frontală

Exerciţiul

6

Fixarea şi

Fişă de evaluare tip grilă

Elevii citesc cerinţele exerciţiilor şi marchează răspunsurile corecte

Exerciţiul

Test de

Individuală

evaluarea

evaluare

cunoştinţelor

 

10min

7

7. Tema pentru acasă/Explicaţii pentru continuarea activităţii acasă (durata)

Temă: Realizati o prezentare in care sa analizati 2 unitati de cazare diferite insistand asupta : tipului, caracteristicilor, dotarilor, formelor de de turism specifice. Aprecierea activităţii elevilor. Se notează elevii.

Notează tema pentru acasă

Conversaţia

 

Frontală

Ofera feed-back in legatura cu activităţile desfăşurate.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Tel. 0230-522304 Str. D.
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA
Tel. 0230-522304
Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189
Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro